ศัพท์ภาษาจีน โทรศัพท์ 电话

โทรศัพท์ ภาษาจีน

ตัวอย่างบทสนทนา

 • 是刘先生家吗 ? บ้านคุณหลิวใช่ไหม
 • 喂 ,请问是哪位 ?  สวัสดีครับ ไม่ทราบจากไหนครับ
 • 请问, 你的电话号码是…吗? ไม่ทราบว่า เบอร์โทรศัพท์ของคุณคือ…ใช่ไหม
 • 这里是 02-9424242。 ที่นี่คือ 02-9424242
 • 是刘先生家吗? บ้านคุณหลิวใช่ไหมค่ะ
 • 没有叫刘先生的人, 你可能打错了。 ไม่มีคนชื่อคุณหลิวครับ คุณคงจะโทรผิดแล้ว
 • 不好意思,我打错了。ขอโทษครับ ผมโทรผิดแล้ว
 • 你打错了。คุณโทรผิดแล้วครับ
 • 刘先生在家吗? คุณหลิวอยู่บ้านไหมค่ะ
 • 刘先生在那吗? คุณหลิวอยู่ที่นั่นไหมค่ะ
 • 在 ,您稍等 。 อยู่ครับกรุณารอสักครู่
 • 请刘先生接电话可以吗? ขอคุยกับคุณหลิวหน่อยได้ไหมค่ะ
 • 你找他有急事? คุณมีธุระด่วนต้องติดต่อเขาหรือครับ
 • 可以, 请稍等。 ได้ครับ กรุณารอสักครู่ครับ
 • 喂 !   请 问 , 刘先生在吗 ?   ฮัลโหล ไม่ทราบว่าคุณหลิวอยู่ไหมค่ะ
 • 喂! 我要预订房间。 ฮัลโหล ผมต้องการจองห้องห้องพักครับ
 • 喂! 请頌猜接电话。 ฮัลโหล ขอสายสมชายหน่อยครับ
 • 您有什么事? คุณมีธุระอะไรครับ
 • 请稍等。 กรุณารอสักครู่ครับ
 • 刘先生 ,你的电话 。   คุณหลิวครับ มีโทรศัพท์ถึงคุณ
 • 他在楼上, 请等等/请等一下。 เขาอยู่ชั้นบน กรุณารอสักครู่ครับ
 • 喂!我就是。 ฮัลโหล ผมเองครับ
 • 你什么时候有空 ? คุณจะมีเวลาว่างเมื่อไหร่ึ้ค่ะ --> 我们去买东西吧 。 พวกเราไปซื้อของกันเถอะ
 • 他不在。เขาไม่อยู่ครับ
 • 他什么时候回来? เขาจะกลับมาเวลาไหนค่ะ
 • 说不好。 ไม่แน่นอนครับ
 • 我也不知道 。  ผมก็ไม่ทราบเหมือนกัน
 • 她去学校了,请问您是哪位?  เขาไปโรงเรียนแล้วครับ   ไม่ทราบเรียนสายกับใครอยู่ครับ
 • 如果他回来,转告他王美丽打来。หากเขากลับมา ฝากบอกว่าด้วยว่าหวังเหม่ยลี่โทรมาค่ะ
 • 请让他给我回电话。รบกวนให้เขาโทรกลับหาผมหน่อยนะค่ะ
