สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Feb 262011
 

长亭外 古道边 芳草碧连天

晚风拂柳笛声残 夕阳山外山

天之涯 地之角 知交半零落

一觚浊酒尽余欢 今宵别梦寒

连天【liántiān】 เอื้อมถึงฟ้า
夕阳【xīyáng】 พระอาทิตย์ตก
知交【zhījiāo】 เพื่อนรู้ใจ
零落【língluò】 ร่วงลง, โรยรา

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!