ภาษาจีนวันละคำ : การกีดกันทางเพศ [性别歧视]

การกีดกันทางเพศ ภาษาจีน

一天一字中文 ภาษาจีนวันละคำค่ะ^_^ เรียนกันทุกวัน ได้สาระความรู้จีนทุกวัน5555+

วันนี้เสนอคำว่า

 • 性别歧视 อ่านว่า xìngbiéqíshì = การกีดกันทางเพศ
  (มาจาก 性别 เพศ,歧视 เหยียดหยาม)

例句:

 • 性别歧视发生在许多工作场所。
  xìngbiéqíshìfāshēngzàixǔduōgōngzuòchǎngsuǒ
  การกีดกันทางเพศได้เกิดขึ้นในสถานที่ทำงานหลายแห่ง
 • 我们公司有没有性别歧视。
  wǒmengōngsīyǒuméiyǒuxìngbiéqíshì
  บริษัทของพวกเรามีการกีดกันทางเพศหรือไม่?

เพิ่มเติมที่ควรรู้ค่ะ

Feminist หรือผู้สนับสนุนกระบวนการเพื่อความเท่าเทียมเสมอภาคของสิทธิสตรี

 • 女权主义者 [nǚquánzhǔyìzhě] สิทธิสตรี
 • 男女平等主义者 [nánnǚpíngděngzhǔyìzhě]  สิทธิสตรี

Feminism หรือลัทธิที่ให้ความเสมอภาคทางสังคมและการเมืองแก่ผู้หญิง

 • 女性主义 [nǚxìngzhǔyì]  (มาจาก 女性 เพศหญิง, 主义 ลัทธิ)
 • 女权主义 [nǚquánzhǔyì] (มาจาก 女权 สิทธิสตรี, 主义 ลัทธิ)

***男女平等 [nánnǚpíngděng] gender equality ความเท่าเทียมกันทางเพศ
(มาจาก 男 =ชาย ,女 =หญิง, 平等 =เสมอภาค)

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม