สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Jun 122011
 

千言万语 [qiānyánhéwànyǔ] คำพูดมากมาย
不知道 [bùzhīdào] ไม่รู้
为了[wèile] เพื่อ
什么 [shénme] อะไร
忧愁 [yōuchóu] เป็นทุกข์,หดหู่ใจ,เศร้า
围绕着 [wéiràozhe] พัวพัน, วนเวียน
祈祷 [qídǎo] อธิฐาน
赶走 [gǎnzǒu] ขับไล่
寂寞 [jìmò] อ้างว้าง
愛的寂寞 [àidejìmò] ความอ้างว้างของความรัก
永远 [yǒngyuǎn] นิรันดร์กาล
随 [suí] ตาม
浮云 [fúyún] เมฆที่ลอยไป
掠过 [lüèguò] โฉบไป, ผ่านไปโดยรวดเร็ว
bù zhī dào wéi le shén me  yōu chóu tā wéi rào zhe wǒ
* 不 知 道 为 了 什 么 忧 愁 它 围 绕 着 我 

wǒ měi tiān dōu zài qí dǎo  kuài gǎn zǒu ài de jì mò
我 每 天 都 在 祈 祷 快 赶 走 爱 的 寂  寞

nà tiān qǐ nǐ duì wǒ shuō  yǒng yuǎn de ài a wǒ
那 天 起 你 对 我 说 永 远 的 爱 着 我

qiān yán hé wàn yǔ  suí fú yún luè guò
千 言 和 万 语 随 浮 云 掠 过

bù zhī dào wéi le shén me  yōu chóu tā wéi rào zhe wǒ
不 知 道 为 了 什 么 忧 愁 它 围 绕 着  我

wǒ měi tiān dōu zài qí dǎo  kuài gǎn zǒu ài de jì mò
我 每 天 都 在 祈 祷 快 赶 走 爱 的 寂 寞。。。*

Jun 112011
 

每一次 [měiyícì] ทุกครั้ง
徘徊 [páihuái] ลังเล, เดินกลับไปกลับมา
孤单 [gūdān] โดดเดี่ยว, เดียวดาย
坚强 [jiānqiáng] เข้มแข็ง
就算 [jiùsuàn] แม้ว่า
受伤 [shòushāng] ได้รับบาดเจ็บ
闪 [shǎn] การหลบหลีก, แปลบ, แลบ ,วูบ
泪光 [lèiguāng] น้ำตา
双 [shuāng] คู่
隐形 [yǐnxíng] กำบังไว้
翅膀 [chìbǎng] ปีก
绝望 [juéwàng] รู้สึกสิ้นหวัง
拥有 [yōngyǒu] ครอบครอง
美丽 [měilì] สวยงาม
太阳 [tàiyáng] ดวงอาทิตย์
看见 [kànjiàn] มองเห็น
每天 [měitiān] ทุกวัน
夕阳 [xīyáng] พระอาทิตย์ตก
变化 [biànhuà] เปลี่ยนแปลง
希望 [xīwàng] ความหวัง
终于 [zhōngyú] สุดท้าย, ในที่สุด
看到 [kàndào] พบว่า
所有 [suǒyǒu] ทั้งหมด
梦想 [mèngxiǎng] ความใฝ่ฝัน
都 [dōu] ล้วน
开花 [kāihuā] ออกดอกออกผล
追逐 [zhuīzhú] การไล่ตาม, แสวงหา
年轻 [niánqīng] วัยเยาว์
歌声 [gēshēng] เสียงเพลง
嘹亮 [liáoliàng] ดังกังวาน
昂首 [ángshǒu] เงยหน้า
用心 [yòngxīn] ตั้งใจ
凝望 [níngwàng] เพ่งมอง, จ้องมอง
害怕 [hàipà] หวาดกลัว
很久 [hěnjiǔ] ยาวนาน
比 [bǐ] เทียบกับ
天长 [tiāncháng] ตลอดไป
留 [liú] เหลือไว้, คงไว้
愿望 [yuànwàng] ความปราถนา
让 [ràng] ให้
自己 [zìjǐ] ตัวเอง
想象 [xiǎngxiàng] จินตนาการ
měi yī cì dōu zài pái huái gū dān zhōng de jiān qiáng
每一次 都在徘徊孤单中的坚强 

