สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Apr 082011
 

 • 不可能 [bùkěnéng] เป็นไปไม่ได้
 • 变 [biàn] เปลี่ยน
 • 亮 [liàng] สว่าง
 • 虽然 [suīrán] ถึงแม้ว่า
 • 习惯 [xíguàn] ความเคยชิน
 • 无止境 [wúzhǐjìng] ไม่มีที่สิ้นสุด
 • 黑暗 [hēi’àn] มืด
 • 明天 [míngtiān] พรุ่งนี้
 • 想象 [xiǎngxiàng] จินตนาการ
 • 轻轻 [qīngqīng] เบาๆ
 • 触摸 [chùmō] สัมผัส, แตะต้อง, ลูบคลำ
 • 幸福 [xìngfú] ความสุข
 • 微笑 [wēixiào] รอยยิ้ม
 • 即使 [jíshǐ] ถึงแม้ว่า
 • 凭 [píng] พิง, พึ่งพาอาศัย
 • 脸庞 [liǎnpáng] รูปใบหน้า
 • 命运 [mìngyùn] โชคชะตา
 • 早已 [zǎoyǐ] ตั้งนานแล้ว
 • 摊牌 [tānpái] แบไพ่
 • 还是 [háishì] ยังคง
 • 耍赖 [shuǎlài] หลอกลวง
 • 愿意 [yuànyì] ยินยอมสมัครใจ
 • 光线 [guāngxiàn] แสงสว่าง
 • 取代 [qǔdài] เข้าแทนที่
 • 一点 [yīdiǎn] บ้าง, เล็กน้อย
 • 未来 [wèilái] อนาคต
 • 只是 [zhǐshì] เพียงแต่
 • 割舍 [gēshě] ตัดใจ
 • 勉强 [miǎnqiǎng] อย่างไม่เต็มใจ, จำใจ, พยายามทำ
 • 也许 [yěxǔ] บางที
 • 遗忘 [yíwàng] ลืม
 • 悲伤 [bēishāng] เสียใจ,เศร้าใจ,ระทมทุกข์
 • 永远 [yǒngyuǎn] ตลอดไป, นิรันดร์
 • 遗憾 [yíhàn] เสียใจ
 • 遗忘 [yíwàng] ลืมเลือน
 • 国境 [guójìng] เขตแดน, ชายแดน
 • 帆 [fān] เรือใบ
 • 心口 [xīnkǒu] หัวใจ, หน้าอก
 • 辛苦 [xīnkǔ] เหน็ดเหนีื่่่อยเมื่อยล้า, ยากลำบาก
 • 终于 [zhōngyú] ในที่สุด
 • 没有 [méiyǒu] ไม่มี, ปราศจาก
 • 可能 [kěnéng] อาจจะ, บางที, เป็นไปได้
 • 渐渐 [jiànjiàn] ค่อยๆ
 • 喜欢 [xǐhuān] ชอบ, รัก
 • 黑色 [hēisè] สีดำ
 • 绝望 [juéwàng] สิ้นหวัง, หมดหวัง
 • 不用 [bùyòng] ไม่ต้อง
 • 期盼 [qīpàn] รอคอย
 • 紧紧 [jǐnjǐn] อย่างใกล้ชิด, อย่างแน่นหนา
 • 抱住 [bàozhù] โอบกอดไว้
 • 温暖 [wēnnuǎn] อบอุ่น
天可不可能变亮
虽然已习惯无止境的黑暗
明天我只凭想象
轻轻触摸你幸福微笑脸庞 

*即使命运早已向我摊牌
我还是要对他耍赖
愿意光线都被取代
换一点未来

**只是爱你也难恨你也难
割舍的勉强

过竟千帆也许遗忘
我被伤的悲伤哦

爱你又难想想的难
永远有遗憾

心口是谁的泪在淌
当是好梦终于做完**

天没有可能再亮
渐渐你喜欢这黑色的绝望
明天我不用期盼
紧紧抱住我给你我的温暖 *

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!