ศัพท์ภาษาจีน : เพลง [音乐]

 • 伴奏 [bànzòu] บรรเลงร่วม
 • 悲歌 [bēi gē] เพลงเศร้า, sad melody
 • 钹 [bó​] ฉาบ,ฉิ่ง
 • 唱 [chàng] ร้อง(เพลง)
 • 唱歌 [chàng gē] ร้องเพลง
 • 长笛 [chángdí] ขลุ่ยยาว
 • 唱片 [chàngpiàn] แผ่นเสียง
 • 插曲 [chāqǔ] เพลงประกอบในละครหรือภาพยนตร์
 • 篪 [chí] ขลุ่ยไม้ไผ่
 • 吹 [chuī] เป่า
 • 磁带 [cídài] เทปคาสเซ็ท,เทปแถบแม่เหล็ก
 • 打击乐器 [dǎjī yuèqì]​ เครื่องดนตรีเคาะ
 • 扬声器 [yángshēngqì] ลำโพง (loudspeaker)
 • 低音喇叭 [dīyīn lǎbā] ลำโพงเสียงต่ำ (woofer)
 • 笛子 [dízi] ขลุ่ย,flute (吹笛子 [chuīdízi] เป่าขลุ่ย)
 • 调 [diào] ทำนองเพลง
 • 钢琴 [gāngqín] เปียโน (弹钢琴 [tángāngqín] เล่นเปียโ
 • 钢琴 [gāngqín] เปียโน
 • 键 [jiàn] แป้นคีย์ เช่น แป้นเปียโน (钢琴键)
 • 高保真音响 [gāobǎozhēnyīnxiǎng] Hi-Fi Stereo
 • 高音喇叭 [gāoyīnlǎba] ลำโพงเสียงสูงหรือทวีทเ่ตอร์ (tweeter)
 • 歌唱 [gēchàng] ร้องเพลง
 • 歌词 [gēcí] เนื้อเพลง, lyrics
 • 歌喉 [gēhóu] เสียงร้อง, a singing voice
 • 歌剧 [gējù​] โอเปร่า,ละครเพลง
 • 歌曲 [gēqǔ] เพลง
 • 歌手 [gēshǒu] นักร้อง,a singer
 • 歌舞 [gēwǔ] ร้องและเต้น
 • 歌星 [gēxīng] ดารานักร้อง, singing star
 • 歌咏 [gēyǒng ร้องเพลง
 • 超级明星 [chāojí míngxīng] ซุปเปอร์สตาร์
 • 鼓 [gǔ] กลอง (打鼓 [dǎgǔ] ตีกลอง)
 • 合唱 [héchàng] การร้องหมู่
 • 横笛 [héngdí] ขลุ่ยไม้ไผ่
 • 胡琴 [húqin] หูฉิน(ชื่อเครื่องดนตรี)
 • 家庭影院 [jiātíngyǐngyuàn] Home Theater
 • 节奏 [jiézòu] จังหวะ
 • 结尾 [jié​wěi] ช่วงสุดท้าย,เสียงตอนจบ
 • 吉他 [jítā] กีตาร์ (弹吉他 [tánjítā] ดีดกีต้า)
 • 快板 [kuài​bǎn]​ ดนตรีเร็ว, allegro
 • 慢板 [mànbǎn] ดนตรีช้า
 • 喇叭 [lǎba] ฮอร์น, ทรัมเป็ต, ลำโพง
 • 立体声系统 [lìtǐshēng xìtǒng] stereo system
 • 流行音乐 [liúxíngyīnyuè] เพลงป๊อป
 • 录音 [lùyīn] บันทึกเสียง
 • 锣 [luó] ฆ้อง, gong (敲锣 [qiāoluó] ตีฆ้อง
 • 录像 [lù​xiàng] บันทึกเสียง,บันทึกภาพ
 • 录像带 [lù​xiàngdài] เทปคาสเส็ท, วีดีโอคาสเส็ท
 • 麦克风 [màikèfēng] ไมโครโฟน
 • 民歌 [míngē] เพลงโฟล์คซอง, เพลงลูกทุ่ง
 • 铙 [náo] ฉาบ
 • 铙钹 [náobó​] ฉาบ
 • 拍板 [pāibǎn] เคาะจังหวะ
 • 拍子 [pāizi] ตี, beat
 • 谱曲 [pǔqǔ] การแต่งเพลง
 • 琴 [qín] พิณ, ขิมโบราณ
 • 磬 [qì​ng]​ ชิ่ง เป็นเครื่องดนตรีจีนประเภทเคาะหรือตีโบราณ
