ความหมายอักษรจีน และศัพท์ภาษาจีนพื้นฐาน ตอนที่3 [j-l]

เรียนรู้ภาษาจีนพื้นฐานเบื้องต้นจากอักษรจีน พร้อมคำศัพท์ และคำอ่านพินอิน

อักษรจีนพร้อมคำอ่านพินอิน ความหมาย และคำแปล ตอนที่ 3 หมวดหมู่ J ถึง L

หมวดหมู่ A-E | F-H | J-L | M-O | P-R | S-W | X-Y | Z

สารบัญ :
อักษรจีนหมวดหมู่ J
อักษรจีนหมดวหมู่ K
อักษรจีนหมวดหมู่ L

อักษรจีนหมวดหมู่ J

 • 几 (幾) [jī] เกือบ, กี่ ⟶ 几乎 [jīhū] เกือบจะ เช่น 我几乎都认不出你了。 ฉันเกือบจะจำเธอไม่ได้แล้ว, 几点 [jǐdiǎn] กี่โมง เช่น 你每天几点上班? ทุกวันเธอเริ่มงานกี่โมง
 • 讥 (譏) [jī] เยาะเย้ย, ถากถาง ⟶ 讥笑 [jīxiào] หัวเราะเยาะ
 • 矶 (磯) [jī] ⟶ 洛杉矶 [luòshānjī] ลอสแอนเจลิส(Los Angeles)
 • 叽 (嘰) [jī] คำเลียงเสียง (เช่นเสียงร้องของนก) ⟶ 叽咕 [jīgū] กระซิบกระซาบ, 叽叽喳喳 [jījizhāzhā] เสียงจีๆจาๆ/เสียงร้องจ๊อกแจ๊ก
 • 机 (機) [jī] เครื่่อง, โอกาส ⟶ 飞机 [fēijī] เครื่องบิน, 乘飞机 [chéngfēijī] โดยสารเครื่องบิน, 误机 [wùjī] พลาดเที่ยวบิน(to miss a plane), 直升飞机 [zhíshēngfēijī] เฮลิคอปเตอร์, 机会 [jīhuì] โอกาส, 机关 [jīguān] องค์กร, 自动取款机 [zìdòng qǔkuǎnjī] ตู้ ATM, 取款机 [qǔkuǎnjī] ตู้ ATM, 贩卖机 [fànmàijī] เครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ, 洗衣机 [xǐyījī] เครื่องซักผ้า, 手机 [shǒujī] โทรศัพท์มือถือ, DVD机 [DVD jī] เครื่องเล่น DVD, 电话机 [diànhuàjī] เครื่องโทรศัพท์, 电视机 [diànshìjī] โทรทัศน์, 烤面包机 [kǎomiàn bāojī] เครื่องปิ้งขนมปัง, 机场 [jīchǎng] สนามบิน(airport) , 登机牌 [dēngjīpái] บัตรขึ้นเครื่อง(boarding card/Boarding pass), 登机口 [dēngjīkǒu] ประตูขึ้นเครื่อง เช่น 请在5号登机口登机 。 กรุณาขึ้นเครื่องที่ประตู5, 机身 [jīshēn] ตัวเครื่อง(เช่น โทรศัพท์มือถือ, ยานพาหนะ)/ลำตัวของเครื่องบิน
 • 肌 [jī] กล้ามเนื้อ ⟶ 肌肉 [jīròu] กล้ามเนื้อ, 肌肤 [jīfū] ผิวหนัง
 • 唧 [jī] ⟶ 唧唧 [jījī] เสียงร้องของแมลง
 • 饥 (飢) [jī] หิว ⟶ 饥民 [jīmín] ประชาชนที่อดอยาก, 如饥似渴 [rújīsìkě] อย่างกระหาย,饥渴 [jīkě] หิวกระหาย
 • 缉 [jī] จับ, จับกุมตัว ⟶ 缉捕 [jībǔ] จับกุม, 缉拿 [jīná] จับกุม, 缉毒 [jīdú] ปราบยาเสพติด
 • 击 (擊) [jī] ตี, โจมตี ⟶ 击败 [jībài] ตีให้แตกพ่าย, 击落 [jīluò] ยิงให้ตก
 • 奇 [jī]* คี่(odd) ⟶ 奇数 [jīshù] เลขคี่(odd number), 偶数 [ǒushù] เลขคู่(even number)
 • 圾 [jī] ขยะ ⟶ 垃圾 [lājī] ขยะ, 垃圾桶 [lājītǒng] ถังขยะ(garbage can), 垃圾邮件 [lājīyóujiàn] ขยะเมล์
 • 稽 [jī] ⟶ 稽查 [jīchá] ตรวจสอบ, 滑稽 [huájī] ตลกขบขัน, 滑稽片 [huájīpiàn] หนังตลก, 无稽 [wújī] ไร้สาระ
 • 姬 (姫) [jī] คำเรียกสาวงามในสมัยโบราณ ⟶ 泰姬陵 [tàijīlíng] ทัชมาฮาล
 • 畸 [jī] ⟶ 畸零(奇零) [jīlíng] โดดเดี่ยวเดียวดาย(孤零零)
 • 激 [jī] กระตุ้น, รุนแรง (邀 [yāo] เชื้อเชิญ) ⟶ 激烈 [jīliè] รุนแรง, 激光 [jīguāng] แสงเลเซอร์, 激素 [jīsù] ฮอร์โมน, 激动 [jīdòng] ตื่นเต้น, 冰激凌 [bīngjīlíng] ไอศกรีม(ice cream), 感激 [gǎnjī] ชื่นชม(appreciate)
 • 基 [jī] มูลฐาน ⟶ 基本 [jīběn] พื้นฐาน, 基础 [jīchǔ] พื้นฐาน, 基金会 [jījīnhuì] มูลนิธิ, 基金 [jījīn] กองทุน(fund), 国际货币基金 [guójìhuòbìjījīn] กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF), 比基尼 [bǐjīní] บิกินี่(bikini)
 • 鸡 (鷄) [jī] ไก่ ⟶ 鸡蛋 [jīdàn] ไข่ไก่, 摊鸡蛋 [tānjīdàn] ไข่เจียว, 荷包蛋 [hébāodàn] ไข่ดาว, 煮蛋 [zhǔdàn] ไข่ต้ม, 软煮蛋 [ruǎnzhǔdàn] ไข่ลวก, 鸡蛋羹 [jīdàngēng] ไข่ตุ๋น , 鸡蛋糕 [ jīdàngāo] ขนมไข่, 公鸡 [gōngjī] ไก่ตัวผู้, 野鸡 [yějī] ไก่ป่า(野山鸡)
 • 集 [jí] ชุมนุมกัน, ตลาดนัด ⟶ 集团 [jítuán] กลุ่ม หมู่คณะ, 集邮 [jíyóu] สะสมแสตมป์, 赶集 [gǎnjí] ไปตลาด, 集装箱 [jízhuāngxiāng] ตู้คอนเทนเนอร์, 集合点 [jíhédiǎn] จุดนัดพบ/จุดรวมพล, 集体 [jítǐ] ส่วนรวม เช่น 维护集体利益 รักษาประโยชน์เพื่อส่วนรวม
 • 积 (積) [jī] สะสม ⟶ 面积 [miànjī] พื้นที่, 积德 [jīdé] สร้างสมบุญกุศล, 积累 [jīlěi] สะสม, 积雪草 [jīxuěcǎo] ต้นบัวบก/ใบบัวบก, 积极 [jījí] ด้านบวก/กระตือรือร้น, 积极态度/积极的态度 [jījí tàidù/ jījí de tàidù] ทัศนคติเชิงบวก(positive attitude) เช่น 积极的态度带来成功! ทัศนคติเชิงบวกนำมาซึ่งความสำเร็จ
 • 急 [jí] เร่งด่วน ⟶ 急事 [jíshì] เรื่องด่วน, 急性 [jíxìng] นิสัยใจร้อน, 紧急 [jǐnjí] เร่งด่วน, 急诊室 [jízhěnshì] ห้องฉุกเฉิน, 急性 [jíxìng] ใจร้อน, 急死人 [jísǐrén] ร้อนใจจะแย่แล้ว, 急着 [jízhe] รีบร้อน, 急着做什么 [jízhezuòshénme] รีบร้อนไปทำอะไร, 不着急 [bùzháojí] ไม่รีบ
 • 及 [jí] บรรลุถึง, ทัน ⟶ 来得及 [láidejí] มาทัน, 来不及 [láibují] มาไม่ทัน, 及格 [jígé] ผ่าน สอบผ่าน, 及其 [jíqí] และ
