ศัพท์ภาษาจีน สลับที่กันแล้วความหมายเปลี่ยน

สลับตำแหน่งอักษรจีน

ศัพท์จีนที่สลับตำแหน่งกันแล้วความหมายเปลี่ยน

ศัพท์จีนที่สลับกันแล้วความหมายเปลี่ยน
ศัพท์จีนที่สลับกันแล้วความหมายเปลี่ยน
  • 故事 gù shi นิทาน/เรื่องราว —— 事故 shì gù อุบัติเหตุ
  • 人名 rén míng ชื่อคน —— 名人 míng rén คนดัง/บุคคลที่มีชื่อเสียง
  • 奶牛 nǎi niú วัวนม —— 牛奶 niú nǎi นมวัว
  • 蜂蜜 fēng mì น้ำผึ้ง ——蜜蜂 mì fēng ผึ้ง
  • 说明 shuō míng อธิบาย —— 明说 míng shuō พูดตรงๆ
  • 上山 shàng shān ปีนเขา —— 山上 shān shàng บนเขา
  • 科学 kē xué วิทยาศาสตร์ ——学科 xué kē แขนงวิชา
  • 彩色 cǎi sè หลากสี ——色彩 sè cǎi สีสัน
  • 语法 yǔfǎ ไวยากรณ์—— 法语 fǎyǔ ภาษาฝรั่งเศส

อ่านเพิ่มเติม ศัพท์ภาษาจีนที่สลับตำแหน่งกันได้

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม