สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Feb 242011
 

วันนี้ขอแนะนำพจนานุกรมเสียงตัวหนึ่งน่าสนใจ นำมาแนะนำให้ใช้งานดูนะครับ คลิ๊กที่นี่เลยครับ yes-chinese

安静【ān jìng】
quiet; peaceful; calm
[名] 没有声音,不吵闹
图书馆里应该保持安静。
Please keep quiet in library.
安乐死【ān lè sǐ】
euthanasia
[名] 指对无法救治的病人停止治疗或使用药物,让病人无痛苦地死去
是否应该施行安乐死,引起了人们广泛的讨论。
The question whether euthanasia should be allowed gave rise to an intensive discussion.
安宁【ān níng】
1. peaceful; free from worry 2. tranquil
[形]1、秩序正常,没有骚扰 2、安定、宁静
边境地区总是不太安宁,经常发生战争。
The border area is not peaceful and often suffers from war.
老人操劳了大半生,想早点退休过几天安宁日子。
Having been working hard most of his life, the old man wanted to retire earlier and enjoy a tranquil life.
安排【ān pái】
1. arrange; deal with; fix up 2. arrangement
[动] 1、有条理、分先后地处理(事物) [名] 2、根据情况有计划地对人或事物所做的安置、处理
在中国古代社会,儿女的婚姻都是由父母安排好的。
In ancient China, all marriages were arranged by parents.
今天晚上我不能陪你去看电影了,我有其它的安排。
I will not be able to come with you for the movie this evening because I have other arrangements.
安全【ān quán】
1. safe; secure 2. safety; security; sureness
[形] 1、没有危险,不受威胁,不出事故 [名] 2、有保障,没危险
尽管飞机出现故障,但还是安全着陆了。
The plane landed safely despite the trouble.
为了大家的安全,我们等天亮后再出发吧。
We’d better set off after daybreak for the sake of our safety.
Click to listen highlighted text!