สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Apr 062013
 
ความเชื่อคืออะไร 什么是信?

ความเชื่อคืออะไร 什么是信?

“什么是信?”

耶稣说:“我就是复活和生命;信我的人,虽然死了,也要活着。
พระเยซูตรัสกับเธอว่า “เราเป็นเหตุให้คนทั้งปวงเป็นขึ้นและมีชีวิต ผู้ที่เชื่อในเรานั้น ถึงแม้ว่าเขาตายแล้วก็ยังจะมีชีวิตอีก
John 11:25

复活 [fùhuó] ฟื้นขึ้นมาใหม่, revive
敞开 [chǎngkāi] เปิดออก, to open wide
畏惧 [wèijù] หวาดกลัว, be afraid of

什么是信?信不是用你的头脑去相信一个东西,信就是打开你的心和你的灵,把这一位是复活生命的耶稣接受到你里面去。
你不需要用你的头脑去硬着要相信, “只要把你的心向这位耶稣敞开,把祂接受进来,这一个接受就是信。 你把祂接受进来,祂在你的里面就成为你的信心” 。

不但如此,祂进到你的里面,就把这个不能消除的生命也带到你的里面。所以,我们这些信主的人是满有盼望,满有把握的。
虽然,事情也发生在我们的身上,我们也有难处,我们也在肉身里面,这个物质的世界里面,我们也经历了这些死亡的东西。
但是,我们里面有了这个复活的生命,就无所畏惧。所以,耶稣说,“我是复活,我是生命,信入我的人,虽然死了,也必复活。”(约十一25)
————————-
人若喝我所赐的水,就永远不渴。我所赐的水要在他里面成为涌流的泉源,直涌到永生
แต่ผู้ที่ดื่มน้ำซึ่งเราจะให้แก่เขานั้นจะไม่กระหายอีกเลย แต่น้ำซึ่งเราจะให้เขานั้นจะบังเกิดเป็นบ่อน้ำพุในตัวเขาพลุ่งขึ้นถึงชีวิตนิรันดร์”

约翰福音四章十四节
————————
耶稣听见了,就说:“健康的人不需要医生,有病的人才需要,
เมื่อพระเยซูทรงทราบดังนั้นแล้ว ก็ตรัสกับพวกเขาว่า “คนปกติไม่ต้องการหมอ แต่คนเจ็บป่วยต้องการหมอ

Matthew 9:12
————————

Click to listen highlighted text!