ความหมายอักษรจีน และศัพท์ภาษาจีนพื้นฐาน ตอนที่4 [m-o]

เรียนรู้ภาษาจีนพื้นฐานเบื้องต้นจากอักษรจีน พร้อมคำศัพท์ และคำอ่านพินอิน

อักษรจีนพร้อมคำอ่านพินอิน ความหมาย และคำแปล ตอนที่ 4 หมวดหมู่ M ถึง O

หมวดหมู่ A-E | F-H | J-L | M-O | P-R | S-W | X-Y | Z

สารบัญ :

อักษรจีนหมวดหมู่ M
อักษรจีนหมวดหมู่ N
อักษรจีนหมวดหมู่ O

อักษรจีนหมวดหมู่ M

 • 吗 (嗎) [ma]* ใช้ในประโยคคำถาม ⟶ 真的吗 [zhēndema] จริงหรือ
 • 吗 (嗎) [mǎ]* ⟶ 吗啡 [mǎfēi] มอร์ฟีน(morphine)
 • 妈 (媽) [mā] แม่ ⟶ 妈妈 [māma] แม่, 干妈 [gānmā] แม่บุญธรรม (ในชื่อเท่านั้น)
 • 抹 [mā]* เช็ด,ถู ⟶ 抹布 [mābù] ผ้าเช็ดโต๊ะ
 • 蟆 (蟇) [má] กบหรือคางคก ⟶ 蛤蟆 [háma] คางคก
 • 麻 (蔴) [má]* ป่าน,ปอ ⟶ 麻烦 [máfan] รบกวน, 麻木 [mámù] ชา, 芝麻 [zhīma] งา, 白芝麻 [báizhīma] งาขาว, 黑芝麻 [hēizhīma] งาดำ
 • 马 (馬) [mǎ] ม้า ⟶ 马路 [mǎlù] ถนน, 马上 [mǎshàng] ทันที, 马甲 [mǎjiǎ] เสื้อกั๊ก, 马来西亚 [mǎláixīyà] ประเทศมาเลเซีย, 马六甲 [mǎliùjiǎ] เมืองมะละกา(มาเลเซีย)
 • 唛 [mà] ⟶ 鹰唛 [yīngmà] ตรานกอินทรี(สินค้า)
 • 埋 [mái] กลบฝัง ⟶ 埋单 [máidān] เช็คบิล, 埋伏 [máifú] ดักซุ่ม, 埋葬 [máizàng] ฝัง(ศพ)
 • 埋 [mái] ฝัง, กลบ ⟶ 埋伏 [máifú] หมอบซุ่ม, 埋葬 [máizàng] ฝัง(ศพ)
 • 买 (買) [mǎi] ซื้อ ⟶ 购买 [gòumǎi] จัดซื้อ, 购买力 [gòumǎilì] กำลังซื้อ, 买卖 [mǎimai] การซื้อขาย (ธุรกิจซื้อมาขายไป)
 • 卖 (賣) [mài] ขาย ⟶ 非卖品 [fēimàipǐn] ไม่ได้ขาย(Not For Sale) เช่น 很抱歉,这幅画是非卖品。ขออภัยเป็นอย่างยิ่ง ภาพรูปนี้ไม่ได้ขาย ,卖品 [màipǐn] สำหรับขาย(For Sale),零卖 [língmài] ขายราคาปลีก, 卖主 [màizhǔ] ผู้ขาย, 卖国 [màiguó] ขายชาติ, 卖淫 [màiyín] ขายตัว, 买卖 [mǎimai] ซื้อมาขายไป, 贩卖 [fànmài] ค้าขาย, 贩卖机 [fànmàijī] ตู้ขายของหยอดเหรียญ
 • 麦 (麥) [mài] ข้าวสาลี ⟶ 小麦 [xiǎomài] ข้าวสาลี, 麦克风 [màikèfēng] ไมโครโฟน, 麦片 [màipiàn] ข้าวโอ๊ต, 大麦 [dàmài] ข้าวบาร์เล่ย์
 • 埋 [mán]* ⟶ 埋怨 [mányuàn] กล่าวโทษ/ตำหนิ เช่น 不要经常埋怨别人ไม่ควรตำหนิผู้อื่นทุกครั้งครา
 • 蛮 (蠻) [mán] หยาบคาย, ป่าเถื่อน ⟶ 野蛮 [yěmán] ป่าเถื่อน
 • 瞒 (瞞) [mán] ปิดบัง ⟶ 瞒骗 [mánpiàn] หลอกลวง
 • 螨 [mǎn] ไร
 • 满 (滿) [mǎn] เต็ม ⟶ 满意 [mǎnyì] พอใจ, 满足 [mǎnzú] พอใจ, 丰满 [fēngmǎn] อุดมสมบูรณ์, 充满 [chōngmǎn] เต็มไปด้้วย
 • 曼 [màn] นิ่มนวล,อ่อนช้อย ⟶ 曼谷 [màngǔ] กรุงเทพฯ , 曼妙 [mànmiào] อ่อนช้อยงดงาม, 曼联 [mànlián] แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด
 • 幔 [màn] ผ้าม่าน
 • 蔓 [màn]* เครือไม้เลื้อย ⟶ 蔓延 [mànyán] แพร่ขยาย
 • 漫 [màn] ล้น, น้ำท่วม ⟶ 漫游 [mànyóu] ท่องเที่ยวไปในโลกกว้าง, 漫步 [mànbù] เดินเล่น, 漫画 [mànhuà] การ์ตูน
 • 慢 [màn] ช้า ⟶ 慢性 [mànxìng] เรื้อรัง, 慢性病 [mànxìngbìng] โรคเรื้อรัง, 慢火 [mànhuǒ] ไฟอ่อน, 慢走 [mànzǒu] เดินทางดีๆนะ/ถนอมตัวด้วย
 • 茫 [máng] ⟶ 茫然 [mángrán] ไม่รู้อะไรเลย งงงวย
 • 猫 (貓) [māo] แมว ⟶ 加菲猫 [Jiāfēimāo] แมวการ์ฟิลด์(Garfield)
