ศัพท์ภาษาจีน : เกิดแก่เจ็บตาย [生老病死]

เกิดแก่เจ็บตาย ภาษาจีน
 • 生老病死 [shēnglǎobìngsǐ] เกิดแก่เจ็บตาย
 • 生 [shēng] เกิด
 • 老 [lǎo] แก่
 • 病 [bìng] เจ็บป่วย
 • 死 [sǐ] ตาย
 • 怀孕 [huái yùn] ตั้งครรภ์
 • 流产 [liú chǎn] แท้ง
 • 死胎 [sǐ tāi] ทารกตายในครรภ์
 • 生存 [shēngcún] มีชีวิตอยู่
 • 分娩 [fēn miǎn] คลอดบุตร
 • 亲生 [qīnshēng] ผู้ให้กำเนิด
 • 家乡 [jiāxiāng] บ้านเกิด
 • 年龄 [niánlíng] อายุ
 • 孩子 [háizi] เด็ก
 • 儿童 [értóng] เด็ก
 • 小孩 [xiǎohái] เด็ก
 • 青年 [qīngnián] หนุ่มสาว
 • 年老 [nián lǎo] ผู้สูงอายุ
 • 年长 [niánzhǎng] ผู้สูอายุ,ผู้อาวุโส
 • 老人 [lǎorén] คนชรา,ผู้สูงอายุ
 • 老爷爷 [lǎoyéye] คุณปู่
 • 长寿 [chángshòu] อายุยืน
 • 河水不再倒流,人老不再黑头. กระแสน้ำไม่ไหลกลับ คนเราแก่แล้วจะไม่การกลับมามีผมดำอีก (อุปมาว่าคนเราแก่แล้วแก่เลย)
 • 不见棺材不落泪 [bùjiànguāncaibúluòlèi] ไม่เห็นโลงศพไม่หลั่งน้ำตา
 • 危在旦夕 [wēizàidànxī] สถานการณ์อันตราย,เฉียดตาย (at death’s door)
 • 垂危 [chuíwēi] เฉียดตาย (at death’s door)
 • 生死 [shēngsǐ] ความเป็นความตาย
 • 死亡线 [sǐwángxiàn] เส้นตาย
 • 老病 [lǎobìng] ป่วย
 • 假死 [jiǎsǐ] แกล้งตาย
 • 邪恶 [xié’è] อัปมงคล (evil)
 • 自杀 [zìshā] ฆ่าตัวตาย
 • 上吊 [shàngdiào] ผูกคอตาย
 • 自刎 [zìwěn] เชือดคอตาย
 • 投水 [tóushuǐ] โดดน้ำตาย (投水自杀)
 • 死亡 [sǐwáng] ตาย
 • 过世 [guòshì] ตาย
 • 去世 [qùshì] ตาย
 • 逝世 [shìshì] ตาย
 • 亡故 [wánggù] ตาย
 • 上天 [shàngtiān] ตาย
 • 断气 [duànqì] ตาย
 • 死者 [sǐzhě] ผู้ตาย
 • 尸体 [shītǐ] ศพ
 • 死不瞑目 [sǐbùmíngmù] ตายตาไม่หลับ
 • 遗书 [yíshū] หนังสือสั่งเสีย
 • 遗言 [yíyán] คำสั่งเสีย
 • 遗嘱 [yízhǔ] พินัยกรรม
 • 遗愿 [yíyuàn] ความปราถนาของผู้ตายซื่งยังไม่บรรลุ
 • 遗骨 [yígǔ] กระดูกของผู้ตาย
 • 遗骸 [yíhái] ซากศพ
 • 遗体 [yítǐ] ศพ
 • 遗容 [yíróng] รูปผู้ตาย
 • 遗照 [yízhào] รูปถ่ายของผู้ตาย
 • 遗像 [yíxiàng] รูปถ่ายของผู้ตาย
 • 瞻仰 [zhānyǎng] มองด้วยความเคารพนับถือ (瞻 มอง)
 • 讣告 [fùgào] แจ้งข่าวการตาย
 • 入殓 [rùliàn] เอาศพใส่โลง
 • 棺材 [guāncai] โลงศพ
 • 大殓 [dàliàn] พิธีบรรจุศพ (encoffining ceremony)
 • 守灵 [shǒulíng] เฝ้าศพ
 • 丧 [sāng] เกี่ยวกับฌาปนกิจ
 • 火葬 [huǒzàng] ฌาปนกิจ (cremate)
 • 治丧 [zhìsāng] งานฌาปนกิจ
 • 葬礼 [zànglǐ] งานศพ,พิธีฝังศพ
 • 丧事 [sāngshì] งานศพ
 • 花圈 [huāquān] พวงหรีด
 • 吊丧 [diàosāng] เซ่นไหว้ผู้ตาย
 • 花环 [huāhuán] พวงมาลัยดอกไม้ ,พวงมาลา
 • 葬身 [zàngshēn] ฝังศพ
 • 葬埋 [zàngmái] ฝังศพ
 • 殡 [bìn] ฝังศพ
 • 安葬 [ānzàng] ฝังศพ (bury)
 • 墓地 [mùdì] สุสาน,ป่าช้า
 • 墓园 [mùyuán] สุสาน,ป่าช้า
 • 陵园 [língyuán] สุสาน,ป่าช้า
 • 坟 [fén] หลุมฝังศพ
 • 坟地 [féndì] ที่ฝังศพ,สุสาน,ป่าช้า
 • 坟墓 [fénmù] สุสาน
 • 茔 [yíng] สุสาน,ป่าช้า
 • 古墓 [gǔmù] สุสานโบราณ
 • 祭祀 [jìsì] เซ่นไหว้ (บรรพบุรุษหรือเทพเจ้า)
 • 纸钱 [zhǐqián] เงินกระดาษ
 • 冥币 [míngbì] เงินที่เผาให้ผู้ตาย
 • 焚 [fén] เผา
 • 焚化 [fénhuà] เผาศพ
 • 居丧 [jūsāng] ไว้ทุกข์
 • 守孝 [shǒuxiào] ไว้ทุกข์
 • 守制 [shǒuzhì] ไว้ทุกข์
 • 带孝 [dàixiào] ไว้ทุกข์
 • 丧服 [sāngfú] ชุดไว้ทุกข์
 • 孝服 [xiàofú] ชุดไว้ทุกข์
 • 孝衣 [xiàoyī] ชุดไว้ทุกข์
 • 披麻带孝 [pīmádàixiào] หมปานใสทุกข
 • 五服 [wǔfú] ชุดไว้ทุกข์ตามฐานะลําดับชั้นทางเครือญาติแบงออกเปนหาลําดับจากผู้ที่ใกล้ชิดผู้ตายมากที่สุด คือ 斩丧 ,齐丧,大功,小功,缌麻
 • 慎终追远 [shènzhōngzhuīyuǎn] จัดงานศพให้กับผู้ที่ล่วงลับด้วยความสำรวมรอบคอบ
 • 慎终追远 民德归厚矣 หมายความว่า “พึงจัดงานศพให้กับผู้ที่ล่วงลับด้วยความสำรวมรอบคอบ และพึงหมั่นระลึกถึง (บรรพบุรุษ) ผู้ที่จากไป
 • 招魂 [zhāohún] เรียกวิญญาณ
 • 墓迷 [mùmí] มัมมี (เลียงเสียง)
 • 盗墓迷城 [Dàomùmíchéng] ภาพยนตร์เรื่อง The Mummy
 • 木乃伍 [mùnǎiyī] มัมมี
 • 木乃伊 [mùnǎiyī] มัมมี
 • 精灵 [jīnglíng] เปรต/คล่องแคล่วปราดเปรียว
 • 活 [huó] มีชีวิต (活火山 [huóhuŏshān] ภูเขาไฟที่ยังไม่ดับสนิท)
 • 活生生 [huóshēngshēng] ยังมีชีวิต,เป็นจริง,มีชีวิตชีวา
 • 生活 [Shēnghuó] ดำรงชีวิต
 • 不想活了 [bùxiǎnghuóle] ไม่อยากจะมีชีวิตอยู่แล้ว
 • 活活烧死 [huóhuó shāosĭ] ถูกเผาทั้งเป็น
 • 烧死 [shāosǐ] ถูกไฟคลอกตาย
 • 活活打死 [huóhuó dăsĭ] ถูกตีตายทั้งเป็น
 • 活捉 [huózhuō] จับเป็น