สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Apr 292011
 

เรียนภาษาจีน : ตอนที่5 “ตะลุยยุทธภพ”

ต่อจาก ฉันจะคุยกับเธอ(อักษรจีน)ทุกวัน ตอนที่4 ก่อนที่เราจะออกเดินทางตะลุยยุทธภพ(บนโลกออนไลน์) กับเธอ(อักษรจีน) เราก็ต้องฝึกฝนศัพท์พื้นฐานให้มากๆ สร้างความคุ้นเคยกับเธอให้มากๆ ด้วยการ

  • ฟังมากๆ
  • อ่านมากๆ (พยายามอ่านออกเสียงให้ตัวเองได้ยิน)
  • พูดมากๆ
  • เขียนให้มากๆ
  • คิดถึงเธอ (อักษรจีน) ให้มากๆ
  • และที่สำคัญมากที่สุด ที่ขาดเสียมิได้ก็คือ “ความอดทนยืนหยัดในการเรียนรู้” ครับ ไม่มีเคล็ดลับอะไรมากไปกว่านี้อีกแล้ว ไม่ต้องไปหาว่า ทำอย่างไรถึงจะเก่งภาษาจีนอีกต่อไป

ฝึกฝนภาษาจีนไปกับรายการต่างๆ เช่น

เป็นต้น

เราเชื่อว่าในไม่ช้า ภาษาจีนของคุณแข็งแรงขึ้นอย่างแน่นอน ยกเว้นแต่ คุณไม่ได้ตั้งใจพอ ไม่ได้รักจริงหวังแต่ง (อักษรจีน)  และสุดท้ายเราจะออกตะลุยยุทธภพได้ทุกที่ (บนโลกออนไลน์) อย่างไม่มีขอบเขต แสดงความยินดีด้วยครับ คุณทำได้ และทำได้ดีเสียด้วยซิ  …เดินไปด้วยกันกับเรา “เปิดโลกอักษรจีน เปิดโลกภาษาจีน กับ pasajeen.com” เราอยู่เคียงข้างคุณ

และอย่าลืมนำข้อมูลดีๆ มาแบ่งปันให้เพื่อนๆ ได้เรียนรู้ร่วมกันด้วยนะครับ

Jan 302011
 
วันที่ เวลา รายการ สถานี คาบที่
4/11/2010 13:30น.- 14:30น. ภาษาจีน 4 ภาษาจีน DLTV8 6 #
4/11/2010 15:30น.- 16:30น. ภาษาจีน 4 ภาษาจีน DLTV9 8 #
5/11/2010 08:30น.- 09:30น. ภาษาจีน 4 ภาษาจีน DLTV11 1 #
5/11/2010 09:30น.- 10:30น. ภาษาจีน 4 ภาษาจีน DLTV11 2 #
5/11/2010 13:30น.- 14:30น. ภาษาจีน 4 ภาษาจีน DLTV9 6 #
11/11/2010 13:30น.- 14:30น. ภาษาจีน 4 ภาษาจีน DLTV8 6 #
11/11/2010 15:30น.- 16:30น. ภาษาจีน 4 ภาษาจีน DLTV9 8 #
12/11/2010 08:30น.- 09:30น. ภาษาจีน 4 ภาษาจีน DLTV11 1 #
12/11/2010 09:30น.- 10:30น. ภาษาจีน 4 ภาษาจีน DLTV11 2 #
12/11/2010 13:30น.- 14:30น. ภาษาจีน 4 ภาษาจีน DLTV9 6 #
2/9/2010 13:30น.- 14:30น. ภาษาจีน 3 (ม.5) ภาษาจีน DLTV8 6 #
2/9/2010 15:30น.- 16:30น. ภาษาจีน 3 (ม.5) ภาษาจีน DLTV9 8 #
3/9/2010 08:30น.- 09:30น. ภาษาจีน 3 (ม.5) ภาษาจีน DLTV11 1 #
3/9/2010 09:30น.- 10:30น. ภาษาจีน 3 (ม.5) ภาษาจีน DLTV11 2 #
3/9/2010 13:30น.- 14:30น. ภาษาจีน 3 (ม.5) ภาษาจีน DLTV9 6 #
9/9/2010 13:30น.- 14:30น. ภาษาจีน 3 (ม.5) ภาษาจีน DLTV8 6 #
