สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Jan 292011
 

อักษรจีนเลียงเสียง

อักษรจีนเลียนเสียง หรือคำที่ยืมมาจากภาษาอื่น  โดยเป็นการยืมมาทั้งความหมายและเสียงอ่าน ภาษาจีนมีการยืมคำมาจากภาษาอื่นมากมาย ตั้งแต่ราชวงศ์ฮั่น ภาษาจีนก็เริ่มมีการยืมคำมาจากภาษาของชนกลุ่มน้อย หลังจากที่ศาสนาพุทธเผยแพร่เข้าสู่ประเทศจีน ก็เริ่มปรากฎคำยืมจากภาษาสันสกฤต เมื่อเข้าสู่ยุคสมัยใหม่ คำยืมในภาษาจีนส่วนใหญ่มาจากภาษาตะวันตกและภาษาญี่ปุ่น

คำยืมต่าง ประเทศในภาษาจีนส่วนใหญ่ใช้การแปลทับเสียง(音译) การแปลทับเสียง หมายถึง การแปลคำของภาษาหนึ่งโดยใช้คำของอีกภาษาหนึ่งซึ่งมีเสียงเหมือนหรือใกล้ เคียงกัน การแปลเช่นนี้สะดวกและง่ายที่สุด เพราะไม่ต้องคำนึงถึงองค์ประกอบและรูปแบบของคำ แค่แปลเสียงอ่านของคำออกมาก็พอ ดังนั้นเอกลักษณ์คำยืมของการแปลชนิดนี้จะเด่นชัดที่สุด เช่น

1. Brandy (บรั่นดี) แปลเป็น 白兰地 [bái lán dì]
2. Pingpong (ปิงปอง) แปลเป็น乒乓 [pīng pāng]
3. Nylon (ไนล่อน) แปลเป็น 尼龙 [ní lóng]
4. Soviet (โซเวียต) แปลเป็น 苏维埃 [sū wéi āi]
5. Sydney (ซิดนีย์) แปลเป็น 悉尼 [xī ní]
6. Chocolate (ช๊อกโกแล็ต) แปลเป็น 巧克力 [qiǎo kè lì]
7. Sofa (โซฟา) แปลเป็น 沙发 [shā fā]
8. Hacker (แฮ๊กเกอร์) แปลเป็น 黑客 [hēi kè]
9. Logic (ตรรกกะ) แปลเป็น 逻辑 [luó jí]
10. Radar (เรดาร์) แปลเป็น 雷达 [léi dá]
11. Pound (ปอนด์) แปลเป็น 磅 [bàng]
12. Copy (ก๊อปปี้) แปลเป็น 拷贝 [kǎo bèi]
13. Disco (ดิสโก้) แปลเป็น 迪斯科 [dī sī kē]
14. Bikini (บิกินี่) แปลเป็น 比基尼 [bǐ jī ní]
15. Microphone (ไมโครโฟน) แปลเป็น 麦克风 [mài kè fēng]
16. Motor (มอเตอร์) แปลเป็น 马达 [mǎ dá]
17. Cookie (คุ๊กกี้) แปลเป็น 曲奇 [qǔ qí]
18. Laser (เลเซอร์) แปลเป็น 镭射 [léi shè]

นอกจากนี้ยังมีการแปลทับเสียงพร้อมคำขยายความเพิ่ม(音译加注词) เช่น

1. Bar (บาร์เหล้า) แปลเป็น 酒吧 [jiǔ bā]
คำว่า酒หมายถึง เหล้า ซึ่งเป็นคำในภาษาจีน 吧เป็นคำแปลทับเสียงมาจากคำว่า bar

2. Marxism (ลัทธิมาร์กซิส) แปลเป็น 马克思主义 [mǎ kè sī zhǔ yì]
คำว่า主义หมายถึง ลัทธิ ซึ่งเป็นคำในภาษาจีน 马克思เป็นคำแปลทับเสียงมาจากคำว่า Marx

3. the Czar (พระเจ้าซาร์) แปลเป็น 沙皇 [shā huáng]
คำว่า皇หมายถึง พระเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นในภาษาจีน 沙 เป็นคำแปลทับเสียงมาจากคำว่า Czar

4. Jeep (รถจี๊บ) แปลเป็น 吉普车 [jí pǔ chē]
คำว่า车หมายถึง รถ ซึ่งเป็นคำในภาษาจีน 吉普เป็นคำแปลทับเสียงมาจากคำว่า Jeep

5. Rifle (ปืนไรเฟิล) แปลเป็น 来福枪 [lái fú qiāng]
คำว่า枪หมายถึง ปืน ซึ่งเป็นคำในภาษาจีน 来福เป็นคำแปลทับเสียงมาจากคำว่า Rifle

6. Motorcycle (รถมอเตอร์ไซค์) แปลเป็น 摩托车 [mó tuō chē]
คำว่า车หมายถึง รถ ซึ่งเป็นคำในภาษาจีน 摩托เป็นคำแปลทับเสียงมาจากคำว่า Motor

7. Salad oil (น้ำมันสลัด) แปลเป็น 色拉油 [sè lā yóu]
คำว่า油หมายถึง น้ำมัน ซึ่งเป็นคำในภาษาจีน 色拉เป็นคำแปลทับเสียงมาจากคำว่า Salad

เนื่องจากสังคมจีนโดยทั่วไปมีค่านิยมว่าคำยืมภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาตะวันตกฟังดู
ทัน สมัย คำยืมภาษาต่างประเทศจึงเป็นที่ยอมรับได้ง่ายในภาษาพูดโดยเฉพาะในหมู่วัยรุ่น ส่งผลให้ภาษาจีนบางคำกำลังค่อย ๆ ถูกคำยืมภาษาต่างประเทศทดแทน เช่น คำว่า“袖珍”[xiù zhēn],“微型”[wēi xíng] ซึ่งหมายถึง ขนาดเล็ก ในภาษาพูดปัจจุบันนิยมใช้คำว่า“迷你”[mí nǐ](Mini)แทน หรือคำว่า “饼干” ซึ่งหมายถึง ขนมปังกรอบ นิยมใช้คำว่า“克力架”(Cracker)แทน ซึ่งถ้ายังเป็นเช่นนี้ต่อไปคงจะมีคำภาษาจีนที่ถูกคำยืมภาษาต่างประเทศทดแทน มากขึ้น

 

ตารางตัวอย่าง

ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาัอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน
penicillin 盘尼西林 pie card 卡片
neon 霓虹灯 nylon 尼龙 tyre (轮)胎
hula 呼啦圈 cartoon 卡通 smart 时髦
bungee 蹦极 marathon 马拉松 motor 马达
pudding 布丁 pizza 比萨饼 chocolate 巧克力
salad 沙拉 hamburger 汉堡包 sandwich 三明治
Internet 因特网 ballet 芭蕾舞 Cast 卡司
ice cream 冰激凌 clone 克隆技术 radar 雷达
tittup 踢踏舞 asprin 阿司匹林 vitamin 维他命
beer 啤酒 coffee 咖啡 sofa 沙发
poker 扑克牌 angel 安琪儿 show
jeep 吉普车 engine 引擎 romantic 罗曼蒂克
logic 逻辑 humor 幽默 model 模特
Romantic 罗曼蒂克 salon 沙龙 hysteria 歇斯底里
jazz 爵士乐 guitar 吉他 cool
ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน
mike 麦克风 party 派对 shock 休克
fan 粉丝 bus 巴士 taxi 的士
mini 迷你 hotdog 热狗 Coke 可乐
Sprite 雪碧 copy 拷贝 sauna 桑拿
gene 基因 blog 博客 boycott 杯葛
toast 吐司 mosaic 马赛克 shampoo 香波
AIDS 艾滋病 milk shake 奶昔 hacker 黑客
mummy 妈咪 mummy 木乃伊 bowling 保龄球
golf 高尔夫 bar 酒吧 carnival 嘉年华
a jar of  beer 扎啤 lemon 柠檬 disco 迪斯科
OPEC 欧佩克 TOEFL 托福 IELTS 雅思
bikini 比基尼 karting 卡丁车 Viagra 伟哥
T-shirt T恤衫 cheese 起司 Montage 蒙太奇
curry 咖喱 yog(h)urt 优格 cookie 曲奇
geometry 几何 club 俱乐部 system 系统
marathon 马拉松 fascist 法西斯 Nazi 纳粹
waterloo 滑铁卢 Snooker 斯诺克 puff 泡芙
Beatles 披头士 cigar 雪茄 jack (皮)夹克
heroin 海洛因 modern 摩登 laser 镭射
talk show 脱口秀 caffeine 咖啡因 nicotine 尼古丁
cocaine 可卡因 TNT 梯恩梯 koala 考拉
yo-yo 悠悠球 carbine 卡宾枪 utopia 乌托邦
UFO 幽浮 dozen (一)打 ton
morphine 吗啡 sax(phone) 萨克斯 brandy 白兰地
tank 坦克 Domino 多米诺(骨牌) sonar 声纳
bandage 绷带 vaseline 凡士林 barret 贝雷帽
soda 苏打 waltz 华尔兹 mango 芒果
DDVP 敌敌畏 DDT 滴滴涕 valve
tips 贴士 rifle 来复枪 cannon 加农炮
quinine 奎宁 tractor 拖拉机 totem 图腾
dahlia 大丽花 don meter
gram trust 托拉斯 syndicate 辛迪加
pump karat mile
hormone 荷尔蒙 whisky 威士忌 Olympics 奥林匹克
ammonia topology 拓扑学

 

อ้างอิงข้อมูลจาก : ดร.จุรี สุชนวนิช สาขาวิชาภาษาจีน

Jan 292011
 
 • 043   ==     你是谁
 • 04592  ==     你是我最爱
 • 0451625  ==     你是否依然爱我
 • 0564335  ==     你无聊时想想我
 • 0594184  ==     你我就是一辈子
 • 0748   ==     你去死吧
 • 0837   ==     你别生气
 • 123   ==     木头人
 • 1414   ==    意思意思
 • 184   ==    一辈子
 • 168 == 一路发
 • 2266   ==    零零落落/落东掉西(台语发音)
 • 253 ==  谢谢
 • 286   ==    反应慢,落伍!(电脑淘汰机种)
 • 3166 == 再见
 • 3q ==   thank you ==  三克油
 • 4242 == 是啊是啊
 • 438   ==    死三八!<应用:0438=你是三八>
 • 469   ==    死老猴!(台语发音)<应用:04469=你是死老猴>
 • 56   ==    无聊
 • 528 == 唔易发
 • 530   ==    我想你
 • 55555 == 哭
 • 5201314  ==    我爱你一生一世
 • 729   ==    不来电(七月二十九日晚全台大停电)
 • 7456 ==   气死我了
 • 748 == 去死吧
 • 770   ==    亲亲你
 • 7708801314520   ==     亲亲您抱抱您一生一世我爱您
 • 7799 == 长长久久
 • 848   ==   不是吧
 • 865   ==   别惹我
 • 880   ==   抱抱你
 • 886,88=再见
 • 847=别生气
 • 87   ==    白痴!<应用:0487=你是白痴>
 • 874 ==   =扁人啦~~~
 • 8787 == 鼓掌,吧唧吧唧
 • 88 ==  拜拜
 • 8 ==  不 ; 8懂 == 不懂
 • 9是了 ==   就是了
 • 9413 == 九死一生
 • 9494 == 就是就是
 • 987 == 就不去,就不去
 • 好8好 == 好不好

————————————————————————-

 • bf=boyfriend == 男友 _________
 • bt ==变态 == 论坛中说某BT,则是”变态”的意思;一般是指BT(BitTorrent)下载
 • bg == 报告,当代青年革命的一种形式
 • btw == by the way,顺便说一句
 • bb,北北 == 宝贝,情人,孩子
 • bl == 玻璃 == 不是指一种易碎品,而是同***恋
 • bullshit,shit == 胡说,废话
 • blah-blah == 反复说
 • bbl == be back later 过会回来
 • brb == be right back,马上回来
 • cu == see you,再见;CUL == see you later
 • ccgg == 丑男
 • cool == 酷。例如,《枫浩》很cool ____
 • dl == download,下载
 • dd == 弟弟 _______
 • damn == 靠,他xx的
 • e == 恶心的
 • f2d == faint to death(昏死)的缩写
 • gg == 哥哥 ______
 • g2d == go to die(去死)的缩写
 • gf==girlfriend==女友 __________
 • gay==男同***恋,bl
 • hj==汉奸
 • jjww==唧唧歪歪,指人说话的样子js == 奸商
 • jj == 姐姐。例如,《悠然》是《乐菡》的JJ
 • kick == 扁,例如,我们一起K《小石岛》
 • kao,靠,拷 == 粗口,慎用
 • kl == 恐龙 == 恐龙妹 == 长得难看的mm ,基本上没有回头率的女生
 • kfc == kxxx & fxxx & cxx,要是和某人有仇,就kfc他吧
 • lp == 老婆 _____
 • les == lesbian,女同***恋
 • lm == 流氓
 • lg == 老公 ____
 • lol == laugh out loud,大笑
 • md == 妈的,粗口,特别慎用!
 • msg == bbs上的在线信息功能
 • mj == 马甲 == 指同一个人用不同用户名发言,一般是为了起到混淆视听或给自己
  捧场的目的mpj == 马屁精
 • mm == 妹妹,美眉
 • OIC == oh,I see == 哦,我明白了
 • plmm == 漂亮妹妹 。例如,《__》是个plmm
 • ppmm == 漂亮妹妹 _____________
 • pfpf == 佩服佩服
 • pmp == 拍马屁
 • pk == player kill,砍人,攻击,也可解释为先批后k
 • pp == 片片,即照片。但如果是说“打pp”,那就是kick your ass的意思了
 • ppl == people,人们
 • plz,pls == please,请
 • ps == 两种意思,btw或者photoshop(一种电脑修图软件)
 • qw == 青蛙 == 长得同样对不起大家的gg回答人的补充 2009-08-08 12:58

————————————————————————-

 • R == are == 是
 • ry == 人妖
 • rpwt == 人品问题的缩写,用来解析任何用常理回答不了的问题。
 • ssgg,sg == 摔锅 == 帅哥,例如,《阳阳风格》是摔锅
 • sl == 色狼
 • sm == sadism & masochism的缩写,***或指(被)虐待狂
 • sb == 傻×,粗口慎用
 • sorry ass == 可怜的家伙,鄙视的意思
 • so so == 一般 ______
 • sigh == 叹息 ________zip it == 闭嘴 ______
 • slap == 打耳光
 • TEcm == 《贪儿》聪明
 • TLA == thanks in advance == 先谢谢你
 • ttyl == talk to you later,再见,下次回头再谈
 • tnnd == 他奶奶的,粗口,特别慎用!
 • tmd == , *** ,粗口,特别慎用!
 • U == you == 你
 • UR == your == 你的
 • WB == welcome back == 欢迎你回来
 • wk == 我靠
 • x,xxx == 儿童不宜,但在joke比较受欢迎的
 • xdjm == 兄弟姐妹 _____________
 • Y == why == 为什么
 • zt == 猪头 ______
 • toooooooooooooold == 你的转贴被人侮辱了:(
 • 出列 == 开视频,例如,请《坏儿》出列

————————————————————————-

 • AKS   ==    会气死!(台语)
 • ATOS   ==    会吐死
 • BMW   ==    长舌妇/大嘴吧(Big Mouth Wowan)
 • BPP   ==    白泡泡(台语:皮肤很白)
 • CD   ==    死猪
 • CDD   ==    水当当
 • CBA   ==    酷必啦!
 • CKK   ==    死跷翘
 • FDD   ==    肥嘟嘟
 • GND   ==    很英俊(台语发音)
 • KTV   ==    K你一顿、T你一脚、再比一个V字形的胜利手势
 • KTE   ==    口蹄疫
 • LKK   ==    老扣扣
 • LOA   ==    老芋仔
 • MGG   ==    丑毙了!(台语发音:丑吱吱)
 • OBS   ==    欧巴桑
 • OGS   ==    欧吉桑
 • OKE   ==    我可以
 • OIC   ==    喔,我了解了。(Oh,Isee)
 • PDG   ==    皮在养(台语发音)
 • PMP   ==    拍马屁
 • RUOK   ==    Are you Ok?
 • SDD   ==    水当当
 • SPP   ==    耸毙了!
 • SBB   ==    三八八
 • SYY   ==    爽歪歪
 • TMD   ==    他妈的
 • TPL   ==    土芭乐
 • UKLM   ==    幼齿辣妹
 • GGYY   ==    鸡鸡歪歪罗

————————————————————————-

 • 2U   ==    To you
 • 4U   ==    For you
 • AV8D   ==    Everybody
 • SPK2U   ==    Speak to you
 • 3Q   ==    Thank you<可以回No Q表示”不客气”>
 • 9Home   ==    Go home

————————————————————————-

 • 酱   ==    这样
 • 酿   ==    那样
 • 美眉   ==    漂亮小妞
 • 加蛋   ==    在这里等(台语发音)

————————————————————————-

 • 贤慧   ==    闲闲在家什么都不会
 • 可爱   ==    可怜没人爱
 • 奸情   ==    坚定不移的友情
 • 随和   ==    随便说说就一言不合
 • 不错   ==    长的那么丑不是她的错
 • 天使   ==    天哪!让我去死一死吧!
 • 天才   ==    天上掉下来的蠢才
 • 动人   ==    动不动就要男人
 • 美女   ==    喔!发霉的女生
 • 蛋白质   ==    笨蛋、白痴加神经质

————————————————————————-

 • 粉丝   ==    歌迷(Fens)…
 • 好野人   ==    有钱人
 • MorningCall   ==    模拟考
 • 烧饼   ==    很骚的女生
 • 油条   ==    很花的男生
 • 小雨衣   ==    保险套
 • 苹果面包   ==    卫生棉
 • 火车   ==    比机车更机车
 • 了改   ==    了解
 • 米苔目   ==    超级不识相
 • 蕃茄炒蛋   ==    他妈的混蛋
 • 陈水   ==    欠扁
 • 种草莓   ==    留下吻痕
 • 请你穿HANGTAN   ==    踹你两脚
 • 小笼包   ==    装可爱
 • 哈姆雷特   ==    太高深了
 • 甘乃迪   ==    好像猪(台语发音)
 • 柯林顿   ==    K一顿
 • 三个灯加一个灯   ==    登登登…登。(好戏要登场了)

————————————————————————-

 • 红豆泥   ==    真的吗?
 • 扛八袋   ==    加油罗!
 • 大丈夫   ==    没关系!
 • 卡哇依/卡哇伊   ==    很可爱!(卡哇伊是日语发音的中文注称。)
 • 欧伊希   ==    很好吃!