měi yī cì jiù suàn hěn shòu shāng yě bù shǎn lèi guāng
每一次 就算很受伤也不闪泪光

wǒ zhī dào wǒ yī zhí yǒu shuāng yǐn xíng de chì bǎng
我知道 我一直有双隐形的翅膀

dài wǒ fēi fēi guò jué wàng
带我飞 飞过绝望

bù qù xiǎng tā men yǒng yǒu měi lì de tài yáng
* 不去想 他们拥有美丽的太阳

wǒ kàn jiàn měi tiān de xī yáng yě huì yǒu biàn huà
我看见 每天的夕阳也会有变化

wǒ zhī dào wǒ yī zhí yǒu shuāng yǐn xíng de chìbǎng
我知道 我一直有双隐形的翅膀

dài wǒ fēi gěi wǒ xī wàng
带我飞 给我希望

wǒ zhōng yú kàn dào suǒ yǒu mèng xiǎng dōu kāi huā
我终于看到 所有梦想都开花

zhuī zhú de nián qīng gē shēng duō liáo liàng
追逐的年轻 歌声多嘹亮

wǒ zhōng yú áng shǒu yòng xīn níng wàng bù hài pà
我终于昂首 用心凝望不害怕

nà lǐ huì yǒu fēng jiù fēi guò yuǎn ba
那里会有风 就飞过远吧。。。*

yǐn xíng de chì bǎng ràng mèng hěn jiǔ bǐ tiān cháng
隐形的翅膀 让梦很久比天长

liú yī gè yuàn wàng ràng zì jǐ xiǎng xiàng
留一个 愿望让自己 想象

Jun 062011
 

บทเพลงต้อนรับแขกผู้มาเยือนกรุงปักกิ่ง เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานแข่งขันกีฬาโอลิมปิค ณ กรุงปักกิ่งในพิธีเปิดวันที่ 8 เดือนสิงหาคม ค.ศ. 2008

歌曲名:北京欢迎你

曦 [xī] แสงอาทิตย์
晨曦 [chénxī] แสงอาทิตย์แรกยามเช้า
带来 [dàilái] นำมา
全新 [quánxīn] ใหม่หมด
空气 [kōngqì] อากาศ
气息 [qìxī] บรรยากาศ
改变 [gǎibiàn] เปลี่ยน
情味 [qíngwèi] ความเอื้ออาทร
茶香 [cháxiāng] กลิ่นชาหอม
情谊 [qíngyì] มิตรภาพ (friendship)
开放 [kāifàng] เปิด, บาน, เปิดให้เข้าชม
怀抱 [huáibào] อ้อมกอด
等你 [děngnǐ] รอคอยคุณ
拥抱 [yōngbào] โอบกอด
默契 [mòqì] สัญญาลับ
我家 [Wǒjiā] บ้านของเรา (ประเทศของเรา)
种着 [zhòngzhe] ปลูก
万年青 [wànniánqīng] ต้นสนหมื่นปีเขียวขจี
每段 [měiduàn] ทุกตอน, ทุกช่วง
传奇 [chuánqí] ตำนาน, เรื่องเล่า
传统 [chuántǒng] ประเพณีที่สืบทอดกันมา
土壤 [tǔrǎng] แผ่นดิน
播种 [bōzhǒng] หว่านเมล็ดพันธุ์
为 [wèi] เพื่อ
留下 [liúxià] เหลือไว้, ทิ้งไว้
回忆 [huíyì] ความทรงจำ
陌生 [mòshēng] แปลกหน้า
熟悉 [shúxī] คุ้นเคย
都是 [dōushì] ล้วน
客人 [kèrén] แขก
拘礼 [jūlǐ] ถือเคร่งในกรอบ, มากพิธี
话题 [huàtí] หัวข้อสนทนา, เรื่องที่จะต้องพูดคุยกัน
开天辟地 [kāitiānpìdì] เปิดฟ้าดิน, เปิดโลก
流动 [liúdòng] ไหล (ของเหลว/อากาศ)
魅力 [mèilì] มนต์เสน่ห์, เสน่ห์
充满着 [chōngmǎnzhe] เติมเต็มไปด้วย, อบอวนไปด้วย
朝气 [zhāoqì] เต็มไปด้วยพลังแห่งจิตวิญญาณ
太阳 [tàiyáng ดวงอาทิตย์
分享 [fēnxiǎng] แบ่งปันความสุขกัน
呼吸 [hūxī] ลมหายใจ
黄土地 [huángtǔdì] แผ่นดิน
刷新 [shuāxīn] พลิกฟื้น, สร้างใหม่
成绩 [chéngjì] ผลงาน, ความสำเร็จ
开怀 [kāihuái] สนุกสนานอย่างเต็มที่, มีความสุข
容纳 [róngnà] รับ, รองรับ
天地 [tiāndì] ฟ้าดิน, โลก
岁月 [suìyuè] ปีเดือน, กาลเวลา
绽放 [zhànfàng] บาน(ดอกไม้)
青春 [qīngchūn] วัยหนุ่มสาว
笑容 [xiàoróng] รอยยิ้ม
迎接 [yíngjiē] ต้อนรับ
日期 [rìqī] ช่วงเวลา
大地 [dàdì] โลกหล้า, พื้นปฐพี
大都是 [dàdōushì] ล้วน
朋友 [péngyou] เพื่อน,มิตร
不用客气 [búyòngkèqì] ไม่ต้องเกรงใจ
画意诗情 [huàyìshīqíng] แต่งแต้มบทกวี
诗情画意 [shīqínghuàyì] แต่งแต้มบทกวี
笑意 [xiàoyì] รอยยิ้ม
感动 [gǎndòng] ประทับใจ, ซาบซึ้งใจ
梦想 [mèngxiǎng] ความฝัน
了不起 [liǎobùqǐ] น่าอัศจรรย์
勇气 [yǒngqì] กล้าหาญ
奇迹 [qíjì] สิ่งมหัศจรรย์, ปาฏิหาริย์ (miracle)
[陈天佳] 迎接另一个晨曦 带来全新空气
[刘欢] 气息改变情味不变 茶香飘满情谊
[那英] 我家大门常打开 开放怀抱等你
[孙燕姿] 拥抱过就有了默契 你会爱上这里
[孙悦] 不管远近都是客人 请不用客气
[王力宏] 相约好了再一起 我们欢迎你
[韩红] 我家种着万年青 开放每段传奇
[周华健] 为传统的土壤播种 为你留下回忆
[梁咏琪] 陌生熟悉都是客人 请不用拘礼
[羽泉] 第几次来没关系 有太多话题
[成龙] 北京欢迎你 为你开天辟地
[任贤齐] 流动中的魅力充满着朝气
[蔡依林] 北京欢迎你 在太阳下分享呼吸
[孙楠] 在黄土地刷新成绩
[周笔畅] 我家大门常打开 开怀容纳天地
[韦唯] 岁月绽放青春笑容 迎接这个日期
[黄晓明] 天大地大都是朋友 请不用客气
[韩庚] 画意诗情带笑意 只为等待你
[汪峰] 北京欢迎你 像音乐感动你
[莫文蔚] 让我们都加油去超越自己
[谭晶] 北京欢迎你 有梦想谁都了不起
[陈奕迅] 有勇气就会有奇迹
[阎维文] 北京欢迎你 为你开天辟地
[戴玉强] 流动中的魅力充满着朝气
[王霞.李双松] 北京欢迎你 在太阳下分享呼吸
[廖昌永] 在黄土地刷新成绩
[林依轮] 北京欢迎你 像音乐感动你
[张娜拉] 让我们都加油去超越自己
[林俊杰] 北京欢迎你 有梦想谁都了不起
[阿杜] 有勇气就会有奇迹
京剧:北京欢迎你呀
[容祖儿] 我家大门常打开 开放怀抱等你
[李宇春] 拥抱过就有了默契 你会爱上这里
[黄大炜] 不管远近都是客人 请不用客气
[陈坤] 相约好了再一起 我们欢迎你
[谢霆锋] 北京欢迎你 为你开天辟地
[韩磊] 流动中的魅力充满着朝气
[徐若瑄] 北京欢迎你 在太阳下分享呼吸
[费翔] 在黄土地刷新成绩
[汤灿] 我家大门常打开 开怀容纳天地
[林志玲 张梓琳] 岁月绽放青春笑容 迎接这个日期
[张靓颖] 天大地大都是朋友 请不用客气
[许茹芸 伍思凯] 画意诗情带笑意 只为等待你
[杨坤.范玮琪] 北京欢迎你 像音乐感动你
[游鸿明.周晓欧] 让我们都加油去超越自己
[沙宝亮.满文军] 北京欢迎你 有梦想谁都了不起
[金海心.何润东] 有勇气就会有奇迹
[飞儿.庞龙] 北京欢迎你 为你开天辟地
[吴克群.齐峰] 流动中的魅力充满着朝气
[5566.胡彦斌] 北京欢迎你 在太阳下分享呼吸
[郑希怡.刀郎] 在黄土地刷新成绩
[纪敏加.屠洪刚.吴彤] 北京欢迎你 像音乐感动你
[郭容.刘耕宏.腾格尔] 让我们都加油去超越自己
[金莎.苏醒.韦嘉] 北京欢迎你 有梦想谁都了不起
[付丽珊.黄征.房祖] 有勇气就会有奇迹
[全体] 北京欢迎你 有梦想谁都了不起
[全体] 有勇气就会有奇迹
[全体] 北京欢迎你 有梦想谁都了不起
[全体] 有勇气就会有奇迹
Apr 092011
 

 • 天天 [tiāntiān] ทุกวัน
 • 需要 [xūyào] จำต้อง, ต้องการ
 • 心思 [xīnsī] ความคิด, สภาพจิตใจ
 • 每天 [měitiān] ทุกวัน
 • 精彩 [jīngcǎi] ยอดเยี่ยม, โชติช่วง, มีสีสัน
 • 到底 [dàodǐ] สุดท้าย
 • 几分 [jǐfēn] บางส่วน
 • 想像 [xiǎngxiàng] จินตนาการ
 • 感情 [gǎnqíng] อารมณ์ความรู้สึก, รัก
 • 丰富 [fēngfù] อุมดมสมบูรณ์, รวย
 • 慷慨 [kāngkài] เร่าร้อน,แรงกล้า,ฮึกเหิม,กระตือรือร้น
 • 还是 [háishì] หรือ, ยังคง
 • 上天 [shàngtiān] สวรรค์, บนท้องฟ้า
 • 安排 [ānpái] จัดการ
 • 本来 [běnlái] แต่เดิมมา
 • 乖 [guāi] ไม่ดื้อ, ว่านอนสอนง่าย
 • 一半 [yībàn] ครึ่งหนึ่ง
 • 舍不得 [shěbude] ตัดใจไม่ได้, ไม่เต็มใจ
 • 一次 [yīcì] ครั้งหนึ่ง
 • 约定 [yuēdìng] นัดหมายไว้
 • 没有 [méiyǒu] ไม่มี, ปราศจาก
 • 小孩 [xiǎohái] เด็ก
 • 证明 [zhèngmíng] พิสูจน์
 • 存在 [cúnzài] ดำรงอยู่, มีอยู่, มีตัวตน
 • 发呆 [fādāi] อาการงุนงง, ความมึนงง, ฝันกลางวัน
 • 不得不 [bùdébù] จะต้อง
 • 否则 [fǒuzé] มิเช่นนั้น
 • 快乐 [kuàilè] ความสุข
 • 悲伤 [bēishāng] เศร้าเสียใจ
 • 失去 [shīqù] สูญเสีย
 • 未来 [wèilái] อนาคต
 • 身不由己 [shēnbùyóujǐ] ไม่เป็นตัวของตัวเอง, ควบคุมตัวเองไม่ได้
 • 不能 [bùnéng] ไม่สามารถ
 • 自己 [zìjǐ] ตัวเอง
 • 失败 [shībài] พ่ายแพ้, ล้มเหลว
 • 可是 [kěshì] แต่, อย่างไรก็ตาม
 • 从来 [cónglái] แต่ไหนแต่ไรมา
 • 爱情 [àiqíng] ความรัก(ชายหญิง)
 • 如此 [rúcǐ] เป็นเช่นนี้
 • 无奈 [wúnài] ช่วยไม่ได้(ไม่มีทางเลือก)
 • 命运 [mìngyùn] โชคชะตา
 • 难过 [nánguò] รู้สึกเสียใจ
 • 办法 [bànfǎ] วิธีการ
 • 诚心 [chéngxīn] มีความจริงใจ
 • 诚意 [chéngyì] มีความจริงใจ
 • 周围 [zhōuwéi] รอบๆ
 • 环境 [huánjìng] สภาพแวดล้อม
 • 始终 [shǐzhōng] ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ
 • 无法 [wúfǎ] ไม่มีวิธี
 • 这里 [zhelǐ] ที่นี่
 • 自由 [zìyóu] อิสระ
 • 不安 [bù’ān] ไม่สงบ
 • 摇摆 [yáobǎi] แกว่งไกว,โยกโอนเอนไปมา
 • 应该 [yīnggāi] ควรจะ
 • 有的 [yǒudé] มีบ้าง,บางส่วน,บางอัน
 • 有的是 [yǒudeshì] มีเยอะแยะ, มีมากมาย
 • 是否 [shìfǒu] ใช่หรือไม่
 • 真的 [zhēnde] จริงๆ
 • 那么 [nàme] ถ้างั้น
 • 期待 [qīdài] คาดหวัง, เฝ้ารอคอย
 • 伤害 [shānghài] ทำให้เจ็บปวด,ทำให้ได้รับบาดเจ็บ
 • 哀愁 [āichóu] เสียใจ,เศร้าใจ,ระทมทุกข์
 • 如何 [rúhé] อย่างไร
 • 怎么 [zěnme] อย่างไร
 • 承受 [chéngshòu] อดทน
 • 面对 [miànduì] เผชิญหน้า
 • 会不会 [huìbùhuì] ได้ไม่ได้, สามารถไม่สามารถ
 • 一点 [yīdiǎn] นิดหน่อย
 • 养成 [yǎngchéng] ปลูกฝังนิสัย
 • 依赖 [yīlài] พึ่งพาอาศัยกัน
 • 充满 [chōngmǎn] เต็มไปด้วย
 • 节拍 [jiépāi] จังหวะ
歌曲:《不得不爱》
歌手:潘玮柏&弦子 专辑:高手
专辑:高手女:

天天都需要你爱 我的心思由你猜
ทุนวันล้วนต้องการความรักของเธอ ใจของฉันเฝ้าคำนึงถึงเธอi love you 我就是要你让我每天都精彩
ฉันรักเธอ ฉันอยากให้เธอทำให้ทุกๆวันของฉันล้วนมีสีสัน

天天把它挂嘴边 到底什么是真爱
ทุกวันอยากจะเอ่ยคำ ว่าอะไรคือรักแท้กันแน่

i love you  到底有几分说得比想像更快
ฉันรักเธอ ที่แท้มีคำพูดกี่คำที่จะรวดเร็วกว่าใจที่ฉันคิดถึงเธอ

男: 是我们感情丰富太慷慨 还是有上天安排
เป็นความรักของเราที่อุดมสมบูรณ์ร้อนแรงจนล้นเกินไป หรือว่าเป็นลิขิตจากสวรรค์

是我们本来就是那一半 还是舍不得太乖
แท้จริงแล้วเป็นเพราะเธอเป็นอีกครึ่งหนึ่งของชีวิตฉัน หรือว่าเราไม่อาจฝืนได้

是那一次约定了没有来 让我哭得像小孩
เป็นเพราะนัดครั้งนั้นที่เธอไม่มา ทำให้ฉันร้องไห้จนดูเหมือนเด็ก

是我们急着证明我存在 还是不爱会发呆 baby
เป็นเพราะพวกเรารีบพิสูจน์การดำรงอยู่ของฉัน หรือว่าไม่รักทำให้เรางงงัน เบบี๋

合:不得不爱
ไม่รักไม่ได้
男: 否则快乐从何而来
ไม่งั้นความสุขจะมาจากไหน
合: 不得不爱,
ไม่รักไม่ได้
男 :否则悲伤从何而来
ไม่งั้นความทุกข์ระทมจะมาจากไหน
合: 不得不爱, 男: 否则我就失去未来
ไม่รักไม่ได้ ไม่งั้นอนาคตของฉันคงหมดไป
合: 好象身不由己不能自己很失败 可是每天都过的精彩
ดูเหมือนว่าไม่อาจควบคุมตัวเองได้ ไม่สามารถให้ตัวเองพ่ายแพ้ย่อยยับได้ แต่ทุกวันก็ผ่านชีวิตไปอย่างมีสีสัน
女: 天天都需要你爱 我的心思由你猜
ทุนวันล้วนต้องการความรักของเธอ ใจของฉันเฝ้าคำนึงถึง

i love you 我就是要你让我每天都精彩
ฉันรักเธอ ฉันอยากให้เธอทำให้ทุกๆวันของฉันล้วนมีสีสัน

天天把它挂嘴边 到底什么是真爱
ทุกวันอยากจะเอ่ยคำ ว่าอะไรคือรักแท้กันแน่

i love you 到底有几分说得比想像更快
ฉันรักเธอ ที่แท้มีคำพูดกี่คำที่จะรวดเร็วกว่าใจที่ฉันคิดถึงเธอ

Rap:
i ask a girlfriend
how you been

来去了几回
ไปมากี่ครั้ง
我从来没有想过
ฉันแต่ไหนก็ไม่เคยคิด
爱情会变得如此无奈是命运吗
ความรักเปลี่ยนเป็นเช่นนี้ เป็นเพราะพรหมลิขิตหรือไม่
难道难过是上天的安排
ที่แท้ใจที่เศร้าเป็นเพราะพรหมลิขิต
没办法
ทำไงได้
天天的每天的心思到底由谁来陪
ใจที่คิดคะนึงวันแล้ววันเล่า ใครเล่าจะมาเคียงข้าง
我诚心你诚意
ฉันจริงจังเธอจริงใจ
但周围的扰人环境始终让我们无法在这里自由相恋
แต่สภาพแวดล้อมรอบข้างล้วนทำให้เรามิอาจมีอิสระภาพในความรัก
我精彩你发呆
ฉันมีสีสัน เธอกลับงงงัน
两颗心不安的摇摆
หัวใจสองดวง แกว่งไกวไม่มั่นคง
应该有的未来
ควรจะมีอนาคต
是否真的那么的无法期待
หรือไม่ก็ไม่มีหนทางเฝ้ารอให้เป็นจริงได้แบบนั้น
舍不得在伤害
ไม่อาจพ้นจากความเจ็บปวด

you’re my girl my girl my friend
how much i love you so so much baby

看着你哀愁
ดูเธอระทมทุกข์
要我如何怎么承受面对
จะทำให้ฉันยอมรับและเผชิญได้อย่างไร

i’m sorry you’re my sweetheart
my love
my one only baby

合: 不得不爱
ไม่รักไม่ได้
男: 否则快乐从何而来
ไม่งั้นความสุขจากมาจากไหน
合:不得不爱
ไม่รักไม่ได้
男: 否则悲伤从何而来
ไม่งั้นความทุกข์ระทมจะมาจากไหน
合: 不得不爱
ไม่รักไม่ได้
合: 否则我就失去未来 好象身不由己不能自己很失败 可是每天都过的精彩

ไม่งั้นอนาคตของฉันคงหมดไป ดูเหมือนว่าไม่อาจควบคุมตัวเองได้ ไม่สามารถให้ตัวเองพ่ายแพ้ย่อยยับได้ แต่ทุกวันก็ผ่านชีวิตไปอย่างมีสีสัน女: 天天都需要你爱 我的心思由你猜
ทุนวันล้วนต้องการความรักของเธอ ใจของฉันเฝ้าคำนึงถึงเธอ
i love you 我就是要你让我每天都精彩
ฉันรักเธอ ฉันอยากให้เธอทำให้ทุกๆวันของฉันล้วนมีสีสัน
天天把它挂嘴边 到底什么是真爱
ทุกวันอยากจะเอ่ยคำ ว่าอะไรคือรักแท้กันแน่
i love you 到底有几分说得比想像更快
ฉันรักเธอ ที่แท้มีคำพูดกี่คำที่จะรวดเร็วกว่าใจที่ฉันคิดถึงเธอ

男: 会不会有一点无奈
มีบ้างไหมที่ไม่อาจเลือกได้
女: 会不会有一点太快
มีบ้างไหมที่มีความสุขจนล้นเกินไป
合: 可是你给我的爱 让我养成了依赖 心中充满爱的节拍
แต่ความรักที่เธอให้ฉัน ทำให้ฉันกลายเป็นคนที่ต้องพึ่งคนอื่น
แต่ในใจก็เต็มไปด้วยท่วงทำนองแห่งรัก

女: 天天都需要你爱 我的心思由你猜
ทุนวันล้วนต้องการความรักของเธอ ใจของฉันเฝ้าคำนึงถึงเธอ
i love you 我就是要你让我每天都精彩.
ฉันรักเธอ ฉันอยากให้เธอทำให้ทุกๆวันของฉันล้วนมีสีสัน
天天把它挂嘴边 到底什么是真爱
ทุกวันอยากจะเอ่ยคำ ว่าอะไรคือรักแท้กันแน่
i love you 到底有几分说得比想像更快
ฉันรักเธอ ที่แท้มีคำพูดกี่คำที่จะรวดเร็วกว่าใจที่ฉันคิดถึงเธอ

Jan 252011
 

(歌词 藏语部分翻译:梅朵)

责责责么勒哎 (藏语:高高的色膜山啊)
责责责么勒哎
你是睡梦中升起的白云白云
你是风云中飘动的歌声歌声
你是生命里盛开的花朵花朵
你是血管里流淌的深情深情
啊九寨九寨九寨
采花调连着我的心
啊九寨九寨九寨
火圈舞牵着我的魂
连着我的心牵着我的魂
连着我的心啊牵着我的魂啊
连着我的心啊牵着我的魂啊…

…你是寒冬里红红的篝火篝火
你是夜幕下闪烁的星星星星
你是飘泊中思念的家乡家乡
你是岁月里相伴的温馨温馨
啊九寨九寨九寨
采花调连着我的心
啊九寨九寨九寨
火圈舞牵着我的魂
连着我的心牵着我的魂
连着我的心啊牵着我的魂啊
连着我的心啊牵着我的魂啊
连着我的心啊牵着我的魂啊
连着我的心啊牵着我的魂啊
连着我的心啊牵着我的魂啊
连着我的心啊牵着我的魂啊


Click to listen highlighted text!