Tag Archives: เรียนภาษาจีน

นิทานสุภาษิต : ดึงต้นกล้าให้โต [拔苗助长]

สุภาษิตจึน

拔苗助长 [bámiáozhùzhǎng] ดึงต้นกล้าให้โต

拔 [bá] ดึง
苗 [miáo] หน่อ ต้นกล้า
助 [zhù] ช่วย
长 [zhǎng] เติบโต

กาลครั้งหนึ่ง(古时候) เมื่อย่างเข้าฤดูหว่านไถ มีชาวนารัฐซ่ง (宋国) ผู้หนึ่งที่มีนิสัยใจร้อน ภายหลังหว่านกล้าลงนาเรียบร้อย เขาก็เฝ้ารอคอยโดยหวังว่าจะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เร็วๆ

ดังนั้น ทุกๆวันเขาจะไปนั่งที่ทุ่งนา และเฝ้าคิดว่าเหตุใด ต้นกล้า(禾苗) เหล่านี้จึงเติบโต(长得) ช้าเหลือเกิน(太慢) จนอดรนทนไม่ไหว(心里很着急) เขาจึงพยายามขบคิดหาวิธีการที่จะทำให้ต้นกล้าโตเร็วกว่าเดิม

สุดท้ายจึงคิด “วิธีที่ดีที่สุด” ออกมาได้ นั่นคือ ใช้มือดึงให้ต้นกล้าโผล่พ้นดินขึ้นมามากขึ้น(动手把禾苗一株株地往上拔高一节) ซึ่งเมื่อมองดูจะคล้ายต้นกล้าเติบโตและสูงขึ้นกว่าที่เป็น

หลังจากปฏิบัติการตามวิธีที่คิดได้มาทั้งวันจนเสร็จสิ้น เขาพอใจผลงานของตนเองเป็นอันมาก จึงเดินทางกลับไปพักผ่อนที่บ้าน และเมื่อถึงบ้าน(回到家里) เขาจึงเล่าให้คนในครอบครัวฟังว่า(对家里的人说) “วันนี้ข้าทำงานเหนื่อยเหลือเกิน(今天可把我累坏了) แต่ก็คุ้มค่าเพราะช่วยทำให้ต้นข้าวโตเร็วขึ้นมาอีกหลายข้อเลย” (我一下子让禾苗长高了许多)

เมื่อบุตรชายของเขาได้ฟัง(他的儿子听了) ก็รีบวิ่งไปที่ทุ่งนา(连忙跑到田里去看) เพื่อดูผลงานของผู้เป็นบิดา แต่ทว่า…สิ่งที่พบคือ ต้นกล้านั้นได้เหี่ยวเฉาตายเต็มท้องทุ่งนา(田里的禾苗全部枯萎了)

ภายหลัง “拔苗助长 [bámiáozhùzhǎng] ดึงต้นกล้าให้โต” ใช้เปรียบเทียบกับการพยายามฝืนกฏเกณฑ์(违背规律) ธรรมชาติ(事物都有自己的规律) หรือการรีบร้อนเร่งให้งานใดๆสำเร็จโดยใช้วิธีที่ผิด(蛮干) จนก่อให้เกิดผลเสียหายตามมา(就必然受到惩罚)

枯萎 [kūwěi] เหี่ยวเฉา แห้งเหี่ยว
寓意 [yùyì]  เรื่องสอนใจ
惩罚 [chéngfá] ลงโทษ
蛮干 [mángàn] การกระทำที่มุทะลุ Continue reading

ศัพท์ภาษาจีน : เรียนภาษาจีนจากมือถือ [手机]

ศัพท์ภาษาจีน มือถือ

คุณทราบหรือไม่ว่า โทรศัพท์มือถือเกือบทุกรุ่นสามารถเปลี่ยนภาษาเครื่องมาใช้เป็นภาษาจีนได้โดยเข้าไปเปลี่ยนค่าที่เมนู “ตั้งค่า” หรือพิมพ์ข้อความเป็นภาษาจีนได้ ไหนๆ เราก็สนใจเรียนรู้ภาษาจีนกันแล้ว จะเป็นการดีไม่น้อยเลยที่เราจะมารู้จักกับศัพท์ภาษาจีนที่เกี่ยวข้องกับโทรศัพท์มือถือของเรา แล้วจะทำให้ความรู้ภาษาจีนของเราเก้าหน้าขึ้นอีกหลายขุมทีเดียว เพราะศัพท์ที่ใช้สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้มากมาย

ยี่ห้อโทรศัพท์มือถือ

 • 苹果 [píng guǒ] Apple
 • 三星 [sān xīng] Samsung
 • 诺基亚 [nuò jī yà] Nokia
 • 索尼 [suǒ ní] Sony
 • 摩托罗拉 [mó tuō luō lā] Motorola
 • 华为 [huá wèi] Huawei
 • 维沃 [wéi wò] Vivo
 • 欧珀 [Ōu pò] Oppo
 • 小米 [xiǎo mǐ] Xiaomi
 • 联想 [lián xiǎng] Lenovo

ศัพท์ที่น่าสนใจ

 • 手机 [shǒujī] โทรศัพท์มือถือ
 • 智能手机 [zhìnéngshǒujī] smartphone
 • 保护壳 [băo hù ké] เคส
 • 滑动 [huá dòng] ปัดหน้าจอ
 • 应用商店 [yìngyòng shāngdiàn] แอพสโตร์
 • 设置 [shèzhì] ตั้งค่า, เซ็ทค่า
 • 手机设定 [shǒujīshèdìng] ตั้งค่ามือถือ
 • 语言 [yǔyán] ภาษา
 • 设定 [shèdìng] เซ็ท, กำหนด
 • 取消 [qǔxiāo] ยกเลิก
 • 简体中文 [jiǎnzhōngwén] อักษรจีนตัวย่อ
 • 选择 [xuǎnzé] เลือก
 • 返回 [fǎnhuí] ย้อนกลับ
 • 按住 [ànzhù] กดไว้, กดค้างไว้
 • 键 [jiàn] คีย์, แป้น
 • 按钮 [àn niǔ] ปุ่ม
 • 键盘 [jiànpán] แป้นพิมพ์
 • 锁 [suǒ] ล๊อค
 • 解锁 [jiěsuǒ] ปลดล็อค
 • 自动键盘锁 [zìdòngjiànpánsuǒ] ล๊อคแป้นพิมพ์อัตโนมัติ
 • 没电 [méi diàn] แบตหมด
 • 信息 ข้อความ
 • 相机 กล้อง
 • 照相机 กล้อง
 • 通讯录 สมุดโทรศัพท์
 • 通话记录 บันทึกการโทร
 • 管理器 ออร์กาไนซ์เซอร์
 • 设置 [shèzh]ì ตั้งค่า
 • 影音天地 [yǐngyīn tiāndì] โลกมีเดีย
 • 浏览器 [liúlǎn qì] บราวเซอร์ (Browser)
 • 铃声 เสียงเรียก
 • 应用软件 แอพพลิเคชั่น, โปรแกรมประยุกต์
 • 情景模式 [qíngjǐng móshì] โปรไฟล์ (ประวัติย่อ)
 • 摄像机 กล้องวีดีโอ
 • 调频收音机 วิทยุ
 • 存储位置 บันทึกภาพและเสียง
 • 电话本 สมุดโทรศัพท์
 • 收音机下的选项 Option
 • 最小化 [minimize zuìxiǎo huà] ย่อเล็กสุด (minimize)
 • 保存 บันทึก(Save)
 • 频道 Channel
 • 设定频道 Set channel
 • 打开扬声器 Open speaker
 • 自动保存 Auto save
 • 键盘锁定成功 Key lock succeeded
 • 键盘解锁成功 Key unlock succeeded
 • 键盘已被锁 Key locked
 • 请按*键 Press *
 • 版本号 Version Number
 • 无网络服务 No service
 • 紧急呼叫 SOS only
 • 完整服务 Full service
 • 拨号 Dial up
 • 退出 Exit
 • 功能表 Menu
 • 应答 Answer
 • 切换 Shuttle
 • 选择 Select
 • 返回 Return
 • 拒绝 Reject
 • 详情 [xiángqíng] Detail
 • 取消 Cancel
 • 选择 Choice
 • 修改 Modify
 • 预览 [yùlǎn] review
 • 选项 [xuǎnxiàng] Option
 • 删除 Delete
 • 继续 Continue
 • 放弃 ละทิ้ง (Quit)
 • 等于 Equal
 • 回退 Return
 • 替换 [tìhuàn] Replace
 • 搜索 Search
 • 开锁 Unlock
 • 呼叫中 Calling
 • 呼叫中断 Disconnected
 • 最后一通呼叫  Last call
 • 紧急 Emergency
 • 呼叫 Call only
 • 启动 [qǐdòng] Enable
 • 禁止 Disable
 • 姓名 Name
 • 号码 Number
 • 保存失败 Save failed
 • 保存成功 Save Succeeded
 • 关机 Power Off
 • 开机 Startup
 • 充电 [chōng diàn] ชาร์จไฟ
 • 充电器 [chōng diàn qì] อุปกรณ์ชาร์จไฟ
 • 电量已满 Phone charging is completed
 • 是否开机 Start up?
 • 请稍候 Waiting
 • 网络搜索 Searching Network
 • 正在搜索网络 Network searching…
 • 电池电量低 Please charge battery
 • SIM 卡 [sim kǎ] ซิมการ์ด
 • 未插入SIM卡 [wèi chārù SIM kǎ] No SIM
 • SIM卡被拒 [SIM kǎ bèi jù]  SIM rejected
 • SIM卡注册失败 [SIM kǎ zhùcè shībài] SIM registration failed
 • 仅限紧急呼叫 [jǐnxiàn jǐnjí hūjiào] โทรฉุกเฉินเท่านั้น (SOS only)
 • 长度错误 Length error
 • PIN 码不一致 [PIN mǎ bùyīzhì] PIN conflict
 • 输入错误  Input error
 • 测试卡 Test card
 • 中国联通 China Unicom
 • 网络选择 Network selecting
 •  网络列表 Network list
 • 补充服务 [bǔchōng fúwù] บริการเสริม (Supplementary service)
 • 呼叫转接 Call forward
 • 呼叫等待 Call waiting
 • 呼叫禁止 Call barred
 • 号码识别 [hào​mǎ​ shí​bié] เลขประจำตัว (Number Identification)
 • 无条件转接 Call forward unconditionally
 • 本机占线 [běnjī zhànxiàn] สายไม่ว่าง (Current phone is busy)
 • 无网络或关机 No network or phone is closed
 • 无应答 No reply
 • 取消所有转接 Cancel all forwarding setting
 • 禁止所有呼出 [jìnzhǐ suǒyǒu hūchū] ระงับการโทรออกทั้งหมด (Bar all outgoing calls)
 • 禁止国际呼出 Bar all outgoing international calls
 •  禁止本国外呼出 Barring outgoing calls except local calls
 • 禁止所有呼入 Bar all incoming calls
 • 漫游时禁呼入 Bar incoming call when roaming
 • 修改注册密码 Modify password
 • 去话显号 Calling line identification presentation
 • 去话隐号 [qùhuà yǐnhào] ข้อจำกัดในการระบุสายเรียกเข้า (Calling line identification restriction)
 • 来电显号 [láidiàn xiǎn hào] แสดงหมายเลขผู้โทรเข้า (Connected line identification presentation)
 • 来电隐号 [láidiàn yǐnhào] ซ่อนเบอร์สายโทรเข้า (Connected line identification restriction)
 • 新密码 Input new password
 • 确认 Input new password again
 • 成功 Succeeded
 • 失败 Error
 • 被拒绝 Rejected
 • 不提供 [bù tígōng] Not provided
 • 没有注册 [méiyǒu zhùcè] Not registered
 • 没有启动 [méiyǒu qǐdòng] Not activated
 • 提供 Provided
 • 启动 Activated
 • 秒 Second
 • 无应答时间 No reply time
 • 电话号码不能为空 Number is null
 • 密码位数不正确 Number of password is wrong
 • 承载业务不提供 Bearer service not provided
 • 电信业务不提供 Telecom service not provided
 • 呼叫闭锁 Call barred
 • 系统故障 [xìtǒng gùzhàng] ระบบผิดผลาด (System failure)
 • 数据丢失 [shùjù diūshī] ข้อมูลสูญหาย (Data missing)
 • 非期望的数据值 Unexpected data value
 • 口令登记失败 Password registeration failed
 • 否定口令检查 Checking negative password
 • 暂时的失败 Temporary failure
 • 未知字母 Unknown alphabet
 • 资源不可用 Resource unavailable
 • 错误代码 Error code
 • 没有内容 No context
 • 不能识别 Unrecognized
 • 正在保持 [zhèngzài bǎochí ] กำลังเก็บ
 • 正在恢复 Retrieving
 • 通话中 Communicating
 • 来电 Incoming Call
 • 正在呼叫中 Calling
 • 通话结束 [tōnghuà jiéshù] จบการสนทนา
 • 未接来电 [wèijiē láidiàn] สายที่ไม่ได้รับ (Missed call)
 • 自动重拨 [zìdòng chóngbō] โทรซ้ำอัตโนมัติ (Auto Redial)
 • 正在重拨 [zhèngzài chóng bō] โทรซ้ำ (Redial)
 • 未知号码 [wèizhī hàomǎ] เบอร์ที่ไม่รู้จัก (Unknown Number)
 • 无效号码 Invalid Number
 • 拒接号码 Refuse phone number
 • 拨号失败 Dialing Failed
 • 操作成功 Operating succeeded
 • 操作失败 Operating failed
 • 该按键没有设置号码 This key is not set
 • 呼叫禁止 Calling forbidden
 • 记录为空,请添加 Record is null, please add
 • 固定拨号 Fixed dialing number
 • 输入PIN2: Enter PIN2:
 • 验证 Verifying
 • 删除失败 Delete failed
 • PIN2 已锁 PIN2 blocked
 • 不能验证 Can not verify
 • 设置已满 [shèzhì yǐmǎn] พื้นที่ว่างเต็ม (Entry space is full)
 • 列表为空 List is Empty
 • 快捷拨号 Speed dial
 • 操作 Operate
 • 输入号码 Input number
 • 设置成功 Setting succeeded
 • 空 Blank
 • 号码为空 Number is null
 • 快捷键设置 Speedkey setting
 • 设置成功 Setting succeeded
 • 是否删除 Delete?
 • 空记录 No items
 • 切换 Shuttle
 • 释放指定电话 Release a call
 • 释放激活电话 Release activated call
 • 点播 Play on demand
 • 订阅 Subscribe
 • 资费 Service charge
 • 取消订阅 Cancel
 • 请输入参数 Input parameter
 • 本目录暂时无服务 No service
 • 对应的服务不可用 Unavailable service
 • 输入内容过长 Input too long content
 •  写消息 Write
 • 按组群发 Send by group
 • 自定义 Customized
 • 开启 Enable
 • 关闭 Disable
 • 广播信息 Cell broadcast
 • 阅读 Read
 • 启动广播 Startup
 • 信道设置 Channel
 • 语言选择 Language
 • 开启 Enable
 • 关闭 Disable
 • 频道开关 Channel switch
 • 德文 Germen
 • 英文 English
 • 意大利文 Italian
 • 法文 French
 • 中文 Chinese
 • 西班牙文 Spanish
 • 荷兰文 Dutch
 • 瑞典文 Swedish
 • 丹麦文 Danish
 • 葡萄牙文 Portuguese
 • 泰文 Thai
 • 安卓 [ānzhuó] แอนดรอยด์/Android(ระบบปฏิบัติการมาร์ทโฟนและคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต) เช่น 安卓手机 โทรศัพท์ที่ใช้ระบบปฎิบัตการแอนดรอยด์

 

โปรแกรมภาษาจีน : โปรแกรมพิมพ์ภาษาจีน 搜狗

โปรแกรมพิมพ์ภาษาจีน 搜狗

วันนี้ขอแนะนำโปรแกรมพิมพ์ภาษาจีนบนเครื่องคอมดีมากๆ ตัวหนึ่งที่ชื่อว่า 搜狗 [Sōugǒu] เป็นโปรแกรมพิมพ์แบบ pinyin ใช้ได้ทั้งอักษรจีนตัวเต็มและตัวย่อได้อย่างง่ายดายครับ


สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมและสกิน ได้ฟรี ที่ https://pinyin.sogou.com (ดาว์นโหลด 立即下载 [lìjíxiàzǎi])

วิธีการใช้  https://pinyin.sogou.com/help.php

คำสั่งเบื้องต้นในการใช้งาน(เมื่ออยู่ในโหมดภาษาจีน CH)

 • คลิ๊กปุ่มซ้ายแถบ 搜狗 จำมีคำสั่งต่างๆ เลือกใช้งานอีกเป็นจำนวนมาก
 • คำสั่ง 中-英 ใช้สำหรับเปลี่ยน จีน-อังกฤษ (Shift)
 • คำสั่ง 全/半角 (Shift+Space)
 • คำสั่ง 中/英文标点 ใช้สำหรับเปลี่ยนเครื่องหมายวรรคตอน (。,หรือ .,)
 • คำสั่ง Ctrl+Shift+K ใช้สำหรับเรียกแป้นคีย์บอร์ดพิเศษต่างๆ เพื่อเลือกสัญญลักษณ์หรืออักษรจีนแบบอื่นๆ หรือคลิ๊กขวาที่แถบเครื่องมือ 软键盘 จะมีรูปแบบคีย์บอร์ดต่างๆ ให้เลือกเช่น ต้องการคีย์บอร์ดที่มีสัญลักษณ์ที่ใช้พินอินก็เลือก 拼音字母
 • คำสั่ง Ctrl+Shift+F ใช้สำหรับเปลี่ยนอักษรจีนเป็น ตัวเต็ม-ตัวย่อ หรือคลิ๊กขวาที่แถบเครื่องมือ 搜狗 เพื่อเลือกคำสั่ง 简繁切换
 • คำสั่ง Ctrl+Shift+B ใช้สำหรับเลือกสัญลักษณ์พิเศษต่างๆ หรือคลิ๊กขวาที่แถบเครื่องมือ 搜狗 เพื่อเลือกคำสั่ง 表情 & 符号
 • คำสั่ง Ctrl+Shift+E ใช้ำหรับพิมพ์ภาษาัอังกฤษ
 • คำสั่ง 菜单 ก็คือ เมนูคำสั่งอื่นๆ
 • เราสามารถใช้ปุ่ม ,(ม) และ 。(ใ) บนคีย์บอร์ด สำหรับเลื่อนซ้ายขวาเพื่อเลือกตัวอักษรจีนที่ต้องการ

ทดลองใช้งานดูนะครับ มีปัญหาประการใดก็สอบถามเข้ามาได้ครับ

ศัพท์ที่น่ารู้ในการติดตั้งโปรแกรมหลังจากดาว์นโหลดแล้ว

 • 立即下载 [lìjíxiàzǎi] ดาว์นโหลด
 • 下一步 [xiàyībù] ขั้นตอนถัดไป (next step)
 • 上一步 [shàngyíbù] ขั้นตอนก่อนหน้านี้
 • 取消 [qǔxiāo] ยกเลิก (cancel)
 • 我接受 [wǒjiēshòu] ฉันยอมรับ
 • 浏览 [liúlǎn] เรียกดู, เปิดดู
 • 所需空间 [suǒ]xūkōngjiān] ความต้องการของพื้นที่(ฮาร์ดดิส)
 • 可用空间 [kě yòng kōng jiān] พื้นที่ว่าง (available space)
 • 开始菜单 [kāishǐcàidān] เมนูเริ่มต้น
 • 文件夹 [wénjiànjiā] โฟลเดอร์
 • 抽取 [chōuqǔ] แตกไฟล์ออกมา, ดึงออกมา
 • 确定 [quèdìng] ยืนยัน, แน่นอน
 • 皮肤 [pífū] สกิน
 • ่精彩 [jīngcǎi] ยอดเยี่ยม
 • 更多 [gèngduō] เพิ่มเติม
 • 创意 [chuàngyì] มิติใหม่
 • 个性 [gèxìng] บุคลิกลักษณะเฉพาะตัว
 • 退出 [tuìchū] ออก
 • 向导 [xiàngdǎo] แนวทาง, นำทาง
 • 启用 [qǐyòng] เริ่มใช้
 • 立即 [lìjí] ทันที
 • 设置 [shèzhì] ติดตั้ง
 • 点击 [diǎnjī] คลิ๊ก (click)
 • 输入 [shūrù] ป้อน, enter

การใช้ 了 ในภาษาจีน

การใช้ 了

 

1.  “了”ส่วนแสดงกาลและแสดงการจบสมบูรณ์ของการกระทำ (วาง 了ไว้หลังกริยาหรือคุณศัพท์ แสดงถึงการกระทำได้สิ้นสุดลงแล้ว)

1.1 我已经准备了你的饭,我们一起吃吧?
1.2 中国人的热情给了我深刻的印象。
1.3 明天我吃了早饭就去呢家。
1.4 我买了一个本子。
1.5 他送了我很多礼物。
1.6 今天我没(有)吃早饭。
1.7 日本同学都去了大使馆,他们没有上课。
1.8 妹妹不会骑自行车,爸爸也没(有)给她买。

“了” แสดงกาล (ความสมบูรณ์ของการกระทำ) วางไว้หลังคำกริยาก็จะเป็นการแสดงการสิ้นสุด (จบสิ้น) ของกริยา (การกระทำนั้น) การแสดงความสมบูรณ์ของการกระทำอาจใช้กับอดีต (ประโยค1.1,1.2) หรือเหตุการณ์ในอนาคตก็ได้ (ประโยค 1.3)

***คำกริยาที่จะมี 了 นั้นหากมีกรรมตามหลังมา กรรมนั้น ๆ มักจะมีส่วนขยายตามมาด้วยเสมอ (ประโยค 1.4,1.5)

ในรูปประโยคปฏิเสธ (หมายถึงยังไม่ได้กระทำ) จะตัด 了 ทิ้งไปแล้วเติม 没(有)หน้าคำกริยา (ประโยค 1.6,1.7) ถ้าหากประโยคบอกเล่ามีบุพวลี (Prepositional-object construction) อยู่หน้าภาคแสดง (คำกริยา) เวลาทำให้เป็นประโยคปฏิเสธให้วาง 没(有)ไว้หน้าบุพบทวลี (ประโยคที่ 1.8 )

2. การใช้ 了 ในประโยคคำถามแบบบอกเล่าซ้อนปฏิเสธ (Alternative Question)

2.1 你准备了没有?(你准备了。)
2.2 她走没走?(他走(了)。
2.3 他吃(了)饭没有?(他吃了饭。)
2.4 他吃没吃饭?(他吃了饭。)

** O = object กรรม, V = verb กริยา ประโยคที่ไม่มีกรรมจะมี 2 รูปแบบ

(1) ……….V. 了没有 (ประโยคที่ 2.1)
(2) ……….V. 没 V. (ประโยคที่ 2.2)

ประโยคที่มีกรรมก็มี 2 รูปแบบเช่นกัน

(1) V…. 了 ….O…. 没有 (ประโยคที่ 2.3)
(2) V…. 没 …. V. ….O (ประโยคที่ 2.4)

没有 ที่วางอยู่ท้ายประโยคจะตัด 有 เหลือเป็น 没 ไม่ได้ ถ้าหากคำกริยาเป็นกริยาสองพยางค์  (เช่น 介绍) และมีกรรมด้วยให้ใช้แบบที่ (1)

 • V…. 了 …O……. 没有
 • 他介绍了日本的情况没有。 (เขาแนะนำสภาพของญี่ปุ่นแล้วหรือยัง)

3. “了”กับการซ้ำคำกริยาพยางค์เดียว

3.1 山本谈了谈日本的情况。(谈谈) (คุยคุย)
ซานเปิ่นพูดคุยเกี่ยวกับสภาพของประเทศญี่ปุ่น

3.2 我看了看画报。(看看)
ฉันอ่านอ่านหนังสือภาพ (ดูดู)

ประโยคที่มีการใช้คำซ้ำกริยา ถ้าหากใช้ 了เพื่อแสดงความสมบูรณ์ของการกระทำให้เติม 了ระหว่างคำกริยาที่ซ้อนสองตัวนั้น (ประโยค 3.1, 3.2)

4. “了” บ่งชี้ความสมบูรณ์ของการกระทำ

4.1 四点钟我们就下山了。
4.2 昨天我看见他了。
4.3 他走了。

“了” ที่อยู่ท้ายประโยค โดยเฉพาะ 了 ที่อยู่ท้ายคำนามหรือสรรพนาม ไม่ได้เป็นคำไวยากรณ์ที่แสดงกาลของการกระทำ แต่เป็นคำบอกความสมบูรณ์ของการกระทำ หน้าที่ของ 了 อย่างนี้จะเป็นตัวเน้นให้เห็นว่าการกระทำนั้น ๆ ได้จบสมบูรณ์แล้วโดยสิ้นเชิง (ประโยค 4.1, 4.2)