————————————————————————-

 • (*_*)!   ==    紧张
 • ^_^   ==    微笑
 • -_-   ==    没什么反应
 • >_<   ==    想哭
 • *_^   ==    眨眨眼
 • @_@   ==    头昏眼花

 

Jan 292011
 

สุดยอด พจนานุกรมจีน-อังกฤษ-จีน

有道桌面词典除了具备中英、英中、英英翻译功能外,创新的“网络释义”功能将各类新兴词汇和英文缩写收录其中,并就任一词条可提供多达30个网络例句参考,突破了传统词典的例句容量限制,结合了互联网在线词典和桌面词典的优势。

有道词典 3.3正式版 更新说明:

1.新增例句和网络释义发音功能。
2.屏幕取词兼容64位应用程序。
3.查询下拉框中提供更详细的查询历史。
4.补充了基本词条的变形词。
5.改进了划词兼容性。

有道词典主要的功能更新有:

新增日、韩、法多语种词典功能
屏幕取词中增加“有道指点”技术
网络释义和例句数量倍速扩容
增加例句查询界面,全面兼容Windows 7操作系统

词库离线安装:http://cidian.youdao.com/download/YoudaoDictLib.exe
有道词典3.3官方下载:http://cidian.youdao.com/download/YoudaoDict.exe
有道词典3.3本地增强版下载(29.79MB):http://cidian.youdao.com/download/YoudaoDictFull.exe

桌面【zhuōmiàn】 บนโต๊ะ
词典【cídiǎn】 พจนานุกรม
除了【chúle】 นอกจาก..
具备【jùbèi】 มีพร้อม
翻译【fānyì】 แปล
功能【gōngnéng】 ฟังก์ชั่น
创新【chuàngxīn】 แนวคิดใหม่
新兴【xīnxīng】 รูปแบบใหม่
词汇【cíhuì】 คำศัพท์
英文【yīngwén】 ภาษาอังกฤษ
缩写【suōxiě】 ตัวย่อ
收录【shōulù】 ว่าจ้าง, รวม, บันทึก
其中【qízhōng】 ในนั้น
就任【jiùrèn】 เข้าดำรงตำแหน่ง
提供【tígōng】 เสนอ
网络【wǎngluò】 โครงข่าย, เน็ตเวิร์ค
例句【lìjù】 ประโยคตัวอย่าง
参考【cānkǎo】 อ้างอิง
突破【tūpò】 ทะลุผ่าน, บุกทะลวง
传统【chuántǒng】 ประเพณี
容量【róngliàng】 ความจุ
限制【xiànzhì】 จำกัด
结合【jiéhé】 รวมกัน
互联网【hùliánwǎng】 อินเตอร์เน็ต
优势【yōushì】 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
正式【zhèngshì】 เป็นทางการ
更新【gēngxīn】 ใหม่เอี่ยม
说明【shuōmíng】 อธิบาย
屏幕【píngmù】 หน้าจอ
兼容【jiānróng】 (อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์) เข้ากันได้ หรือ compatible
应用【yìngyòng】 ประยุกต์ใช้
程序【chéngxù】 กระบวนการ
查询【cháxún】 สอบถาม
详细【xiángxì】 รายละเอียด
历史【lìshǐ】 ประวัติศาสตร์
补充【bǔchōng】 เสริม
基本【jīběn】 พื้นฐาน
变形【biànxíng】 เปลี่ยนรูป
改进【gǎijìn】 แก้ไขให้ดีขึ้น
兼容性【jiānróngxìng】ความเข้ากันได้ (compatibility)
主要【zhǔyào】 หลัก
增加【zēngjiā】 เพิ่ม
指点【zhǐdiǎn】 ชี้แนะ,ให้คำแนะนำ
数量【shùliàng】 จำนวน
界面【jièmiàn】 การเชื่อมต่อ (interface)
全面【quánmiàn】 ทั้งหมด
操作系统【cāozuòxìtǒng】 ระบบปฎิบัติการ (operating system)
安装【ānzhuāng】 ติดตั้ง
词典【cídiǎn】 พจนานุกรม
官方【guānfāng】 ทางราชการ
下载【xiàzài】 ดาว์นโหลด
本地【běndì】 ท้องถิ่น
增强【zēngqiáng】 เสริมให้แข็งแกร่ง

Jan 292011
 

อยากจะขอแนะนำเครื่องมือตัวนี้ เพราะมีประโยชน์มาก ช่วยให้เราอ่านภาษาจีนออกเพียงแค่เอาเมาท์ชี้เท่านั้น…สุดยอด

พจนานุกรมภาษาจีนอังกฤษป๊อปอัพ (Zhongwen : A Chinese-English Popup Dictionary ) ใช้ งานได้ง่ายและรวดเร็ว แค่ใช้เมาท์ชี้ก็แปลให้ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้เรียนภาษาจีน แสดงทั้งอักษรจีนตัวเต็ม และตัวย่อ พร้อมทั้งพินอิน นอกจากนี้ยังแสดงคำอ่านเสียงอื่นๆ ในกรณีที่มีคำอ่านมากกว่าหนึ่งเสียงให้อีกด้วย  โปรแกรมนี้ใช้ได้เฉพาะ   Google Chrome เท่านั้น

Jan 292011
 

现代汉语词典2010介绍 《现代汉语词典2010》是一个专业词语资料电子词典,当前收集词语371824条。它包含的资料是国内同行业之首,每条词语都拼音、解释、繁体等项资 料。 《现代汉语词典2010》是一个免费、功能齐全的软件。 《现代汉语词典2010》适应的对象:古汉语研究者、外籍留学生、新闻工作者、大学、中学、小学学校的学生和老师以及其他文字工作者。

现代汉语词典 2010 1.0_下载地址:download :下载
—————————–

 • 简介【jiǎnjiè】 คำแนะนำเบื้องต้น
 • 现代【xiàndài】 สมัยใหม่
 • 汉语【hànyǔ】 ภาษาจีน
 • 词典【cídiǎn】 พจนานุกรม
 • 介绍【jièshào】 แนะนำ
 • 专业【zhuānyè】 สาขาที่เรียน
 • 词语【cíyǔ】 คำ
 • 资料【zīliào】 ข้อมูล
 • 电子【diànzǐ】 อีเล็คตรอน
 • 当前【dāngqián】 ปัจจุบัน
 • 收集【shōují】 รวบรวม
 • 包含【bāohán】 รวม
 • 国内【guónèi】 ในประเทศ
 • 同行【tóngxíng】 เดินทางร่วมกัน
 • 拼音【pīnyīn】 ระบบการออกเสียงแบบ พินอิน
 • 解释【jiěshì】 อธิบาย
 • 免费【miǎnfèi】 ฟรี
 • 功能【gōngnéng】 ฟังก์ชั่น, สมรรถนะ
 • 齐全【qíquán】 สมบูรณ์, ครบครัน
 • 软件【ruǎnjiàn】 ซอร์ฟแวร์
 • 适应【shìyìng】 เหมาะเจาะ
 • 对象【duìxiàng】 เป้าหมาย,คู่รัก
 • 研究【yánjiū】 ศักษา, วิจัย
 • 外籍【wàijí】 สัญชาติต่างประเทศ
 • 留学生【liúxuéshēng】 นักเรียนนอก
 • 新闻【xīnwén】 ข่าว
 • 工作者【gōngzuòzhě】 คนทำงาน
 • 大学【dàxué】 มหาวิทยาลัย
 • 中学【zhōngxué】 ชั้นมัธยมศึกษา
 • 小学【xiǎoxué】 ชั่นประถมศึกษา
 • 学校【xuéxiào】 โรงเรียน
 • 学生【xuésheng】 นักเรียน
 • 老师【lǎoshī】 ครู
 • 以及【yǐjí】 ตลอดจน
 • 其他【qítā】 อื่นๆ
 • 文字【wénzì】 ตัวอักษร
 • 下载【xiàzài】 ดาว์นโหลด
 • 地址【dìzhǐ】 ที่อยู่
Jan 292011
 
声母 Initials b p m f
声母 Initials d t n l
声母 Initials g k h
声母 Initials j q x
声母 Initials zh ch sh r
声母 Initials z c s
韵母 Finals a o e i u ü
韵母 Finals ai ei ao ou
韵母 Finals ia ie ua uo üe
韵母 Finals iao iou uai uei
韵母 Finals an ian uan üan
韵母 Finals en in un ün
韵母 Finals ang iang uang ong
韵母 Finals eng ing ueng iong

อ้างอิงข้อมูลจาก http://www.mymandarin.com

Jan 292011
 

ภาษาจีนกับสำเนียงภาษาจีนกลาง (汉语与普通话)

汉语(hànyŭ) แปลว่าภาษาจีน 汉(hàn) เป็นชื่อของชนชาติฮั่น (汉族 hànzú)หรือเรียกว่าชาวฮั่น (ซึ่งในปัจจุบันคนจีน 92 เปอร์เซ็นต์เป็นชาวฮั่น) ส่วน 语(yǔ) แปลว่าภาษา ดังนั้นคำว่า 汉语(hànyŭ) จึงเป็นการเรียกตามชื่อของชนชาติฮั่น นอกจากชื่อนี้แล้ว ภาษาจีนยังใช้อีกสองชื่อบ่อย คือ 华语(huáyǔ 华 เป็นชื่อที่เรียกชาวจีนโดยรวม) หรือ 中国话 ( zhōngguóhuà 中国 แปลว่าประเทศจีน ส่วน 话 แปลว่า คำพูดหรือภาษา)

เนื่องจากประเทศจีนมีแผ่นดินอันกว้างใหญ่ไพศาล ประกอบกับชาวฮั่นมีประวัติการอพยพย้ายถิ่นที่อยู่ที่สลับซับซ้อนในช่วง 2,000 กว่าปี่ที่ผ่านมานี้ ดังนั้นในปัจจุบันนี้สำเนียงภาษาจีนของชาวฮั่นที่กระจายอยู่ทั่วไปในประเทศ จีนมีความแตกต่างกันเป็นอย่างมาก จนถึงขั้นที่ไม่สามารถสื่อสารกันได้เลย โดยทั่วไปแล้วสำเนียงที่ใช้อยู่ในบริเวณที่ใกล้เคียงกัน เปอร์เซ็นต์ในการเข้าใจกันก็จะสูง ยิ่งห่างกันไกลยิ่งพูดจากันไม่เข้าใจ อย่างเช่นสำเนียงปักกิ่งกับสำเนียงกวางตุ้ง แทบจะสื่อการกันไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียว
ตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน นี้ มีอุปสรรคมากมายในด้านการสื่อสารระหว่างคนจีน(ชาวฮั่น)ด้วยกันโดยตลอด จึงมีความพยายามที่จะให้คนต่างสำเนียงเรียนรู้การใช้สำเนียงเดียวกันที่เป็น ที่เข้าใจของทุกฝ่าย เมื่อถึงสมัยราชวงศ์หมิง ( 明朝 ค.ศ. 1368-1644 ตอนกลาง)ได้มีคำว่า 官话 (guānhuà  官 แปลว่า ราชการ 官话 จึงเป็นชื่อที่เรียกสำเนียงที่นิยมใช้ในหมู่ข้าราชการ) เกิดขึ้น ซึ่งก็คือสำเนียงปักกิ่ง สาเหตุทีนิยมใช้ในกันในบรรดาข้าราชการก็เป็นเพราะว่า ข้าราชการมีโอกาสรับตำแหน่งทั้งในกรุงปักกิ่งและต่างถิ่น รวมทั้งมีโอกาสบ่อยมากที่จะสัมผัสกับผู้คนต่างสำเนียง จึงมีความจำเป็นต้องใช้สำเนียงที่ง่ายต่อการเข้าใจของผู้คนทั่วไป กล่าวได้ว่า 官话 เป็นสัญลักษณ์ของการก่อตัวขึ้นของสำเนียงภาษจีนที่เป็นที่เข้าใจร่วมกัน ของคนจีน(ชาวฮั่น)ทั่วประเทศ

พอเข้าสู่สมัยราชวงศ์ชิง  (清朝 ค.ศ.1616-1911) ตอนปลาย เริ่มมีการรณรงค์ให้ใช้สำเนียงปักกิ่งอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยมีการเสนอให้เปลี่ยนคำว่า 官话 เป็น 国语 (guóyǔ 国 แปลว่า ประเทศ 国语 จึงแปลว่า ภาษาหรือสำเนียงประจำชาติ)ซึ่งเป็นการเรียงชื่ออย่างเป็นทางการสำหรับ สำเนียงภาษาจีนมาตราฐาน

ปี ค.ศ. 1924 รัฐบาลจีนคณะชาติได้ทำการกำหนดและประกาศใช้ระบบการออกเสียงของ 国语 โดยยึดถือสำเนียงปักกิ่งเป็นสำเนียงมาตรฐาน คือภาษาจีนกลางหรือภาษาจีนแมนดาริน ( “แมนดาริน” มาจากคำว่า Mandarin ของภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นชื่อที่ฝรั่งเรียกสำเนียงปักกิ่งในช่วงปลายสมัยราชวงค์ชิง) และในปี ค.ศ. 1926 ได้เริ่ม “ขบวนการรณรงค์ให้ใช้ภาษาจีนกลาง”

ปี ค.ศ.1955 รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนได้เปลี่ยนชื่อ 国语 ให้เป็น 普通话 ( แปลว่า สามัญ ธรรมดา หรือทั่วไป 普通话 จึงหมายถึงสำเนียงภาษาจีนที่ใช้ได้ทั่วไป หรือสำเนียงภาษาจีนกลาง แต่ในปัจจุบันนี้ไต้หวันและคนจีนในอีกหลายประเทศยังคงนิยมใช้คำว่า 国语 เหมือนเดิม) โดยกำหนดนิยามของภาษาจีนกลางให้รอบคอบและชัดเจนมากขึ้น ซึ่งใช้มาตรฐาน 3 ข้อดังนี้

1.ใช้สำเนียงปักกิ่งเป็นมาตราฐานในด้านการออกเสียง
นับ ตั้งแต่สมัยราชวงศ์หยวน(元朝 ค.ศ.1206-1368) ปักกิ่งได้กลายเป็นศูนย์กลางทางการเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของจีนมาโดยตลอด สำเนียงปักกิ่งได้เผยแพร่ไปทั่วประเทศอย่างกว้างขวาง จึงมีบทบาทและอิทธิพลมากกว่าสำเนียงอื่น ๆ

