Tag Archives: ภาษาจีน ขอบคุณ

การทักทายในภาษาจีน [问候]

การทักทายในภาษาจีน [问候]

ตัวอย่างการทักทายทั่วไป

 • 谢谢! [Xièxie] ขอบคุณค่ะ
 • 你好! 我叫 Mark。 你呢? [Nǐhǎo! Wǒjiào Mark. Nǐ ne] สวัสดีครับ ผมชื่อมาร์ก แล้วคุณล่ะ
 • 我叫王文欣。 你是美国人吗? [Wǒjiào Wángwénxīn. Nǐshì měiguó rén ma] ฉันชื่นหวังเหวินซิน  คุณเป็นคนอเมริกันใช่ไหมค่ะ
 • 我是加拿大人。 你是北京人吗? [Wǒshì jiānádà rén. Nǐshì běijīng rén ma]  ผมเป็นคนแคนนาดา  คุณเป็นคนปักกิ่งใช่ไหมครับ
 • 不是,我是上海人。 [Bùshì, Wǒshì shànghǎi rén] ไม่ใช่ค่ะ ฉันเป็นคนเซี่ยงไฮ้ค่ะ
 • 上海很美。 我喜欢上海。 [Shànghǎi hěnměi. Wǒxǐhuan shànghǎi] เซี่ยงไฮ้สวยมากครับ ผมชอบเซี่ยงไฮ้
 • 你的中文很好啊。 [Nǐ de zhōngwén hěn hǎo a] ภาษาจีนของคุณดีมากนะค่ะ
 • 谢谢! [Xièxie] ขอบคุณครับ

คำเรียกทั่วไป

 • 你 [nǐ] เธอ/คุณ(ใช้กับผู้ที่มีอายุเท่ากันหรือน้อยกว่า)
 • 您 [nín]  ท่าน(ใช้กับผู้ที่อาวุโสกว่า)
 • 妳 [nǐ] เธอ/คุณ(ใช้กับผู้หญิง)
 • 他 [tā] เขา
 • 你们 [nǐmen] พวกคุณ
 • 他们 [tāmen] พวกเขา
 • 家人 [ jiārén] คนที่บ้าน/คนในครอบครัว
 • 人家 [rénjiā] คนอื่น
 • 大家 [dàjiā]  ทุกคน
 • 小姐 [xiăojiě] คุณผู้หญิง --> หากทราบแซ่เวลาเรียกก็เอาแซ่ไว้หน้า เช่น  林小姐 [Lín xiǎojiě] คุณหลิน
 • 太太 [tàitài] คุณนาย --> 林太太 [Lín tàitài] คุณนายหลิน
 • 先生 [xiānshēng] คุณผู้ชาย/สามี  --> 刘先生 [Liú xiānshēng] คุณหลิว, 他先生是老师  [Tā xiānshēng shì lǎoshī] สามีของหล่อนเป็นอาจารย์
 • 小伙子 [Xiǎohuǒzi] พ่อหนุ่ม
 • 小朋友  [Xiǎopéngyǒu]   เด็กๆ
 • 小朋友们 [Xiǎopéngyǒumen] เด็กๆทั้งหลาย
 • 小弟弟  [Xiǎo dìdì]   เด็กน้อย
 • 小妹妹  [Xiǎo mèimei] สาวน้อย Continue reading