ไวยากรณ์จีน : 冷, 凉, 寒冷, 暖和, 温暖, 凉爽 และ 凉快

Gunth Lpnm ใน Love Chinese

ต่อเนื่องจาก “冰凉” และ “冰冷” คราวนี้เราจะมาดูคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับอุณหภูมิ หรืออากาศอีกหลายๆ คำ

เริ่มจาก “冷” และ “凉”

1.  “冷” (หนาว) และ “凉” (เย็น) เป็นคำคุณศัพท์ และหมายถึงอุณหภูมิต่ำทั้งคู่ ซึ่งถึงแม้ 2 คำนี้จะใช้บรรยายสภาพ (อากาศที่มี) อุณหภูมิต่ำเหมือนกัน แต่ 2 คำนี้ ก็ใช้แทนกันไม่ได้

“冷” มักใช้กับการบรรยายสภาพอากาศเป็นหลัก เป็นความรู้สึก หรือรับรู้ (ความหนาวเย็น อุณหภูมิต่ำ) โดยไม่จำเป็นต้องแตะต้อง หรือสัมผัสโดยตรง (ก็รับรู้ได้) เช่น

 • 冷空气。
 • 今天真冷。
 • 冷得浑身发抖。

ส่วน “凉” ก็หมายถึงอุณหภูมิต่ำเช่นเดียวกัน แต่ (มักจะ) เป็นการรับรู้ หรือสัมผัสกับสิ่งของนั้นโดยตรง จึงจะรับรู้ถึงความเย็น อุณหภูมิต่ำของสิ่งของนั้นๆ เช่น

 • 他的脸真凉。
 • 茶凉了。
 • 游泳池的水太凉了。

นอกจากนั้น “凉” ยังใช้บรรยายสภาพอากาศได้เช่นเดียวกับ “冷” แต่อุณหภูมิของ “凉” (เย็น) จะสูงกว่า “冷” (หนาว) ลองเปรียบเทียบประโยคตัวอย่างต่อไปนี้

 • 天气真冷。
 • 天气有点凉。

2. ส่วน “寒冷” หมายถึงอุณหภูมิต่ำเช่นเดียวกัน (“寒” ก็คือ “冷” นั่นเอง) เป็นคำคุณศัพท์ ใช้บรรยายสภาพอากาศ หรือดินฟ้าอากาศ เช่น

 • 气候寒冷

***คำตรงข้ามของ “冷” คือ “热” ส่วนคำตรงข้ามของ “寒” คือ “暑” (แปลว่า “ร้อน” เหมือนกัน)

3.พูดถึงอากาศ (หรืออุณหภูมิ) หนาวๆ เย็นๆ ไปแล้ว เรามาดู (เปรียบเทียบ) คำคุณศัพท์ที่ใช้บรรยายอากาศ หรืออุณหภูมิอีกคู่หนึ่ง คือ “暖和” และ “温暖”

 • “暖和” และ “温暖” ใช้บรรยายสภาพอากาศ (อุณหภูมิ) ที่ไม่ร้อนไม่หนาว (เย็น) เกินไป พอดีๆ หรือ “อบอุ่น” นั่นเอง

“暖和” นิยมใช้ในภาษาพูดมากกว่า และมักใช้บรรยายสภาพอากาศในช่วงเวลาสั้นๆหรือ 天气 และสภาพแวดล้อม (环境) เป็นหลักในขณะที่ “温暖” นิยมใช้ในภาษาเขียนมากกว่า และมักใช้บรรยายดินฟ้าอากาศ หรือ 气候 และแสงแดด (阳光) เช่น

 • 今天真暖和。
 • 这间房子很暖和。
 • 温暖如春
 • 这儿的气候温暖宜人。
 • 温暖的阳光。

นอกจากนั้น “温暖” ยังใช้บรรยาย “บรรยากาศ” ที่อบอุ่นเป็นกันเองของหมู่คณะ, กลุ่มคน, ครอบครัว, เพื่อนฝูง เป็นต้น เช่น

 • 温暖的家庭。
 • 温暖的团体。

***และถึงแม้ “暖和”、”温暖” จะเป็นคำคุณศัพท์ทั้งคู่ แต่มีเพียง “暖和” เท่านั้น ที่ใช้ในรูปซ้ำคำ AABB คือ 暖暖和和 ได้ และ (เมื่อซ้ำคำแล้ว) สามารถใช้เป็นบทขยายภาคแสดง (状语) ได้ เช่น

 • 这件羽绒服暖暖和和的,舒服极了。
 • 暖暖和和地围着火堆。

4. คำคุณคำศัพท์ (เกี่ยวกับอุณหภูมิ หรืออากาศ) คู่สุดท้าย คือ “凉爽” และ “凉快” ซึ่งแปลว่า เย็นสบาย หรือเย็น (ชื่น) ใจฯลฯ

 • “凉爽” และ “凉快” เป็นความรู้สึก “เย็นสบาย”, “เย็น (ชื่น) ใจ”, “(เย็น) สดชื่น” ที่เกิดจากสภาพแวดล้อม หรือสภาพอากาศ ทำให้คนเกิดความรู้สึกดังกล่าว หรือจะใช้บรรยายสภาพอากาศ “เย็นสบาย” โดยตรงก็ได้ เช่น
  • 到了秋天,凉快/凉爽多了。
  • 树下边很凉快/凉爽。

ข้อแตกต่าง คือ “凉快” ยังใช้เป็นคำกริยาได้ด้วย หมายถึงทำให้ (รู้สึก) เย็นสบาย เช่น 喝点酸梅汤,凉快凉快吧。