ภาษาจีน intrend : ศัพท์เกี่ยวกับภัยธรรมชาติ [自然灾害]

ภาษาจีน ภัยธรรมชาติ

ศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

 • 灾害 [zāihài] ภัยพิบัติ
 • 自然灾害 [zìrán zāihài] ภัยธรรมชาติ
 • 人为灾害 [rénwéi zāihài] ภัยที่เกิดจากมนุษย์
 • 灾害现场 [zāihài xiànchǎng] สถานที่เกิดภัยพิบัติ
 • 干旱,旱灾 [gānhàn, hànzāi] ภัยแล้ง
 • 水灾, 洪灾 [shuǐzāi, hóngzāi] ภัยน้ำท่วม
 • 山洪 [shānhóng] ภัยจากน้ำป่า
 • 火灾 [huǒzāi] อัคคีภัย
 • 地震 [dìzhèn] แผ่นดินไหว
 • 塌方 [tāfāng] ดินถล่ม
 • 泥石流 [níshíliú] โคลนถล่ม
 • 救援队 [jiù​yuán​duì] หน่วยกู้ภัย
 • 搜救队 [sōujiùduì] ทีมค้นหาและช่วยเหลือ
 • 灾民 [zāimín] ผู้ประสบภัย
 • 遇难者 [yù​nàn​zhě] ผู้ประสบภัย
 • 遇难者遗体 [yùnànzhě yítǐ] ศพผู้ประสบภัย
 • 失踪 [shīzōng] สูญหาย
 • 幸存者 xìngcúnzhě ผู้รอดชีวิต
 • 冰雹 [bīngbáo]  ลูกเห็บ
 • 雪崩 [xuěbēng] หิมะถล่ม
 • 暴风雨 [bàofēngyǔ] พายุฝน (rainstorm)
 • 雷暴 [léi​bào​] พายุฝนฟ้าคะนอง
 • 闪电 [shǎndiàn] ฟ้าแลบ
 • 雷击 [léijí] ฟ้าผ่า
 • 被雷电击中 [bèi léidiànjī​zhòng] ถูกฟ้าผ่า
 • 沙尘暴 [shāchénbào] พายุทราย
 • 飓风 [jùfēng] พายุเฮอร์ริเคน
 • 龙卷风 [lóngjuǎnfēng] พายุทอร์นาโด
 • 台风 [táifēng] พายุไต้ฝุ่น
 • 风暴潮 [fēngbàocháo] คลื่นพายุ
 • 海啸 [hǎixiào] สึนามิ
 • 水龙卷 [shuǐlóngjuǎn] พายุงวงช้าง
 • 火山爆发 [huǒshān bàofā] ภูเขาไฟระเบิด
 • 森林火灾 [sēnlín huǒzāi] ไฟป่า
 • 捐款 [juānkuǎn] บริจาคเงิน (donate money)
 • 捐助 [juānzhù] บริจาคสิ่งของช่วยเหลือ

อ่านเพิ่มเติม : ดินฟ้าอากาศ

ติดตามได้ใน : ภาษาจีน intrend