 • 曲 [qǔ] เพลง
 • rca 插头 [RCA chātóu] ปลั๊ก RCA ดูรูป
 • 瑟 [sè] เครื่องดนตรีประเภทพิณหรือขิมชนิดหนึ่งของจีน ดูรูป
 • 颂歌 [sònggē] ร้องเพลงสรรเสริญ, carol
 • 弹 [tán] ดีด (เครื่องดนตรีประเภทดีด)
 • 箫 [xiǎo] ปี่
 • 琴 [qín] พิณ
 • 小提琴 [xiǎotíqín] ไวโอลิน (拉小提琴 [lāxiǎotíqín] สีไวโอลิน)
 • 戏曲 [xìqǔ] อุปรากรจีน, Chinese opera
 • 旋律 [xuánlǜ] ท่วงทำนองเพลง
 • 演唱 [yǎnchàng] แสดงการร้องเพลง
 • 演唱会 [yǎnchànghuì]​ คอนเสิร์ต
 • 演奏 [yǎnzòu] บรรเลงดนตรี
 • 摇滚乐 [yáogǔnyuè] ดนตรีร็อคแอนด์โรล
 • 谣 [yáo] เพลงพื้นบ้าน,ข่าวลือ
 • 音叉 [yīnchā] ส้อมเสียง
 • 音声 [yīnshēng] เพลง
 • 音乐 [yīnyuè] เพลง
 • 音响 [yīnxiǎng] เสียง
 • 音响系统 [yīnxiǎng xìtǒng] ระบบเสียง (sound system)
 • 音响效果 [yīnxiǎngxiàoguǒ] ซาวด์เอฟเฟค, sound effect
 • 音视频混合器 [yīnshìpín hùnhéqì] เครื่องมิกส์เสียง,Audio Mixer
 • 咏 [yǒng] ร้อง
 • 龠 [yuè] ขลุ่ย, flute
 • 乐队 [yuèduì] วงดนตรี
 • 乐器 [yuèqì​] เครื่องดนตรี
 • 乐曲 [yuèqǔ] เพลง,บทประพันธ์เพลง
 • 乐章 [yuèzhāng] จังหวะการเคลื่อนไหวของบทเพลง
 • 韻律 [yùnlǜ] ท่วงทำนองดนตรี,จังหวะ
 • 筝 [zhēng] พิณจีน,เจิง (ก็คือกู่เจิง 古筝 หรือพิณจีนโบราณ)
 • 钲 [zhēng] เจิ้ง เป็นเครื่องดนตรี่ชนิดหนึ่งที่ใช้ในขณะที่เดินทัพในสมัยโบราณ ดูรูป
 • 钟 [zhōng] กระดิ่ง,นาฬิกา
 • 钟鼓 [zhōnggǔ] ระฆังหรือกลองใหญ่ ดูรูป
 • 奏 [zòu] บรรเลง,เล่นเพลง
 • 奏乐 [zòu​yuè​] บรรเลงดนตรี
 • 作曲家 [zuòqǔjiā] ผู้แต่งเพลง
 • 高保真音响 [gāobǎozhēn yīnxiǎng] เสียงไฮไฟสเตอริโอ
 • 高保真 [gāobǎozhēn] ไฮไฟสเตอริโอ
 • 音响 [yīnxiǎng] เสียง
 • 高保真音响系统 ระบบเสียงไฮไฟสเตอริโอ
 • 真空电子管 [zhēnkōng diànzǐguǎn] หลอดสูญญากาศ
 • 功率放大器 [gōnglǜ fàngdàqì] เพาเวอร์แอมป์ (power amplifier)
 • 真空电子管功率放大器 แอมป์หลอด
 • 乐器 [yuèqì] เครื่องดนตรี, musical instrument
 • 鼓 [gǔ] กลอง
 • 架子鼓 [jiàzigǔ] กลองชุด
 • 打 [dǎ] ตี เช่น ตีกลอง (打架子鼓)
 • 敲打 [qiāodǎ] เคาะ, ตี
 • 弹 [tán] ดีด เช่น ดีดกีตาร์ (弹吉他)
 • 手风琴 [shǒufēngqín] หีบเพลง
 • 口风琴 [kǒufēngqín] เมาท์ออแกน, เมโลเดี้ยน
 • 竖琴 [shùqín] พิณใหญ่, harpe
 • 琵琶 [pípa] พีผา, pipa
 • 瑟 [sè] พิณหรือขิมชนิดหนึ่งของจีน