Tag Archives: ประโยคภาษาจีนที่ใช้บ่อย

ประโยคภาษาจีนติดปากที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน [汉语常用口语]

ประโยคภาษาจีนติดปากที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน

วันนี้เรามาเรียนรู้ประโยคภาษาจีนที่ใช่บ่อยๆ กันนะครับ ฝึกฝนวันละนิดวันละหน่อย แต่พยายามฝึกฝนทุกๆวัน เชื่อว่าภาษาจีนเราจะก้าวหน้าแน่นอน จากศัพท์ที่ยังไม่รู้ก็เริ่มรู้ จากประโยคที่ไม่รู้ก็เริ่มรู้ เห็นบ่อยเข้าก็กลายเป็นประโยคที่เราคุ้นเคย และนำไปใช้ได้ดังใจนึกทีเดียว

  • 笨蛋一个![bèndànyígè] คนงี่เง่า!
  • 闭嘴![bìzuǐ] หุบปาก
  • 表里不一 [biǎolǐ bùyī] ปากไม่ตรงกับใจ
  • 别催我![biécuīwǒ] อย่าเร่งฉัน
  • 别放在心上 [biéfangzàixīnshàng] ไม่ต้องเอามาใส่ใจ
  • 别害羞嘛 ! [biéhàixiūma] ไม่ต้องอายนะ
  • 别管他! [biéguǎntā] อย่าใส่ใจเขา
  • 别装了! [biézhuāngle] ไม่ต้องแสแสร้งแล้ว
  • 表里不一[biǎolǐbùyī] ปากไม่ตรงกับใจ
  • 别闹了! [biénàole] หยุดโวยวาย
  • 别想骗我![biéxiǎngpiànwǒ] อย่าได้คิดหลอกฉัน
  • 并不想 [bìngbùxiǎng] ไม่อยากทำ
  • 不错吧?[búcuòba] ไม่เลวใช่ไหม
  • 不会吧?[búhuìba] เป็นไปไม่ได้มั้ง
  • 不见不散 [bújiànbúsàn] ไม่พบไม่เลิกรา
  • 不见得 [bújiàndé] ไม่จำเป็นต้อง
  • 不客气 [búkèqì] ไม่ต้องเกรงใจ
  • 不难吃 [búnánchī] รสชาติไม่เลว
  • 不骗你![búpiànnǐ] ไม่ได้ล้อเล่นนะ!
  • 不用担心! [búyòngdānxīn] ไม่ต้องกังวล
  • 不用麻烦了[búyòngmáfanle] ไม่อยากยุ่งยากแล้ว
  • 不要脸! [búyàoliǎn] หน้าไม่อาย!
  • 不关我的事 [bùguānwǒdeshì] อย่ามายุ่งเรื่องของฉัน
  • 不许碰! [bùxǔpèng] อย่าแตะต้อง
  • 不一定啦! [bùyídìngla] ไม่แน่หรอก!
  • 吵死了![chǎosǐle] อึกทึกจะแย่ !
  • 常有的事![chángyǒudeshì] มากเรื่องจริงๆ
  • 猜猜看![cāicāikàn] เดาดูสิ!
  • 答对了 [dáduìle] ตอบถูกแล้ว
  • 打个折吧! [dǎgèzhéba] ลดราคาสักหน่อยนะ
  • 打扰了![dǎrǎole] รบกวนแล้ว
  • 得了吧![déliǎoba] เถอะน่า
  • 懂了吗? [dǒnglema] เข้าใจแล้วยัง
  • 对不起 [duìbuqǐ] ขอโทษ
  • 都是你害的![dōushìnǐhàide] ทั้งหมดเป็นความผิดคุณ
  • 放松一下![fangsōngyíxià] ผ่อนคลายสักหน่อย
  • 放心![fàngxīn] วางใจเถอะ!
  • 分手吧! [fēnshǒuba] เลิกกันเถอะ!
  • 改天吧! [gǎitiānba] วันอื่นเถิด
  • 干脆点![gāncuìdiǎn]  เอาตรงๆ,พูดตรงๆหน่อย,เด็ดขาดหน่อย
  • 干得好! [gàndehǎo] ทำได้ดี
  • 干嘛?[gànma] ทำไม,ทำอะไร
  • 够了![gòule] พอแล้ว!
  • 好饱![hǎobǎo] อิ่มมาก
  • 好可惜 [hǎokěxī] น่าเสียดาย
  • 很好玩的 [hěnhǎowánde] สนุกมากๆ
  • 好久不见 [hǎojiǔbújiàn] ไม่ได้เจอกันนาน
  • 很难说 [hěnnánshuō] พูดลำบาก
  • 不好说 [bùhǎoshuō] พูดลำบาก
  • 很恶心![hěněxin] น่าขยะแขยง
  • 还差得远呢! [háichàdéyuǎnne] ยังห่างชั้น
  • 好事成双 [hǎoshìchéngshuāng] โชคดีมักมาเป็นคู่
  • 很好玩的 [hěnhǎowánde] สนุกมากๆ
  • 花痴![huāchī] บ้ากาม,เจ้าชู้
  • 加油![jiāyóu] สู้ๆ

  Continue reading