สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Apr 182013
 

บทสนทนา

 • 银行在哪?/银行在哪里? [yínháng zài nǎ? /yínháng zài nǎlǐ?] ธนาคารอยู่ที่ไหนครับ
 • 在邮局左边。 [zài yóujú zuǒbiān] อยู่ทางด้านซ้ายของที่ทำการไปรษณีย์(局 กรม/กอง , 邮政局 กรมไปรษณีย์)
 • 怎么走? [zěnme zǒu?] ไปอย่างไรครับ/ไปทางไหนครับ
 • 从这往前走,到第二条街往右转就看到了。
  [cóng zhè wǎng qián zǒu, dào dì èr tiáo jiē wǎng yòu zhuǎn jiù kàn dàole]
  เดินจากที่นี่ตรงไปข้างหน้า ถึงถนนสายที่สองเลี้ยวขวาก็เห็นแล้วครับ

บทเสริม

 • 怎么回事?[zěnme huí shì?]  เรื่องอะไร/เรื่องมันเป็นอย่างไร
 • 怎么说? [zěnme shuō?] หมายความว่าอย่างไร/พูดว่าอย่างไร
 • 怎么吃? [zěnme chī?] กินอย่างไร
 • 怎么办? [zěnme bàn?] ทำอย่างไร
 • 怎么写? [zěnme xiě?] เขียนอย่างไร
 • 左 [zuǒ] ซ้าย ; 左手 [zuǒshǒu] มือซ้าย
 • 右 [yòu] ขวา ; 右手 [yòushǒu] มือขวา
 • 左撇子 [zuópiězi] คนที่ถนัดมือซ้าย/ถนัดซ้าย –> 我是左撇子。 [wǒ shì zuǒpiēzi] ผมถนัดซ้าย
 • 右撇子 [yòupiězǐ] คนที่ถนัดมือขวา/ถนัดขวา
 • 左转 [zuǒ zhuǎn] เลี้ยวซ้าย ; 右转 [yòu zhuǎn] เลี้ยวขวา
 • 左方 [zuǒ fāng] ทางซ้าย ; 右方 [yòu fāng] ทางขวา
 • 左右 [zuǒyòu] ด้านซ้ายและด้านขวา/โดยประมาณ
 • 左右为难 [zuǒyòuwéinán] ลำบากใจเหลือเกิน/กลืนไม่เข้าคายไม่ออก
 • 左右手 [zuǒyòushǒu] ลูกน้องหรือผู้ช่วยที่เข้มแข็ง/ลูกน้องมือซ้ายและมือขวา
 • 靠右走 [kào yòu zǒu] เดินชิดขวา
 • 边 [biān] ขอบ/ด้าน/ชาย/ริม
 • 这边 [zhèbiān] ทางนี้/ด้านนี้
 • 那边 [nàbiān] ทางนั้น/ด้านนั้น
 • 路边 [lùbiān] ริมถนน/ขอบถนน(roadside)
 • 路边摊 [lùbiāntān] หาบเร่แผงลอยที่ขายข้างถนน(roadside market)
 • 河边 [hébiān] ริมแม่น้ำ
 • 海边 [hǎibiān] ชายทะเล(seaside)
 • 天边 [tiānbiān] ขอบฟ้า(horizon)
 • 旁边 [pángbiān] ข้างๆ
 • 身边 [shēnbiān] ข้างตัว/ข้างกาย
 • 手边 [shǒubiān] ในมือ –> 我手边没有那么多钱。[wǒ shǒubiān méiyǒu nàme duō qián] ในมือผมมีเงินไม่มากขนาดนั้น Continue reading »
Click to listen highlighted text!