สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Jun 302011
 

วันนี้ขอแนะนำสุดยอดเว็บเรียนพินอินจาก http://www.yes-chinese.com/pinyin/index.jsp

 

Apr 242011
 

วันนี้ขอแนะนำสุดยอดเว็บเรียนศัพท์ภาษาจีน แค่เีพียงชี้เมาท์ก็มีคำอ่านให้แล้ว เมื่อเปิดหน้าเว็บขึ้นมาแล้วต้องรอสักครู่ มิเช่นนั้นเสียงที่ได้ยินอาจจะขาดๆ หวังว่าคงเป็นที่ชื่นชอบนะคร๊าบบบ

time
数字 shù zì

 

body
身体 shēn tǐ

 

food
食物 shí wù

 

dolphin
动物 dòng wù

 

tree
自然

 

house
房子 fáng zi

 

divers
其它 qí tā

 

bike
交通运输

 

 

mona lisa
艺术 yì shù

 

clothes
服装

 

family
家庭 jiā tíng
Jan 302011
 

มีลิงค์ไหนดีๆ อ่านแล้วมาแบ่งปันกันบ้างนะครับ

 1. เรียนฟัง – พูดภาษาจีนตั้งแต่พื้นฐานจนถึงระดับสูง
 2. เว็บไซต์บทเรียนเกี่ยวกับการอ่านสำหรับผู้เรียนระดับสูง
 3. รวบรวมบทความเกี่ยวกับวรรณคดีจีนสมัยใหม่และวรรณคดีจีนคลาสสิก
 4. บทอ่านสำหรับผู้เรียนภาษาจีนเบื้องต้น
 5. บทเรียนสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานความรู้ภาษาจีน
 6. รวบรวมบทอ่านสำหรับผู้เรียนทั้งระดับต้น กลาง และสูงพร้อมทั้งคำถามประกอบการอ่านและยังรับฟังเสียงได้อีกด้วย
 7. บทอ่านภาษาจีนโบราณ พร้อมทั้งพจนานุกรมภาษาจีนโบราณแบบออนไลน์
 8. รวบรวมบทความที่เขียนโดยผู้เรียนภาษาจีนทุกระดับพร้อมทั้งอธิบายคำศัพท์และไวยากรณ์ในบทความนั้นๆ
 9. บทอ่านพร้อมแบบฝึกหัดท้ายเรื่องสำหรับผู้เรียนระดับกลาง
 10. ฟังเสียงและดูวีดิโอคลิปภาษาจีนสำหรับผู้เรียนในระดับกลางและระดับสูง
 11. เรียนสุภาษิต คำพังเพยจากการฟังนิทานสำหรับผู้เรียนในระดับกลางและระดับสูง
 12. รวบรวมคำศัพท์ภาษาจีนและการใช้ในรูปประโยคเพื่อช่วยฝึกทักษะการฟัง
 13. เว็บไซต์เกี่ยวกับการฝึกทักษะการฟังภาษาจีนสำหรับผู้เรียนระดับต้นและระดับกลาง
 14. เว็บไซต์ช่วยสอนการออกเสียงพินอิน พร้อมภาพประกอบคำอธิบาย
 15. ภาพประกอบคำอธิบายการออกเสียง ji, qi, xi, zhi, chi, shi, ri, zi, ci, si
 16. รวบรวมความรู้ทั้งหลายที่เกี่ยวกับพินอิน ทั้งกฎการใช้ต่างๆ รวมถึงเครื่องมือที่ช่วยในการแปลงตัวอักษรจีนเป็นพินอิน
 17. บทสนทนาออนไลน์ที่มีให้เลือกเรียนถึง 40 บท พร้อมทั้งเสียงอ่านประกอบ
 18. เว็บไซต์ที่สอนบทสนทนาภาษาจีนถึง 22 บท พร้อมทั้งแบบฝึกหัดท้ายบทให้ทบทวนความรู้ที่เรียนไปด้วย
 19. บท สนทนาประกอบหนังสือเรียน Conversational Mandarin Chinese Online ของ อ.Xie Tianwei ซึ่งประกอบด้วย บทเรียน 15 บท พร้อมเสียงอ่านประกอบ และแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน
 20. บทสนทนา คำศัพท์ และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับจีน พร้อมทั้งพินอินและเสียงอ่านประกอบ
 21. เว็บไซต์เรียนบทสนทนาภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน (ฮ่องกง)
 22. เว็บไซต์ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับไวยากรณ์ภาษาจีนในรูปแบบของสไลด์โชว์
 23. รูปแบบและวิธีการใช้ไวยากรณ์ต่างๆโดยย่อ พร้อมตัวอย่างประโยค
 24. เรียนรู้วิธีการใช้หรือหาข้อมูลเกี่ยวกับคำลักษณะนามได้จากเว็บไซต์นี้
 25. เว็บช่วยฝึกการออกเสียงทั้งภาษาจีนและภาษาอังกฤษ
 26. ความรู้และแบบทดสอบ SAT II
 27. Taiwan CPT, การทดสอบความสามารถทางภาษาจีนกลาง (การทดสอบวัดระดับ)
 28. ฝึกทักษะการฟังภาษาจีนโดยฟังบันทึกเสียงการแสดงละครสั้นสำหรับผู้เรียนในระดับกลางและระดับสูง
 29. โปรแกรมที่ช่วยในการเรียนรู้พินอิน ทั้งทางด้านการเขียนและการออกเสียงที่ถูกต้อง มีแบบทดลองใช้(Demo)ให้ดาวน์โหลดมาลองกัน
 30. เว็บไซต์ที่ใช้โปรแกรมแฟลชช่วยในการฝึกการใช้พินอินได้อย่างน่าสนใจ
 31. เว็บไซต์ที่ใช้ภาพสไลด์ในการแนะนำประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
 32. เว็บไซต์ที่สอนประโยคสนทนาง่ายๆโดยมีทั้งประโยคภาษาอังกฤษ ประโยคที่ถอดเสียงเป็นพินอิน และเสียงประกอบ
 33. เรียนประโยคสนทนาง่ายๆพร้อมภาพประกอบน่ารักๆได้ที่เว็บไซต์นี้
 34. ซอฟท์แวร์ที่ช่วยในการเรียนภาษาจีน ทั้งทางด้านการอ่านออกเสียง ความเข้าใจในการอ่าน ตัวอักษรจีน และไวยากรณ์ต่างๆ
 35. แบบฝึกหัดจับคู่คำศัพท์สนุกๆที่ทำให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนการใช้คำศัพท์อย่างสนุกสนานจากหนังสือเรียน Practical Chinese Reader Book I
 36. แบบฝึกหัดลำดับขีดตัวอักษรจีนที่ทำให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนการเขียนตัวอักษรอย่างสนุกสนานจากหนังสือเรียน Practical Chinese Reader Book I
 37. เรียนรู้วิธีการเขียนตัวอักษรจีนตามลำดับขีด โดยเรียงลำดับตัวอักษรตามพยัญชนะต้นของพินอิน
 38. เว็บไซต์สอนอักษรจีนตั้งแต่ส่วนประกอบอักษรจีน พร้อมทั้งสอนลำดับขีด และมีเสียงอ่านประกอบ
 39. เว็บไซต์ทดสอบความรู้เกี่ยวกับตัวอักษรจีน
 40. แบบฝึกหัดการใช้ตัวอักษรจีนจากหนังสือเรียน Practical Chinese Reader Book I and II (ดาวน์โหลดเป็นไฟล์ .pdf)
 41. การ์ดคำศัพท์ที่ให้รายละเอียดทั้งเสียงอ่านพินอิน จำนวนลำดับขีด ความหมายภาษาอังกฤษ และเสียงอ่านภาษาจีนกวางตุ้ง
 42. เว็บไซต์ที่ให้ความรู้มากมายเกี่ยวกับรากศัพท์ของตัวอักษรจีน
 43. ซอฟท์แวร์ที่เหมาะทั้งสำหรับการเรียนและการสอนวิธีเขียนอักษรจีน
 44. ดาวน์โหลดโปรแกรมจากเว็บไซต์นี้แล้วสามารถเรียนรู้ลำดับขีดตัวอักษรจีน พร้อมทั้งพินอินและความหมายภาษาอังกฤษได้
 45. เว็บไซต์ที่ช่วยในการเรียนรู้ตัวอักษรจีนทั้งตัวย่อและตัวเต็มได้ด้วยตนเอง
 46. โปรแกรมแฟลชการ์ดคำศัพท์ภาษาจีนที่ให้ทั้งตัวอักษรจีน เสียงอ่านพินอินและความหมายภาษาอังกฤษ
 47. โปรแกรมสำหรับการเรียนภาษาจีน ทั้งทางด้านการเขียนตัวอักษรจีนและการอ่านออกเสียงภาษาจีน
 48. แฟลชการ์ดออนไลน์ที่ช่วยให้นักเรียนจดจำคำศัพท์ได้มากขึ้น พร้อมทั้งมีเสียงอ่านประกอบด้วย
 49. แบบฝึกหัดสำหรับการฝึกเขียนลำดับขีดจากหนังสือเรียน Standard Chinese และ Zhongwen
 50. แบบทดสอบความรู้ตัววอักษรจีน มีทั้งแบบอักษรจีนตัวเต็มและตัวย่อ
 51. แบบฝึกหัดออนไลน์ประกอบหนังสือเรียน Integrated Chinese สำหรับผู้เรียนระดับ Intermediate
 52. แบบฝึกหัดการดูภาพแล้วเรียนรู้ตัวหนังสือสำหรับสอนเด็กเล็ก
 53. แบบทดสอบทางด้านไวยากรณ์และการอ่านสำหรับผู้เรียนหนังสือเรียน Practical Chinese Reader

อ้างอิงข้อมูลจาก : http://tcsl.ntnu.edu.tw/thai/m1.html

Click to listen highlighted text!