9/9/2010 15:30น.- 16:30น. ภาษาจีน 3 (ม.5) ภาษาจีน DLTV9 8 #
10/9/2010 08:30น.- 09:30น. ภาษาจีน 3 (ม.5) ภาษาจีน DLTV11 1 #
10/9/2010 09:30น.- 10:30น. ภาษาจีน 3 (ม.5) ภาษาจีน DLTV11 2 #
10/9/2010 13:30น.- 14:30น. ภาษาจีน 3 (ม.5) ภาษาจีน DLTV9 6 #
วันที่ เวลา รายการ สถานี คาบที่
16/9/2010 13:30น.- 14:30น. ภาษาจีน 3 (ม.5) ภาษาจีน DLTV8 6 #
16/9/2010 15:30น.- 16:30น. ภาษาจีน 3 (ม.5) ภาษาจีน DLTV9 8 #
17/9/2010 08:30น.- 09:30น. ภาษาจีน 3 (ม.5) ภาษาจีน DLTV11 1 #
17/9/2010 09:30น.- 10:30น. ภาษาจีน 3 (ม.5) ภาษาจีน DLTV11 2 #
17/9/2010 13:30น.- 14:30น. ภาษาจีน 3 (ม.5) ภาษาจีน DLTV9 6 #
23/9/2010 13:30น.- 14:30น. ภาษาจีน 3 (ม.5) ภาษาจีน DLTV8 6 #
23/9/2010 15:30น.- 16:30น. ภาษาจีน 3 (ม.5) ภาษาจีน DLTV9 8 #
24/9/2010 08:30น.- 09:30น. ภาษาจีน 3 (ม.5) ภาษาจีน DLTV11 1 #
24/9/2010 09:30น.- 10:30น. ภาษาจีน 3 (ม.5) ภาษาจีน DLTV11 2 #
24/9/2010 13:30น.- 14:30น. ภาษาจีน 3 (ม.5) ภาษาจีน DLTV9 6 #
30/9/2010 13:30น.- 14:30น. ภาษาจีน 3 (ม.5) ภาษาจีน DLTV8 6 #
30/9/2010 15:30น.- 16:30น. ภาษาจีน 3 (ม.5) ภาษาจีน DLTV9 8 #
5/8/2010 13:30น.- 14:30น. ภาษาจีน 3 (ม.5) ภาษาจีน DLTV8 6 #
5/8/2010 15:30น.- 16:30น. ภาษาจีน 3 (ม.5) ภาษาจีน DLTV9 8 #
6/8/2010 08:30น.- 09:30น. ภาษาจีน 3 (ม.5) ภาษาจีน DLTV11 1 #
6/8/2010 09:30น.- 10:30น. ภาษาจีน 3 (ม.5) ภาษาจีน DLTV11 2 #
6/8/2010 13:30น.- 14:30น. ภาษาจีน 3 (ม.5) ภาษาจีน DLTV9 6 #
19/8/2010 13:30น.- 14:30น. ภาษาจีน 3 (ม.5) ภาษาจีน DLTV8 6 #
19/8/2010 15:30น.- 16:30น. ภาษาจีน 3 (ม.5) ภาษาจีน DLTV9 8 #
20/8/2010 08:30น.- 09:30น. ภาษาจีน 3 (ม.5) ภาษาจีน DLTV11 1 #
วันที่ เวลา รายการ สถานี คาบที่
20/8/2010 09:30น.- 10:30น. ภาษาจีน 3 (ม.5) ภาษาจีน DLTV11 2 #
20/8/2010 13:30น.- 14:30น. ภาษาจีน 3 (ม.5) ภาษาจีน DLTV9 6 #
26/8/2010 13:30น.- 14:30น. ภาษาจีน 3 (ม.5) ภาษาจีน DLTV8 6 #
26/8/2010 15:30น.- 16:30น. ภาษาจีน 3 (ม.5) ภาษาจีน DLTV9 8 #
27/8/2010 08:30น.- 09:30น. ภาษาจีน 3 (ม.5) ภาษาจีน DLTV11 1 #
27/8/2010 09:30น.- 10:30น. ภาษาจีน 3 (ม.5) ภาษาจีน DLTV11 2 #
27/8/2010 13:30น.- 14:30น. ภาษาจีน 3 (ม.5) ภาษาจีน DLTV9 6 #
1/7/2010 13:30น.- 14:30น. ภาษาจีน 3 (ม.5) ภาษาจีน DLTV8 6 #
1/7/2010 15:30น.- 16:30น. ภาษาจีน 3 (ม.5) ภาษาจีน DLTV9 8 #
2/7/2010 08:30น.- 09:30น. ภาษาจีน 3 (ม.5) ภาษาจีน DLTV11 1 #
2/7/2010 09:30น.- 10:30น. ภาษาจีน 3 (ม.5) ภาษาจีน DLTV11 2 #
2/7/2010 13:30น.- 14:30น. ภาษาจีน 3 (ม.5) ภาษาจีน DLTV9 6 #
8/7/2010 13:30น.- 14:30น. ภาษาจีน 3 (ม.5) ภาษาจีน DLTV8 6 #
8/7/2010 15:30น.- 16:30น. ภาษาจีน 3 (ม.5) ภาษาจีน DLTV9 8 #
9/7/2010 08:30น.- 09:30น. ภาษาจีน 3 (ม.5) ภาษาจีน DLTV11 1 #
9/7/2010 09:30น.- 10:30น. ภาษาจีน 3 (ม.5) ภาษาจีน DLTV11 2 #
9/7/2010 13:30น.- 14:30น. ภาษาจีน 3 (ม.5) ภาษาจีน DLTV9 6 #
15/7/2010 13:30น.- 14:30น. ภาษาจีน 3 (ม.5) ภาษาจีน DLTV8 6 #
15/7/2010 15:30น.- 16:30น. ภาษาจีน 3 (ม.5) ภาษาจีน DLTV9 8 #
16/7/2010 08:30น.- 09:30น. ภาษาจีน 3 (ม.5) ภาษาจีน DLTV11 1 #
วันที่ เวลา รายการ สถานี คาบที่
16/7/2010 09:30น.- 10:30น. ภาษาจีน 3 (ม.5) ภาษาจีน DLTV11 2 #
16/7/2010 13:30น.- 14:30น. ภาษาจีน 3 (ม.5) ภาษาจีน DLTV9 6 #
22/7/2010 13:30น.- 14:30น. ภาษาจีน 3 (ม.5) ภาษาจีน DLTV8 6 #
22/7/2010 15:30น.- 16:30น. ภาษาจีน 3 (ม.5) ภาษาจีน DLTV9 8 #
23/7/2010 08:30น.- 09:30น. ภาษาจีน 3 (ม.5) ภาษาจีน DLTV11 1 #
23/7/2010 09:30น.- 10:30น. ภาษาจีน 3 (ม.5) ภาษาจีน DLTV11 2 #
23/7/2010 13:30น.- 14:30น. ภาษาจีน 3 (ม.5) ภาษาจีน DLTV9 6 #
29/7/2010 13:30น.- 14:30น. ภาษาจีน 3 (ม.5) ภาษาจีน DLTV8 6 #
29/7/2010 15:30น.- 16:30น. ภาษาจีน 3 (ม.5) ภาษาจีน DLTV9 8 #
30/7/2010 08:30น.- 09:30น. ภาษาจีน 3 (ม.5) ภาษาจีน DLTV11 1 #
30/7/2010 09:30น.- 10:30น. ภาษาจีน 3 (ม.5) ภาษาจีน DLTV11 2 #
30/7/2010 13:30น.- 14:30น. ภาษาจีน 3 (ม.5) ภาษาจีน DLTV9 6 #
3/6/2010 13:30น.- 14:30น. ภาษาจีน 3 (ม.5) ภาษาจีน DLTV8 6 #
3/6/2010 15:30น.- 16:30น. ภาษาจีน 3 (ม.5) ภาษาจีน DLTV9 8 #
4/6/2010 08:30น.- 09:30น. ภาษาจีน 3 (ม.5) ภาษาจีน DLTV11 1 #
4/6/2010 09:30น.- 10:30น. ภาษาจีน 3 (ม.5) ภาษาจีน DLTV11 2 #
4/6/2010 13:30น.- 14:30น. ภาษาจีน 3 (ม.5) ภาษาจีน DLTV9 6 #
10/6/2010 13:30น.- 14:30น. ภาษาจีน 3 (ม.5) ภาษาจีน DLTV8 6 #
10/6/2010 15:30น.- 16:30น. ภาษาจีน 3 (ม.5) ภาษาจีน DLTV9 8 #