ในประโยคที่มีภาคแสดงเป็นคำกริยาแบบไม่มีกรรมและส่วนขยายอื่นใด 了 ที่จบประโยคนั้นจะเป็นทั้งคำช่วยที่แสดงหน้าที่สองอย่าง คือแสดงกาลของการกระทำ และบ่งบอกความสมบูรณ์ของการกระทำด้วย (ประโยค 4.3) เช่น

อ้างอิงข้อมูลจาก :  https://www.human.nu.ac.th/206111/Grammar/cindex.htm

เรียนภาษาจีน : ตอนที่6 “ศัพท์ภาษาจีนคือลูกกุญแจไขสู่โลกภาษาจีน”

ศัพท์ภาษาจีน

สวัสดีครับเพื่อนทุกๆ ท่าน ผมขอคารวะครับ หลังจากผ่าน ตอนที่5 “ตะลุยยุทธภพ” ก็มาถึง ตอนที่ 6 ผมอยากจะบอกสาเหตุที่เนื้อหาในเว็บ pasajeen.com ทำไมมีศัพท์ภาษาจีนเป็นจำนวนมาก นั่นก็เพราะว่า “ศัพท์ภาษาจีนก็คือลูกกุญแจไขสู่โลกภาษาจีน”  นั่นเอง และเพื่อไม่ให้การออกเสียงนั้นผิดเพี้ยนไป เราจึงกำกับเสียงที่อ่านโดยใช้พินอินเป็นหลักครับ นอกจากนี้การเรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีน ก็ยังเป็นช่องทางที่ทำให้เราได้รู้จักคุ้นเคยกับอักษรจีนคำใหม่ๆ เพิ่มเติมอีกด้วย

 • เรา pasajeen.com จะพยายามรวบรวมคำศัพท์ภาษาจีนให้เป็นหมวดหมู่เพื่อให้ง่ายต่อการจดจำค้นหา และจะพยายามนำเสนอคำศัพท์ที่จำเป็นต่อการใช้งานให้ครอบคลุมให้ได้มากที่สุด
 • เรา pasajeen.com ต้องการให้ทุกคนที่สนใจเรียนภาษาจีน ได้เรียนรู้คำศํพท์ให้มากๆ เพื่อท่านจะได้ ฟังพูดอ่านเขียน ภาษาจีนจากต้นฉบับที่เป็นภาษาจีนให้ได้
 • ให้เราเรียนรู้โดยวิธีธรรมชาติ เหมือนกับสมัยที่เราเป็นเด็ก เรียนคำศัพท์ทีละคำ ฟังออกบ้างไม่ออกบ้าง จากนั้นก็เรียนร้อยเรียนเชื่อมคำศัพท์ต่างๆ เข้าหากันจนเป็นประโยค ทำให้อ่านเข้าใจ แล้วได้ยินได้ฟังบ่อยๆ ก็จะพูดได้เขียนได้เอง

หากท่านมีคำศัพท์กลุ่มใดที่อยากให้เราจัดหามาให้ ก็โพสเข้ามาได้เลยครับไม่ต้องเกรงใจ เราจะพยายามทำให้ดีที่สุด นอกจากนี้เรายังทำการปรับปรุงคำศัพท์ที่มีอยู่แล้วและเพิ่มเติมคำศัพท์ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อนๆ อ่านพบจุดใดความหมายผิดเพี้ยนไป ก็ขอคำชี้แนะและโพสแจ้งให้เราทราบด้วย จักขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง

และอย่างลืมติดตาม ศัพท์ภาษาจีน : เปิดโลกอักษรจีนเปิดโลกภาษาจีน ตอนที่1 [a-e] (ทั้งหมด 8 ตอน)

เรียนภาษาจีน : ตอนที่5 “ตะลุยยุทธภพ”

ตะลุยยุทธภพ

เรียนภาษาจีน : ตอนที่5 “ตะลุยยุทธภพ”

ต่อจาก ฉันจะคุยกับเธอ(อักษรจีน)ทุกวัน ตอนที่4 ก่อนที่เราจะออกเดินทางตะลุยยุทธภพ(บนโลกออนไลน์) กับเธอ(อักษรจีน) เราก็ต้องฝึกฝนศัพท์พื้นฐานให้มากๆ สร้างความคุ้นเคยกับเธอให้มากๆ ด้วยการ

 • ฟังมากๆ
 • อ่านมากๆ (พยายามอ่านออกเสียงให้ตัวเองได้ยิน)
 • พูดมากๆ
 • เขียนให้มากๆ
 • คิดถึงเธอ (อักษรจีน) ให้มากๆ
 • และที่สำคัญมากที่สุด ที่ขาดเสียมิได้ก็คือ “ความอดทนยืนหยัดในการเรียนรู้” ครับ ไม่มีเคล็ดลับอะไรมากไปกว่านี้อีกแล้ว ไม่ต้องไปหาว่า ทำอย่างไรถึงจะเก่งภาษาจีนอีกต่อไป

เราเชื่อว่าในไม่ช้า ภาษาจีนของคุณแข็งแรงขึ้นอย่างแน่นอน ยกเว้นแต่ คุณไม่ได้ตั้งใจพอ ไม่ได้รักจริงหวังแต่ง (อักษรจีน)  และสุดท้ายเราจะออกตะลุยยุทธภพได้ทุกที่ (บนโลกออนไลน์) อย่างไม่มีขอบเขต แสดงความยินดีด้วยครับ คุณทำได้ และทำได้ดีเสียด้วยซิ  …เดินไปด้วยกันกับเรา “เปิดโลกอักษรจีน เปิดโลกภาษาจีน กับ pasajeen.com” เราอยู่เคียงข้างคุณ

และอย่าลืมนำข้อมูลดีๆ มาแบ่งปันให้เพื่อนๆ ได้เรียนรู้ร่วมกันด้วยนะครับ

เรียนภาษาจีนจากข่าว: แผ่นดินไหวที่พม่า

แผ่นดินไหว สึนามิ ภาษาจีน

缅甸地震死亡人数上升超过70人
Miǎndiàn dìzhèn sǐwáng rénshù shàngshēng chāoguò 70 rén
ยอดเสียชีวิตแผ่นดินไหวเมียนมาร์พุ่งกว่า70