2.ใช้ภาษาท้องถิ่นภาคเหนือของจีนเป็นมาตรฐานในด้านการใช้คำศัพท์
ประชากร ที่ใช้ภาษาท้องถิ่นภาคเหนือของจีน (ซึ่งรวมสำเนียงปักกิ่ง) มีจำนวนมากที่สุด กล่าวคือ ชาวฮั่นมี 73 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไปใช้ภาษานี้และกระจายไปอยู่ทั่วประเทศจีน

3.ใช้วรรณกรรมที่เขียนด้วยภาษาจีนยุคปัจจุบัน และเป็นที่ยอมรับเป็นมาตรฐานด้านไวยการณ์
ก่อน สมัยราชวงศ์ถัง (唐朝 ค.ศ.618-907) ภาษาเขียนของภาษาจีนยังใช้ภาษาจีนโบราณประมาณ 2,000 ปีก่อน หลังจากนั้นถึงจะหันมาใช้ภาษาที่ใกล้เคียงกับภาษาพูดในยุคนั้นมาเป็นภาษา เขียน (白话文) ในการประพันธ์วรรณกรรมและในสมัยราชวงศ์ซุ่ง (宋朝 ค.ศ.960-1297) กับราชวงศ์หยวน วรรณกรมรูปแบบใหม่นี้ค่อย ๆ พัฒนาขึ้นมาจนกลายเป็นกระแสหลักของภาษาเขียนในยุคดังกล่าว ต่อมาในสมัยราชวงศ์หมิงกับราชวงศ์ชิง วรรณกรรมรูปแบบใหม่นี้เผยแพร่และเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวาง จนกระทั้งมีการพัฒนาและสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันนี้ จึงสมควรยึดถือวรรณกรรมรูปแบบนี้เป็นมาตรฐานในทางด้านไวยากรณ์

สิ่ง ที่สมควรจะชี้แจงก็ืคือ สำเนียงภาษาจีนกลางไม่ได้เท่ากับสำเนียงปักกิ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ เนื่องจากสำเนียงภาษาจีนกลางมีการตัดเสียงพิเศษบางเสียง และคำศัพท์พิเศษบางส่วนจากสำเนียงปักกิ่งออกไป

นับตั้งแต่เริ่ม มีการรณรงค์ให้ใช้สำเนียงภาษาจีนกลางอย่างจริงจังจนถึงปัจจุบันนี้ เวลาได้ผ่านพ้นไปแล้วเกือบร้อยปี และประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง โดยเฉพาะในช่าวประมาณ 30 ปีที่ผ่านมานี้ สังคม เศรษฐกิจ และการคมนาคมของจีนได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็ว การศึกษาของคนจีนโดยส่วนรวมเริ่มดีขึ้น ในขณะเดียวกันสื่อชนิดต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์หรือวิทยุ ล้วนแต่ใช้ภาษาจีนกลาง ได้เข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้นในชีวิตประจำวันของคนจีนทั่วไป จึงส่งผลให้คนจีนพี่พูดภาษาจีนกลางเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ ในปัจจุบันนี้กล่าวได้ว่าคนจีนทุกคนสามารถฟังเข้าใจภาษาจีนกลางได้ แต่คนที่พูดไม่ได้หรือพูดไม่ชัดยังคงมีอยู่เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ชนบท ทางภาคใต้ หรือบริเวณที่ห่างไกลความเจริญ หรือแม้กระทั้งในเมือง ผู้ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไปยังคงมีจำนวนไม่น้อยที่พูดภาษาจีนกลางไม่ได้ ทั้งนี้เป็นเพราะว่าพวกเขาเหล่านั้นไม่เคยหรือไม่ค่อยได้มีโอกาสพูดภาษา จีนกลาง โดยยังคงใช้แต่สำเนียงภาษาท้องถิ่นของตนเองอยู่ตลอดเวลา

อย่าง ไรก็ตาม ถึงแม้ว่าสำเนียงภาษาจีนของคนจีนในแต่ละพื้นที่จะต่างกันมาก และยังมีคนจำนวนมากพูดภาษาจีนกลางไม่ได้ (ฟังได้อย่างเดียว) แต่ยังโชคดีที่คนจีนทั้งหมดใช้ระบบการเขียน ระบบเดียวกัน เมื่อพูดคุยกันไม่เข้าใจก็เขียนเอา นี่คือเหตุการณ์ที่พบเห็นบ่อยคนชินตาในสมัยก่อน แต่คงจะกลายเป็นอดีตไปในอีกไม่นานเมื่อทุกคนสามารถพูดภาษาจีนกลางได้

อ้างอิงข้อมูลจาก http://www.dict2u.com

Click to listen highlighted text!