สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Feb 102011
 

 

หลายๆ คนอาจจะไม่ทราบมาก่อนว่า วันวาเลนไทน์ นั้นมีจุดเริ่มต้นจาก “คริสตศาสนา”

ขอนำเรื่องราวเกี่ยวกับความรักจากพระคริสต์คัมภีร์ภาคภาษาไทยมาให้อ่านก่อนนะครับ

ทำไมวันแห่งความรัก ต้องเป็น วันที่ 14 กุมภาพันธ์

วันวาเลนไทน์คืออะไร ? และเกิดขึ้นได้อย่างไร?
วาเลนไทน์ หรือวันแห่งความรักทำไมต้องเป็นวันที่ 14 กุมภาพันธ์ เป็นคำถามที่น่าสงสัยใช่ไหม วันวาเลนไทน์ วาเลนไทน์ (Valentine) คือวันที่ระลึกถึง นักบุญเซนต์วาเลนไทน์ (Saint Valentine)ผู้เปี่ยมไปด้วยความรักและความปรารถนาดี ต่อเพื่อนมนุษย์อย่างแท้จริงแต ่เขาต้อง จบชีวิตลงด้วยการรับโทษประหารในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 270หรือเมื่อประมาณ 1,728 ปีล่วงเลยมาแล้ว ในจักรวรรดิโรมัน
ประวัติความเป็นมาของเรื่องนี้ เกิดขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 3 มีผู้นำคริสเตียนคนหนึ่งชื่อ “วาเลนตินัส” เขา เป็นคนที่มีความรักและความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์มาก โดยทุก ๆ วันเขาจะแอบนำอาหารและของใช้ที่จำเป็น ไปวางไว้ประตูหน้าบ้านของคนยากจนโดยไม่ให้คนเหล่านั้นรู้ ซึ่งในสมัยนั้นนะคะ ศาสนาคริสต์ยังไม่เป็นที่ยอมรับในจักรวรรดิโรมัน และถือว่าใครที่
นับถือ ศาสนาคริสต์ จะมีความผิดร้ายแรงมาก พวกคริสเตียนจึงถูกข่มเหงและทารุณกรรมอย่างหนักเพื่อบังคับให้เลิกเป็น คริสเตียน ใครที่ไม่ยอมเลิกนับถือคริสต์จะถูกทรมานและฆ่าทิ้ง วาเลนตินัส ก็รวมอยู่ในกลุ่มขบวนการถูกขู่เข็ญและทรมานบังคับให้เลิกนับถือศาสนาคริสต์ แต่เขาไม่ยอมจึงถูกจับเข้าคุก ในข้อหาเป็นคริสเตียน ในขณะ ที่เขาถูกจับขังคุกนั้น ก็พบรักกับสาวตาบอดซึ่งเธอเป็นลูกสาวของผู้คุมในนั้น และด้วยความรักและคำอธิษฐานของเขา พระเจ้าได้ทรงโปรดให้ตาของคนรักของเขาซึ่งเธอตาบอด หายเป็นปกติ จากเหตุการณ์นี้เองจึงทำให้ผู้คุมและครอบครัวของเขาหันมานับถือศาสนาคริสต์ เมื่อความนี้นี้เองรู้ถึงจักพรรดิคลอดิอุสที่ 2 ของโรม พระองค์ทรงกริ้วมาก สั่งให้ลงโทษวาเลนตินัส อย่างหนักด้วยการโบยและนำไปประหารชีวิตด้วยการตัดศีรษะ
ในคืนสุดท้ายก่อนที่เขาจะถูกนำไปประหารนั้น เขาได้เขียนจดหมายสั้น ๆ เป็นการอำลาส่งไปให้หญิงคนรัก ของเขาและลงท้ายในจดหมายว่า “จากวาเลนไทน์ของเธอ” รุ่งขึ้นของเช้าวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 270 วา เลนตินัสก็ถูกนำไปตัดศีรษะและเอาศพไปฝังไว้ที่เฟลมิเนี่ยนเวย์ซึ่งภายหลัง มีการสร้างโบสถ์หลังใหญ่คร่อมสุสานของเขาไว้เพื่อเป็น อนุสรณ์รำลึกถึงชีวิตและความรักอันยิ่งใหญ่ของเขา คนทั่วไปประทับใจกับความรักของเขาจึงยึดถือเอาวันที่14 กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็น “วันวาเลนไทน์” ภาษาอังกฤษเรียกว่า Saint Valentine’s Day หรือ Valentine’s

Saint Valentine’s Day หรือวันแห่งความรัก ซึ่งต่อมาได้นิยมแพร่หลายไปทั่วยุโรปและอเมริกา และเข้ามาในทวีปเอเชียด้วย

จากหนังสือพระคัมภีร์ฉบับพันธสัญญาใหม่ 1โครินธ์ 13:1-13 ได้พูดถึงความรักดังนี้

­13:1 แม้ข้าพเจ้าพูดภาษาของมนุษย์ก็ดี และภาษาของทูตสวรรค์ก็ดี แต่ไม่มีความรัก ข้าพเจ้าเป็นเหมือนฆ้องหรือฉาบที่กำลังส่งเสียง

我若能说万人的方言、并天使的话语、却没有爱、我就成了鸣的锣、响的钹一般。

13:2 แม้ ข้าพเจ้ามีของประทานแห่งการพยากรณ์ และเข้าใจในความลึกลับทั้งปวงและมีความรู้ทั้งสิ้น และแม้ข้าพเจ้ามีความเชื่อทั้งหมดพอจะยกภูเขาไปได้ แต่ไม่มีความรัก ข้าพเจ้าก็ไม่มีค่าอะไรเลย

我若有先知讲道之能、也明白各样的奥秘、各样的知识.而且有全备的信、叫我能够移山、却没有爱、我就算不得甚么。

13:3 แม้ข้าพเจ้ามอบของสารพัดเพื่อเลี้ยงคนยากจน และแม้ข้าพเจ้ายอมให้เอาตัวข้าพเจ้าไปเผาไฟเสีย แต่ไม่มีความรัก จะหาเป็นประโยชน์แก่ข้าพเจ้าไม่

我若将所有的周济穷人、又舍己身叫人焚烧、却没有爱、仍然与我无益。

13:4 ความรักนั้นก็อดทนนานและกระทำคุณให้ ความรักไม่อิจฉา ความรักไม่อวดตัว ไม่หยิ่งผยอง

爱是恒久忍耐、又有恩慈.爱是不嫉妒.爱是不自夸.不张狂.

13:5 ไม่ทำสิ่งที่ไม่บังควร ไม่คิดเห็นแก่ตนเองฝ่ายเดียว ไม่ฉุนเฉียว ไม่ช่างจดจำความผิด

不作害羞的事.不求自己的益处.不轻易发怒.不计算人的恶.

13:6 ไม่ชื่นชมยินดีในความชั่วช้า แต่ชื่นชมยินดีในความจริง

不喜欢不义.只喜欢真理.

13:7 ไม่แคะไค้คุ้ยเขี่ยความผิดของเขา และเชื่อในส่วนดีของเขาอยู่เสมอ และมีความหวังอยู่เสมอ และเพียรทนเอาทุกอย่าง

凡事包容.凡事相信.凡事盼望.凡事忍耐。

13:8 ความรักไม่มีวันสูญสิ้น แม้คำพยากรณ์ก็จะเสื่อมสูญไป แม้การพูดภาษาต่างๆนั้นก็จะมีเวลาเลิกไป แม้ความรู้ก็จะเสื่อมสูญไป

爱是永不止息.先知讲道之能、终必归于无有.说方言之能、终必停止、知识也终必归于无有。

13:9 เพราะที่เรารู้นั้นก็รู้แต่ส่วนหนึ่ง และที่เราพยากรณ์นั้นก็พยากรณ์แต่ส่วนหนึ่ง

我们现在所知道的有限、先知所讲的也有限.