 • 缅甸 [miǎn diàn] พม่า
 • 地震 [dìzhèn] แผ่นดินไหว
 • 地震中 [dì​zhèn​zhōng​] ศูนย์กลางแผ่นดินไหว
 • 死亡 [sǐ wáng] ตาย ถึงแก่ความตาย
 • 受伤 [shòu shāng] ได้รับบาดเจ็บ
 • 至少 [zhì shǎo] อย่างน้อย
 • 官员[guān yuán] ข้าราชการ
 • 上升 [shàng shēng] เพิ่มสูงขึ้น
 • 交界 [jiāo jiè] ชายแดนที่ติดต่อกัน
 • 清莱 [qīng lái] เชียงราย
 • 损坏 [sǔn huài] เสียหาย
 • 地区 [dì qū] พื้นที่
 • 栋政府 [dòng zhèng fǔ] อาคารของรัฐบาล
 • 遭到 [zāo dào] ประสบ
 • 美国国务卿 [Měiguó guówùqīng] เลขานุการของรัฐในสหรัฐอเมริกา
 • 希拉里 克林顿 [Xīlālǐ Kèlíndùn]  Hillary Clinton
 • 造成 [zàochéng] ทำให้เกิด
 • 表示 [biǎoshì] แสดงออก, การแสดงให้เข้าใจ
 • 悼念 [dàoniàn] อาลัย,การไว้ทุกข์
 • 倒塌 [dǎotā] พังลง
 • 救援 [jiùyuán] ช่วยชีวิต
 • 随着 [suí zhe] ตาม
 • 边远 [biān yuǎn] ไกลจากศูนย์กลาง, ห่างไกล
 • 灾情 [zāi qíng] สถานการณ์ที่ประสบภัย
 • 联合国 [liánhéguó] สหประชาชาติ
 • 联合国人道事务协调办公室 [liánhéguó réndào shìwù xiétiáo bàngōngshì] สำนักงานสหประชาชาติเพื่อการประสานงานของมนุษยธรรม
 • 滑坡 [huápō] แผ่นดินถล่ม

缅甸官员说,在星期四6.8级地震中死亡的人数已经上升到70多人,至少有100多人受伤。
เจ้าหน้าที่เมียนมาร์กล่าวว่า ยอดผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวขนาด 6.8 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ได้เพิ่มเป็นมากกว่า 70 ราย โดยมีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย 100 ราย

这次地震发生在缅甸东北部和与泰国交界的地区,震中位于泰国城市清莱以北90公里处。清莱市受到轻微损坏。国营电台援引缅甸官员的话说,震中附近地区至少有390座房屋、14座寺庙和9栋政府大楼遭到损坏。
แผ่นดินไหวครั้งนี้เกิดขึ้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเมียนมาร์และบริเวณชายแดนไทย โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ 90 กิโลเมตรทางเหนือของเมืองเชียงรายของไทย เมืองเชียงรายได้รับความเสียหายเล็กน้อย วิทยุของรัฐ โดยอ้างจากเจ้าหน้าที่เมียนมาร์ ระบุว่า บ้านเรือนอย่างน้อย 390 หลัง วัด 14 แห่ง และอาคารราชการ 9 แห่ง ได้รับความเสียหายในพื้นที่ใกล้ศูนย์กลางแผ่นดินไหว

美国国务卿希拉里.克林顿对地震造成的生命损失表示悼念。
นางฮิลลารี คลินตัน รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ แสดงความเสียใจต่อการเสียชีวิตที่เกิดจากแผ่นดินไหว

泰国一名妇女因为住宅的一堵墙倒塌而被压死。
หญิงชาวไทยถูกทับเสียชีวิต หลังกำแพงบ้านพังถล่ม

救援工作人员说,他们担心随着边远地区的灾情进一步明了后,死亡人数还会增加。
เจ้าหน้าที่กู้ภัยกล่าวว่า พวกเขากลัวว่ายอดผู้เสียชีวิตจะเพิ่มขึ้น เนื่องจากทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภัยพิบัติในพื้นที่ห่างไกล

联合国人道事务协调办公室说,受灾地区很可能会发生滑坡。
สำนักงานเพื่อการประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติกล่าวว่า มีแนวโน้มว่าจะเกิดดินถล่มในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ

อักษรจีนที่ใช้บ่อย 3000 คำ ในภาษาจีน (มีทั้งหมด 24 หน้า)

ถ้าพูดถึงภาษาจีนพื้นฐานที่สุด ก็ต้องเริ่มต้นจากการเรียนรู้อักษรจีน ถ้าใครรู้ครบ 3000 คำนี้ถือว่าสอบผ่านขั้นพื้นฐานแล้วครับ ถ้ายังจำได้ไม่ครบก็พยายามเพิ่มขึ้นอีก สู้ๆ…

ส่วนวิธีการเขียนนั้นให้ดูในหัวข้อ วิธีการเขียนอักษรจีน และ เรียนรู้วิธีเขียนอักษร ในส่วนของการออกเสียงให้เน้นพินอินเป็นหลักครับ มีตัวอย่างจากหลายเว็บด้วยกันเช่น
Pinyin – Chinese Pinyin Table (horizontal)
หรือ https://chinese.yabla.com/chinese-pinyin-chart.php
หรือ https://english.cri.cn/chinese2007/chinese/english/lesson01/pinyin.html แล้วแต่ชอบ

นอกจากนี้ยังสามารถศึกษาเพิ่มจาก ความหมายอักษรจีน และศัพท์ภาษาจีนพื้นฐาน ซึ่งจะแบ่งเป็นตอนๆ ครับ

กระดานดำเรียนภาษาจีน

หมายเหตุ : *** F = ตัวเต็ม(อักษรดั้งเดิม), A = อักษรเขียน(เช่น อักษรตัวเลขที่เอาไว้เขียนเช็คเพื่อป้องกันการแก้ไขต่อเติม)

ลำดับ อักษรจีน คำอธิบาย
1 [de] <grammatical particle marking genitive as well as simple and composed adjectives>; 我的 wǒde ฉัน; 高的 gāode สูงl; 是的 shìde ใช่; 是…的 shì…de คนที่…; 他是说汉语的. Tā shì shuō Hànyǔde. เขาเป็นคนที่พูดภาษาจีน
[dì] 目的 mùdì เป้าหมาย
[dí] จริง, ถูก; 的确 díquè อย่างแน่นอน
2 一(A壹) [yī] หนึ่ง; 第一 dì-yī ที่หนึ่ง; 看一看 kànyīkàn ดูสักหน่อย
[yí] (อ่านเป็นเสียง#2 เมื่อวางอยู่หน้าเสียง#4); 一个人 yí gè rén หนึ่งคน; 一定 yídìng แน่นอน; 一样 yíyàng เหมือน; 一月yíyuè January
[yì] (อ่านเป็นเสียง#4 เมื่อวางอยู่หน้าเสียง #2 และ #3); 一点儿 yìdiǎnr นิดหน่อย; 一些 yìxiē บ้าง
{คำใกล้เคียง 幺(F么) yāo, จะหมายถึง “หนึ่ง” เหมือนกัน}
3 [shì] คือ, 是不是? shìbushì? ใช่ไม่ใช่?; 是否 shìfǒu ใช่หรือไม่ใช่?
4 [bù] ไม่
[bú] (เปลี่ยนเป็นเสียง#2 เมื่อวางอยู่หน้าเสียง#4) เช่น 不是 bú shì ไม่ใช่
5 [le] <แสดงถึงเหตุที่พึ่งเกิดขึ้น หรือเหตุการณ์ที่จบไปแล้ว> เช่น 你来了! Nǐ láile! คุณมาแล้ว! 我累了! Wǒ lèile! ฉันเหนื่อยแล้ว! 那好了! Nà hǎole! นั่นดีแล้ว! 我只请了一位客人. Wǒ zhǐ qǐngle yí wèi kèren. ฉันเชิญแขกมาเพียงคนเดียว.
[liǎo] จบ, สามารถ, เข้าใจ รู้ (=了解 liǎojiě) เข้าใจ; 了了 liǎoliaǒ เข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง; 了了 liǎole จบแล้ว; 你卖不了! Nǐ mài bùliǎo! คุณขายไม่ได้!
[liào] (=瞭 liaò) ดู, สำรวจ
{คำใกล้เคียง 子 zǐ เด็ก}
6 [rén] คน; 人类 rénlèi มนุษยชาติ; 有人吗? yǒu rén ma? มีใครอยู่หรือเปล่า?
{คำใกล้เคียง 入 rù เข้า}
7 [wǒ] ฉัน; 我们 wǒmen พวกเรา
{คำใกล้เคียง 找 zhǎo หา}
8 [zài] ที่; 现在 xiànzài ปัจจุบัน; 存在 cúnzài ยังมีอยู่
9 [yǒu]มี ; 没有 méiyǒu ไม่มี; 有没有? Yǒuméiyǒu? มีหรือไม่มี? ; 有的 yǒude มี
[yòu] (=又 yòu) ทั้ง, แล้ว
10 [tā] เขา, (=其他 qítā) อื่นๆ
[tuō] (in classical texts) อย่างอื่นๆ
11 这(F這) [zhè] นี้; 这儿 zhèr นี้
[zhèi] นี้ (before classifier)
12 [zhōng] ตรงกลาง 中国 Zhōngguó ประเทศจีน
[zhòng] ถูกเป้า
13 [dà] ใหญ่; 多大? duōdà? อายุเท่าไหร่?; 大小 dàxiǎo ขนาด; 大家 dàjiā ทุกคน
[dài] 大夫 dàifu หมอ
{คำใกล้เคียง 太 tài มาก และ 木 mù ไม้}
14 来(F來) [lái] มา; 原来 yuánlái เดิมที; 来年 láinián ปีหน้า
[lai] 起来 qǐlai ลุกขึ้นมา
15 [shàng] เหนือ, บน, ก่อนหน้า
[shǎng] 上声 shǎngshēng เสียงที่#3
[shang] (when used as a verb complement)
{คำใกล้เคียง 下 xià ข้างล่าง}
16 国(F國) [guó] (=国家 guójiā) ประเทศ, <ชื่อครอบครัว>; 中国 Zhōngguó ประเทศจีน; 美国 Měiguó สหรัฐอเมริกา
17 个(F個,箇) [gè] <general and non-specific classifier>; 个人 gèrén ส่วนบุคคล,ส่วนตัว,personal; 个人主页 gèrénzhùyè โฮมเพจส่วนตัว,personal homepage
[gě] 自个 zìgě ตัวเอง,oneself
18 [dào] ถึง, to, towards, until, arrive, reach
19 说(F說) [shuō] พูด, explain, scold, refer to, (=说话 shuōhuà) พูด, คำพูด, speak, say; 游说 yóushuō ชักชวน, persuade
[shuì] พยายามชักชวน, try to persuade; 游说 yóushuì ตะเวนเที่ยวพูดโน้มน้าว, lobbying
20 们(F們) [men] <pluralizing suffix for pronouns and nouns referring to persons>; 我们 wǒmen พวกเรา, we; 人们 rénmen ผู้คน, people, persons
21 为(F為) [wèi] for, for the sake of, in order to, in this connection
[wéi] do, act, act as, be, become; 认为 rènwéi think or believe that…; 以为 yǐwéi think or believe erroneously that…
{Compare with 办 bàn do}
22 [zǐ] child, son; 子女 zǐnǚ sons and daughters; 儿子 érzi son
[zi] (noun suffix); 桌子 zhuōzi table
{Compare with 了 le <particle>}
23 [hé]กับ (F龢) harmony, gentle, mild, kind, <family name>; 和平 hépíng สันติภาพ
[Hé] ญี่ปุ่น,Japan
[huo] 暖和 nuǎnhuo nice and warm
[hè] join in singing, compose a poem in reply
[huó] mix with water
[huò] mix, blend
[hú] complete a set in Mahjong
24 [nǐ] (สำหรับผู้หญิงอาจะใช้: 妳 nǐ) คุณ, ท่าน; 你们 nǐmen พวกคุณ
25 [dì] พื้นโลก, สถานที่, ตำแหน่ง, ดิน; 地支 dìzhī the Twelve Terrestrial Branches
[de] <adverbial particle: descripion + 地 + verb>, ~ly; 快地走 kuàide zǒu walk quickly
26 [chū] ไป, ออก, ออกมา, กำจัด, ผลิต, ปรากฎ , (F齣)
27 [dào] way, path, channel, way, say, a streak (of light), doctrine, <classifier for rivers, topics, etc.>, (=道教 Dàojiào) Taoism; 知道 zhīdao know
[dǎo] (=导 dǎo) lead; 领道 = 领导 lǐngdǎo leader
28 [yě] ด้วย; 也许 yěxǔ บางที
29 时(F時) [shí] period, season, (=时间 shíjiān, =时候 shíhou) time, (=小时 xiǎoshí) hour
30 [nián] year, <family name>; 今年 jīnnián this year; 明年 míngnián next year; 去年 qùnián last year; 中年 zhōngnián middle age
31 [de] <adverbial particle: verb + 得 + descripion>; 走得快 zǒude kuài walk quickly
[dé] get, reach, achieve
[děi] should
32 [jiù] just, simply, right away; 就要 jiùyào about to (do something); 这就是我! Zhè jiùshì wǒ! This is simply me!; 他就要去. Tā jiùyào qù. He is about to leave.
33 [nà] that
[nèi] that (before classifier)
[nuó] 禅那 chánnuó deep meditation
[nuò] 无那 wúnuò helpless, unfortunately
[nǎ] (=哪 nǎ) what?
[něi] (=哪 něi before classifier) which?
34 [yào] want, will, shall, need, important, essential; 主要 zhǔyào main, fundamental
[yāo] 要求 yāoqiú demand
35 [xià] below, under, (go) down, next (as opposed to previous/last)
{Compare with 上 shàng above}
36 [yǐ] use, take, according to, because of, in order to; 可以 kěyǐ OK, may; 所以 suǒyǐ so, therefore, as a result; 以外 yǐwài beyond, except
37 [shēng] give birth, life; 先生 xiānsheng mister, gentleman, Sir
38 会(F會) [huì] can, able, meet, meeting, society, union, party
[kuài] 会计 kuàijì accounting
[huǐ] 会儿 huìr moment
39 [zì] จาก, ตั้งแต่ (=自己 zìjǐ) ตัวเอง; 自然 zìrán ธรรมชาติ
{คำใกล้เคียง 目 mù ตา และ 白 bái ขาว}
40 着(F著) [zhe] <verb particle marking a continuing progress/state>
[zháo] touch
[zhuó] wear clothes, dress, touch
[zhāo] put in, add, (F招) make move in chess, trick, decieve
41 [qù] go, leave, depart (opposite of 来 lái)
42 [zhī] <คล้ายกับคำว่า 的 de>, มัน (คำโบราณ)
43 过(F過) [guò] ผ่าน, มีประสบการณ์; 过马路 guò mǎlù ข้ามถนน; 我去过中国两次. wǒ qùguo Zhōngguó liǎng cì. I have gone to China twice.
44 [jiā] home, house, family; 国家 guójiā nation; 大家 dàjiā everybody
[jie] 整天家 zhěngtiānjie all day long; 家里 jiālǐ (at) home, (in the) family
45 学(F學) [xué] study, learn; 学校 xuéxiào school; 学生 xuésheng student
{Compare with 字 zì written character}
46 对(F對) [duì] correct, answer, treat, agree, mutual, pair; 对不起 duìbuqǐ excuse me
47 [kě] ~able, (=可以 kěyǐ) may, can, (=可是 kěshì) but, however; 可爱 kě’ài loveable, cute; 可能 kě’néng possible, probable, maybe; 可口可乐 kěkǒukělè Coca Cola
[kè] 可汗 kèhán khan
48 [tā] she, her
49 [lǐ] neighbourhood, half kilometer, <family name>, (F裏,裡) in, inside, lining; 哪里? nǎli? where?; 那里 nàli there; 这里 zhèli here
50 [hòu] queen, (F後) after, behind, <family name>; 后天 hòutiān the day after tomorrow