 • 貌 [mào] หน้าตา ⟶ 面貌 [miànmào] ใบหน้า, 美貌 [měimào] โฉมงาม, 礼貌 [lǐmào] มารยาท, 貌相 [màoxiàng] / 相貌 [xiàngmào] สิ่งที่เห็นจากภายนอก, 人不可貌相 [rénbùkěmàoxiàng] คนเราไม่สามารถตัดสินจากภายนอกได้ คนเรารู้หน้าไม่รู้ใจ
 • 么 (麽) [me] (มีความหมายเหมือนกับ 吗 [ma], 嘛 [ma] ⟶ 怎么 [zěnme] อย่างไร, 为什么 [wèishénme] ทำไม, 没什么 [méishénme] ไม่มีอะไร, 多么 [duōme] สักเท่าไร, 那么 [nàme] อย่างนั้น, 那么些 [nàmexiē] มากอย่างนั้น
 • 没 [méi] ไม่ ⟶ 没劲 [méijìn] ไม่สนใจ เช่น 太没劲了 ไม่น่าสนใจ,
 • 每 [měi] แต่ละ, ทุกๆ ⟶ 每日 [měirì] ประจำวัน(daily), 每年 [měinián] ทุกปี
 • 美 [měi] สวย ⟶ 美女 [měinǚ] สาวสวย, 美丽 [měilì] สวยงาม, 美国 [měiguó] ประเทศสหรัฐฯ, 美味 [měiwèi] อาหารที่เอร็ดอร่อย/รสเลิศ , 美不胜收 [měibúshèngshōu] สวยเกินคำบรรยาย
 • 媚 [mèi] ประจบ ⟶ 明媚 [míngmèi] (ทัศนียภาพ)สวยวิจิตรตระการตา, 媚眼 [mèiyǎn] ดวงตาที่สวยหยาดเยิ้ม
 • 门 (門) [mén] ประตู ⟶ 朱门 [zhūmén] ประตูสีแดง, 门诊部 [ménzhěnbù] คลีนิก, 门把手 [ménbǎshou] ลูกบิดประตู ที่เปิดประตู, 门口 [ménkǒu] ประตูทางเข้า
 • 梦 (夢) [mèng] ฝัน ⟶ 做梦 [zuòmèng] ฝัน, 梦想 [mèngxiǎng] เพ้อฝัน, 梦遗 [mèngyí] ฝันเปียก, 梦见 [mèngjiàn] ฝันเห็น, 梦话 [mènghuà] ละเมอ, 恶梦 [èmèng] ฝันร้าย(nightmare), 白日做梦 [báirìzuòmèng] ฝันกลางวัน(daydream)
 • 弥 (彌) [mí] ⟶ 阿弥陀佛 [ēmítuófó] อมิตพุทธ,沙弥 [shāmí] สามเณร, 弥勒 [mílè] พระอริยเมตรัย/พระสังขจาย, 弥天 [mítiān] ลวงโลก,弥撒 [mísā] พิธีมิซซา(ศาสนาคริสต์)
 • 迷 [mí] หลง ⟶ 迷信 [míxìn] เชื่อเรื่องโชคลางของขลัง ,影迷 [yǐngmí] แฟนหนัง(film fan), 迷路 [mílù] หลงทาง, 迷上 [míshàng] หลงไหล, 迷人 [mírén] น่าหลงไหล, 万人迷 [wànrénmí] หนุ่มสาวที่มีเสน่ห์ชวนหลงไหล
 • 谜 (謎) [mí] ปริศนา(riddle) ⟶ 猜谜 [cāimí] ทายปริศนา, 谜语 [míyǔ] คำปริศนา
 • 米 [mǐ] เมตร, ข้าว ⟶ 糯米 [nuòmǐ] ข้าวเหนียว, 米饭 [mǐfàn] ข้าวสวย, 糙米 [cāomǐ] ข้าวกล้อง, 泰国香米 [Tàiguó iāngmǐ] ข้าวหอมมะลิ, 厘米 [límǐ] เซ็นติเมตร, 毫米 [háomǐ] มิลิเมตร(มิล), 有米的 [yǒumǐde] คนมีเงิน, 米粉 [mǐfěn] แป้งข้าวจ้าว, 米汤 [mǐtāng] น้ำข้าวต้ม, 玉米 [yùmǐ] ข้าวโพด, 米线 [mǐxiàn] เส้นหมี่(ก๋วยเตี๋ยว), 酸辣米粉 [suānlàmǐfěn] ก๋วยเตี๋ยวเส้นหมี่ต้มยำ, 小米 [xiǎomǐ] ข้าวฟ่าง(millet), …ศัพท์ภาษาจีน: หน่วยวัดความยาว
 • 觅 (覓) [mì] หา(look for) ⟶ 觅求 [mìqiú] แสวงหา เช่น 不要向你的身外觅求真理,因为真理就在你的身体里面,此外无处可觅。, 寻觅 [xúnmì] แสวงหา เช่น 请勿去寻觅生活的意义,请去创造它。 อย่าแสวงหาความหมายของชีวิต แต่จงสร้างมันขึ้นมา
 • 密 [mì] ชิด ⟶ 密度 [mìdù] ความหนาแน่น, 保密 [bǎomì] เก็บไว้เป็นความลับ, 密件 [mìjiàn] เอกสารลับ, 机密文件 [jīmìwénjiàn] เอกสารลับ(confidential file), 密会 [mìhuì] การประชุมลับ, 密信 [mìxìn] จดหมายลับ, 密室 [mìshì] ห้องลับ, 密封 [mìfēng] ผนึกแน่น, 密布 [mìbù] ปกคลุมอย่างหนาแน่น, 密切 [mìqiè] สนินสนม
 • 秘 [mì] ลับ, เคล็ดลับ ⟶ 秘诀 [mìjué] เคล็ดลับ เช่น 自信是成功的第一秘诀。ความเชื่อมั่นในตนเองเป็นเคล็ดลับอันดับ 1 ของความสำเร็จ , 秘书 [mìshū] เลขานุการ, 秘密 [mìmì] ความลับ, 秘宝 [mìbǎo] ของล้ำค่าที่หายาก, 便秘 [biànmì] ท้องผูก(constipation)