11/6/2010 08:30น.- 09:30น. ภาษาจีน 3 (ม.5) ภาษาจีน DLTV11 1 #
วันที่ เวลา รายการ สถานี คาบที่
11/6/2010 09:30น.- 10:30น. ภาษาจีน 3 (ม.5) ภาษาจีน DLTV11 2 #
11/6/2010 13:30น.- 14:30น. ภาษาจีน 3 (ม.5) ภาษาจีน DLTV9 6 #
17/6/2010 13:30น.- 14:30น. ภาษาจีน 3 (ม.5) ภาษาจีน DLTV8 6 #
17/6/2010 15:30น.- 16:30น. ภาษาจีน 3 (ม.5) ภาษาจีน DLTV9 8 #
18/6/2010 09:30น.- 10:30น. ภาษาจีน 3 (ม.5) ภาษาจีน DLTV11 2 #
18/6/2010 13:30น.- 14:30น. ภาษาจีน 3 (ม.5) ภาษาจีน DLTV9 6 #
24/6/2010 13:30น.- 14:30น. ภาษาจีน 3 (ม.5) ภาษาจีน DLTV8 6 #
24/6/2010 15:30น.- 16:30น. ภาษาจีน 3 (ม.5) ภาษาจีน DLTV9 8 #
25/6/2010 08:30น.- 09:30น. ภาษาจีน 3 (ม.5) ภาษาจีน DLTV11 1 #
25/6/2010 09:30น.- 10:30น. ภาษาจีน 3 (ม.5) ภาษาจีน DLTV11 2 #
25/6/2010 13:30น.- 14:30น. ภาษาจีน 3 (ม.5) ภาษาจีน DLTV9 6 #
20/5/2010 13:30น.- 14:30น. ภาษาจีน 3 (ม.5) ภาษาจีน DLTV8 6 #
20/5/2010 15:30น.- 16:30น. ภาษาจีน 3 (ม.5) ภาษาจีน DLTV9 8 #
21/5/2010 08:30น.- 09:30น. ภาษาจีน 3 (ม.5) ภาษาจีน DLTV11 1 #
21/5/2010 09:30น.- 10:30น. ภาษาจีน 3 (ม.5) ภาษาจีน DLTV11 2 #
21/5/2010 13:30น.- 14:30น. ภาษาจีน 3 (ม.5) ภาษาจีน DLTV9 6 #
27/5/2010 13:30น.- 14:30น. ภาษาจีน 3 (ม.5) ภาษาจีน DLTV8 6 #
27/5/2010 15:30น.- 16:30น. ภาษาจีน 3 (ม.5) ภาษาจีน DLTV9 8 #
วันที่ เวลา รายการ สถานี คาบที่
4/3/2010 13:30น.- 15:30น. จ40204 (ม.5) ภาษาจีน DLTV8 7 #
5/3/2010 08:30น.- 10:30น. จ40204 (ม.5) ภาษาจีน DLTV11 1 #
5/3/2010 13:30น.- 14:30น. จ40204 (ม.5) ภาษาจีน DLTV11 6 #
4/2/2010 13:30น.- 15:30น. จ40204 (ม.5) ภาษาจีน DLTV8 6 #
5/2/2010 08:30น.- 10:30น. จ40204 (ม.5) ภาษาจีน DLTV11 1 #
5/2/2010 13:30น.- 14:30น. จ40204 (ม.5) ภาษาจีน DLTV11 6 #
11/2/2010 13:30น.- 15:30น. จ40204 (ม.5) ภาษาจีน DLTV8 6 #
12/2/2010 08:30น.- 10:30น. จ40204 (ม.5) ภาษาจีน DLTV11 1 #
12/2/2010 13:30น.- 14:30น. จ40204 (ม.5) ภาษาจีน DLTV11 6 #
18/2/2010 13:30น.- 15:30น. จ40204 (ม.5) ภาษาจีน DLTV8 6 #
19/2/2010 08:30น.- 10:30น. จ40204 (ม.5) ภาษาจีน DLTV11 1 #
19/2/2010 13:30น.- 14:30น. จ40204 (ม.5) ภาษาจีน DLTV11 6 #
26/2/2010 08:30น.- 10:30น. จ40204 (ม.5) ภาษาจีน DLTV11 1 #
