กินในภาษาจีน (吃)

กิน ภาษาจีน

ประโยคง่ายๆ มาอีกแล้วค่ะ …. คำว่า 我吃饱了。

 • 我吃饱了。
  wǒ chī bǎole
  หว่อ ชือร์ เป่า เลอ
  ฉันกินอิ่มแล้ว

คำศัพท์….
我… wǒ หว่อ… ฉัน
(สรรพนามบุรุษที่ ๑ ใช้ได้กับ ชาย . หญิง .ทุกผู้ทุกวัย )
吃… chī ชือร์… กิน ( คำกริยา )
饱… bǎo เป่า…อิ่ม ( คำคุณศัพท์ )
了… le เลอ… แล้ว ( คำเสริมน้ำเสียง )

คำที่ต่อเนื่องจาก

 • 你吃饭了吗?
  Nǐ chīfànle ma?
  หนี่ ชือร์ ฟั่น เลอ มะ ?
  คุณกินข้าว แล้วหรือยัง

เราจะตอบว่า

 • 我吃饭了。
  wǒ chīfànle
  หว่อ ชือร์ ฟั่น เลอ
  ฉันกินข้าวแล้ว

หรือ ตอบคำนี้ก็ได้

 • 我吃饱了。
  wǒ chī bǎole
  หว่อ ชือร์ เป่า เลอ
  ฉันกินอิ่มแล้ว

สังเกตุตัวอักษรจีน คำว่า ….

饭 ฟั่น….อาหาร และ 饱 เป่า…อิ่ม ดูสิคะ

มีอักษร 饣 ข้างซ้าย ที่เป็นหมวดนำ เหมือนกันเลยค่ะ อักษรหมวดนำตัวนี้ 饣มาจากตัวอักษรเดี่ยวตัวนี้ค่ะ 食 Shí สือร์…อาหาร
เมื่อ 食 Shí สือร์…อาหาร ทำหน้าที่เป็นหมวดนำอักษรที่เกี่ยวข้องกับอาหารก็จะเปลี่ยนรูปเป็นตัวนี้ค่ะ 饣เราจำไว้เลยค่ะว่า หากมีอักษรตัวนี้อยู่นำหน้าเมื่อใดความหมายของตัวเต็มของอักษรนั้น จะมีความเกี่ยวข้องกับ อาหารการกิน

…………………………..

ค่ะ … เกร็ดเล็ก เกร็ดน้อย ความรู้ภาษาจีน มีความหมายดีมาก ใช่ไหมคะ เรียนภาษาจีนกับครูจู