อาเซียนภาษาจีน : อาเซียน 10 ประเทศ[AEC]

AEC ภาษาจีน

AEC คืออะไร?

AEC หรือ Asean Economics Community เรียกเป็นภาษาจีนว่า 东盟经济共同体 [Dōngméng jīngjì gòngtóngtǐ]  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน(东盟) 10 ประเทศ(东盟成员国)  คือ

 1. 文莱 [Wénlái] บรูไน
 2. 缅甸 [Miǎndiàn] พม่า
 3. 菲律宾 [Fēilǜbīn] ฟิลิปปินส์
 4. 新加坡 [Xīnjiāpō] สิงคโปร์
 5. 泰国 [Tàiguó] ไทย
 6. 越南 [Yuènán] เวียดนาม
 7. 柬埔寨 [Jiǎnpǔzhài] กัมพูชา
 8. 印度尼西亚 [Yìndùníxīyà] อินโดนีเซีย
 9. 马来西亚 [Mǎláixīyà] มาเลเซีย)  และ
 10. 老挝人民民主共和国 [Lǎowō rénmín mínzhǔ gònghéguó] สาธารณะรัฐประชาชนลาว

อาเซียน(东盟/Asean)จะรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลจริงๆจังๆ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 ณ วันนั้นจะทำให้ภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอย่างมากอย่างที่คุณคิดไม่ถึงทีเดียว

AEC Blueprint (แบบพิมพ์เขียว) หรือแนวทางที่จะให้ AEC เป็นไปคือ

1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน / 一个单一市场和生产基地
2.การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง / 在激烈竞争的经济区域
3. การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน / 在公平的经济发展区域
4. การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก / 一个地区完全融入全球经济

ศัพท์ภาษาจีนที่เกี่ยวข้อง

 • 东盟 [dōngméng] อาเซียน / Asean
 • 东盟共同体 [dōngméng gòngtóngtǐ] ประชาคมอาเซียน
 • 东盟经济共同体 [dōngméng jīngjì gòngtóngtǐ] ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC)
 • 东盟自由贸易区 [dōngméng zìyóumàoyìqū] เขตการค้าเสรีอาเซียน
 • 东盟投资区 [dōngméng tóuzīqū] เขตการลงทุนอาเซียน
 • 东盟宪章 [dōngméngxiànzhāng] กฏบัตรอาเซียน (คือธรรมนูญของอาเซียนที่จะทำให้อาเซียนมีสถานะเป็นนิติบุคคลเป็นการวางกรอบกฎหมายตลอดจนโครงสร้างองค์กรให้กับอาเซียน)
 • 东南亚国家联盟 [Dōngnányà Guójiā Liánméng] สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้/ASEAN (Association of Southeast Asian Nations)