13:10 แต่เมื่อความสมบูรณ์มาถึงแล้ว ความบกพร่องนั้นก็จะสูญไป

等那完全的来到、这有限的必归于无有了。

13:11 เมื่อ ข้าพเจ้ายังเป็นเด็ก ข้าพเจ้าพูดอย่างเด็ก คิดอย่างเด็ก ใคร่ครวญหาเหตุผลอย่างเด็ก แต่เมื่อข้าพเจ้าเป็นผู้ใหญ่ ข้าพเจ้าก็เลิกอาการเด็กเสีย

我作孩子的时候、话语像孩子、心思像孩子、意念像孩子.既成了人、就把孩子的事丢弃了。

13:12 เพราะ ว่าบัดนี้เราเห็นสลัวๆเหมือนดูในกระจก แต่เวลานั้นจะได้เห็นหน้ากันชัดเจน เดี๋ยวนี้ข้าพเจ้ารู้แต่ส่วนหนึ่ง แต่เวลานั้นข้าพเจ้าจะรู้แจ้งเหมือนได้รู้จักข้าพเจ้าแล้วด้วย

我们如今彷佛对着镜子观看、模糊不清.〔模糊不清原文作如同猜谜〕到那时、就要面对面了.我如今所知道的有限.到那时就全知道、如同主知道我一样。

13:13 ดังนั้นยังตั้งอยู่สามสิ่ง คือความเชื่อ ความหวังใจ และความรัก แต่ความรักใหญ่ที่สุด

如今常存的有信、有望、有爱、这三样、其中最大的是爱。

1ยอห์น4:16 ฉะนั้นเราทั้งหลายจึงรู้ และเชื่อในความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อเรา พระเจ้าทรงเป็นความรัก
และผู้ใดที่อยู่ในความรักก็อยู่ในพระเจ้า และพระเจ้าก็ทรงสถิตอยู่ในผู้นั้น / แหล่งของความรักนั้นคือพระเจ้านั้นก็คือหัวใจของคริสเตียนทุกคน
โรม12:9 จงรักด้วยใจจริง จงเกลียดชังสิ่งที่ชั่ว จงยึดมั่นในสิ่งที่ดี ความรักนั้นต้องมีความจริงใจ
โรม13:10 ความรักไม่ทำอันตรายเพื่อนบ้านเลย เหตุฉะนั้นความรักจึงเป็นการปฏิบัติตามธรรมบัญญัติอย่างครบถ้วน / คำพูด การกระทำ /ความรักย่อมบริสุทธิ์ สะอาด ใส สว่าง
ยอห์น 15:13 ไม่มีผู้ใดมีความรักที่ยิ่งใหญ่กว่านี้ คือการที่ผู้หนึ่งผู้ใดจะสละชีวิตของตนเพื่อมิตรสหายของตน ความรักคือการเสียสะละอย่างแท้จริง
เอเฟซัส 4:2คือจงมีใจถ่อมลงทุกอย่าง และใจอ่อนสุภาพอดทนนาน และอดกลั้นต่อกันและกันด้วยความรัก ความรักย่อมอดทนในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น / ครอบครัว เพื่อนบ้าน
ความรักย่อมให้อภัยและเป็นเหตุให้บุคคลอื่นเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาได้
กาลาเทีย5:13 ดูก่อนพี่น้องทั้งหลาย ที่ทรงเรียกท่านก็เพื่อให้มีเสรีภาพ อย่าเอาเสรีภาพของท่านเป็นช่องทางที่จะปล่อยตัวไปตามเนื้อหนัง แต่จงรับใช้กันและกันด้วยความรักเถิด / เสรีภาพมักทำให้เสียคนความรักย่อมเป็นเหตุให้รู้จักบังคับตน
เอเฟซัส4:15 แต่ให้เรายึดความจริงด้วยใจรัก เพื่อจะจำเริญขึ้นทุกอย่างสู่พระองค์ผู้เป็นศีรษะ คือพระคริสต์ /ยอมให้ความรักควบคุมชีวิตเรา เพราะความรักคือคุณธรรมที่สูงสุด เป็นพระประสงค์ที่จะมอบให้กับเราทุกคน
โคโลสี 3:12-14 12 เหตุฉะนั้นในฐานะที่เป็นพวกซึ่งพระเจ้าทรงเลือกไว้ เป็นพวกที่บริสุทธิ์และเป็นพวกที่ทรงรัก
จงสวมใจเมตตา ใจปรานี ใจถ่อม ใจอ่อนสุภาพ ใจอดทนไว้นาน
13 จงผ่อนหนักผ่อนเบาซึ่งกันและกัน* และถ้าแม้ว่าผู้ใดมีเรื่องราวต่อกัน ก็จงยกโทษให้กันและ
กัน องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงโปรดยกโทษให้ท่านฉันใด ท่านจงกระทำอย่างนั้นเหมือนกัน**
14 แล้วจงสวมความรักทับสิ่งเหล่านี้ทั้งหมด เพราะความรักย่อมผูกพันทุกสิ่งไว้ให้ถึงซึ่งความ
สมบูรณ์ / ความรักเป็นเหตุให้ชีวิตคริสตชนสมบูรณ์ไม่ว่าเราจะเป็นใครเผ่าพันธุ์ใหน นิสัยใจคอเป็นอย่างไร ขี้โกรธ ขี้โมโห ขี้อิจฉา มีความชั่วมากมายขนาดใหนจงสวมความรักทับสิ่งเหล่านี้ทั้งหมด เพราะความรักย่อมผูกพันทุกสิ่งไว้ให้ถึงซึ่งความสมบูรณ์
สุดท้าย 1โครินธ์ 13:13 ดังนั้นยังตั้งอยู่สามสิ่ง คือความเชื่อ ความหวังใจ และความรัก แต่ความรักใหญ่ที่สุด ให้เราอยู่ในพระเจ้า และความรักก็จะอยู่ในเรา 365 ทุกวันคือวันแห่งความรักอาเมน

=================================
ศัพท์วาเลนไทน์ 情人节词汇
爱慕 [àimù] ชอบ,เลื่อมใสศรัทธา
爱人 [àirén] คนรัก-lover
爱恋 [àiliàn] รัก
爱神 [àishén] กามเทพ- Cupid
丘比特[Qiū​bǐ​tè​] กามเทพ-Cupid
奥秘 [àomì] เร้นลับ ลึกลับ
包容 [bāoróng] ให้อภัย ยกโทษให้
钹 [bó] ฉาบ-cymbals
不得 [bùdé] ใช้หลังคำกริยา มีความหมายแสดงว่าไม่ได้หรือไม่สามารถที่จะ
初恋 [chūliàn] รักครั้งแรก, การมีความรัก (恋 มาจาก 恋爱[liàn’ài] รัก)
慈 [cí] เมตตา
大团圆结局 [dàtuányuánjiéjú] จบอย่างมีความสุข-a happy ending
丢弃 [diūqì] ทิ้ง
订婚 [dìnghūn] หมั้น
定义 [dìngyì] คำจำกัดความ, นิยาม
恩 [ēn]บุญคุณ
而且 [érqiě] โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
发怒 [fānù] บ้า, เดือดดาลโกรธเป็นฟืนเป็นไฟ
方言 [fāngyán] ภาษาท้องถิ่น
焚烧 [fénshāo] เผา
凡事 [fánshì] ทุกเรื่อง
告白 [gàobái] ประกาศให้ทราบโดยทั่วไป, สารภาพรัก-爱的告白
归于 [guīyú] เป็นของ, ผลลัพธ์
观看 [guānkàn] ชม, มองดู
孩子 [háizǐ] เด็กๆ
害羞 [hàixiū] อาย, เขิน, น่าละอาย
恒 [héng] ถาวร,ตลอดไป
花束 [huāshù] ช่อดอกไม้
嫉妒 [jídù] อิจฉา, ริษยา
计算 [jìsuàn] นับ, คำนวณ, พิจารณา, วางแผน
结婚 [jiéhūn] แต่งงาน
镜子 [jìngzi] กระจกส่อง, เลนส์กล้องถ่ายรูป
就要 [jiùyào] จะ
就算 [jiùsuàn] แม้ว่า
来到 [láidào] มาถึง
浪漫 [làngmàn] โรแมนติก
恋爱 [liàn’ài] รัก
锣ิ [luó] ฆ้อง -gong
那时 [nàshí] ขณะนั้น
能够 [nénggòu] สามารถ
没有 [méiyǒu] ไม่มี
玫瑰 [méiguī] ดอกกุหลาบ
蜜月 [mìyuè] ฮันนีมูน-honeymoon.
鸣 [míng] เสียงร้องของสัตว์ เช่น นก/แมลง
明白 [míngbai] เข้าใจ, รู้
模糊 [móhu] เบลอ, ไม่ชัดเจน
面对面 [miànduìmiàn] เผชิญหน้ากัน
盼望 [pànwàng] ความหวัง
奇妙的感觉[qímiàodegănjué] ความรู้สึกที่วิเศษ
