เรียนรู้ภาษาจีนกับ COVID-19

ภาษาจีน COVID-19

ภาษาจีนกับ COVID-19

2019冠状病毒病 是一种由严重急性呼吸系统综合症冠状病毒, 引发的传染病,导致了一场持续的疫情,成为人类历史上致死人数最多的流行病之一.

โควิด-19 เป็นโรคติดเชื้อที่เกิดจากโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง ที่เกิดมาจากเชื้อโคโรน่าไวรัส ที่นำไปสู่การระบาดอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งกลายเป็นหนึ่งในโรคระบาดที่อันตรายที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษย์

COVID-19

คำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับโคโรน่าไวรัส (Chinese Vocabulary For Coronavirus)

 • 2019冠状病毒 [guānzhuàng bìngdú bìng] โรคโควิด19(COVID-19)
 • 新冠肺炎 [xīnguān fèiyán] ไวรัสโคโรน่า
 • 新型冠状病毒 [xīnxíng guānzhuàng bìngdú] ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่
 • 冠状病毒病疫苗 [guānzhuàng bìngdú bìng] วัคซีนป้องกันโคโรนาไวรัส
 • 控制疫情 [kòngzhì yìqíng] ควบคุมสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค
 • 传染病 [chuán rǎn bìng] โรคติดต่อ
 • 传染病控制中心 [chuánrǎnbìng kòngzhìzhōngxīn] ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อ
 • 扩散 [kuòsàn] แพร่ระบาด (spread)
 • 疫情 [yì qíng] สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค (epidemic)
 • 防止 [fángzh] ป้องกัน (prevent)
 • 防止疫情扩散 [fángzhǐ yìqíng kuòsàn] ป้องกันไม่ให้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคขยายวงกว้าง
 • 人际传播 [rén jì chuán bō] การระบาดจากคนสู่คน
 • 湖北省 [Húběi Shěng] เมืองหูเป่ย
  武汉 [Wǔhàn] เมืองอู่ฮั่น (Wuhan)
 • 蝙蝠 [biān fú] ค้างคาว
 • 病毒来源 [bìng dú lái yuán] แหล่งที่มาของเชื้อไวรัส
 • 野味(儿) [yěwèi (‘er)] อาหารป่า (dishes made from wild animals)
 • 确诊 què zhěn ยืนยันผลการวินิจฉัย
 • 病毒 [bìngdú] ไวรัส (virus)
 • 传染 [chuánrǎn] ติดต่อ (โรค)
 • 肺炎 [fèiyán] โรคปอดอักเสบ (pneumonia)
 • 病毒潜伏期 [bìng dú qián fú qī] ระยะฟักตัวของไวรัส
 • 恢复 [huīfù] ฟื้นฟูไข้ (to recover)
 • 封城 [fēngchéng]  ล็อกดาวน์เมือง (city lockdown)
 • 封锁 [fēngsuǒ] ล็อกดาวน์
 • 感染病毒 [gǎnrǎn bìngdú] ติดเชื้อไวรัส
 • 病例 [bìnglì] เคสผู้ป่วย (case)
 • 疑似病例 [yísì bìnglì] ผู้ป่วยสงสัยติดเชื้อ (suspected case)
 • 确诊病例 [quèzhěn bìnglì] ยืนยันผู้ติดเชื้อ (confirmed case)
 • 避免接触病患 [bìmiǎn jiēchù bìnghuàn] หลีกเลี่ยงการสัมผัสผู้ป่วย
 • 死亡率 [sǐwánglǜ] อัตราการตาย
 • 死亡 [sǐ wáng] เสียชีวิต
 • 治愈 [zhìyù] รักษาหาย
 • 症状 [zhèngzhuàng] อาการ (symptoms)
 • 重症 [zhòngzhèng] อาการหนัก
 • 气喘 [qì chuǎn] หอบหืด
 • 乏力 [fá lì] อ่อนเพลีย ไม่มีเรี่ยวแรง
 • 打喷嚏 [dǎ pēn tì] จาม
 • 发热 [fārè] มีไข้ตัวร้อน
 • 发烧  [fāshāo] ไข้ขึ้น
 • 呼吸困难 [hūxī kùnnán] หายใจลำบาก
 • 喉咙痛 [hóulóngtòng] เจ็บคอ
 • 世界卫生组织 [Shìjiè Wèishēng Zǔzhī] องค์การอนามัยโลก (World Health Organization)
 • 住院治疗 [zhù yuàn zhì liáo การรักษาในโรงพยาบาล
 • 卫生部 [wèishēngbù] กระทรวงสาธารณสุข
 • 医生 [yīshēng] คุณหมอ (doctor)
 • 住院治疗 [zhùyuàn zhìliáo] การรักษาในโรงพยาบาล
 • 重症监护室 [zhòngzhèng jiānhùshì] ห้องไอซียู (Intensive care unit (ICU))
 • 取消 [qǔxiāo] ยกเลิก (cancel)
 • 口罩 [kǒuzhào] หน้ากาก (mask)
 • 戴口罩 [dài kǒuzhào] สวมหน้ากาก (to wear a mask)
 • 吃药 [chīyào] รับประทานยา (to take medicine)
 • 免洗洗手液 [miǎnxǐ xǐshǒuyè] เจลล้างมือ (hand sanitizer)
 • 消毒 [xiāodú]  ฆ่าเชื้อ (to disinfect, to sterilize)
 • 洗手 [xǐshǒu] ล้างมือ (to wash your hands)
 • 勤洗手 [qín xǐshǒu] ล้างมือบ่อยๆ
 • 隔离 [gélí] การกักบริเวณ (quarantine)
 • 居家隔离 [jūjiā gélí] การกักบริเวณให้อยู่ในบ้าน
 • 保持距离 [bǎochí jùlí] เว้นระยะห่าง
 • 保持社交距离 [bǎochí shèjiāo jùlí] เว้นระยะห่างทางสังคม
 • 少出门 [shǎo chūmén] ลดการออกจากบ้าน (go out less often)
 • 防护服 [fánghùfú]  ชุดป้องกัน (protective clothing)
 • 预防病毒 [yùfáng bìngdú] ป้องกันไวรัส
 • 手套 [shǒutào] ถุงมือ (gloves)
 • 么印度全国封锁后数百万人走路回家
  [yìndù quánguó fēngsuǒ hòu shù bǎi wàn rén zǒulù huí jiā] คนนับล้านเดินกลับบ้านหลังการปิดเมืองทั่วประเทศของอินเดีย
 • 疫苗 [yìmiáo] วัคซีน
 • 疫苗预防 [yìmiáo yùfáng] วัดซีนป้องกันโรค
 • 接种疫苗 [jiēzhòng yìmiáo] ฉีดวัดซีน
ฉีดวัดซีนป้องกันโควิด19
ฉีดวัดซีนป้องกันโควิด19
 • 免疫力 [miǎnyìlì] ภูมิคุ้มกัน
 • 增强免疫力 [zēngqiáng miǎnyìlì] เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน
 • 辉瑞疫苗 [Huīruì yìmiáo] วัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer vaccine)
 • 莫德纳疫苗 [Mòdénà yìmiáo] วัคซีนโมเดอร์น่า (Moderna vaccine)
  阿斯利康疫苗 [Āsīlìkāng yìmiáo] วัคซีนแอสตร้าเซเนก้า (AstraZeneca vaccine)
 • 科兴疫苗 [Kēxīng yìmiáo] วัคซีนซิโนแวค (Sinovac vaccine)
 • 国药疫苗 [Guóyào yìmiáo] วัคซีนซิโนฟาร์ม (Sinopharm vaccine)
 • 强生疫苗 [Qiángshēng yìmiáo] วัคซีนจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน (Johnson & Johnson vaccine)
ตรวจหาโควิด
鼻咽拭子
 • 鼻咽 [bíyān] โพรงจมูก
 • 拭子 [shìzi] swab
 • 鼻咽拭子 [bíyān shìzi] สวอปโพรงจมูก
 • 试剂盒 [shìjì] ชุดคิท, ชุดทดสอบ
 • 快速抗原检测 [Kuàisù kàngyuán jiǎncè]  ชุดตรวจโควิดแบบเร่งด่วน (Nasal swab RAT)
 • 抗原 [kàngyuán] แอนติเจน (แอนติเจน หมายถึง สิ่งแปลกปลอมเมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้วกระตุ้นให้ร่างกายสร้างแอนติบอดี)
 • 抗原快筛 [kàngyuán kuài shāi] ตรวจแบบเร่งด่วน
 • 抗原检测试剂盒 [Kàngyuán jiǎncè shìjì hé] ชุดตรวจหาแอนติเจน (Antigen Test Kit (ATK))
 • COVID-19抗原检测 [COVID-19 kàngyuán jiǎncè]   ชุดตรวจหาแอนติเจน COVID-19
 • RT-PCR检测 [RT-PCR jiǎncè] การตรวจแบบ RT-PCR (การตรวจแบบ RT-PCR หรือ Polymerase chain reaction เป็นการ Swab เก็บตัวอย่างเชื้อบริเวณลำคอ และหลังโพรงจมูก มีการวัดผลผ่านห้องปฏิบัติการ ถือเป็นการตรวจที่มีความถูกต้องแม่นยำมากกว่า)
 • 奥密克戎 [Àomìkèróng] โอมิครอน / โอไมครอน
 • 免洗手消毒凝胶 [miǎn xǐshǒu xiāodú níngjiāo] เจลล้างมือฆ่าเชื้อ (ไม้ต้องล้างออก)
 • 凝胶 [níngjiāo] เจล
 • 在家工作 / 在家办公 [zàijiā gōngzuò/ zàijiā bàngōng]  ทำงานที่บ้าน (work from home)

อ่านเพิ่มเติม บทสนทนาเกี่ยวกับยาที่ ศัพท์ภาษาจีน : ร้านขายยา [药店]

อ่านเพิ่มเติม ศัพท์ภาษาจีน ยา [药品]

อ่านเพิ่มเติม ศัพท์ภาษาจีน : โรคภัยไข้เจ็บ [病]