 • 泌 [mì] ⟶ 分泌 [fēnmì] , ขับออก分泌物 [fēnmìwù] สารคัดหลั่ง, 内分泌 [nèifēnmì] น้ำคัดหลั่งภายใน, 泌尿器 [mìniàoqì] อวัยวะขับถ่ายปัสสาวะ
 • 蜜 [mì] ฝึ้ง,หวาน ⟶ 甜蜜 [tiánmì] หวานชื่น/มีความสุข, 蜂蜜 [fēngmì] น้ำผึ้ง, 蜜蜂 [mìfēng] ผึ้ง, 蜜月 [mìyuè] ฮันนีมูน(honeymoon)
 • 棉 [mián] ฝ้าย ⟶ 棉花 [miánhua] ฝ้าย, 卫生棉条 [wèishēngmiántiáo] ผ้าอนามัยแบบสอด, 棉被 [miánbèi] ผ้านวม
 • 绵 [mián อ่อนนุ่ม ⟶ 绵羊 [miányáng] แกะ, 绵延 [miányán] ทอดยาวติดต่อกัน, 海绵 [hǎimián] ฟองน้ำ(sponge), 小绵羊 [xiǎomiányáng] คนที่ว่านอนสอนง่าย
 • 眠 [mián] นอนหลับ,จำศีล ⟶ 睡眠 [shuìmián] นอนหลับ, 失眠 [shīmián] นอนไม่หลับ, 长眠 [chángmián] ตาย
 • 缅 (緬) [miǎn] ไกลโพ้น ⟶ 缅甸 [miǎndiàn] ประเทศพม่า, 缅怀 [miǎnhuái] รำลึกถึงเรื่องในอดีต, 缅想 [miǎnxiǎng] คิดถึงอดีต
 • 免 [miǎn] ปลอด, ไม่ต้อง ⟶ 免税 [miǎn shuì] ปลอดภาษี, 免费 [miǎnfèi] ฟรี, 免疫力 [miǎnyìlì] ภูมิคุ้มกัน(immunity)
 • 勉 [miǎn] ให้กำลังใจ ⟶ 勉励 [miǎnlì] ให้กำลังใจ, 勉力 [miǎnlì] ให้กำลังใจ
 • 娩 [miǎn] คลอด(give birth) ⟶ 分娩 [fēnmiǎn] คลอด เช่น 先期分娩 คลอดก่อนกำหนด
 • 面 (麵) [miàn] หน้า ⟶ 方便面 [fāngbiànmiàn] บะหมี่สำเร็จรูป, 面包 [miànbāo] ขนมปัง, 杂粮面包 [záliángmiànbāo] ขนมปังธัญพืชรวม(multigrain bread), 全麦面包 [quánmài miànbāo] ขนมปังโฮลวีท(whole wheat bread), 面包车 [miànbāochē] รถตู้, 面条 [miàntiáo] ก๋วยเตี๋ยว, 见面 [jiànmiàn] พบหน้า, 外面 [wàimian] ด้านนอก, 面色红赤 [miànsèhóngchì] สีหน้าแดงก่ำ, 面貌 [miànmào] ใบหน้า, 面孔 [miànkǒng] ใบหน้า, 爱面子 [àimiànzi] กลัวเสียหน้า, 没面子 [méimiànzi] เสียหน้า, 整形 [zhěngxíng] ศัลยกรรมตกแต่ง, 手术 [shǒushù] ผ่าตัด, 面部整形手术 [miànbùzhěngxíngshǒushù] ศัลยกรรมตกแต่งใบหน้า,正面 [zhèngmiàn] ด้านหน้า/front(หัว),反面 [fǎnmiàn] ด้านหลัง(ก้อย), 后面 [hòumian] ด้านหลัง, 面积 [miànjī] พื้นที่, 面膜 [miànmó] มาส์กหน้า, 桌面 [zhuōmiàn] เดสท๊อป, 侧面 [cèmiàn] ด้านข้าง(เช่น ด้านข้างหน้า), 对面 [duìmiàn] ด้านตรงข้าม(the opposite)
 • 缅 (緬) [miǎn] ⟶ 缅甸 [miǎndiàn] ประเทศพม่า
 • 腼 [miǎn] ⟶ 腼腆 [miǎntiǎn] ขี้อาย
 • 苗 [miáo] วัคซีน ⟶ 疫苗 [yìmiáo] วัคซีน, 苗条 [miáotiao] ผอมเพรียว/หุ่นดี(slim), 禾苗 [hémiáo] ต้นข้าว
 • 瞄 [miáo] เล็ง ⟶ 瞄准 [miáozhǔn] เล็ง
 • 描 [miáo] ⟶ 描 [miáo] 扫描器 [sǎomiáoqì] เครื่องแสกนบาร์โค้ด, 描写 [miáoxiě] พรรณนา
 • 秒 [miǎo] วินาที ⟶ 秒针 [miǎozhēn] เข็มวินาที
 • 渺 (淼) [miǎo] เล็กน้อย ⟶ 渺小 [miǎoxiǎo] เล็กน้อย เช่น 每个渺小的理由。เหตุผลอันเล็กน้อยทุกเหตุผล
 • 妙 (玅) [miào] ⟶ 美妙 [měimiào] วิเศษ, 奇妙 [qímiào] ยอดเยี่ยม
 • 庙 (廟) [miào] ⟶ 寺庙 [sìmiào] วัด
 • 灭 (滅) [miè] ไฟดับ ⟶ 灭鼠器 กับดักหนู, 熄灭 [xīmiè] ดับสูญ, 希望破灭 ความหวังล้มละลาย
 • 民 [mín] ประชาชน ⟶ 农民 [nóngmín] เกษตรกร, 民族 [mínzú] ชนชาติ(nationality), 渔民 [yúmín] ชาวประมง
 • 皿 [mǐn] ภาชนะ ⟶ 器皿 [qìmǐn] ภาชนะ
 • 闽 [mǐn] เป็นชื่อย่อของมณฑลฝูเจี้ยน(福建省) หรือฮกเกี้ยน ⟶ 闽南话 [mǐnnánhuà] ภาษาฮกเกี้ยน, 闽方言 [mǐnfāngyán] สำเนียงฮกเกี้ยน
 • 悯 (憫) [mǐn] เมตตา,สงสาร ⟶ 怜悯 [liánmǐn] ความเมตตา
 • 敏 [mǐn] ⟶ 灵敏 [língmǐn] ว่องไว , 敏感 [mǐngǎn] มีความรู้สึกไว(sensitive), 过敏 [guòmǐn] แพ้อาหาร(allergy) เช่น 我对海鲜过敏。 ฉันแพ้อาหารทะเล
 • 明 [míng] สว่าง ⟶ 明晰 [míngxī] ชัดแจ้ง,明星 [míngxīng] ดารา, 说明 [shuōmíng] อธิบาย, 分明 [fēnmíng] ชัดแจ้ง, 明媚 [míngmèi] (ทัศนียภาพ)สวยวิจิตรตระการตา, 明理 [mínglǐ] เข้าใจในเหตุผล เช่น 明理之人 คนที่เข้าใจในเหตุผล
 • 螟 [míng] ปิดตา ⟶ 死不瞑目 [sǐbùmíngmù] ตายตาไม่หลับ
 • 名 [míng] ชื่อ ⟶ 名牌 [míngpái] ป้ายสินค้า, 名不虚传 สมกับชื่อเสียง, 名字 ชื่อ, 小名 ชื่อเล่น, 名片 นามบัตร, 第一名 อันดับที่หนึ่ง
 • 命 [mìng] ชีวิต, โชคชะตา ⟶ 算命 [suànmìng] ดูดวง, 命运 [mìngyùn] ดวงชะตา(fate), 命令 [mìnglìng] คำสั่ง
 • 航 [háng] เดินเรือ ⟶ 民航 [mínháng] สายการบินประชาชน, 航空 [hángkōng] การบิน
 • 命 [mìng] ชีวิต, คำสั่ง ⟶ 命运 [mìngyùn] โชคชะตา, 算命 [suànmìng] ดูดวง, 命令 [mìnglìng] คำสั่ง, 舍命 [shěmìng] สละชีวิต
 • 摸 [mō] ลูบ, คลำ ⟶ 摸彩 [mōcǎi] จับสลากรางวัล
 • 磨 [mó]* ⟶ 琢磨 [zuómo] ครุ่นคิด, 折磨 [zhémó] ทรมาน(torment), 磨损 [mósǔn] สึกหรอ(wear … out), 折磨 [zhémó] ทรมาน เช่น 不要拿过去的记忆来折磨自己。 อย่าเอาความทรงจำในอดีตมาทรมานตนเอง
 • 魔 [mó] ภูตผีปีศาจ ⟶ 魔法 [mófǎ] เวทมนตร์, 魔法师 [mófǎshī] พ่อมด, 魔鬼 [móguǐ] ปีศาจร้าย, 恶魔 [èmó] ปีศาจที่ชั่วร้าย, 魔术师 [móshùshī] นักมายากล(magician)
 • 摩 [mó] เสียดสี ⟶ 按摩 [ànmó] นวด, 摩托车 [mótuōchē] รถจักรยานยนต์, 摩擦 [mócā] เสียดสี, 摩洛哥 [móluògē] โมร็อกโก, 摩天 [mótiān] เสียดฟ้า, 摩天轮 [mótiānlún] ชิงช้าสวรรค์, 摩天大楼 [mótiāndàlóu] ตึกสูงเสียดฟ้า
 • 蘑 [mó] เห็ด ⟶ 蘑菇 [mógu] เห็ด(mushroom), 草菇 [cǎogū] เห็ดฟาง(straw mushroom), 菇房 โรงเพาะเห็ด, 养菇段木 ท่อนไม้ที่ใช้ในการเพาะเห็ด, 木耳 [mù’ěr] เห็ดหูหนู, 洋菇 [yánggū] เห็ดแชมปิญอง, 鲍鱼菇 [bàoyúgū] เห็ดเป๋าฮื้อ, 金针菇 [jīnzhēngū] เห็ดเข็มทอง, 香菇 [xiānggū] เห็ดหอม, 灵芝 [língzhī] เห็ดหลินจือ
 • 膜 [mó] เยื่อหุ้มเซลล์ ⟶ 膜拜 [móbài] ก้มลงกราบ, 脑膜炎 [nǎomóyán] โรคเยื่อสมองอักเสบ
 • 模 [mó]* แบบ ⟶ 模式 [móshì] รูปแบบ(pattern), 模特儿 [mótèr] นางแบบ, 模范 [mófàn] แบบอย่าง, 模仿 [mófǎng] เลียนแบบ
 • 无 [mó] ⟶ 南无 [nāmó] นะโม(ขอนอบน้อมแด่), 南无佛 ขอนอบน้อมแด่พระพุทธ, 那魔法 ขอนอบน้อมแด่พระธรรม, 南无僧 ขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์ , 阿弥陀佛 [ĒmítuóFó] อมิตาพุทธ
 • 抹 [mǒ] ทา, ฉาบ ⟶ 抹粉 [mǒfěn] ปะแป้ง, 抹口红 ทางลิปสติก, 抹刀 [mǒdāo] เกรียงฉาบปูน, 抹水泥 ฉาบปูน, 水泥[shuǐní] ปูนซีเมนต์
 • 默 [mò] เงียบ ⟶ 默哀 [mò āi] ยืนสงบไว้อาลัย, 默契 [mòqì] สัญญาลับ, 默剧 [mòjù] ละครใบ้, 默默 [mòmò] เงียบกริบ, 沉默 [chénmò] เงียบ, 幽默 [yōumò] อารมณ์ขัน
 • 末 [mò] ปลาย ⟶ 周末 [zhōumò] ปลายสัปดาห์, 月末 [yuèmò] ปลายเดือน
 • 茉 [mò] ⟶ 茉莉 [mòlì] มะลิ
 • 沫 [mò] ฟอง ⟶ 泡沫 [pàomò] ฟอง
 • 陌 [mò] ⟶ 陌生人 [mòshēngrén] คนแปลกหน้า
 • 没 (沒) [mò]* ไม่เป็นไร ⟶ 没齿难忘 [mòchǐnánwàng] ไม่ลืมตลอดชีวิต, 没世不忘 [mòshìbúwàng] ไม่ลืมตลอดชีวิต,
  沉没 [chénmò] จมน้ำ, 没关系 [méi*guānxì] ไม่ต้องเกรงใจ, 没命 [méi*mìng] ไม่มีชีวิต
 • 莫 [mò] อย่า, ไม่, ไม่มีใคร ⟶ 莫斯科 [mòsīkē] มอสโคว์(Moscow), 莫打岔 อย่าขัดจังหวะ(打岔 [dǎchà] ขัดจังหวะ, 莫生气 อย่าโกรธ, 莫明其妙 [mòmíngqímiào] เรื่องที่ไม่สามารถอธิบายได้
 • 寞 [mò] เงียบเหงา ⟶ 寂寞 [jìmò] เงียบเหงาเปล่าเปี่ยว(lonely)
 • 漠 [mò] ทะเลทราย ⟶ 沙漠 [shāmò] ทะเลทราย(desert), 漠不关心 เฉยเมยไม่สนใจ
 • 墨 [mò] หมึก ⟶ 墨玉 [mòyù] นิล, 墨西哥 [mòxīgē] เม็กซิโก
 • 默 [mò] เงียบ ⟶ 幽默 [yōumò] อารมณ์ขัน(humorous), 沉默 [chénmò] ความเงียบ, 默哀 [mò’āi] ไว้อาลัย
 • 谋 (謀) [móu] แผนการ ⟶ 同谋犯 [tóngmóufàn] ผู้สมรู้ร่วมคิด(accessory),谋生 [móushēng] ทำมาหากิน(earn one’s living), 谋杀案 [móushāàn] คดีฆาตกรรม(case of murder), 谋事 [móushì] วางแผน
 • 某 [mǒu] ใครบางคน, สถานที่บางแห่ง ⟶ 某人 [mǒurén] ใครบางคน, 某些公司 บริษัทบางแห่ง, 某些地区 พื้นที่บางแห่ง, 某些季节里 ในบางฤดูกาล
 • 母 [mǔ] แม่, ตัวเมีย ⟶ 母亲 [mǔqīn] แม่
 • 牡 [mǔ] ตัวผู้ ⟶ 牡蛎 [mǔlì] หอยนางรม(oyster), 牡丹[mǔdān] ดอกโบตั๋น
 • 亩 [mǔ] หน่วยวัดพื้นที่ของจีน
 • 拇 [mǔ] ⟶ 拇指 [mǔzhǐ] นิ้วโป้ง(thumb)
 • 牧 [mù] เลี้ยงสัตว์ ⟶ 牧师 [mùshī] บาทหลวง(priest), 牧场 [mùchǎng] ฟาร์มเลียงสัตว์, 牧业 [mùyè] กิจการเลี้ยงสัตว์
 • 木 [mù] ไม้ ⟶ 树木 [shùmù] ต้นไม้, 木材 [mùcái] วัสดุไม้, 木工 [mù gōng] ช่างไม้
 • 目 [mù] ตา ⟶ 盲目 [mángmù] ตาบอด(blind), 目送 [mùsòng] ใช้สายตาส่งลา, 目前 [mùqián] ปัจจุบัน, 目光 [mùguāng] แวตา/ประกายตา, 目的 [mùdì] เป้าหมาย, 目瞪口呆 [mùdèngkǒudāi] ตกตะลึงจนอ้าปากค้า, 一目了然 [yímùliǎorán] มองปราดเดียวก็แจ่มแจ้ง,过目不忘 [guòmùbúwàng] แค่ดูผ่านตาก็จำได้ไม่ลืม
 • 沐 [mù] อาบน้ำ ⟶ 沐浴 [mùyù] อาบน้ำ, 沐浴露 [mùyùlù] ครีมอาบน้ำ, 沐足 สปาเท้า
 • 牧 [mù] เลี้ยงสัตว์ ⟶ 牧羊人 [mùyángrén] คนเลี้ยงแกะ(shepherd), 牧民 [mùmín] คนเลี้ยงสัตว์, 牧师 [mùshī] ศาสนจารย์/บาทหลวง(priest)
 • 墓 [mù] สุสาน, หลุมฝังศพ ⟶ 坟墓 [fénmù] สุสาน(grave), 扫墓 [sǎomù] ปัดกวาดสุสาน(清明节), 墓碑 [mùbēi] ป้ายศิลาหน้าหลุมฝังศพ, 公墓 [gōngmù] สุสานสาธารณะ
 • 幕 (幙) [mù] ผ้าม่าน, จอภาพยนต์ ⟶ 银幕 [yínmù] จอเงิน, 字幕 [zìmù] คำบรรยาย(subtitle), 闭幕式 [bìmùshì] พิธีปิดงาน, 开幕式 [kāimùshì] พีธีปิดงาน
 • 慕 [mù] ชื่นชม ⟶ 羡慕 [xiànmù] อิจฉา, 慕尼黑 [mùníhēi] เมืองมิวนิค เยอรมัน, 慕名 [mùmíng] เลื่อมใสในชื่อเสียง, 仰慕 [yǎngmù] เลื่อมใสศรัทธา
 • 睦 [mù] ปองดองกัน ⟶ 和睦 [hémù] ปรองดอง/สมานฉันท์, 睦邻 [mùlín] สมานฉันท์เพื่อนบ้าน, 和睦相处 [hémùxiàngchǔ] อยู่ด้วยกันอย่างสมานฉันท์
 • 暮 [mù] ⟶ 暮气 [mùqì] ไร้อารมณ์, 暮气沉沉 [mùqìchénchén] ไม่กระตือรือร้น, 暮光之城 ทไวไลท์(Twilight),
  暮色 [mùsè] ยามสายัณห์
 • 穆 [mù] เคารพ ⟶ 穆斯林 [mùsīlín] มุสลิม(Muslim), 穆桂英 [mùguìyīng] มู่กุ้ยอิง(穆桂英挂帅)

อักษรจีนหมวดหมู่ N

 • 拿 [ná] หยิบ, จับ ⟶ 拿主意 [názhǔyì] ตัดสินใจ(to make a decision)
 • 哪 [nǎ] ไหน ⟶ 哪儿 ที่ไหน, 哪里 ที่ไหน
 • 呐 [nà] คำเสริมน้ำเสียง ⟶ 呐喊 [nàhǎn] ตะโกนร้อง, 生命在呐喊 เสียงร้องขอชีวิต
 • 纳 (納) [nà] ⟶ 纳闷 [nàmèn] งง, 素汪纳普机场 สนามบินสุวรรณภูมิ, 马拉多纳 มาราดอนน่า, 声纳 [shēngnà] โซนาร์, 西双版纳 [Xīshuāngbǎnnà] สิบสองปันนา
 • 钠 [nà] สารโซเดียม(sodium)
 • 那 [nà] นั้น ⟶ 那么 [nàme] แบบนั้น, 那些 [nàxiē] เหล่านั้น, 那个 [nàge] อันนั้น , 那么样 [nàmeyàng] แบบนั้น
 • 娜 [nà]* ⟶ 安娜 [ānnà] แอนนา(ชื่อ)
 • 捺 [nà] ขีดอักษรจีนที่ลากลงจากซ้ายไปขวา
 • 乃 (迺) [nǎi] เป็น(be), คือ(是) ⟶ 乃是 [nǎishì] คือ(be) เช่น 因为罪的工价乃是死 เพราะว่าค่าจ้างของความบาปคือความตาย, 康乃馨 [kāngnǎixīn] ดอกคาร์เนชั่น
 • 奶 (嬭) [nǎi] นม,เต้านม ⟶ 奶粉 [nǎifěn] นมผง, 奶奶 [nǎinai] คุณย่า, 奶嘴 [nǎizuǐ] จุ๊บดูดนม, 酸奶 [suānnǎi] นมเปรี้ยว(yogurt), 奶罩 [nǎizhào] เสื้อในสตรี(bra), 鲜奶油 [xiānnǎiyóu] วิปปิ้งครีม
 • 奈 [nài] อย่างไร(如何,怎样)
 • 耐 [nài] อดทน ⟶ 耐烦 [nàifán] อดทน, 耐心 [nàixīn] อดทน, 耐不住拉 (อดใจ)ทนไม่ไหวแล้ว,
 • 男 [nán] ผู้ชาย ⟶ 男女 [nánnǚ] ชายหญิง, 男性 [nánxìng] เพศชาย, 男生 [nánshēng] นักเรียนชาย, 男士 [nánshì] สุภาพบุรุษ(gentleman), 好男人 [hǎonánrén] ผู้ชายที่ดี
 • 南 [nán] ทิศใต้ ⟶ 南瓜 [nánguā] ฟักทอง, 指南 [zhǐnán] เข็มทิศ, , 海南鸡饭 ข้าวมันไก่, 南亚 [nányà] เอเชียใต้, 南极 [nánjí] ขั้วโลกใต้, 南部 [nánbù] ภาคใต้, 南边 [nánbian] ทิศใต้, 南方 [nánfāng] ทิศใต้, 东南 [dōngnán] ทิศตะวันออกเฉียงใต้, 西南 [xīnán] ตะวันตกเฉียงใต้, 西南亚 [xīnányà] เอเชียตะวันตกเฉียงใต้
 • 喃 [nán] คำเลียงเสียง ⟶ 喃喃自语 [nánnánzìyǔ] บ่นพึมพำ(ไม่หยุด) เช่น 他不停地喃喃自语。 เขาบ่มพึมพำไม่หยุด
 • 难 (難) [nán]* ยาก ⟶ 为难 [wéinán] ลำบากใจ,困难 [kùnnan] ความยากลำบาก, 难怪 [nánguài] มิน่าล่ะ, 难受 [nánshòu] ไม่สบายใจ, 难堪 [nánkān] ทนไม่ได้/ขวยเขิน, 难题 [nántí] ปัญหา(problem),难过 [nánguò] เสียใจ/ทรมานใจ เช่น 我太难过 ฉันทรมานใจเหลือเกิน
 • 难 (難) [nàn]* เคราะห์ร้ายด้านภัยพิบัติ ⟶ 灾难 [zāinàn] ภัยพิบัติ
 • 囊 [náng] กระเป๋า ⟶ 胶囊 [jiāonáng] ยาแคปซูล, 窝囊 [wōnang] ไม่เอาไหน/ไร้ความสามารถ
 • 恼 [nǎo] เป็นทุกข์, โมโห ⟶ 苦恼 [kǔnǎo] ความทุกข์, 烦恼 [fánnǎo] กลัดกลุ้ม
 • 脑 (腦) [nǎo] สมอง ⟶ 脑筋 [nǎojīn] สมอง, 电脑 [diànnǎo] คอมพิวเตอร์, 脑力 [nǎolì] กำลังสมอง, 平板电脑 [píngbǎndiànnǎo] คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต(iPad, Android devices etc)
 • 闹 (閙) [nào] เสียงอึกทึก ⟶ 热闹 [rènao] คึกครื้น, 闹事 [nàoshì] ก่อเรื่อง, 吵闹 [chǎonào] ส่งเสียงเอะอะโวยวาย, 闹笑话 [nàoxiàohua] ปล่อยไก่
 • 呢 [ne]* คำเสริมน้ำเสียง ⟶ 我们是怎么知道 的呢 ? พวกเราจะรู้ได้อย่างไรหล่ะ , 你呢!แล้วเธอหล่ะ
 • 内 [nèi] ข้างใน (inside) ⟶ 内部 [nèibù] ภายใน, 内容 [nèiróng] เนื้อหา, 国内 [guónèi] ในประเทศ(domestic), 内功 [nèigōng] กำลังภายใน, 内存 [nèicún] หน่วยความจำ(memory), 内科 [nèikē] แผนกอายุรกรรม(internal medicine)
 • 馁 (餒) [něi] ท้อแท้(disheartened) ⟶ 气馁 [qìněi] ท้อแท้
 • 嫩 (嫰) [nèn] อ่อนนุ่ม ⟶ 黎巴嫩 [líbānèn] เลบานอน(Lebanon)
