ภาษาจีนวันละคำ : ล้วงกระเป๋า [扒窃]

ล้วงกระเป๋า ภาษาจีน

扒窃 (动)páqiè ล้วงกระเป๋า(ขโมย)

例句:

 • 请注意,在人群中 你裤袋内的东西是很容易被人扒窃的。
  qǐngzhùyì, zàirénqúnzhōng nǐkùdàinèidedōngxishìhěnróngyìbèirénpáqiède
  โปรดระวัง สิ่งของในกระเป๋ากางเกงของคุณท่ามกลางฝูงชน/กลุ่มคนมากมาย เพราะมันง่ายต่อการถูกคนล้วงกระเป๋า!

อีกคำที่น่าสนใจค่ะ 扒手 (名)páshǒu นักล้วง(กระเป๋า)

 • 这些人得到警告说要当心扒手。
  zhèxiēréndédàojǐnggàoshuōyàodāngxīnpáshǒu
  คนเหล่านี้ได้รับคำเตือนว่า ต้องระวังนักล้วง(กระเป๋า)
 • 谨防扒手。
  jǐnfángpáshǒu
  ระวังนักล้วง(กระเป๋า) !!

*ทั้งสองคำนี้มีอักษรข้างมือ 扌 จำไว้ว่า ใช้扌ผสมคำจะมีส่วนเกี่ยวข้อง/ความหมายเกี่ยวกับมือ

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม