เจาะลึกการใช้ 得 ในภาษาจีนแบบมืออาชีพ

เรียนภาษาจีนกับครูจู

得 อ่านว่า… [de]เตอ / []เต๋อ / [děi]เต่ย

อ่านได้ สามเสียง มีความแตกต่างดังนี้ค่ะ

1 … 得 [de] เตอ (อ่านเสียงพยางค์เบา)

1.1 โครงสร้าง
(คำกริยา) + 得 = (กริยานี้ กระทำได้)
(คำกริยา) + 不得 = (กริยานี้ กระทำไม่ได้)

他去得,我也去得。
ทา ฉวี้ เตอ , หว่อ เหยี่ย ฉวี้ เตอ
เขาไปได้ ฉันก็ไปได้เหมือนกัน

我只一次见过他,记不得他叫什么名字?
หว่อ จื่อ อี๋ ฉื้อ เจี้ยน กั้ว ทา , จี้ ปู้ เตอ ทา เจี้ยว เสิน เมอ หมิง จึ?
ฉันเจอเขาแค่ครั้งเดียว จำไม่ได้ว่า เขาชื่ออะไร

1.2 โครงสร้าง
(คำกริยา) + 得 + (บทเสริมกริยา)…….= (กริยานี้ กระทำได้ไหว)
(คำกริยา) + 不 + (บทเสริมกริยา)…….= (กริยานี้ กระทำไม่ไหว)

这张桌子小我一个人 搬 得 动。
เจ้อร์ จังร์ จัวร์ จึ เสี่ยว . หว่อ อี๋ เก้อ เยิ๋นร์ ปัน เตอ ต้ง
โต๊ะตัวนี้ เล็ก . ฉันคนเดียว ย้ายได้ / ย้ายไหว

这张桌子很大他一个人 搬 不 动。
เจ้อร์ จังร์ จัวร์ จึ เหิ่น ต้า . ทา อี๋ เก้อ เยิ๋นร์ ปัน ปู๋ ต้ง
โต๊ะตัวนี้ใหญ่มาก .เขาคนเดียว ย้ายไม่ไหว / ย้ายไม่ได้

这张桌子很大要五六个人才 搬 得 动。
เจ้อร์ จังร์ จัวร์ จึ เหิ่น ต้า เย่า อู่ หลิ้ว เก้อ เยิ๋นร์ ไฉ ปัน เตอ ต้ง
โต๊ะตัวนี้ใหญ่มาก ต้อง 5-6 คน จึงจะ ย้ายไหว / ย้ายได้

这张桌子很小我一个人哪能 搬 不 动。
เจ้อร์ จังร์ จัวร์ จึ เหิ่น เสี่ยว หว่อ อี๋ เก้อ เยิ๋นร์ หน่า เนิ๋ง ปัน ปู๋ ต้ง
โต๊ะตัวนี้ เล็กมาก ฉันคนเดียว จะยกไม่ไหว ได้อย่างไรกัน =(ยกไหว)

1.3 จะทำหน้าที่เป็นคำช่วยเสริมโครงสร้างประโยค ใช้วางหลังคำกริยา(หรือคำคุณศัพท์) เพื่อเชื่อมคำกริยา(หรือคำคุณศัพท์) กับส่วนเสริมกริยา โดยทั่วไปมักใช้อธิบายรายละเอียดลักษณะอาการ / การกระทำ

โครงสร้าง…..
(คำกริยา)……….+ 得 + ….(บอกผลของ อาการ การกระทำ)
(คำคุณศัพท์ )….+ 得 + ….(บอกผลของ อาการ การกระทำ)

跑得快 …….. เผ่า เตอ ไขว้ …….วิ่งได้เร็ว
(บอกผลของการ วิ่ง…. ว่าวิ่งได้เร็ว )…. (นะจ๊ะจะบอกให้)

跑得不快…..เผ่า เตอ ปู้ ไขว้….. วิ่งได้ ไม่เร็ว
(บอกผลของการ วิ่ง…. ว่า ได้ไม่เร็ว)….. (นะนะ อย่ามาว่ากัน อิอิ)

唱得好 ……….ฉั้งร์ เตอ ห่าว……..ร้องได้ดี (唱 ร้อง..เพลง)
(บอกผลของการร้องเพลง… ว่าร้อง ได้ดี )…. (ชมกันเข้าไป)

唱得不好….. ฉั้งร์ เตอ ปู้ ห่าว …. ร้องได้ไม่ดี
(บอกผลของการร้องเพลง… ว่าร้อง ได้ไม่ดี…….(เอาซะเล๊ย )

今天天气 热 得 很。
จิน เทียน เทียน ฉี้ เย่อร์ เตอ เหิ่น
วันนี้อากาศ ร้อน มาก

2 … 得 [dé]เต๋อ ….. ได้รับ…

2.1 ทำหน้าที่เป็นคำกริยา เช่น

得到 … เต๋อ เต้า….ได้รับ
得病 … เต๋อ ปิ้ง……ป่วย
得罪 … เต๋อ จุ้ย……ล่วงเกินผิดใจ
得奖 … เต๋อ เจี่ยง…ได้รับรางวัล

2.2 ทำหน้าที่เป็นคำคุณศัพท์ เช่น

得意 … เต๋อ อี้……..ดีใจ / ภูมิใจ
得当 … เต๋อ ตั้ง…… เหมาะสม
得体 … เต๋อ ถี่………กริยาวาจาเหมาะสม
得劲 … เต๋อ จิ้ง……. สบาย / คล่อง

***เพิ่มเติม เมื่อใช้เป็น 得到 …เต๋อ เต้า….ได้รับ

得到鼓励
เต๋อ เต้า กู่ ลี่
ได้รับกำลังใจ / ได้รับการส่งเสริม

得到好成绩
เต๋อ เต้า ห่าว เฉิง จี้
ได้รับผล (การเรียน/การงาน) ที่ดี

得到一张奖状
เต๋อ เต้า อี้ จังร์ เจี่ยง จ้วงร์
ได้รับใบประกาศนียบัตร เกียรติคุณ

得不到一点儿消息
เต๋อ ปู๋ เต้า อี้ เตี่ยน เออร์ เซียว สิ
ไม่ได้รับข่าวคราว แม้แต่น้อย

…………………………………….

3 … 得 [děi] เต่ย

โครงสร้าง
得 + (คำกริยา)
จะทำหน้าที่เป็นคำช่วยกริยาใช้วางหน้าคำกริยา หมายถึง
ต้อง ,จะต้อง, จำเป็นต้อง = 需要 เช่น

豆子得泡三天才发芽
โต้ว จึ เต่ย เผ้า ซัน เทียน ไฉ ฟา หยา
เมล็ดถั่ว ต้อง แช่น้ำ 3 วันจึงจะแตกหน่อ

修这座水库得多少人力
ซิว เจ้อร์ จั้วร์ สุ่ยร์ ขู้ เต่ย ตัว เส่าร์ เยิ๋นร์ หลี้
ปรับปรุงซ่อมแซม อ่างเก็บน้ำนี้ จะต้องใช้กำลังคนเท่าไร

要取得好成绩,就得努力学习
เย่า ฉวี่ เตอ ห่าว เฉิง จี้ , จิ้ว เต่ย หนู่ หลี้ เสวีย สี
อยากได้ผลการเรียนที่ดี ก็จำเป็นต้องขยันหมั่นเพียรในการเรียน