 • 能 [néng] สามารถ ⟶ 能干 [nénggàn] เก่ง, 可能 [kěnéng] อาจจะ(maybe)/เป็นไปได้(possible), 能吃辣吗 [néngchīlàma] กินเผ็ดได้ไหม
 • 尼 [ní] แม่ชี ⟶ 比基尼 [bǐjīní] บิกินี่(bikini), 尼龙 [nílóng] ไนล่อน(nylon), 肯尼 [kěnní] เคนนี่(Kenney), 尼古丁 [nígǔ dīng] นิโคติน, 尼姑 [nígū] แม่ชี, 尼加拉瀑布 [Ní jiā lā pùbù] น้ำตกไนแอการา
 • 泥 [ní] โคลน,เลน ⟶ 泥巴 [níbā[ โคลน, 泥滩 [ní tān] ป่าชายเลน, 泥沙 [níshā] ตะกอนดินทราย, 泥塑 [nísù] รูปปั้นดิน, 泥土 [nítǔ] ดินเหนียว
 • 霓 (蜺) [ní] ไฟนีออน ⟶ 霓虹灯 [níhóngdēng] ไฟนีออน(ใช้ทำป้าย)
 • 你 [nǐ] คุณ,เธอ ⟶ 你们 [nǐmen] พวกคุณ, 我欠你 [wǒqiànnǐ] ฉันเป็นหนี้คุณ((I owe you), 迷你 [mínǐ] มินิ(mini), 迷你裙 [mínǐqún] กระโปรงสั้น(miniskirt), 我爱你 [wǒ’àinǐ] ฉันรักเธอ(I love you)
 • 逆 [nì] ย้อน,ทวน ⟶ 逆行 [nìxíng] ย้อนศร(drive against the traffic), 逆流 [nìliú] ทวนกระแสน้ำ(adverse current), 逆向 [nìxiàng] ทิศทางตรงข้าม(opposite direction), 贸易逆差 [màoyìnìchā] การขาดดุลการค้า
 • 匿 [nì] ซ่อน,ปกปิด(conceal) ⟶ 匿藏 [nìcáng] หลบซ่อน, 匿名 [nìmíng] ไม่ประสงค์ออกนาม(anonymous)
 • 溺 [nì] จมน้ำ(drown) ⟶ 溺水 [nìshuǐ] จมน้ำ
 • 昵 (暱) [nì] สนิทสนม ⟶ 昵称 [nìchēng] ชื่อเล่น, 亲昵 [qīnnì] สนิทกันมาก
 • 腻 (膩) [nì] เลี่ยน(oily), เบื่อ ⟶ 腻烦 [nìfán] เบื่อหน่าย, 油腻 [yóunì] เลี่ยน(oily food)
 • 黏 [nián] เหนียว(glutinous) ⟶ 黏在一起 [niánzàiyīqǐ] เหนียวติดกัน, 黏土[niántǔ] ดินเหนียว
 • 年 [nián] ปี ⟶ 去年 [qùnián] ปีที่แล้ว, 一年到头 [yìniándàotóu] ตลอดทั้งปี, 年轻 [niánqīng] วัยหนุ่มสาว, 年轻人 [niánqīngrén] วัยรุ่น, 年级 [niánjí] ชั้นปี, 年纪 [niánjì] อายุ
 • 碾 [niǎn] บด, เครื่องบด ⟶ 碾米机 [niǎnmǐjī] เครื่่องสีข้าว, 被碾死 ถูกทับตาย
 • 念 (唸) [niàn] คิดถึง, อ่าน ⟶ 纪念品 [jìniànpǐn] ของที่ระลึก, 念珠 [niànzhū] ลูกประคำ, 想念 [xiǎngniàn] คิดถึง, 念经 [niànjīng] สวดมนต์, 怀念 [huáiniàn]
 • 鸟(鳥) [niǎo] นก ⟶ 鹌鹑 [ānchún] นกกระทา, 白鹭 [báilù] นกกระยาง, 翠鸟 [cuìniǎo] นกกระเตน, 鸽子 [gēzi] นกพิราบ, 谷仓猫头鹰 [gǔcāng māotóuyīng] นกแสก, [guàn] นกกระสา, 海鸥 [hǎi’ōu] นกนางนวล, 虎皮鹦鹉 [hǔpíyīngwǔ] นกหงษ์หยก, 火烈鸟 [huǒlièniǎo] นกกระเรียน, 孔雀 [kǒngquè] นกยูง, 麻雀 [máquè] นกกระจอก, 啄木鸟 [zhúomùniǎo] นกหัวขวาน,秃鹫 [tūjiù] อีแร้ง, 鸵鸟 [tuóniǎo] นกกระจอกเทศ, 鹈鹕 [tíhú] นกกระทุง, 犀鸟 [xīniǎo] นกเงือก, 鹰 [yīng] นกอินทรี, 鹦鹉 [yīngwǔ] นกแก้ว, 燕子 [yànzi] นกนางแอ่น, 鹩哥 [liáogē] นกขุนทอง, 乌鸦 [wūyā] อีกา, 鸦鹃 [yājuān] นกกระปูด
 • 尿 [niào] ปัสสาวะ ⟶ 尿液 [niàoyè] ปัสสาวะ, 尿布 [niàobù] ผ้าอ้อม, 尿酸 [niàosuān] กรดยูริค, 尿床 [niàochuáng] เยี่ยวรดที่นอน เช่น 孩子长大了还尿床怎么办? , 泌尿器 [mìniàoqì] อวัยวะขับถ่ายปัสสาวะ, 糖尿病 [tángniàobìng] โรคเบาหวาน
 • 娘 (孃) [niáng] แม่(mum) ⟶ 新娘 [xīnniáng] เจ้าสาว(bride), 姑娘 [gūniang] หญิงสาว, 娘娘腔 [niángniangqiāng] เสียงพูดผู้ชายที่แหลมเล็กเหมือนผู้หญิง
 • 酿 [niàng] หมักดอง, กลั่น ⟶ 酿豆腐 เย็นตาโฟ
 • 捏 (揑) [niē] บีบด้วยนิ้ว, หยิบ,คีบ ⟶ 捏造 [niēzào] เสกสรรปั้นแต่ง, 捏脸 บีบหน้า
