ศัพท์ภาษาจีน : สปริง [弹簧]

สปริง ภาษาจีน
 • 弹簧 [tánhuáng] สปริง/spring
 • 弹簧床垫 [tánhuáng chuángdiàn] เตียงนอนสปริง
 • 减震弹簧 [jiǎnzhèn tánhuáng] สปริงโช้คอัพ
 • 摩托车减震弹簧 [ mótuōchē jiǎnzhèn tánhuáng] โช้คอัพรถมอเตอร์ไซค์
 • 扭力弹簧 [niǔlì tánhuáng] สปริงทอร์ก
 • 刹车弹簧 [shāchē tánhuáng] สปริงเบรก
 • 拉伸弹簧 [lāshēn tánhuáng] สปริงดึง/extension spring
 • 压缩弹簧 [yāsuō tánhuáng] สปริงดัน/pressure spring
 • 弹簧夹 [tánhuángjiā] คลิ๊ปหนีบสปริง/spring clip
 • 弹簧线 [tánhuáng xiàn] สายไฟที่ขดเป็นสปริง
 • 汽车钢板弹簧 [qìchē gāngbǎn tánhuáng] สปริงแหนบรถยนต์
 • 弹簧门 [tánhuángmén] ประตูบานสวิง(ส่วนมากจะเป็นประตูกระจก)
 • 弹簧鞋 รองเท้าสปริง