Tag Archives: ศัพท์ภาษาจีน-ผลไม้[水果]

ศัพท์ภาษาจีน : ผลไม้ (水果)

ผลไม้ 水果

ผลไม้ (水果) ต่างๆในภาษาจีน

สารบัญ :
ศัพท์ผลไม้ภาษาจีน
บทสนทานภาษาจีน

ศัพท์ผลไม้

 • 水果市场 [shuǐguǒ shìchǎng]  ตลาดผลไม้
 • 水果 [shuǐguǒ] ผลไม้
 • 瓜 [guā] แตง
 • 西瓜 [xīguā] แตงโม
 • 蛋焦 [dàn jiāo] กล้วยไข่
 • 粉焦 [fěn jiāo] กล้วยน้ำว้า
 • 香蕉 [xiāng jiāo] กล้วยหอม
 • 奇异果 [qíyìguǒ] กีวี
 • 猕猴桃 [míhóutáo]  กีวี่
 • 火龙果 [huǒ lóng guǒ] แก้วมังกร
 • 波罗蜜 [bō luó mì] ขนุน
 • 红毛丹 [hóng máo dān] เงาะ
 • 樱桃 [yīng táo] เชอร์รี่
 • 甜瓜 [tián guā] แตงไทย
 • 西瓜 [xī guā] แตงโม
 • 石榴 [shí liú] ทับทิม
 • 榴莲 [liú lián] ทุเรียน
 • 番荔枝 [fān lì zhī] น้อยหน่า
 • 番石榴 [fān shí liú] ฝรั่ง
 • 红枣 [hóng zǎo] พุทราแดง
 • 酸豆,罗望子 [suān dòu, luó wàng zi] มะขาม
 • 柠檬 [níng méng] มะนาว
 • 椰子 [yé zi] มะพร้าว
 • 青椰 [qīng yé] มะพร้าวอ่อน
 • 杨桃 [yáng táo] มะเฟือง
 • 芒果 [máng guǒ] มะม่วง
 • 木瓜 [mù guā] มะละกอ

Continue reading