 • 请他给我回电话。รบกวนให้เขาโทรกลับหาผมหน่อยนะค่ะ
 • 好的。ได้ครับ
 • 你给他打手机吧 。 คุณโทรเข้าเบอร์โทรศัพท์มือถือเขาสิครับ
 • 您的电话号码是多少?โทรศัพท์ของคุณเบอร์อะไร
 • 请问, 他的手机号码是多少? ไม่ทราบว่า เบอร์โทรศัพท์มือถือของเ่ขาเบอร์อะไร
 • 您能再告诉我一遍他的手机号吗?ไม่ทราบว่าคุณจะช่วยบอกเบอร์โทรศัพท์มือถือของเขาอีกครั้งได้ไหมค่ะ
 • 我再打来, 谢谢! ดิฉันจะโทรกลับมาใหม่ ขอบคุณค่ะ
 • 我一会儿再打来。 อีกสักครู่ดิฉันจะโทรกลับมาใหม่
 • 麻烦您转告刘先生。รบหวนฝากบอกคุณหลิวด้วยนะคะ
 • 我一定转告他。ผมจะบอกเขาให้แน่นอนครับ
 • 我的电话号码是…。เบอร์โทรศัพท์ของผมคือ…
 • 请你打电话给我。 รบกวนโทรหาผมด้วย
 • 请他给我回个电话 。กรุณาให้เขาโทรกลับหาฉันด้วยค่ะ
 • 请你叫他给我回个电话好吗?รบกวนคุณบอกให้เขาโทรกลับมาหน่อยได้ไหมค่ะ
 • 请告诉颂猜, 回来后给我回个电话。 我叫王美丽。 รบกวนบอกสมชายด้วยค่ะว่ากลับมาให้โทรกลับด้วย  ดิฉันชื่อหวังเหม่ยลี่ค่ะ
 • 请别挂电话, 刘先生还有话。 กรุณาอย่าพึ่งวางสายค่ะ คุณหลิวต้องการจะพูดด้วย
 • 请转接到制造部,谢谢!รบกวนช่วยโอนสายแผนกผลิตหน่อย ขอบคุณครับ
 • 你的分机号是多少?หมายเลขโทรศัพท์ภายในของคุณคือเบอร์อะไร
 • 请传 21, 谢谢! กรุณาต่อ 21  ขอบคุณครับ
 • 请接 2345。 กรุณาต่อ 2345
 • 请接2345号分机。 กรุณาต่อ 2345
 • 请帮我拨个电话。 ช่วยต่อสายให้หน่อยครับ
 • 内线还是外线。 สายภายในหรือสายนอกครับ
 • 在打一次。 ลองโทรอีกครั้ง
 • 这附近有公用电话吗?แถวนี้มีโทรศัพท์สาธารณะไหม
 • 可以直接拨号吗? โทรออกโดยตรงเลยได้ไหม
 • 我要本人跟他通电话。 ฉันต้องการคุยกับเขาโดยตรง
 • 如果想了解更多信息,请拨打热线电话02-1234567。 ถ้าหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาโทรมาที่สายด่วน 02-1234567

คำศัพท์

 • 电话[[diànhuà] โทรศัพท์ --> 打电话。 การติดต่อกันทางโทรศัพท์
 • 铃音,呼叫声,响声 เสียงเรียกโทรศัพท์(ring tone)
 • 热线电话 [rèxiàndiànhuà]  สายด่วน (a hot line)
 • 电话留言机 โทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (answering machine)
 • 国际电话 [guó jì diàn huà]  โทรศัพท์ระหว่างประเทศ
 • 国内电话 [guó nèi diàn huà] โทรศัพท์ภายในประเทศ
 • 手机 [shǒujī] มือถือ
 • 步话机 [búhuàjī] วิทยุสือสาร(Walkie-Talkie)
 • 打电话 [dǎdiànhuà] กริยาโทรศัพท์
 • 打错 [dǎcuò] โทรผิด --> 不是,你打错了。ไม่ใช่ครับ  คุณโทรผิดแล้ว
 • 信号 [xìn hào] สัญญาณ --> 手机信号不好。 สัญญาณมือถือไม่ดี
 • 打通 [dǎtōng] โทรติด --> 打通了吗? โทรติดหรือยัง
 • 通电话 [tōngdiànhuà] โทรศัพท์หา --> 我没接到一通电话 。ฉันไม่ได้รับโทรศัพท์
 • 打不通[dǎbùtōng] ,没打通[méidǎtōng] โทรไม่ติด
 • 占线 [zhàn xiàn] สายไม่ว่าง --> 站着线呢。 สายยังไม่ว่าง/还没有,占线 ยังต่อสายไม่ได้ สายไม่ว่าง
 • 没人接 [méirénjiē] ไม่มีคนรับสาย (没有人接)
 • 喂  [wèi]  ฮัลโหล
 • 留言 [liúyán] ฝากข้อความ
 • 回电话 [huídiànhuà] โทรกลับ
 • 电话 号码[diànhuàhàomǎ] เบอร์โทรศัพท์
 •  拨 (撥) [bō] ต่อสาย (dial)
 • 转接 [zhuǎn jiē] โอนสาย
 • 请转… [qǐngzhuǎn] กรุณาต่อ…
 • 接 [jiē]  รับ(สายโทรศัพท์) --> 接电话。
 • 挂 [guà] วางหู (โทรศัพท์) --> 挂电话。
 • [àn] กด --> 按电话号码很容易。
 • 电话簿 [diànhuàbù] สมุดโทรศัพท์
 • 蓝牙[lányá] บูลทูธ
 • 无线保真[wúxiànbǎozhēn] วายฟาย Wi-Fi
 • 高保真 [gāo băozhēn] ไฮฟาย Hi-Fi
 • 第三代 [dìsāndài]   3-จี
 • 移动梦网 [yídòngmèngwǎng]  อินเตอร์เนตบนมือถือ
 • 通用分组无线业务[tōngyòngfēnzǔwúxiànyèwù] GPRS
 • 短信[duǎnxìn] SMS
 • 漫游 [mànyóu] ระบบโรมมิ่ง (Roaming)
 • 发短信[fāduǎnxìn] ส่ง SMS
 • 接短信[jiēduǎnxìn] รับ SMS
 • 媒体 [méitǐ]  มีเดีย,media
 • 多媒体 [duōméitǐ]  มัลติมีเดีย, multimedia
 • 多媒体信息[duōméitǐxìnxī] MMS
 • 客户身份识别卡[kèhùshēnfènshíbiékǎ] ซิมการด์
 • 充电[chōngdiàn] ชาร์จแบตเตอรี่
 • 充电器[chōngdiànqì] ที่ชาร์จแบตเตอรี่
 • 没电[méidiàn] แบตเตอรี่หมด
 • 关机[guānjī] ปิดเครื่อง
 • 开机[kāijī] เปิดเครื่อง
 • 充值卡 [chōng zhí kǎ] บัตรเติมเงิน
 • 充费[chōngfèi] เติมเงิน (充话费)
 • 电池 [diànchí] แบตเตอรี่
 • 爱疯[àifēng] iPhone

สารพัดชื่อมึนๆ…กับตู้สาขาโทรศัพท์

 • 总机 [zǒngjī] เครื่องโทรศัพท์ตัวแม่
 • 分机 [fēnjī]  เครื่องโทรศัพท์ตัวลูก
 • 电话交换机 [diànhuà jiāohuànjī] ตู้สาขาโทรศัีพท์
 • 集团电话交换机 [jítuándiànhuà jiāohuànjī] ตู้สาขาโทรศัีพท์
 • 程控用户交换机 [chéngkòngyòng hùjiāohuànjī] ตู้สาขาโทรศัีพท์, PBX (Private Branch Exchange)
 • 专用自动交换分机[zhuānyòng zìdòng jiāohuànfēnjī] ตู้สาขาโทรศัีพท์, PABX, private automatic branch telephone exchange
 • 数字专用自动交换分机 [shùzì zhuānyòng zìdòng jiāohuànfēnjī] ตู้สาขาโทรศัพท์ระบบดิจิตอล, digital PABX
 • 分机 (分機) [fēnjī] สายภายใน, ext. (extension)你的分机号是多少?

ตัวอย่าง
4外线48分机 หมายถึงตู้สาขาโทรศัพท์ที่ต่อกับสายนอก(外线)ได้ 4 เบอร์ สายใน 48 เบอร์ (ext. 分机)

 

อ่านเพิ่มเติม :  เรียนภาษาจีนจากมือถือ [手机]