เทศกาล: วันสารทจีน [中元节]

วันสาร์ทจีน

中元节 [zhōngyuánjié] วันสารทจีน ตามปฏิทินทางจันทรคติ เทศกาลสารทจีนจะตรงกับวันที่ 15 เดือน 7 ตามปฏิทินจีน เทศกาลสารทจีนถือเป็นวันสำคัญที่ลูกหลานชาวจีนจะแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ โดยพิธีเซ่นไหว้ และยังถือเป็นเดือนที่ประตูนรกเปิดให้วิญญาณทั้งหลายมารับกุศลผลบุญได้ ดังนั้นจึงเรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่า 鬼节 [guǐjié] หรือวันผี อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

บทความด้านล่างนี้อ้างอิงจาก phuketvegetarian.com

三官大帝 [Sānguān dàdì] คือผู้เป็นใหญ่ในโลกสามโลก ตามความเชื่อของศาสนาเต๋านั้น สามโลกที่ว่าคือ ฟ้า(สวรรค์), ดิน และน้ำครับ (是天官、地官和水官) ทั้งสามไม่ใช่พี่น้องกันนะครับ เป็นตำแหน่งที่มีขึ้น เพื่อดูแลทั้งสามโลกในสงบเรียบร้อยครับ และ เทียนกวนนั้น ก็ไม่ใช่ หยกอ๋องแต่อย่างใดนะครับ เพราะหยกอ๋องนั้น เป็นใหญ่ทั้งสามโลกเลย พูดง่ายๆ ว่า เป็น บอส (boss) ใหญ่อีกที

ในสมัยโบราณนั้น การบูชาฟ้าดินและน้ำ สงวนไว้ให้กับกษัตรย์เท่านั้นนะครับ ชาวบ้านนั้นอนุญาติให้บูชาบรรพบุรุษได้อย่างเดียว (上古祭祀天地水是皇帝的权利 ,庶民百姓只能祭祖) อย่างไรก็ตามการบูชา 三官大帝 นั้น ก็เข้าถึงชาวบ้าน และป๊อปปูล่าสุดๆ ก็ในสมัยฮั่น (汉朝时期)เนื่องจาก เตียวเทียนซือ (张道陵) เอาพิธีกรรมนี้มาเผยแผ่ให้ชาวบ้านครับ

โดยสมัยนั้นเมื่อเกิดเหตุเภทภัย โรคระบาดต่างๆ เตียวเทียนซือจะประกอบพิธีกรรมร่วมกับชาวบ้านเพื่อบูชา 三官大帝  เพื่อให้ภัยภิบัติบรรเทาหรือหายไป โดยจะทำ เป็นหนังสือที่เรียกว่า 三官手书 (หนังสือเขียนด้วยลายมือ) สามเล่ม แล้วเอาไปไว้บนภูเขา, ฝังดิน และให้จมลงในแม่น้ำครับ ต่อมาในสมัยราชวงศ์เหนือใต้  三官大帝 ก็ได้ถูกเอามารวมกับ 上中下 三元神(Spirits of the Three Origins)

 1. 天官大 帝 หรือ 天官赐福  ในทางเต๋าจะเรียกว่า 上元一品赐福天官 หรือ จื่อเว่ยต้าตี่ 紫微大帝 นั้นเองครับ โดยท่านมีหน้าที่ในการดูแลชี่เขียวเหลืองขาว (青黄白三气) และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของโลกสวรรค์ โดยในวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหนึ่งจีน  ท่านจะลงมาสำรวจบุญบาปในโลกมนุษย์  (วัน 上元 งัยละครับ)
 2.  地官大帝 หรือ 中元二品赦罪地官 หรือ 清虚大帝 หน้าที่ของท่านคือดูแลโลกของดิน และจัดระเบียบชี่ที่เรียกว่า 元洞混灵之气 (ขออภัย ไม่รู้จะเรียกเป็นภาษาไทยอย่างไร) รวมไปถึงดูแลเทพเจ้าแห่งขุนเขาทั้งห้า และเซียนมนุษย์ (总主五帝五岳诸地神仙)  วันที่สิบห้าเดือนเจ็ด(中元节) ท่านจะมาที่โลกมนุษย์เพื่อสำรวจบุญบาป
 3. 水官大帝 หรือ 下元三品解厄水官 หรือ 洞阴大帝 ผู้ดูแลโลกของน้ำ, ชี่ ของลม และทะเลสาป โลกหลังความตาย รวมไปถึงเซียนที่เกิดจากน้ำทั้งหมด ทุกๆวันที่สิบห้าเดือนสิบ ท่านจะลงมาสำรวจบุญบาปในโลกมนุษย์ครับ

ศัพท์ที่เกี่ยวข้อง :

 • 三官大帝 [Sānguān dàdì] ผู้ที่เป็นใหญ่ในโลกทั้งสาม คือ โลกสวรรค์ (天官)、โลกดิน(地官) และ โลกน้ำ(水官) ตามความเชื่อของศาสนาเต๋า
 • 出于 [chūyú] เริ่มต้นจาก
 • 来源 [lái​yuán] ความเป็นมา
 • 道教 [dàojiào] ลัทธิเต๋า, ศาสนาเต๋า
 • 分别 [fēnbié] แยกแยะ
 • 日夜 [rìyè] ทั้งวันทั้งคืน
 • 囚徒 [qiūtú] นักโทษที่ถูกคุมขัง
 • 饿鬼 [èguǐ] ผีที่หิวโหย (ghoul)
 • 当时 [dàngshí] ในเวลานั้น
 • 解脱 [jiětuō] พ้นทุกข์, หลุดพ้น
 • 自古 [zìgǔ] ตั้งแต่โบราณกาล
 • 以来 [yǐlái] เป็นต้นมา
 • 民间 [mínjiān] ท่ามกลางประชาชน
 • 认为 [rènwéi] คิดว่า
 • 一天 [yītiān] วันหนึ่ง
 • 祭祀 [jìsì] เซ่นไหว้
 • 悼念 [dàoniàn] อาลัย
 • 祖先 [zǔxiān] บรรพบุรุษ
 • 日子 [rìzi] วัน, วันเวลา
 • 起源 [qǐyuán] เริ่มต้น
 • 佛教 [Fójiào] ศาสนาพุทธ (Buddhism)
 • 关系 [guānxi] เกี่ยวพัน
 • 倒悬 [dàoxuán] ห้อยกลับหัวกลับหาง
 • 意思 [yìsī] ความหมาย
 • 供品 [gòngpǐn] ของเซ่นไหว้, ของถวาย
 • 盛器 [chéngqì] ภาชนะบรรจุ
 • 他们 [tāmen] พวกเขา
 • 解救 [jiějiù] ช่วยชีวิต
 • 父母 [fùmǔ] พ่อแม่
 • 记载 [jìzǎi] จดบันทึก
 • 故事 [gùshi] นิทาน
 • 弟子 [dìzǐ] ศิษย์
 • 之一 [zhīyī] หนึ่งใน
 • 得到 [dédào] ได้รับ
 • 智慧 [zhìhuì] สติปัญญา
 • 报答 [bàodá] ตอบแทน
 • 养育 [yǎngyù] เลี้ยงดูและสั่งสอนอบรม
 • 视察 [shìchá] สังเกตการณ์
 • 母亲 [mǔqin] แม่
 • 受苦 [shòukǔ] ได้รับความทุกข์ยากลำบาก
 • 皮包骨头 [píbāogǔtou] หนังหุ้มกระดูก
 • 不成 [bùchéng] ไม่ได้
 • 不成器 [bùchéngqì]ไม่เป็นโล้เป็นพาย ไม่ได้เรื่อง
 • 十分 [shífēn] เต็มที่, ร้อยเปอร์เซ็นต์ (สิบส่วน)
 • 伤心 [shāngxīn] เศร้าโศกเสียใจ
 • 于是 [yúshì] <conj.> ดังนั้น, ครั้นแล้วก็
 • 但是 [dànshì] <conj.> แต่
 • 入口 [rùkǒu] ทางเข้า, นำเข้า, เข้าปาก
 • 灰烬 [huījìn] ขี้เถ้า, เถ้าธุลี
 • 请求 [qǐngqiú] ขอร้อง
 • 帮助 [bāngzhù] ช่วยเหลือ
 • 罪孽 [zuìniè] บาปกรรม
 • 七月 [qīyuè] เดือนกรกฎาคม
 • 十五 [shíwǔ] สิบห้า
 • 修行 [xiūxíng] บำเพ็ญตบะ
 • 圆满 [yuánmǎn] สมบูรณ์
 • 盛大 [shèngdà] ใหญ่โตมโหฬาร
 • 饮食 [yǐnshí] อาหารและเครื่องดื่ม
 • 供养 [gòngyǎng]เลี้ยงดู
 • 依靠 [yīkào] สนับสนุน, ขึ้นอยู่กับ
 • 才能 [cáinéng] ความสามารถ
 • 指点 [zhǐdiǎn] ให้คำแนะนำ
 • 真的 [zhēnde] จริงๆ
 • 脱离 [tuōlí] แยกออกจาก, หลุดพ้น
 • 舒服 [shūfu] สบาย
 • 喜欢 [xǐhuān] ชอบ
 • 这样 [zhèyàng] แบบนี้
 • 离开 [líkāi] แยกออก
 • 苦海 [kǔhǎi] ห้วงแห่งความทุกข์
 • 快乐 [kuàilè] ความสุข ปิติยินดี
 • 西晋 [xījìn] ราชวงศ์จิ้นของจีนในช่วงสมัย A.D.265-A.D.317
 • 因为 [yīnwei] เพราะว่า
 • 提倡 [tíchàng] ส่งเสริม สนับสนุน
 • 儒家 [Rújiā] สำนักปรัชญาขงจื้อ (the Confucian school)
 • 传统 [chuántǒng] ประเพณี
 • 孝顺 [xiàoshùn] กตัญญูกตเวที
 • 思想 [sīxiǎng] ความคิด, ไอเดีย
 • 大致 [dàzhì] ส่วนใหญ่ , ดูเหมือน
 • 相同 [xiāngtóng] เหมือนกัน
 • 所以 [suǒyǐ] ดังนั้น
 • 受到 [shòudào] ได้รับ
 • 赞扬 [zànyáng] สรรเสริญ
 • 重视 [zhòngshì] ให้ความสำคัญ
 • 流传 [liúchuán] ประเพณีที่สือทอดติดต่อกันมา
 • 南方 [nánfāng] ทิศใต้
 • 创设 [chuàngshè] สร้าง
 • 成为 [chéngwéi] กลายเป็น
 • 习俗 [xísú] ความเคยชินและประเพณีนิยม
 • 规模 [guīmó] ขนาด, ขอบเขต
 • 有增无减 [yǒuzēngwújiǎn] มีแต่เจริญก้าวหน้า
 • 唐代 [tángdài] ราชวงศ์ถัง
 • 每逢 [měiféng] ทุกเวลา,เมื่อไรก็ตาม
 • 举行 [jǔxíng] จัดงาน
 • 中的 [zhòngdì] ถูกเป้า
 • 寺院 [sìyuàn] วัด
 • 陈列 [chénliè] ตั้งโชว์,จัดแสดง
 • 佛像 [fóxiàng] พระพุทธรูป, รูปบูชาของชาวจีน
 • 之前 [zhīqián] ก่อน,ก่อนหน้านี้
 • 虔诚 [qiánchéng] เคร่งครัดในทางศาสนา, ซึ่งมีใจศรัทธา
 • 元年 [yuánnián]ศักราชใหม่แห่งรัชสมัยในการปกครองของจักรพรรดิ
 • 演变 [yǎnbiàn] พัฒนา
 • 并且 [bìngqiě] <conj.> และ, ยิ่งกว่านั้น
 • 盛行 [shèngxíng] แพร่หลาย, เป็นที่นิยม
 • 超度 [chāodù] <religion> โปรดสัตว์
 • 活动 [huódòng] เคลื่อนไหว ,ไม่อยู่กับที่, กิจกรรม
 • 日中 [rìzhōng] เวลาเที่ยง
 • 为重 [wéizhòng] ให้ความสำคัญ
 • 各地 [gèdì] ทุกสถานที่
 • 普遍 [pǔbiàn] เป็นสากล, ธรรมดาทั่วไป
 • 水陆 [shuǐlù] ทางน้ำ,ทางบก, น้ำและบก
 • 有的 [yǒudé] บางคน, บางอัน, บางอย่าง
 • 杂耍 [záshuǎ] การแสดงกายกรรม-variety show
 • 夜晚 [yèwǎn] กลางคืน
 • 大小 [dàxiǎo] เล็กใหญ่
 • 点火 [diǎnhuǒ] จุดไฟ (light a fire)
 • 焚化 [fénhuà] เผา, เผาให้เป็นเถ้าถ่าน
 • 同时 [tóngshí] ขณะเดียวกัน
 • 热闹 [rènào] ครึกครื้น, คึกคัก
 • 除外 [chúwài] นอกจาก
 • 纸钱 [zhǐqián] กระดาษเงินกระดาษทอง ที่ใช้เผาให้ผู้ตาย