สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Mar 102013
 

ทำไมถึงต้องเรียนภาษาจีน?
นั่นเป็นเพราะว่าอนาคตอันใกล้นี้ ภาษาจีนจะเข้ามามีบทบาทที่สำคัญไม่แพ้ภาษาอังกฤษเลยทีเดียว
ติดตามชม มองโลกแบบวิกรม ตอนคนไทยต้องพูดภาษาต่างชาติ

นักเรียนไทยเรียนภาษาจีนเพิ่ม

เริ่มต้นวันนี้ยังทัน…

Jun 302011
 

วันนี้ขอแนะนำสุดยอดเว็บเรียนพินอินจาก http://www.yes-chinese.com/pinyin/index.jsp

 

Jun 242011
 

 

中华字经 第一册
第一课 (第一课 天文)

第一册 第一课 天文
乾坤有序,宇宙无疆,星辰密布,斗柄指航。
昼白夜黑,日明月亮,风驰雪舞,电闪雷响。
云腾致雨,露结晨霜,虹霓霞辉,雾沉雹降。
春生夏长,秋收冬藏,时令应候,寒来暑往。
Continue reading »

Jun 232011
 

拔苗助长 [bámiáozhùzhǎng] ดึงต้นกล้าให้โต

Could not parse XML from YouTube

拔 [bá] ดึง
苗 [miáo] หน่อ ต้นกล้า
助 [zhù] ช่วย
长 [zhǎng] เติบโต

กาลครั้งหนึ่ง(古时候) เมื่อย่างเข้าฤดูหว่านไถ มีชาวนารัฐซ่ง (宋国) ผู้หนึ่งที่มีนิสัยใจร้อน ภายหลังหว่านกล้าลงนาเรียบร้อย เขาก็เฝ้ารอคอยโดยหวังว่าจะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เร็วๆ

ดังนั้น ทุกๆวันเขาจะไปนั่งที่ทุ่งนา และเฝ้าคิดว่าเหตุใด ต้นกล้า(禾苗) เหล่านี้จึงเติบโต(长得) ช้าเหลือเกิน(太慢) จนอดรนทนไม่ไหว(心里很着急) เขาจึงพยายามขบคิดหาวิธีการที่จะทำให้ต้นกล้าโตเร็วกว่าเดิม

สุดท้ายจึงคิด “วิธีที่ดีที่สุด” ออกมาได้ นั่นคือ ใช้มือดึงให้ต้นกล้าโผล่พ้นดินขึ้นมามากขึ้น(动手把禾苗一株株地往上拔高一节) ซึ่งเมื่อมองดูจะคล้ายต้นกล้าเติบโตและสูงขึ้นกว่าที่เป็น

หลังจากปฏิบัติการตามวิธีที่คิดได้มาทั้งวันจนเสร็จสิ้น เขาพอใจผลงานของตนเองเป็นอันมาก จึงเดินทางกลับไปพักผ่อนที่บ้าน และเมื่อถึงบ้าน(回到家里) เขาจึงเล่าให้คนในครอบครัวฟังว่า(对家里的人说) “วันนี้ข้าทำงานเหนื่อยเหลือเกิน(今天可把我累坏了) แต่ก็คุ้มค่าเพราะช่วยทำให้ต้นข้าวโตเร็วขึ้นมาอีกหลายข้อเลย” (我一下子让禾苗长高了许多)

เมื่อบุตรชายของเขาได้ฟัง(他的儿子听了) ก็รีบวิ่งไปที่ทุ่งนา(连忙跑到田里去看) เพื่อดูผลงานของผู้เป็นบิดา แต่ทว่า…สิ่งที่พบคือ ต้นกล้านั้นได้เหี่ยวเฉาตายเต็มท้องทุ่งนา(田里的禾苗全部枯萎了)

ภายหลัง “拔苗助长 [bámiáozhùzhǎng] ดึงต้นกล้าให้โต” ใช้เปรียบเทียบกับการพยายามฝืนกฏเกณฑ์(违背规律) ธรรมชาติ(事物都有自己的规律) หรือการรีบร้อนเร่งให้งานใดๆสำเร็จโดยใช้วิธีที่ผิด(蛮干) จนก่อให้เกิดผลเสียหายตามมา(就必然受到惩罚)

枯萎 [kūwěi] เหี่ยวเฉา แห้งเหี่ยว
寓意 [yùyì]  เรื่องสอนใจ
惩罚 [chéngfá] ลงโทษ
蛮干 [mángàn] การกระทำที่มุทะลุ Continue reading »

Jun 192011
 

คลิ๊กที่นี่ 家有儿女

คลิ๊กที่นี่ 家的n次方

家的n次方 第1集
家的n次方 第2集
家的n次方 第3集
Jun 182011
 

บทสนทนาเบื้องต้น

คุณทราบหรือไม่ว่า โทรศัพท์มือถือเกือบทุกรุ่นสามารถเปลี่ยนภาษาเครื่องมาใช้เป็นภาษาจีนได้โดยเข้าไปเปลี่ยนค่าที่เมนู “ตั้งค่า” หรือพิมพ์ข้อความเป็นภาษาจีนได้ ไหนๆ เราก็สนใจเรียนรู้ภาษาจีนกันแล้ว จะเป็นการดีไม่น้อยเลยที่เราจะมารู้จักกับศัพท์ภาษาจีนที่เกี่ยวข้องกับโทรศัพท์มือถือของเรา

ศัพท์ที่น่าสนใจ

 • 手机 [shǒujī] โทรศัพท์มือถือ
 • 智能手机 [zhìnéngshǒujī] smartphone
 • 设置 [shèzhì] ตั้งค่า, เซ็ทค่า
 • 手机设定 [shǒujīshèdìng] ตั้งค่ามือถือ
 • 语言 [yǔyán] ภาษา
 • 设定 [shèdìng] เซ็ท, กำหนด
 • 取消 [qǔxiāo] ยกเลิก
 • 简体中文 [jiǎnzhōngwén] อักษรจีนตัวย่อ
 • 选择 [xuǎnzé] เลือก
 • 返回 [fǎnhuí] ย้อนกลับ
 • 按住 [ànzhù] กดไว้, กดค้างไว้
 • 键 [jiàn] คีย์, แป้น
 • 键盘 [jiànpán] แป้นพิมพ์
 • 锁 [suǒ] ล๊อค
 • 解锁 [jiěsuǒ] ปลดล็อค
 • 自动键盘锁 [zìdòngjiànpánsuǒ] ล๊อคแป้นพิมพ์อัตโนมัติ
 • Message 信息 ข้อความ
 • Camera 相机 กล้อง
 • Camera 照相机 กล้อง
 • PhoneBook 通讯录 สมุดโทรศัพท์
 • Call log 通话记录 บันทึกการโทร
 • Organiser 管理器 ออร์กาไนซ์เซอร์
 • Settings 设置 ตั้งค่า
 • Media 影音天地 มีเดีย
 • Browser 浏览器 บราวเซอร์
 • Ring 铃声 เสียงเรียก
 • Applications 应用软件 แอพพริเคชั่น, โปรแกรมประยุกต์
 • Profiles 情景模式
 • Video camera 摄像机 กล้องวีดีโอ
 • Radio 调频收音机 วิทยุ
 • Storage medium 存储位置 บันทึกภาพและเสียง
 • Phonebook 电话本 สมุดโทรศัพท์
 • Media 影音天地
 • Option 收音机下的选项
 • Minimize 最小化
 • Save 保存
 • Channel 频道
 • Open speaker 打开扬声器
 • Auto save 自动保存
 • Set channel 设定频道
 • Key lock succeeded 键盘锁定成功
 • Key unlock succeeded 键盘解锁成功
 • Key locked 键盘已被锁
 • Press *  请按*键
 • Version Number 版本号
 • No service 无网络服务
 • SOS only 紧急呼叫
 • Full service 完整服务
 • Dial up 拨号
 • Exit 退出
 • Menu 功能表
 • Answer 应答
 • Shuttle 切换
 • Select 选择
 • Return 返回
 • Reject 拒绝
 • Detail 详情
 • Cancel 取消
 • Choice 选择
 • Save 保存
 • Modify 修改
 • Preview 预览
 • Option 选项
 • Delete 删除
 • Continue 继续
 • Quit 放弃
 • Equal 等于
 • Return 回退
 • Replace 替换
 • Search 搜索
 • Unlock 开锁
 • Calling 呼叫中
 • Disconnected 呼叫中断
 • Last call 最后一通呼叫
 • Emergency 紧急
 • Call only 呼叫
 • Enable 启动
 • Disable 禁止
 • Name 姓名
 • Number 号码
 • Save failed 保存失败
 • Save Succeeded 保存成功
 • Power Off 关机
 • Startup 开机
 • Charging 充电
 • Phone charging is completed 电量已满
 • Start up? 是否开机
 • Waiting 请稍候
 • Searching Network 网络搜索
 • Network searching… 正在搜索网络
 • Please charge battery 电池电量低
 • No SIM   未插入SIM卡
 • SIM rejected   SIM卡被拒
 • SIM registration failed   SIM卡注册失败
 • SOS only   仅限紧急呼叫
 • Length error   长度错误
 • PIN conflict   PIN 码不一致
 • PUK blocked   PUK 被锁
 • Input error   输入错误
 • Test card 测试卡
 • China Unicom  中国联通
 • Network selecting 网络选择
 • Network list 网络列表
 • Supplementary service 补充服务
 • Call forward 呼叫转接
 • Call waiting 呼叫等待
 • Call barred 呼叫禁止
 • Number Identification 号码识别
 • Call forwar unconditionally 无条件转接
 • Current phone is busy 本机占线
 • No network or phone is closed 无网络或关机
 • No reply 无应答
 • Cancel all forwarding setting 取消所有转接
 • Bar all outgoing calls 禁止所有呼出
 • Bar all outgoing international calls 禁止国际呼出
 • Barring outgoing calls except local calls 禁止本国外呼出
 • Bar all incoming calls 禁止所有呼入
 • Bar incoming call when roaming 漫游时禁呼入
 • Modify password 修改注册密码
 • Calling line identification presentation 去话显号
 • Calling line identification restriction 去话隐号
 • Connected line identification presentation 来电显号
 • Connected line identification restriction 来电隐号
 • Input new password 新密码
 • Input new password again 确认
 • Succeeded 成功
 • Error 失败
 • Rejected 被拒绝
 • Not provided 不提供
 • Not registered 没有注册
 • Not activated 没有启动
 • Provided 提供
 • Activated 启动
 • Second 秒
 • No reply time 无应答时间
 • Number is null 电话号码不能为空
 • Number of password is wrong 密码位数不正确
 • Bearer service not provided 承载业务不提供
 • Telecom service not provided 电信业务不提供
 • Call barred 呼叫闭锁
 • System failure 系统故障
 • Data missing 数据丢失
 • Unexpected data value 非期望的数据值
 • Password registeration failed 口令登记失败
 • Checking negative password 否定口令检查
 • Temporary failure 暂时的失败
 • Unknown alphabet 未知字母
 • Resource unavailable 资源不可用
 • Error code 错误代码
 • No context 没有内容
 • Unrecognized 不能识别
 • Holding 正在保持
 • Retrieving 正在恢复
 • Communicating 通话中
 • Incoming Call 来电
 • Calling 正在呼叫中
 • End 通话结束
 • Missed call 未接来电
 • Auto Redial 自动重拨
 • Redial. 正在重拨
 • Unknown Number 未知号码
 • Invalid Number 无效号码
 • Refuse phone number 拒接号码
 • Dialing Failed 拨号失败
 • Operating succeeded 操作成功
 • Operating failed 操作失败
 • This key is not set 该按键没有设置号码
 • Calling forbidden 呼叫禁止
 • Record is null, please add 记录为空,请添加
 • Fixed dialing number 固定拨号
 • Enter PIN2: 输入PIN2:
 • Verifying 验证
 • Delete failed 删除失败
 • PIN2 blocked PIN2 已锁
 • Can not verify 不能验证
 • Entry space is full 设置已满
 • List is Empty 列表为空
 • Speed dial 快捷拨号
 • Operate 操作
 • Input number 输入号码
 • Setting succeeded 设置成功
 • Blank 空
 • Number is null 号码为空
 • Speedkey setting 快捷键设置
 • Setting succeeded 设置成功
 • Delete? 是否删除
 • No items 空记录
 • Shuttle 切换
 • Release a call 释放指定电话
 • Release activated call 释放激活电话
 • Play on demand 点播
 • Subscribe 订阅
 • Service charge 资费
 • Cancel 取消订阅
 • Input parameter 请输入参数
 • No service 本目录暂时无服务
 • Unavailable service 对应的服务不可用
 • Input too long content 输入内容过长
 • Write 写消息
 • Send by group 按组群发
 • Customized 自定义
 • Enable 开启
 • Disable 关闭
 • Cell broadcast 广播信息
 • Read 阅读
 • Startup 启动广播
 • Channel 信道设置
 • Language 语言选择
 • Enable 开启
 • Disable 关闭
 • Channel switch 频道开关
 • Germen 德文
 • English 英文
 • Italian 意大利文
 • French 法文
 • Chinese 中文
 • Spanish 西班牙文
 • Dutch 荷兰文
 • Swedish 瑞典文
 • Danish 丹麦文
 • Portuguese 葡萄牙文
 • Thai 泰文
 • 安卓 [ānzhuó] แอนดรอยด์/Android(ระบบปฏิบัติการมาร์ทโฟนและคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต) เช่น 安卓手机 โทรศัพท์ที่ใช้ระบบปฎิบัตการแอนดรอยด์
Jun 162011
 


วันนี้ขอแนะนำโปรแกรมพิมพ์ภาษาจีนบนเครื่องคอมดีมากๆ ตัวหนึ่งที่ชื่อว่า 搜狗 [Sōugǒu] เป็นโปรแกรมพิมพ์แบบ pinyin ใช้ได้ทั้งอักษรจีนตัวเต็มและตัวย่อได้อย่างง่ายดายครับ


สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมและสกิน ได้ฟรี ที่ http://pinyin.sogou.com (ดาว์นโหลด 立即下载 [lìjíxiàzǎi])

วิธีการใช้  http://pinyin.sogou.com/help.php

คำสั่งเบื้องต้นในการใช้งาน(เมื่ออยู่ในโหมดภาษาจีน CH)

 • คลิ๊กปุ่มซ้ายแถบ 搜狗 จำมีคำสั่งต่างๆ เลือกใช้งานอีกเป็นจำนวนมาก
 • คำสั่ง 中-英 ใช้สำหรับเปลี่ยน จีน-อังกฤษ (Shift)
 • คำสั่ง 全/半角 (Shift+Space)
 • คำสั่ง 中/英文标点 ใช้สำหรับเปลี่ยนเครื่องหมายวรรคตอน (。,หรือ .,)
 • คำสั่ง Ctrl+Shift+K ใช้สำหรับเรียกแป้นคีย์บอร์ดพิเศษต่างๆ เพื่อเลือกสัญญลักษณ์หรืออักษรจีนแบบอื่นๆ หรือคลิ๊กขวาที่แถบเครื่องมือ 软键盘 จะมีรูปแบบคีย์บอร์ดต่างๆ ให้เลือกเช่น ต้องการคีย์บอร์ดที่มีสัญลักษณ์ที่ใช้พินอินก็เลือก 拼音字母
 • คำสั่ง Ctrl+Shift+F ใช้สำหรับเปลี่ยนอักษรจีนเป็น ตัวเต็ม-ตัวย่อ หรือคลิ๊กขวาที่แถบเครื่องมือ 搜狗 เพื่อเลือกคำสั่ง 简繁切换
 • คำสั่ง Ctrl+Shift+B ใช้สำหรับเลือกสัญลักษณ์พิเศษต่างๆ หรือคลิ๊กขวาที่แถบเครื่องมือ 搜狗 เพื่อเลือกคำสั่ง 表情 & 符号
 • คำสั่ง Ctrl+Shift+E ใช้ำหรับพิมพ์ภาษาัอังกฤษ
 • คำสั่ง 菜单 ก็คือ เมนูคำสั่งอื่นๆ
 • เราสามารถใช้ปุ่ม ,(ม) และ 。(ใ) บนคีย์บอร์ด สำหรับเลื่อนซ้ายขวาเพื่อเลือกตัวอักษรจีนที่ต้องการ

ทดลองใช้งานดูนะครับ มีปัญหาประการใดก็สอบถามเข้ามาได้ครับ

ศัพท์ที่น่ารู้ในการติดตั้งโปรแกรมหลังจากดาว์นโหลดแล้ว

 • 立即下载 [lìjíxiàzǎi] ดาว์นโหลด
 • 下一步 [xiàyībù] ขั้นตอนถัดไป (next step)
 • 上一步 [shàngyíbù] ขั้นตอนก่อนหน้านี้
 • 取消 [qǔxiāo] ยกเลิก (cancel)
 • 我接受 [wǒjiēshòu] ฉันยอมรับ
 • 浏览 [liúlǎn] เรียกดู, เปิดดู
 • 所需空间 [suǒ]xūkōngjiān] ความต้องการของพื้นที่(ฮาร์ดดิส)
 • 可用空间 [kě yòng kōng jiān] พื้นที่ว่าง (available space)
 • 开始菜单 [kāishǐcàidān] เมนูเริ่มต้น
 • 文件夹 [wénjiànjiā] โฟลเดอร์
 • 抽取 [chōuqǔ] แตกไฟล์ออกมา, ดึงออกมา
 • 确定 [quèdìng] ยืนยัน, แน่นอน
 • 皮肤 [pífū] สกิน
 • ่精彩 [jīngcǎi] ยอดเยี่ยม
 • 更多 [gèngduō] เพิ่มเติม
 • 创意 [chuàngyì] มิติใหม่
 • 个性 [gèxìng] บุคลิกลักษณะเฉพาะตัว
 • 退出 [tuìchū] ออก
 • 向导 [xiàngdǎo] แนวทาง, นำทาง
 • 启用 [qǐyòng] เริ่มใช้
 • 立即 [lìjí] ทันที
 • 设置 [shèzhì] ติดตั้ง
 • 点击 [diǎnjī] คลิ๊ก (click)
 • 输入 [shūrù] ป้อน, enter
May 102011
 

 

1.  “了”ส่วนแสดงกาลและแสดงการจบสมบูรณ์ของการกระทำ (วาง 了ไว้หลังกริยาหรือคุณศัพท์ แสดงถึงการกระทำได้สิ้นสุดลงแล้ว)

1.1 我已经准备了你的饭,我们一起吃吧?
1.2 中国人的热情给了我深刻的印象。
1.3 明天我吃了早饭就去呢家。
1.4 我买了一个本子。
1.5 他送了我很多礼物。
1.6 今天我没(有)吃早饭。
1.7 日本同学都去了大使馆,他们没有上课。
1.8 妹妹不会骑自行车,爸爸也没(有)给她买。

“了” แสดงกาล (ความสมบูรณ์ของการกระทำ) วางไว้หลังคำกริยาก็จะเป็นการแสดงการสิ้นสุด (จบสิ้น) ของกริยา (การกระทำนั้น) การแสดงความสมบูรณ์ของการกระทำอาจใช้กับอดีต (ประโยค1.1,1.2) หรือเหตุการณ์ในอนาคตก็ได้ (ประโยค 1.3)

***คำกริยาที่จะมี 了 นั้นหากมีกรรมตามหลังมา กรรมนั้น ๆ มักจะมีส่วนขยายตามมาด้วยเสมอ (ประโยค 1.4,1.5)

ในรูปประโยคปฏิเสธ (หมายถึงยังไม่ได้กระทำ) จะตัด 了 ทิ้งไปแล้วเติม 没(有)หน้าคำกริยา (ประโยค 1.6,1.7) ถ้าหากประโยคบอกเล่ามีบุพวลี (Prepositional-object construction) อยู่หน้าภาคแสดง (คำกริยา) เวลาทำให้เป็นประโยคปฏิเสธให้วาง 没(有)ไว้หน้าบุพบทวลี (ประโยคที่ 1.8 )

2. การใช้ 了 ในประโยคคำถามแบบบอกเล่าซ้อนปฏิเสธ (Alternative Question)

2.1 你准备了没有?(你准备了。)
2.2 她走没走?(他走(了)。
2.3 他吃(了)饭没有?(他吃了饭。)
2.4 他吃没吃饭?(他吃了饭。)

** O = object กรรม, V = verb กริยา ประโยคที่ไม่มีกรรมจะมี 2 รูปแบบ

(1) ……….V. 了没有 (ประโยคที่ 2.1)
(2) ……….V. 没 V. (ประโยคที่ 2.2)

ประโยคที่มีกรรมก็มี 2 รูปแบบเช่นกัน

(1) V…. 了 ….O…. 没有 (ประโยคที่ 2.3)
(2) V…. 没 …. V. ….O (ประโยคที่ 2.4)

没有 ที่วางอยู่ท้ายประโยคจะตัด 有 เหลือเป็น 没 ไม่ได้ ถ้าหากคำกริยาเป็นกริยาสองพยางค์  (เช่น 介绍) และมีกรรมด้วยให้ใช้แบบที่ (1)

 • V…. 了 …O……. 没有
 • 他介绍了日本的情况没有。 (เขาแนะนำสภาพของญี่ปุ่นแล้วหรือยัง)

3. “了”กับการซ้ำคำกริยาพยางค์เดียว

3.1 山本谈了谈日本的情况。(谈谈) (คุยคุย)
ซานเปิ่นพูดคุยเกี่ยวกับสภาพของประเทศญี่ปุ่น

3.2 我看了看画报。(看看)
ฉันอ่านอ่านหนังสือภาพ (ดูดู)

ประโยคที่มีการใช้คำซ้ำกริยา ถ้าหากใช้ 了เพื่อแสดงความสมบูรณ์ของการกระทำให้เติม 了ระหว่างคำกริยาที่ซ้อนสองตัวนั้น (ประโยค 3.1, 3.2)

4. “了” บ่งชี้ความสมบูรณ์ของการกระทำ

4.1 四点钟我们就下山了。
4.2 昨天我看见他了。
4.3 他走了。

“了” ที่อยู่ท้ายประโยค โดยเฉพาะ 了 ที่อยู่ท้ายคำนามหรือสรรพนาม ไม่ได้เป็นคำไวยากรณ์ที่แสดงกาลของการกระทำ แต่เป็นคำบอกความสมบูรณ์ของการกระทำ หน้าที่ของ 了 อย่างนี้จะเป็นตัวเน้นให้เห็นว่าการกระทำนั้น ๆ ได้จบสมบูรณ์แล้วโดยสิ้นเชิง (ประโยค 4.1, 4.2)

ในประโยคที่มีภาคแสดงเป็นคำกริยาแบบไม่มีกรรมและส่วนขยายอื่นใด 了 ที่จบประโยคนั้นจะเป็นทั้งคำช่วยที่แสดงหน้าที่สองอย่าง คือแสดงกาลของการกระทำ และบ่งบอกความสมบูรณ์ของการกระทำด้วย (ประโยค 4.3) เช่น

อ้างอิงข้อมูลจาก :  http://www.human.nu.ac.th/206111/Grammar/cindex.htm

Apr 302011
 

สวัสดีครับเพื่อนทุกๆ ท่าน ผมขอคารวะครับ หลังจากผ่าน ตอนที่5 “ตะลุยยุทธภพ” ก็มาถึง ตอนที่ 6 ผมอยากจะบอกสาเหตุที่เนื้อหาในเว็บ pasajeen.com ทำไมมีศัพท์ภาษาจีนเป็นจำนวนมาก นั่นก็เพราะว่า “ศัพท์ภาษาจีนก็คือลูกกุญแจไขสู่โลกภาษาจีน”  นั่นเอง และเพื่อไม่ให้การออกเสียงนั้นผิดเพี้ยนไป เราจึงกำกับเสียงที่อ่านโดยใช้พินอินเป็นหลักครับ นอกจากนี้การเรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีน ก็ยังเป็นช่องทางที่ทำให้เราได้รู้จักคุ้นเคยกับอักษรจีนคำใหม่ๆ เพิ่มเติมอีกด้วย

 • เรา pasajeen.com จะพยายามรวบรวมคำศัพท์ภาษาจีนให้เป็นหมวดหมู่เพื่อให้ง่ายต่อการจดจำค้นหา และจะพยายามนำเสนอคำศัพท์ที่จำเป็นต่อการใช้งานให้ครอบคลุมให้ได้มากที่สุด
 • เรา pasajeen.com ต้องการให้ทุกคนที่สนใจเรียนภาษาจีน ได้เรียนรู้คำศํพท์ให้มากๆ เพื่อท่านจะได้ ฟังพูดอ่านเขียน ภาษาจีนจากต้นฉบับที่เป็นภาษาจีนให้ได้
 • ให้เราเรียนรู้โดยวิธีธรรมชาติ เหมือนกับสมัยที่เราเป็นเด็ก เรียนคำศัพท์ทีละคำ ฟังออกบ้างไม่ออกบ้าง จากนั้นก็เรียนร้อยเรียนเชื่อมคำศัพท์ต่างๆ เข้าหากันจนเป็นประโยค ทำให้อ่านเข้าใจ แล้วได้ยินได้ฟังบ่อยๆ ก็จะพูดได้เขียนได้เอง

หากท่านมีคำศัพท์กลุ่มใดที่อยากให้เราจัดหามาให้ ก็โพสเข้ามาได้เลยครับไม่ต้องเกรงใจ เราจะพยายามทำให้ดีที่สุด นอกจากนี้เรายังทำการปรับปรุงคำศัพท์ที่มีอยู่แล้วและเพิ่มเติมคำศัพท์ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อนๆ อ่านพบจุดใดความหมายผิดเพี้ยนไป ก็ขอคำชี้แนะและโพสแจ้งให้เราทราบด้วย จักขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง

และอย่างลืมติดตาม ศัพท์ภาษาจีน : เปิดโลกอักษรจีนเปิดโลกภาษาจีน ตอนที่1 [a-e] (ทั้งหมด 8 ตอน)

Click to listen highlighted text!