26/2/2010 13:30น.- 14:30น. จ40204 (ม.5) ภาษาจีน DLTV11 6 #
7/1/2010 13:30น.- 15:30น. จ40204 (ม.5) ภาษาจีน DLTV8 6 #
8/1/2010 08:30น.- 10:30น. จ40204 (ม.5) ภาษาจีน DLTV11 1 #
8/1/2010 13:30น.- 14:30น. จ40204 (ม.5) ภาษาจีน DLTV11 6 #
14/1/2010 13:30น.- 15:30น. จ40204 (ม.5) ภาษาจีน DLTV8 6 #
15/1/2010 08:30น.- 10:30น. จ40204 (ม.5) ภาษาจีน DLTV11 1 #
16/1/2010 13:30น.- 14:30น. จ40204 (ม.5) ภาษาจีน DLTV11 6 #
วันที่ เวลา รายการ สถานี คาบที่
22/1/2010 08:30น.- 10:30น. จ40204 (ม.5) ภาษาจีน DLTV11 1 #
22/1/2010 13:30น.- 14:30น. จ40204 (ม.5) ภาษาจีน DLTV11 6 #
28/1/2010 13:30น.- 15:30น. จ40204 (ม.5) ภาษาจีน DLTV8 6 #
29/1/2010 08:30น.- 10:30น. จ40204 (ม.5) ภาษาจีน DLTV11 1 #
29/1/2010 13:30น.- 14:30น. จ40204 (ม.5) ภาษาจีน DLTV11 6 #
3/12/2009 13:30น.- 15:30น. จ40204 (ม.5) ภาษาจีน DLTV11 6 #
4/12/2009 08:30น.- 10:30น. จ40204 (ม.5) ภาษาจีน DLTV11 1 #
4/12/2009 13:30น.- 14:30น. จ40204 (ม.5) ภาษาจีน DLTV11 6 #
11/12/2009 08:30น.- 10:30น. จ40204 (ม.5) ภาษาจีน DLTV11 1 #
11/12/2009 13:30น.- 14:30น. จ40204 (ม.5) ภาษาจีน DLTV11 6 #
17/12/2009 13:30น.- 15:30น. จ40204 (ม.5) ภาษาจีน DLTV8 6 #
24/12/2009 13:30น.- 15:30น. จ40204 (ม.5) ภาษาจีน DLTV8 6 #
25/12/2009 08:30น.- 10:30น. จ42102 (ม.5) ภาษาจีน DLTV11 1 #
25/12/2009 13:30น.- 14:30น. จ40204 (ม.5) ภาษาจีน DLTV11 6 #
5/11/2009 13:30น.- 15:30น. จ40204 (ม.5) ภาษาจีน DLTV8 6 #
6/11/2009 08:30น.- 09:30น. จ 40204 (ม.5) ภาษาจีน DLTV11 1 #
6/11/2009 09:30น.- 10:30น. จ40204 (ม.5) ภาษาจีน DLTV11 2 #
6/11/2009 13:30น.- 14:30น. จ40204 (ม.5) ภาษาจีน DLTV11 5 #
12/11/2009 13:30น.- 15:30น. จ40204 (ม.5) ภาษาจีน DLTV8 6 #
13/11/2009 08:30น.- 10:30น. จ40204 (ม.5) ภาษาจีน DLTV11 1 #
วันที่ เวลา รายการ สถานี คาบที่
13/11/2009 13:30น.- 14:30น. จ40204 (ม.5) ภาษาจีน DLTV11 6 #
19/11/2009 13:30น.- 15:30น. จ40204 (ม.5) ภาษาจีน DLTV8 6 #
20/11/2009 08:30น.- 10:30น. จ40204 (ม.5) ภาษาจีน DLTV11 1 #
20/11/2009 13:30น.- 14:30น. จ40204 (ม.5) ภาษาจีน DLTV11 6 #
26/11/2009 13:30น.- 15:30น. จ40204 (ม.5) ภาษาจีน DLTV8 6 #
27/11/2009 08:30น.- 10:30น. จ40204 (ม.5) ภาษาจีน DLTV11 1 #
27/11/2009 13:30น.- 14:30น. จ40204 (ม.5) ภาษาจีน DLTV11 6 #
Jan 302011
 

เวลาดูคลิป ให้เลื่อนหาช่วงเวลาที่ภาษาจีนออกอากาศเอานะครับ

เลือกเงื่อนไขหรือคลิกที่ปฏิทินเพื่อค้นหารายการย้อนหลัง
วันที่ เวลา รายการ สถานี คาบที่
02/07/2013 13:30น.- 14:30น. จ30205 ภาษาจีน DLTV8 6 #
03/07/2013 13:30น.- 14:30น. จ30205 ภาษาจีน DLTV7 6 #
03/07/2013 14:30น.- 15:30น. จ30205 ภาษาจีน DLTV7 7 #
05/07/2013 13:30น.- 14:30น. จ30205 ภาษาจีน DLTV9 6 #
05/07/2013 14:30น.- 15:30น. จ30205 ภาษาจีน DLTV9 7 #
09/07/2013 13:30น.- 14:30น. จ30205 ภาษาจีน DLTV8 6 #
10/07/2013 13:30น.- 14:30น. จ30205 ภาษาจีน DLTV7 6 #
10/07/2013 14:30น.- 15:30น. จ30205 ภาษาจีน DLTV7 7 #
12/07/2013 13:30น.- 14:30น. จ30205 ภาษาจีน DLTV9 6 #
12/07/2013 14:30น.- 15:30น. จ30205 ภาษาจีน DLTV9 7 #
16/07/2013 13:30น.- 14:30น. จ30205 ภาษาจีน DLTV8 6 #
17/07/2013 13:30น.- 14:30น. จ30205 ภาษาจีน DLTV7 6 #
17/07/2013 14:30น.- 15:30น. จ30205 ภาษาจีน DLTV7 7 #
19/07/2013 13:30น.- 14:30น. จ30205 ภาษาจีน DLTV9 6 #
19/07/2013 14:30น.- 15:30น. จ30205 ภาษาจีน DLTV9 7 #
04/06/2013 13:30น.- 14:30น. จ30205 ภาษาจีน DLTV8 6 #
05/06/2013 13:30น.- 14:30น. จ30205 ภาษาจีน DLTV7 6 #
05/06/2013 14:30น.- 15:30น. จ30205 ภาษาจีน DLTV7 7 #
07/06/2013 13:30น.- 14:30น. จ30205 ภาษาจีน DLTV9 6 #
07/06/2013 14:30น.- 15:30น. จ30205 ภาษาจีน DLTV9 7 #
วันที่ เวลา รายการ สถานี คาบที่
11/06/2013 13:30น.- 14:30น. จ30205 ภาษาจีน DLTV8 6 #
12/06/2013 13:30น.- 14:30น. จ30205 ภาษาจีน DLTV7 6 #
12/06/2013 14:30น.- 15:30น. จ30205 ภาษาจีน DLTV7 7 #
14/06/2013 13:30น.- 14:30น. จ30205 ภาษาจีน DLTV9 6 #
14/06/2013 14:30น.- 15:30น. จ30205 ภาษาจีน DLTV9 7 #
18/06/2013 13:30น.- 14:30น. จ30205 ภาษาจีน DLTV8 6 #
19/06/2013 13:30น.- 14:30น. จ30205 ภาษาจีน DLTV7 6 #
19/06/2013 14:30น.- 15:30น. จ30205 ภาษาจีน DLTV7 7 #
21/06/2013 13:30น.- 14:30น. จ30205 ภาษาจีน DLTV9 6 #
21/06/2013 14:30น.- 15:30น. จ30205 ภาษาจีน DLTV9 7 #
25/06/2013 13:30น.- 14:30น. จ30205 ภาษาจีน DLTV8 6 #
26/06/2013 13:30น.- 14:30น. จ30205 ภาษาจีน DLTV7 6 #
26/06/2013 14:30น.- 15:30น. จ30205 ภาษาจีน DLTV7 7 #
28/06/2013 13:30น.- 14:30น. จ30205 ภาษาจีน DLTV9 6 #
28/06/2013 14:30น.- 15:30น. จ30205 ภาษาจีน DLTV9 7 #
17/05/2013 13:30น.- 14:30น. จ30205 ภาษาจีน DLTV9 6 #
17/05/2013 14:30น.- 15:30น. จ30205 ภาษาจีน DLTV9 7 #
21/05/2013 13:30น.- 14:30น. จ30205 ภาษาจีน DLTV8 6 #
22/05/2013 13:30น.- 14:30น. จ30205 ภาษาจีน DLTV7 6 #
22/05/2013 14:30น.- 15:30น. จ30205 ภาษาจีน DLTV7 7
วันที่ เวลา รายการ สถานี คาบที่
28/05/2013 13:30น.- 14:30น. จ30205 ภาษาจีน DLTV8 6 #
29/05/2013 13:30น.- 14:30น. จ30205 ภาษาจีน DLTV7 6 #
29/05/2013 14:30น.- 15:30น. จ30205 ภาษาจีน DLTV7 7 #
31/05/2013 13:30น.- 14:30น. จ30205 ภาษาจีน DLTV9 6 #
31/05/2013 14:30น.- 15:30น. จ30205 ภาษาจีน DLTV9 7 #
01/03/2013 13:30น.- 14:30น. จ๓๐๒๐๖(ม.๖) ภาษาจีน DLTV9 6 #
01/03/2013 14:30น.- 15:30น. จ๓๐๒๐๖(ม.๖) ภาษาจีน DLTV9 7 #
01/02/2013 13:30น.- 14:30น. จ๓๐๒๐๖(ม.๖) ภาษาจีน DLTV9 6 #
01/02/2013 14:30น.- 15:30น. จ๓๐๒๐๖(ม.๖) ภาษาจีน DLTV9 7 #
04/02/2013 14:30น.- 15:30น. จ๓๐๒๐๖(ม.๖) ภาษาจีน DLTV12 7 #
06/02/2013 13:30น.- 14:30น. จ๓๐๒๐๖(ม.๖) ภาษาจีน DLTV12 6 #
06/02/2013 14:30น.- 15:30น. จ๓๐๒๐๖(ม.๖) ภาษาจีน DLTV12 7 #
11/02/2013 14:30น.- 15:30น. จ๓๐๒๐๖(ม.๖) ภาษาจีน DLTV12 7 #
13/02/2013 13:30น.- 14:30น. จ๓๐๒๐๖(ม.๖) ภาษาจีน DLTV12 6 #
13/02/2013 14:30น.- 15:30น. จ๓๐๒๐๖(ม.๖) ภาษาจีน DLTV12 7 #
15/02/2013 13:30น.- 14:30น. จ๓๐๒๐๖(ม.๖) ภาษาจีน DLTV9 6 #
15/02/2013 14:30น.- 15:30น. จ๓๐๒๐๖(ม.๖) ภาษาจีน DLTV9 7 #
18/02/2013 14:30น.- 15:30น. จ๓๐๒๐๖(ม.๖) ภาษาจีน DLTV12 7 #
20/02/2013 13:30น.- 14:30น. จ๓๐๒๐๖(ม.๖) ภาษาจีน DLTV12 6 #
20/02/2013 14:30น.- 15:30น. จ๓๐๒๐๖(ม.๖) ภาษาจีน DLTV12 7 #
วันที่ เวลา รายการ สถานี คาบที่
22/02/2013 13:30น.- 14:30น. จ๓๐๒๐๖(ม.๖) ภาษาจีน DLTV9 6 #
22/02/2013 14:30น.- 15:30น. จ๓๐๒๐๖(ม.๖) ภาษาจีน DLTV9 7 #
27/02/2013 13:30น.- 14:30น. จ๓๐๒๐๖(ม.๖) ภาษาจีน DLTV12 6 #
27/02/2013 14:30น.- 15:30น. จ๓๐๒๐๖(ม.๖) ภาษาจีน DLTV12 7 #
02/01/2013 13:30น.- 14:30น. จ๓๐๒๐๖(ม.๖) ภาษาจีน DLTV12 6 #
02/01/2013 14:30น.- 15:30น. จ๓๐๒๐๖(ม.๖) ภาษาจีน DLTV12 7 #
04/01/2013 13:30น.- 14:30น. จ๓๐๒๐๖(ม.๖) ภาษาจีน DLTV9 6 #
04/01/2013 14:30น.- 15:30น. จ๓๐๒๐๖(ม.๖) ภาษาจีน DLTV9 7 #
07/01/2013 14:30น.- 15:30น. จ๓๐๒๐๖(ม.๖) ภาษาจีน DLTV12 7 #
09/01/2013 13:30น.- 14:30น. จ๓๐๒๐๖(ม.๖) ภาษาจีน DLTV12 6 #
09/01/2013 14:30น.- 15:30น. จ๓๐๒๐๖(ม.๖) ภาษาจีน DLTV12 7 #
11/01/2013 13:30น.- 14:30น. จ๓๐๒๐๖(ม.๖) ภาษาจีน DLTV9 6 #
11/01/2013 14:30น.- 15:30น. จ๓๐๒๐๖(ม.๖) ภาษาจีน DLTV9 7 #
14/01/2013 14:30น.- 15:30น. จ๓๐๒๐๖(ม.๖) ภาษาจีน DLTV12 7 #
18/01/2013 13:30น.- 14:30น. จ๓๐๒๐๖(ม.๖) ภาษาจีน DLTV9 6 #
18/01/2013 14:30น.- 15:30น. จ๓๐๒๐๖(ม.๖) ภาษาจีน DLTV9 7 #
21/01/2013 14:30น.- 15:30น. จ๓๐๒๐๖(ม.๖) ภาษาจีน DLTV12 7 #
23/01/2013 13:30น.- 14:30น. จ๓๐๒๐๖(ม.๖) ภาษาจีน DLTV12 6 #
23/01/2013 14:30น.- 15:30น. จ๓๐๒๐๖(ม.๖) ภาษาจีน DLTV12 7 #
25/01/2013 13:30น.- 14:30น. จ๓๐๒๐๖(ม.๖) ภาษาจีน DLTV9 6 #
25/01/2013 14:30น.- 15:30น. จ๓๐๒๐๖(ม.๖) ภาษาจีน DLTV9 7 #
28/01/2013 14:30น.- 15:30น. จ๓๐๒๐๖(ม.๖) ภาษาจีน DLTV12 7 #
03/12/2012 14:30น.- 15:30น. จ๓๐๒๐๖(ม.๖) ภาษาจีน DLTV12 7 #
07/12/2012 13:30น.- 14:30น. จ๓๐๒๐๖(ม.๖) ภาษาจีน DLTV9 6 #
07/12/2012 14:30น.- 15:30น. จ๓๐๒๐๖(ม.๖) ภาษาจีน DLTV9 7 #
12/12/2012 13:30น.- 14:30น. จ๓๐๒๐๖(ม.๖) ภาษาจีน DLTV12 6 #
12/12/2012 14:30น.- 15:30น. จ๓๐๒๐๖(ม.๖) ภาษาจีน DLTV12 7 #
14/12/2012 13:30น.- 14:30น. จ๓๐๒๐๖(ม.๖) ภาษาจีน DLTV9 6 #
14/12/2012 14:30น.- 15:30น. จ๓๐๒๐๖(ม.๖) ภาษาจีน DLTV9 7 #
17/12/2012 14:30น.- 15:30น. จ๓๐๒๐๖(ม.๖) ภาษาจีน DLTV12 7 #
19/12/2012 13:30น.- 14:30น. จ๓๐๒๐๖(ม.๖) ภาษาจีน DLTV12 6 #
19/12/2012 14:30น.- 15:30น. จ๓๐๒๐๖(ม.๖) ภาษาจีน DLTV12 7 #
21/12/2012 13:30น.- 14:30น. จ๓๐๒๐๖(ม.๖) ภาษาจีน DLTV9 6 #
21/12/2012 14:30น.- 15:30น. จ๓๐๒๐๖(ม.๖) ภาษาจีน DLTV9 7 #
24/12/2012 14:30น.- 15:30น. จ๓๐๒๐๖(ม.๖) ภาษาจีน DLTV12 7 #
26/12/2012 13:30น.- 14:30น. จ๓๐๒๐๖(ม.๖) ภาษาจีน DLTV12 6 #
26/12/2012 14:30น.- 15:30น. จ๓๐๒๐๖(ม.๖) ภาษาจีน DLTV12 7 #
28/12/2012 13:30น.- 14:30น. จ๓๐๒๐๖(ม.๖) ภาษาจีน DLTV9 6 #
28/12/2012 14:30น.- 15:30น. จ๓๐๒๐๖(ม.๖) ภาษาจีน DLTV9 7 #
02/11/2012 13:30น.- 14:30น. จ๓๐๒๐๖(ม.๖) ภาษาจีน DLTV9 6 #
Click to listen highlighted text!