ภาษาจีนน่ารู้ : นาฬิกา [时钟]

ศัพท์ภาษาจีน นาฬิกา

นาฬิกาชนิดต่างๆในภาษาจีน [时钟]

有趣的汉语 ภาษาจีนน่ารู้ค่ะ
วันนี้เรามาเรียนคำศัพท์ง่ายๆเกี่ยวกับนาฬิกากันค่ะ

 • 时钟 shízhōng นาฬิกา
 • 闹钟 nàozhōng นาฬิกาปลุก
 • 圭表 guībiǎo นาฬิกาแดด
 • 沙钟 shāzhōng นาฬิกาทราย
 • 台钟 táizhōng นาฬิกาตั้งพื้น/ตั้งโต๊ะ
 • 摆钟 bǎizhōng นาฬิกาที่มีลูกตุ้ม
 • 手表 shǒubiǎo นาฬิกาข้อมือ
 • 跑表 pǎobiǎo นาฬิกาจับเวลา
 • 壁钟 bìzhōng นาฬิกาแขวน
 • 数字时钟 shùzìshízhōng นาฬิกาดิจิตอล (แบบตัวเลข)
 • 电子表 diànzǐbiǎo  นาฬิกาดิจิตอล (แบบนาฬิกาข้อมือ)
 • 机械表 jīxièbiǎo นาฬิกาเข็ม (นาฬิกาแบบกลไก)
 • 怀表 huáibiǎo นาฬิกาพก
 • 石英钟  shíyīngzhōng นาฬิกาควอตซ์
 • 男士手表 nánshìshǒubiǎo นาฬิกาสุภาพบุรุษ
 • 女士手表 nǚshìshǒubiǎo นาฬิกาสุภาพสตรี
 • 防水表  fángshuǐbiǎo นาฬิกากันน้ำ
 • 手表电池 shǒubiǎodiànchí ถ่านนาฬิกา
 • 表带 biǎodài สายนาฬิกา
 • 大笨钟 dàbènzhōng  นาฬิกาบิ๊กเบน
 • 钟塔, 钟楼  zhōngtǎ, zhōnglóu หอนาฬิกา
 • 表针 biǎozhēn เข็มนาฬิกา
 • 时针、分针,  秒针 [shízhēn, fēnzhēn, miǎozhēn]  เข็มชั่วโมง, เข็มนาที, เข็มวินาที
 • 顺时针运转 shùnshízhēnyùnzhuǎn หมุนตามเข็มนาฬิกา
 • 逆时针运转 nìshízhēnyùnzhuǎn หมุนทวนเข็มนาฬิกา
 • 顺时针 shùnshízhēn ตามเข็มนาฬิกา
 • 逆时针 nìshízhēn ทวนเข็มนาฬิกา
 • 调时间 tiáoshíjiān ปรับตั้งเวลา (调时)
 • 对表, 对时间 duìbiǎo, duìshíjiān เทียบเวลา
 • 钟头 zhōngtóu ชั่วโมง
 • 钟点的读法  zhōngdiǎndedúfǎ วิธีบอกเวลานาฬิกา
 • 手表品牌  shǒubiǎopǐnpái ยี่ห้อนาฬิกา
 • 一见钟情  yíjiàn zhōngqíng รักแรกพบ

เกร็ดความรู้ค่ะ (แต่คงมีเพื่อนๆบางคนทราบแล้ว)
ของขวัญต้องห้ามในจีน=> นาฬิกา 钟 zhōng (จง)
****สาเหตุที่ไม่ควรมอบนาฬิกาให้เป็นของขวัญเนื่องจากคําว่า มอบนาฬิกา 送钟 sòngzhōng (ซ่งจง) ไปพ้องเสียงกับคําว่า 送终 sòngzhōng (ซ่งจง) ซึ่งหมายถึง การเฝ้าดูแลญาติผู้ใหญ่ก่อนสิ้นใจตาย หรือหมายถึงการจัดการงานศพของญาติ ดังนั้น การให้นาฬิกา=แช่งให้ตายนั่นเอง

อ่านเพิ่มเติม…ศัพท์ภาษาจีน : เวลาและวันเดือนปี
ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม