Tag Archives: อาเซียนภาษาจีน

อาเซียนภาษาจีน : อาเซียน 10 ประเทศ[AEC]

AEC ภาษาจีน

AEC คืออะไร?

AEC หรือ Asean Economics Community เรียกเป็นภาษาจีนว่า 东盟经济共同体 [Dōngméng jīngjì gòngtóngtǐ]  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน(东盟) 10 ประเทศ(东盟成员国)  คือ

  1. 文莱 [Wénlái] บรูไน
  2. 缅甸 [Miǎndiàn] พม่า
  3. 菲律宾 [Fēilǜbīn] ฟิลิปปินส์
  4. 新加坡 [Xīnjiāpō] สิงคโปร์
  5. 泰国 [Tàiguó] ไทย
  6. 越南 [Yuènán] เวียดนาม
  7. 柬埔寨 [Jiǎnpǔzhài] กัมพูชา
  8. 印度尼西亚 [Yìndùníxīyà] อินโดนีเซีย
  9. 马来西亚 [Mǎláixīyà] มาเลเซีย)  และ
  10. 老挝人民民主共和国 [Lǎowō rénmín mínzhǔ gònghéguó] สาธารณะรัฐประชาชนลาว

อาเซียน(东盟/Asean)จะรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลจริงๆจังๆ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 ณ วันนั้นจะทำให้ภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอย่างมากอย่างที่คุณคิดไม่ถึงทีเดียว Continue reading