การใช้คำ着(著) zhe, zhāo, zháo, zhuó

การใช้คำ 着

วันนี้เรามารู้จักกับ 着  แบบง่ายๆ กัน  คำว่า  着 มีด้วยกัน 4 เสียงคือ zhe, zhāo(ใช้น้อย), zháo และ zhuó

1.  着 zhe  ใช้เป็นกริยาช่วย อ่านว่า [zhe]  ใช้วางหลังคำกริยา เพื่อแสดงว่าเหตุการณ์นั้นกำลังดำเนินอยู่ หรือกำลังทำอะไรอยู่ มีโครงสร้างเป็น Verb+着 เช่น

 • 走着 เดินอยู่
 • 吃着 กินอยู่
 • 提着  หิ้ว (กำัลังหิ้วอยู่)
 • 开着  เปิดทิ้งเอาไว้ (ยังเปิดอยู่)
 • 帮着 ช่วยอยู่
 • 看着 ดูอยู่
 • 关着 ปิดอยู่
 • 站着 ยืนอยู่
 • 笑着 ยิ้ม (กำลังยิ้มอยู่)
 • 等着 รออยู่

2. 着  [zhāo]    (ใช้น้อย)

3. 着  [zháo] วางไว้หลังกริยาเหมือนกัน อ่าน [zháo] แสดงถึงการกระทำนั้นกำลังดำเนินอยู่หรือได้ดำเนินเสร็จสิ้นแล้ว

 • 他睡着了。   เขานอนหลับแล้ว
 • 他睡不着。  เขานอนไม่หลับ
 • 我找着了。 ฉันหาเจอแล้ว

หมายเหตุ: 着  zháo ยังสามารถใช้ในความหมายอื่นอีก เช่น 着火  ติดไฟ, 着急 ร้อนรนขึ้นมา 着迷 หลง, 着凉 โดนอากาศเย็น    เป็นต้น

4. 着    zhuó  มีหลายความหมาย เช่น  着装  zhuózhuāng สวมเสื้อผ้า, 着陆 zhuólù  ลงสู่พื้นดิน(เช่น เครื่องบิน) 着色 zhuósè ระบายสี  เป็นต้น

ตัวอย่างอื่นๆ

 • 电视机开着(zhe), 爸爸却睡着(zháo)了。 โทรทัศน์เปิดอยู่ แต่คุณพ่อกลับหลับไปแล้ว
 • 你怎么闭着(zhe)眼睛看啊? ทำไมเธอปิดตาดูหนังสือหล่ะ
 • 我听着(zhe)呢。ฉันกำลังฟังอยู่
 • 小心著(zháo)涼。 ระวังโดนอากาศเย็น

 

2 thoughts on “การใช้คำ着(著) zhe, zhāo, zháo, zhuó

Comments are closed.