สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Aug 062011
 

 

白水老人-百孝经 คัมภีร์ร้อยกตัญญูแห่งผู้เฒ่าน้ำใส

天地重孝孝当先 一个孝字全家安 孝顺能生孝顺子 孝顺子弟必明贤

孝是人道第一步 孝子谢世即为仙 自古忠臣多孝子 君选贤臣举孝廉

尽心竭力孝父母 孝道不在讲吃穿 孝道贵在心中孝 孝亲亲责莫回言

惜乎人间不识孝 回心复孝天理还 诸事不顺因不孝 怎知孝能感动天
Continue reading »

Click to listen highlighted text!