เรียนภาษาจีนกับอาจารย์อี้ : เกร็ดมังกร ตอน วันอาทิตย์ ตอนที่1

อ.อี้ hsk & patจีน

เกร็ดมังกร ตอน “วันอาทิตย์”

星期日(xīngqīrì) 星期天(xīngqītiān) 礼拜日(lǐbàirì) 礼拜天(lǐbàitiān) คำว่าวันอาทิตย์ เขียนแบบไหนถึงจะถูกต้องที่สุด? เชื่อว่านักเรียนส่วนใหญ่ต่างก็เคยสับสนกับคำๆนี้ เพราะในภาษาจีน คำว่าวันอาทิตย์เขียนได้ตั้งสี่แบบ เอ๊ะ ไม่ใช่แค่สี่ ยังมีคำว่า 周日ซึ่งก็แปลว่าวันอาทิตย์เหมือนกัน ฉะนั้นในภาษาจีนจึงมีคำว่าวันอาทิตย์ตั้ง 5 แบบ โอว…พระ…

เรื่องมันเป็นแบบนี้ครับ ต้องอธิบายคำว่า 星期(xīngqī) กับ 礼拜(lǐbài)ก่อน
คำว่า星期(xīngqī) แปลว่า สัปดาห์ คำศัพท์คำนี้เกิดจากคำว่า星(xīng)ดวงดาว + 期(qī)รอบ/ระยะ รวมความหมายว่า รอบของดวงดาว เป็นระบบการนับวันที่เกิดจากชาวบาบิโลน (ประมาณ600-700ปีก่อนคริสตกาล) ชาวบาบิโลนบูชาดวงดาว
เชื่อว่า มีเทพประจำดวงดาว 7 องค์คอยสับเปลี่ยนหมุนเวียนดูแลโลกอยู่ โดยเริ่มจาก เทพแห่งสุริยะ เทพแห่งจันทรา
เทพแห่งอังคาร .พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ และเสาร์ตามลำดับ จึงเป็นที่มาของชื่อเรียกวันในสัปดาห์นับแต่นั้นมา ฉะนั้นคำว่าวันอาทิตย์ตามระบบบาบิโลนนี้จึงเรียกว่า星期日(xīngqīrì) นั่นเอง และระบบนี้ถูกสืบทอดโดยชาวกรีก-โรมัน และแพร่กระจายไปทั่วโลก ในประเทศไทย เชื่อว่าเราได้รับอิทธิพลจากภาษาอินเดีย ซึ่งอินเดียโบราณก็ได้รับอิทธิพลมาจากชาวโรมันอีกที ส่วนในประเทศจีน ระบบวันแบบเรียกชื่อตามดวงดาว ได้รับอิทธิพลมาจากมุสลิมที่เดินทางมาจากทางเปอร์เซีย

คำว่า礼拜(lǐbài)แปลว่า พิธีกราบไหว้/พิธีนมัสการ ซึ่งหมายถึงการนมัสการพระเจ้า แบบชาวคริสต์นั่นเอง เป็นวันที่พระเยซูคริสต์ฟื้นจากความตาย ตรงกับวันอาทิตย์ตามระบบนับวันแบบดั้งเดิม(บาบิโลน) ชาวคริสต์จึงเรียกวันอาทิตย์星期日(xīngqīrì) ว่า วันนมัสการ礼拜天(lǐbàitiān) นั่นเอง

ด้วยเหตุนี้ คำภาษาจีนที่ใช้เรียกวันอาทิตย์แบบดั้งเดิมคือ คำว่า 星期日(xīngqīrì) วันจันทร์(ตามระบบบาบิโลน) และ 礼拜天(lǐbàitiān) วันนมัสการพระเจ้า(ตามระบบไบเบิล) ส่วนในยุคปัจจุบัน สองคำนี้ถูกใช้ปนกันและใช้อย่างแพร่หลายอีกต่างหาก จึงยากที่จะไปบังคับว่า คำไหนถูกต้องที่สุด เอาเป็นว่า โดยหลักภาษาจีนแล้ว ใช้ได้หมดครับ ตั้งแต่星期日 星期天 礼拜日 礼拜天 ส่วนที่มาที่ถูกต้องตามประวัติศาสตร์ก็เรียนรู้ไว้เพื่อประดับความรู้ก็พอครับ

อ๊ะๆๆ เกือบลืม ยังมีคำว่า 周日 เอาไว้คราวหน้าจะเล่าให้ฟังครับ เพราะตั้งใจไว้ว่าจะเขียนสั้นๆครั้งละ 1 หน้ากระดาษA4 อ่านกันแบบอิ่มพอดีๆน่ะครับ เจอกันครั้งหน้า สวัสดี ( -/i\- )

ติดตามได้ใน…อ.อี้hsk&patจีน