ภาษาจีน 30 นิสัยที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณ (改变你一生的30个关键习惯)

30 นิสัยที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณ

改变你一生的30个关键习惯
30 นิสัยที่เป็นกุญแจสำคัญเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณ

习惯1:先做重要的事情
นิสัยที่1 ทำงานที่สำคัญก่อน

习惯2:做事一定要专注
นิสัยที่2 ทำงานต้องมุ่งมั่น

习惯3:凡事都往好的方面想的奇力
นิสัยที่3 พลังมหัศจรรย์การมองทุกสิ่งในแง่ดี (มองโลกในแง่ดีเสมอ)

习惯4:养成独立自主的习惯
นิสัยที่4 ปลูกฝังนิสัยยืนด้วยลำแข้งตนเอง

习惯5:珍惜时间
นิสัยที่5 หวงแหนเวลา (ถนอมเวลา)

习惯6:重视金钱
นิสัยที่6 เห็นความสำคัญของเงินทอง

习惯7:从细节做起
นิสัยที่7 ทุกอย่างต้องเริ่มจากรายละเอียดเล็กน้อย

习惯8:决不抱怨
นิสัยที่8 อย่าบ่นและโทษผู้อื่นหรือโทษโชคชะตาเป็นอันขาด

习惯9:养成勇於负责的习惯
นิสัยที่9 ปลูกฝังนิสัยที่กล้ารับผิดชอบ

习惯10:养成善於思考的习惯
นิสัยที่10 ปลูกฝังนิสัยที่ชอบใช้ความคิด

习惯11:严谨细致的做事习惯
นิสัยที่11 นิสัยที่ทำงานอย่างละเอียดรอบคอบ

习惯12:想到就行动
นิสัยที่12 ถ้าคิดจะทำสิ่งใด จงลงมือทำทันที

习惯13:养成学习别人长处的习惯
นิสัยที่13 ปลูกฝังนิสัยเรียนรู้จากข้อดีของผู้อื่น

习惯14:把赞美他人放在第一位
นิสัยที่14 การยกย่องชมเชยผู้อื่นต้องมาก่อนเสมอ

习惯15:养成不怕犯错的习惯
นิสัยที่15 ปลูกฝังนิสัยที่ไม่กลัวความผิดพลาด

习惯16:养成每天自省五分钟的习惯
นิสัยที่16 ปลูกฝังนิสัยพิจารณาตัวเองวันละ 5 นาที

习惯17:养成慎言的习惯
นิสัยที่17ปลูกฝังนิสัยระมัดระวังในการพูด

习惯18:尊重他人
นิสัยที่18 เคารพและให้เกียรติผู้อื่นเสมอ

习惯19:养成自我克制的习惯 (克制 [kè zhì] ควบคุมบังคับ)
นิสัยที่19 ปลูกฝังนิสัยที่ควบคุมตังเอง

习惯20:在行动前设定目标
นิสัยที่20 ตั้งเป้าหมายก่อนปฏิบัติ

习惯21:积极主动的习惯
นิสัยที่21 นิสัยมานะบากบั่น

习惯22:想的到的就能做到
นิสัยที่22 เมื่อมีความฝัน ทุกอย่างเป็นจริงได้เสมอ

习惯23:微笑能改变你的生活
นิสัยที่23 การยิ้มสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณได้

习惯24:每天多学一点点
นิสัยที่24 เรียนรู้สิ่งใหม่ๆให้เพิ่มขึ้นวันละเล็กวันละน้อย

习惯25:永远保持最佳仪表
นิสัยที่25 คงไว้ซึ่งบุคลิกภาพที่ดีที่สุดตลอดเวลา

习惯26:养成幽默的好习惯
นิสัยที่26 ปลูกฝังนิสัยมีอารมณ์ขัน

习惯27:不苛求完美
นิสัยที่27 ไม่เรียกร้องความสมบูรณ์แบบจนเกินไป

习惯28:突破思维定势 (突破 [tūpò] ทำลาย, 思维 [sīwéi] ความคิด, 定势 [dìngshì] กฎที่แน่นอน)
นิสัยที่28 แหวกกรอบแนวคิด ( คิดนอกกรอบ )

习惯29:积极倾听
นิสัยที่29 ให้ความสำคัญกับการรับฟัง

习惯30:每天多做一点
นิสัยที่30 ทำงานให้มากขึ้นทุกวัน