สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Feb 072011
 

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเืทศกาลตรุษจีน 春节 (chūnjié) :

 • 春 【chūn】 ฤดูใบไม้ผลิ
 • 节  【jié】  เทศกาล
 • 快乐 【kuàilè】 สุขสันต์
 • 春节快乐! 【Chūnjié kuàilè】 สุขสันต์วันตรุษจีน
 • 新正  【xīnzhèng】  เดือนใหม่ (正 มาจากคำเต็มว่า 正月)
 • 年夜饭 【niányèfàn】 อาหารเย็นที่ทานกันในครอบครัวก่อนวันตรุษจีน
 • 如意 【rúyì】 สมความปราถนา
 • 跨年 【kuànián】 การนับถอยหลังเพื่อขึ้นปีใหม่
 • 红包 【hóngbāo】 อั่งเปา
 • 正在 【zhèngzài】 สิ่งที่กำลังเกิดขึ้น
 • 放 炮  【fàngpào】 จุดประทัด
 • 安 全 【ānquán】  ปลอดภัย
 • 春节【Chūnjié】 ตรุษจีน
 • 农历【nónglì】 ปฎิทินจีนตามจันทรคติจีน (ปฏิทินจันทรคติ คือปฏิทินที่นับตามคติการโคจรของดวงจันทร์ โดยหมายดูจากปรากฏการณ์ข้างขึ้นข้างแรม)
 • 正月【zhēngyuè】 เดือนแรกตามปฎิทินจีน
 • 阴历【yīnlì】จันทรคติ
 • 俗称【súchēng】 คำเรียกติดปาก
 • 我国【wǒguó】 ประเทศเรา
 • 民间【mínjiān】 ในหมู่คน
 • 隆重【lóngzhòng】 จำนวนมาก มหาศาล
 • 热闹【rènào】 ครึกครื้น
 • 传统【chuántǒng】 ประเพณี
 • 节日【jiérì】 เทศกาล
 • 历史【lìshǐ】 ประวัติศาสตร์
 • 悠久【yōujiǔ】 ช้านาน
 • 起源【qǐyuán】 เริ่มต้น
 • 时期【shíqī】 ระยะเวลา
 • 年头【niántóu】 ปี,เวลา
 • 活动【huódòng】 กิจกรรม
 • 按照【ànzhào】 ตามที่
 • 元旦【Yuándàn】 วันปีใหม่ (1 มกราคม)
 • 年初【niánchū】 ต้นปี
 • 民国【mínguó】 ประเทศจีน (1912-1949).
 • 公历【gōnglì】 ปีคริสต์ศักราช
 • 一月【yīyuè】 เดือนมกราคม
 • 称为【chēngwéi】 เป็น
 • 意味着【yìwèizhe】 แสดงความหมาย
 • 春天【chūntiān】 ฤดูใบไม้ผลิ
 • 将要【jiāngyào】 จะ
 • 来临【láilín】 มาถึง, เ้ข้าใกล้
 • 万象【wànxiàng】 สรรพสิ่งในจักรวาล
 • 复苏【fùsū】 ฟื้นคืน
 • 更新【gēngxīn】 ใหม่เอี่อม
 • 播种【bōzhòng】 หว่านเมล็ด
 • 收获【shōuhuò】 เก็บเีกี่ยวผล
 • 季节【jìjiě】 ฤดูกาล
 • 开始【kāishǐ】 เริ่มต้น
 • 人们【rénmén】 ผู้คน
 • 刚刚【gānggāng】 เพิ่งจะ
 • 度过【dùguò】 ผ่าน
 • 冰天雪地【bīngtiānxuědì】 หิมะและน้ำแข็งปกคลุมไปทั่วพื้นแผ่นดิน
 • 凋零【diāolíng】 โรยรา, ร่วงหล่น
 • 漫漫【mànmàn】 ช้ามาก, นานมาก
 • 寒冬【hándōng】 ฤดูหนาว
 • 盼望【pànwàng】 ความหวัง
 • 日子【rìzi】 วัน
 • 新春【xīnchūn】 ช่วงเวลาปีใหม่  10 หรือ 20 วันตามปฎิทินจัทรคติของจีน
 • 到来【dàolái】 ถึงแล้ว
 • 之际【zhījì】 เวลาที่
 • 自然【zìran】 ธรรมชาติ
 • 充满【chōngmǎn】 เต็มไปด้วย
Click to listen highlighted text!