 • 聂 (聶) [niè] แซ่เนี่ย
 • 涅 (湼) [niè] ⟶ 涅槃 [nièpán] นิพาน,凤凰涅槃 [fènghuáng nièpán] หากหงส์ต้องการหลุดพ้นจากกิเลสและกองทุกข์ จะต้องกระโจนเข้ากองไฟเผาตัวเอง
 • 镍 (鎳) [niè] นิเกิล(nickel) ⟶ 镍镉电池 [niègé diànchí] ถ่านนิแคด(nickel cadmium battery)
 • 您 [nín] ท่าน, คุณ(สุภาพ)
 • 宁(寧) [níng]* สงบ, ยินยอม ⟶ 南宁 [Nánníng] หนานหนิง, 宁愿 [nìngyuàn] ยินยอม, 宁静 [níngjìng] สงบเงียบ,宁可 [nìngkě] ยอมที่จะ
 • 柠 (檸) [níng] ⟶ 柠檬 [níngméng] มะนาว
 • 钮 (鈕) [niǔ] ⟶ 旋钮 [xuánniǔ] ลูกบิด(knob)
 • 纽 (紐) [niǔ] กระดุม ⟶ 纽约 [niǔyuē] นิวยอร์ก(New York), 纽扣 [niǔkòu] กระดุม
 • 牛 [niú] ควาย ⟶ 牛排 [niúpái] เนื้อสเต็ก, 海牛 [hǎiniú] พะยูน
 • 农 (農) [nóng] การเกษตร ⟶ 农业 [nóngyè] การเกษตร, 农产品 [nóngchǎnpǐn] ผลิตผลการเกษตร, 农具 [(nóngjù]เครื่องมือการเกษตร, 农历 [nónglì] ปฎิทินจันทรคติ, 农学 [nóngxué] เกษตรศาสตร์, 农民 [nóngmín] ชาวนา, 农田 [nóngtián] ที่นา
 • 浓 (濃) [nóng] ข้น ⟶ 浓厚 [nónghòu] เข้มข้น, 浓雾 [nóngwù] หมอกหนา, 浓咖啡 [nóngkāfēi ] เอสเปสโซ่(espresso),
  浓眉 [nóngméi] คิ้วดก, 浓缩 [nóngsuō] ข้นเหนียว, 苹果浓缩汁 น้ำแอปเปิ้ลเข้มข้น
 • 脓 (膿) [nóng] หนอง(pus) ⟶ 脓水 น้ำหนอง, 脓疱 [nóngpào] ตุ่มหนอง
 • 弄 (挵) [nòng] ทำ ⟶ 玩弄 [wánnòng] เล่นกับ เช่น 玩弄自己 เล่นกับตัวเอง, 丢弄了 ทำหายแล้ว เช่น 我的自行车被他弄丢了。 รถจักรยานของฉันถูกเขาทำหายแล้ว
 • 奴 [nú] ทาส ⟶ 奴隶 [núlì] ทาส(slave), 匈奴 [xiōngnú] ซงหนู(ชนเผ่าหนึ่งของจีน)
 • 女 [nǚ] หญิง ⟶ 女孩 [nǚhái] หญิงสาว, 女士 [nǚshì] คุณผู้หญิง, 美女 [měinǚ] สาวสวย, 追女孩子 [zhuīnǚháizǐ] จีบสาว, 约女孩子 [yuēnǚháizǐ] นัดสาว, 女生 [nǚshēng] นักเรียนหญิง, 女儿 [nǚ’ér] ลูกสาว
 • 努 [nǔ] พยายาม ⟶ 努力 [nǔlì] พยายาม(try hard)
 • 怒 [nù] โมโห,โกรธ ⟶ 发怒 [fānù] โมโห
 • 暖 [nuǎn] อบอุ่น ⟶ 温暖 [wēnnuǎn] อบอุ่น, 暖和 [nuǎnhuo] อบอุ่น, 暖气 [nuǎnqì] เครื่องทำความร้อน
 • 疟(瘧) [nüè] มาลาเรีย ⟶ 疟疾 [nüèji] ไข้จับสั่น/มาลาเรีย, 脑型疟 [nǎo xíng nüè] มาลาเรียขึ้นสมอง
 • 挪 [nuó] เคลื่อนที่ ⟶ 挪威 [Nuówēi] ประเทศนอร์เวย์(Kingdom of Norway)
 • 诺 (諾) [nuò] รับปาก ⟶ 一诺千金 [yínuòqiānjīn] คำไหนคำนั้น, 承诺 [chéngnuò] รับปาก, 诺言 [nuòyán] รับปาก,
  许诺 [xǔnuò] รับปาก, 诺基亚 [nuòjīyà] โนเกีย(Nokia)
 • 糯 (穤) [nuò] ข้าวเหนียว ⟶ 糯米 [nuòmǐ] ข้าวเหนียว, 芒果糯米饭 ข้าวเหนียวมะม่วง
 • 虐 [nüè​]  ⟶  虐待 [nüè​dài] การทารุณ เช่น 虐待动物的事件 เรื่องการทารุณกรรมสัตว์(事件 เหตุการณ์/เรื่องราว เฉพาะเจาะจง)

อักษรจีนหมวดหมู่ O

 • 欧 (歐) [ōu] ยุโรป ⟶ 欧洲 [ōuzhōu] ยุโรป(Europe), 欧姆 [ōumǔ] โอห์ม
 • 鸥 (鷗) [ōu] นกนางนวล(gull) ⟶ 海鸥 [hǎi’ōu] นกนางนวล, 鸥鸟 [ōuniǎo] นกนางนวล
 • 呕 (嘔) [ǒu] อาเจียน ⟶ 呕吐 [ǒutù] อาเจียน(vomit)
 • 偶 [ǒu] ⟶ 偶然 [ǒurán] บังเอิญ, 偶尔 [ǒu’ěr] บางครั้ง เช่น 只是偶尔 แค่บางครั้ง, 偶数 [ǒushù] เลขคู่(even number), 木偶 [mù’ǒu] หุ่นกระบอก

….จะทยอยอัพเดทให้เรื่อยๆ นะครับ

อ่านต่อ…เปิดโลกอักษรจีนเปิดโลกภาษาจีน ตอนที่5 [p-r]