เรียนภาษาจีนจากข่าว: 超級月亮 [ซุปเปอร์มูน]

supmermoon ภาษาจีน

超級月亮 [chāojíyuèliang] ซุปเปอร์มูน

 • 超級 [chāojí] super
 • 月亮 [yuèliang] the moon
 • 距离 [jùlí] ห่างจาก
 • 凌晨 [língchén] เช้ามืด, ก่อนฟ้าสาง
 • 潮汐 [cháoxī] กระแสน้ำ, น้ำขึ้นน้ำลง
 • 近地点 [jìndìdiǎn] ระยะทางที่ดวงจันทร์โคจรใกล้โลกมากที่สุด (Perigee)
 • 远地点 [yuǎndìdiǎn] ระยะทางที่ดวงจันทร์โคจรห่างโลกมากที่สุด (Apogee)
 • 水患 [shuǐhuàn] ภัยน้ำท่วม

3月20日凌晨左右,记者在沈阳站附近拍摄的“超级月亮”。所谓“超级月亮”是指月亮运行到距离地球最近的位置上。当日,正是农历二月十五,正值满月,月亮不仅大而且圆,亮度非常高,人们单凭肉眼就能观测到大如圆盘的月亮,甚至能清楚地看到月亮上的山脉。据悉,上一次超级月亮出现在1992年,根据气象记录,当天沈阳为阴天,没有留下超级月亮的影像。再上一次出现超级月亮是在上世纪70年代,所以这次超级月亮是沈阳市民时隔近40年后再一次近距离欣赏月亮。据悉,月亮运行到距离地球最近的位置上是在3月20日的凌晨3时许,此时的月亮与地球的距离比平时近6700公里。

中天新闻》三月十九号下个星期即将到来,这一天已经在天文学界引发争论,因为当
天地球将处于自1992年以来距离月球最近位置,大约只有35万多公里,科学家担忧,
这种「-超级月亮」可能会干扰地球的气候模式,甚至可能引发地震与火山活动。

วิธีการเขียนอักษรจีน 笔顺 [bǐ shùn]

เขียนอักษรจีนด้วยพู่กันจีน

วันนี้ผมขอแนะนำวิธีหรือลำดับในการเขียนอักษรจีน แบบง่ายๆ โดยไม่ต้องไปเปิดตำราค้นหากัน ไม่ต้องซื้อหนังสือวิธีการเขียน ประหยัดตังค์ในกระเป๋าได้อีก เพียงแค่คุณไฮไลท์แล้ว copy ตัวอักษรที่อยากรู้วิธีเขียนและคำอ่าน เอาไปวางหรือแปะไว้ ในช่องค้นหาในเว็บ LINE Chinese-English Dictionary (naver.com)  แล้วคลิ๊กที่ปุ่ม strokes เพื่อดูลำดับในการเขียน

 • ความหมายของอักษรจีน (ภาษาอังกฤษ)
 • พินอิน และการออกเสียง โดยคลิ๊กที่รูปลำโพง
 • ตัวอย่างประโยค
 • ลำดับในการเขียนอักษรจีนตัวนี้ โดยคลิ๊กที่ Stroke order ด้านขวามือ

 

 

=====================================================================

ตัวอย่างหมวดนำอักษรจีน [汉字部首名称表]
Continue reading