情人节 [qíngrénjié] วันวาเลนไทน์/ เทศกาลวันแห่งความรัก-Valentines Day
情人节快乐 [qíngrénjiékuàilè] สุขสันต์วันวาเลนไทน์
情人节卡片 [qíngrénjiékăpiàn] การ์ดวันวาเลนไทน์
轻易 [qīngyì] อย่างงายๆ
求婚 [qiú hūn] ขอแต่งงาน-Propose
求爱 [qiú ài] ขอความรัก
其中 [qízhōng] ในนั้น
穷人 [qióngrén] คนจน
忍耐 [rěnnài] อดทน
仍然 [réngrán] ยังคง
如今 [rújīn] จนบัดนี้, ขณะนี้
如同 [rútóng] เหมือน
若 [ruò] เหมือน
舍 [shě] ทิ้ง สละ
舍不得 [shěbùdé] ทิ้งไม่ลง
圣经 [shèngjīng] พระคัมภีร์
时候 [shíhòu] เวลา
甚么 [shénme] อะไร
誓言 [shìyán] คำสาบาน
所有 [suǒyǒu] ทั้งหมด, สิ่งที่มีอยู่
天生一对 [tiānshēngyíduì] ฟ้าส่งมาคู่กัน, คู่รักคู่สม
停止 [tíngzhǐ] หยุด
天使 [tiānshǐ] ฑูตสววรค์
我们 [wǒmén] พวกเรา
完全 [wánquán] ทั้งหมด
无益 [wúyì] ไม่มีประโยชน์
勿忘我[wùwàngwŏ] อย่าลืมฉัน
喜欢 [xǐhuān] ชอบ
先知 [xiānzhī] ผู้ที่รู้เหตุการณ์ล่วงหน้า
现在 [xiànzài] ปัจจุบัน
先知讲道之能 [xiānzhījiǎngdàozhīnéng] คำพยากรณ์
相信 [xiāngxìn] เชื่อ
心思 [xīnsī] ความคิด, อารมณ์
心形的[xīnxíngde] รูปหัวใจ
一样 [yīyàng] เหมือนกัน
一见钟情 [yíjiànzhōngqíng] รักแรกพบ
益处 [yìchù] ประโยชน์ , ดี
永不 [yǒngbù] ไม่เคย
有限 [yǒuxiàn] จำกัด
友谊 [yǒuyì] มิตรภาพ
有望 [yǒuwàng] มีความหวัง
约会 [yuē huì] นัดพบ, เดท- date
永恒 [yŏnghéng] ชั่วนิรันดร
真爱 [zhēnài] รักแท้- truelove
止息 [zhǐxī] หยุด
知道 [zhīdào] รู้, ทราบ
醉心 [zuìxīn] ลุ่มหลง
一般 [yībān] ทั่วไป
坠入爱河 [zhuì rù ài hé] ตกหลุมรัก- fall In Love [坠 zhuì ตกลง]
知识 [zhīshí] ความรู้
周济 [zhōujì] บรรเทาทุกข์
真理 [zhēnlǐ] ความจรืง
自己 [zìjǐ] ตัวเอง
张狂 [zhāngkuáng] สะเพร่า ประมาทเลินเล่อ
烛光晚餐 [zhúguāngwăncān] ดินเนอร์ใต้แสงเทียน

Click to listen highlighted text!