ร้อยแซ่ของชาวจีน [百家姓]

ร้อยแซ่ของชาวจีน

百家姓 [bǎijiāxìng] เป็นหนังสือร้อยแซ่ของชาวจีน ถูกเขียนขึ้นในต้นราชวงศ์ซ่ง

提起中国姓氏,人们最熟悉的自然是 《百家姓》。 因为它与《三字经》、《幼学琼林》等,被列入旧时孩童的启蒙读物。 《百家姓》是一本关于中文姓氏的书,成书于北宋初(ในช่วงต้นราชวงศ์ซ่งภาคเหนือ)。原收集姓氏 411个(เริ่มแรกรวบรวมได้ทั้งหมด 411 แซ่) ,后增补到 504个(ภายหลังเพิ่มเป็น 504 แซ่) ,其中单姓 444个(มีอักษรตัวเดียว 444 แซ่) ,复姓 60个(มีอักษรมากกว่าหนึ่งตัว 66 แซ่) 。

百家姓
「姓氏」在现代汉语中是一个词,但在秦汉以前,姓和氏有明显的区别。姓源于母系社会,同一个姓表示同一个母系的血缘关系。中国最早的姓,大都从「女」旁,如:姜,姚,姒,妫,嬴等,表示这是一些不同的老祖母传下的氏族人群。而氏的产生则在姓之后,是按父系来标识血缘关系的结果,这只能在父权家长制确立时才有可能。因此,当我们读到「黄帝轩辕氏,姬姓」以及「炎帝列山氏,姜姓」时,可以明白,中华民族共同始祖炎黄二帝原分属两个按母系血缘关系组织起来的部落或部落联盟,一姓姜,一姓姬,而他们又分别拥有表示自己父权家长制首领的氏称:列山,轩辕。姓和氏有严格区别又同时使用的的局面表明,母权制已让位于父权制,但母系社会的影响还存在,这种影响一直到春秋战国以后才逐渐消亡。

《百家姓》是我国流行最长,流传最广的一种蒙学教材。它的成书和普及要早于《三字经》。据南宋学者王明清考证,该书前几个姓氏的排列是有讲究的:赵是指赵宋,既然是国君的姓理应为首;其次是钱姓,钱是五代十国中吴越国王的姓氏;孙为当时国王钱俶的正妃之姓;李为南唐国王李氏。他判断《百家姓》“似是两浙钱氏有国时小民所著”。所谓“有国”据史书记载,吴越在宋太祖开国后,还存在一段时间,至宋太宗兴国二年才率土归降。可见这本书是北宋初年问世的。

《百家姓》采用四言体例,句句押韵,虽然它的内容没有文理,但读来顺口,易学好记,与《三字经》、《千字文》相配合,成为我国古代蒙学中的固定教材,《百家姓》本来收集四百一十一个经增补到五百零四个姓,其中单姓四百四十四个,复姓六十个。该书颇具实用性,熟悉它,于古于今都是有裨益的。

赵钱孙李 周吴郑王 冯陈褚卫 蒋沈韩杨 朱秦尤许 何吕施张
孔曹严华 金魏陶姜 戚谢邹喻 柏水窦章 云苏潘葛 奚范彭郎
鲁韦昌马 苗凤花方 俞任袁柳 丰鲍史唐 费廉岑薛 雷贺倪汤
滕殷罗毕 郝邬安常 乐于时傅 皮卞齐康 伍余元卜 顾孟平黄
和穆萧尹 姚邵湛汪 祁毛禹狄 米贝明臧 计伏成戴 谈宋茅庞
熊纪舒屈 项祝董梁 杜阮蓝闵 席季麻强 贾路娄危 江童颜郭
梅盛林刁 钟徐丘骆 高夏蔡田 樊胡凌霍 虞万支柯 昝管卢莫
经房裘缪 干解应宗 丁宣贲邓 郁单杭洪 包诸左石 崔吉钮龚
程嵇邢滑 裴陆荣翁 荀羊於惠 甄麴家封 芮羿储靳 汲邴糜松
井段富巫 乌焦巴弓 牧隗山谷 车侯宓蓬 全郗班仰 秋仲伊宫
宁仇栾暴 甘钭厉戌 祖武符刘 景詹束龙 叶幸司韶 郜黎蓟薄
印宿白怀 蒲邰从鄂 索咸籍赖 卓蔺屠蒙 池乔阴郁 胥能苍双
闻莘党翟 谭贡劳逢 姬申扶堵 冉宰郦雍 郤璩桑桂 濮牛寿通
边扈燕冀 郏浦尚农 温别庄晏 柴瞿阎充 慕连茹习 宦艾鱼容
向古易慎 戈廖庾终 暨居衡步 都耿满弘 匡国文寇 广禄阙东
欧殳沃利 蔚越菱隆 师巩厍聂 晃勾敖融 冷訾辛阚 那简饶空
曾毋沙乜 养鞠须丰 巢关蒯相 查后荆红 游竺权逯 盖益桓公
万俟司马 上官欧阳 夏侯诸葛 闻人东方 赫连皇甫 尉迟公羊
澹台公冶 宗政濮阳 淳于单于 太叔申屠 公孙仲孙 轩辕令狐
钟离宇文 长孙慕容 司徒司空 百家姓终

百家姓(汉语拼音及朗读发音)

单姓 444个
赵钱孙李 [zhào qián sūn lǐ] 周吴郑王 [zhōu wú zhèng wáng] 冯陈褚卫 [féng chén chǔ wèi] 蒋沈韩杨 [jiǎng shěn hán yáng] 朱秦尤许 [zhū qín yóu xǔ] 何吕施张 [hé lǚ shī zhāng] 孔曹严华 [kǒng cáo yǎn huá] 金魏陶姜 [jīn wèi táo jiāng] 戚谢邹喻 [qī xiè zoū yù] 柏水窦章 [bǎi shuǐ dòu zhāng] 云苏潘葛 [yún sū pān gě] 奚范彭郎 [xī fàn péng láng] 鲁韦昌马 [lǔ wéi chāng mǎ] 苗凤花方 [miáo fèng huā fāng] 俞任袁柳 [yú rèn yuán liǔ] 酆鲍史唐 [fēng bào shǐ táng] 费廉岑薛 [fèi lián cén xuē] 雷贺倪汤 [léi hè ní tāng] 滕殷罗毕 [téng yīn luó bì] 郝邬安常 [hǎo wū ān cháng] 乐于时傅 [lè yú shí fù] 皮卞齐康 [pí biàn qí kāng] 伍余元卜 [wǔ yú yuán bo] 顾孟平黄 [gù mèng píng huáng] 和穆萧尹 [hé mù xiāo yǐn] 姚邵湛汪 [yáo shào zhàn wāng] 祁毛禹狄 [qí máo yǔ dí] 米贝明臧 [mǐ bèi míng zāng] 计伏成戴 [jì fú chéng dài] 谈宋茅庞 [tán sòng máo páng] 熊纪舒屈 [xióng jì shū qū] 项祝董梁 [xiàng zhù dǒng liáng] 杜阮蓝闵 [dù ruǎn lán mǐn] 席季麻强 [xí jì má qiáng] 贾路娄危 [jiǎ lù lóu wēi] 江童颜郭 [jiāng tóng yán guō] 梅盛林刁 [méi shèng lín diāo] 钟徐邱骆 [zhōng xú qiū jià] 高夏蔡田 [gāo xià cài tián] 樊胡凌霍 [fán hú líng huò] 虞万支柯 [yú wàn zhī kē] 昝管卢莫 [zǎn guǎn lú mò] 经房裘缪 [jīng fáng qiú miù] 干解应宗 [gàn jiě yìng zōng] 丁宣贲邓 [dīng xuān bēn dèng] 郁单杭洪 [yù dān háng hóng] 包诸左石 [bāo zhū zuǒ shí] 崔吉钮龚 [cuī jí niǔ gōng] 程嵇邢滑 [chéng jī xíng huá] 裴陆荣翁 [péi lù róng wēng] 荀羊於惠 [xún yáng yū huì] 甄麴家封 [zhēn qū jiā fēng] 芮羿储靳 [ruì yì chǔ jìn] 汲邴糜松 [jí bǐng mí sōng] 井段富巫 [jǐng duàn fù wū] 乌焦巴弓 [wū jiāo bā gōng] 牧隗山谷 [mù wěi shān gǔ] 车侯宓蓬 [chē hóu mì péng] 全郗班仰 [quán xī bān yǎng] 秋仲伊宫 [qiū zhòng yī gōng] 宁仇栾暴 [níng chóu luán bào] 甘钭厉戎 [gān dǒu lì róng] 祖武符刘 [zǔ wǔ fú liú] 景詹束龙 [jǐng zhān shù lóng] 叶幸司韶 [yè xìng sī sháo] 郜黎蓟薄 [gào lí jì báo] 印宿白怀 [yìn xiǔ bái huái] 蒲邰从鄂 [pú tái cóng è] 索咸籍赖 [suǒ xián jí lài] 卓蔺屠蒙 [zhuó lìn tú méng] 池乔阴郁 [chí qiáo yīn yù] 胥能苍双 [xū néng cāng shuāng] 闻莘党翟 [wén shēn dǎng zhái] 谭贡劳逄 [tán gòng láo páng] 姬申扶堵 [jī shēn fú dǔ] 冉宰郦雍 [rǎn zǎi lì yōng] 郗璩桑桂 [xī qú sāng guì] 濮牛寿通 [pú niú shòu tōng] 边扈燕冀 [biān hù yàn jì] 郏浦尚农 [jiá pǔ shàng nóng] 温别庄晏 [wēn bié zhuāng yàn] 柴瞿阎充 [chái qú yán chōng] 慕连茹习 [mù lián rú xí] 宦艾鱼容 [huàn ài yú róng] 向古易慎 [xiàng gǔ yì shèn] 戈廖庾终 [gē liào yǔ zhōng] 暨居衡步 [jì jū héng bù] 都耿满弘 [dōu gěng mǎn hóng] 匡国文寇 [kuāng guó wén kòu] 广禄阙东 [guǎng lù què dōng] 欧殳沃利 [ōu shū wò lì] 蔚越夔隆 [wèi yuè kuí lóng] 师巩库聂 [shī gǒng kù niè] 晁勾敖融 [cháo gōu áo róng] 冷訾辛阚 [lěng zǐ xīn kàn] 那简饶空 [nà jiǎn ráo kōng] 曾母沙乜 [zēng mǔ shā niè] 养鞠须丰 [yǎng jū xū fēng] 巢关蒯相 [cháo guān kuǎi xiāng] 查后荆红 [chá hòu jīng hóng] 游竺权逯 [yóu zhú quán lù] 盖益桓公 [gě yì huán gōng]

复姓 60个

万俟 [wàn sì] 司马 [sī mǎ] 上官 [shàng guān] 欧阳 [ōu yáng] 夏侯 [xià hóu] 诸葛 [zhū gě] 闻人 [wén rén] 东方 [dōng fāng] 赫连 [hè lián] 皇甫 [huáng fǔ] 尉迟 [yù chí] 公羊 [gōng yáng] 澹台 [dàn tái] 公冶 [gōng yě] 宗政 [zōng zhèng] 濮阳 [pú yáng] 淳于 [chún yú] 单于 [chán yú] 太叔 [tài shū] 申屠 [shēn tú] 公孙 [gōng sūn] 仲孙 [zhòng sūn] 轩辕 [xuān yuán] 令狐 [lìng hú]

อ้างอิง : https://www.50018.com/service/yiliao/bjx.aspx