 • 汲 [jí] ตักน้ำขึ้นจากบ่อ(从井里打水) ⟶ 汲水 [jíshuǐ] ตักน้ำ(draw water), 汲水器 [jíshuǐqì] ปั๊มโยก
 • 即 [jí] ใกล้, ชิด ⟶ 即使 [jíshǐ] แม้ว่า เช่น 永远不要去羡慕别人的生活,即使那个人看起来快乐富足。ไม่อิจฉาชีวิตของคนอื่นตลอดไป แม้ว่าบุคคลคนผู้นั้นดูไปแล้วจะมีความสุขและร่ำรวยก็ตาม, 随即 [suíjí] ทันที, 立即 [lìjí] ทันที, 即是 ก็คือ เช่น 心即是佛 จิตเดิมแท้คือพุทธะ
 • 极 (極) [jí] ที่สุด, ขั้ว ⟶ 太极拳 [tàijíquán] ไท๊เก๊ก, 八极拳 [bājíquán] มวยแปดสุดยอด , 极点 [jídiǎn] ขีดสุด, 高级 [gāojí] ชั้นหนึ่ง, 好听极了! น่าฟังมาก, 消极 [xiāojí] หมดอาลัยตายอยาก, 电极 [diànjí] ขั้วไฟ, 极光 [jíguāng] ลำแสงขั้วโลก
 • 级 (級) [jí] ระดับชั้น ⟶ 超级市场 [chāojíshìchǎng] ซุปเปอร์มาเก็ต, 超级 [chāojí] ซุปเปอร์, 初级 [chūjí] ขั้นพื้นฐาน, 上级 [shàngjí] ผู้บังคับบัญชา
 • 棘 [jí] หนาม ⟶ 棘手 [jíshǒu] จัดการยาก แก้ยาก
 • 吉 [jí] โชคดี ⟶ 吉祥 [jíxiáng] โชคดี, 吉利 [jílì] โชคดี, 大吉大利 [dàjídàlì] โชคดีสมความปราถนาในทุกเรื่อง, 吉隆坡 [jílóngpō] กัวลาลัมเปอร์(เมืองหลวงของมาเลเซีย), 吉日[jírì] วันมงคล/ ฤกษ์งามยามดี
 • 即 [jí]* ทันที, แม้ว่า ⟶ 即使 [jíshǐ] แม้ว่า, 即便 [jíbiàn] แม้ว่า, 随即 [suíjí] ทันที, 即刻 [jíkè] ฉับพลัน, 即将 [jíjiāng] เกือบจะ
 • 籍 [jí] ภูมิลำเนา ⟶ 国籍 [guójí] สัญชาติ, 书籍 [shūjí] หนังสือ, 户籍 [hùjí] ทะเบียนบ้าน
 • 辑 [jí] ชุดหนังสือ ⟶ 编辑 [biānjí] บรรณาธิการ, 逻辑 [luójí] ตรรกะ, 专辑 [zhuānjí] อัลบั๊ม(เพลง)
 • 疾 [jí] โรค ⟶ 疟疾 [nüèji] มาลาเรีย, 疾病 [jíbìng] โรคเจ็บป่วย
 • 嫉 [jí] อิจฉา ⟶ 嫉妒 [jídù] อิจฉาริษยา(envy)
 • 己 [jǐ] ตัวเอง ⟶ 自己 [zìjǐ] ตัวเอง เช่น 1.你自己做吧。 เธอทำเองแล้วกัน 2.我想自己呆会儿。 ฉันอยากอยู่คนเดียวสักพัก, 知己 [zhījǐ] รู้ใจ
 • 戟 [jǐ] ง้าว
 • 挤 (擠) [jǐ] เบียดเสียด, แน่น ⟶ 挤奶 [jǐnǎi] รีดนม, 挤痘痘 [jǐdòudòu] บีบสิว, 挤出 [jǐchū] บีบออก(squeeze out)
 • 济 (濟) [jǐ]* ⟶ 济济一堂 [jǐjǐyìtáng] ชุมนุมกัน
 • 给 (給) [jǐ]* ให้ ⟶ 给予 [jǐyǔ] ให้, 给养 [jǐyǎng] เสบียงอาหาร
 • 脊 [jǐ] กระดูกสันหลัง ⟶ 脊椎 [jǐzhuī] กระดูกสันหลัง, 脊梁 [jǐliáng] สันหลัง, 屋脊 [wūjǐ] สันของหลังคา
 • 祭 [jì] เซ่นไหว้ ⟶ 祭祀 [jìsì] เซ่นไหว้, 祭拜 [jìbài] บูชาเซ่นไหว้, 祭祖 [jìzǔ] เซ่นไหว้บรรพบุรุษ, 祭品 [jìpǐn] ของเซ่นไหว้
 • 偈 [jì] คำสวดในคัมภีร์ศาสนาพุทธ
 • 髻 [jì] มวยผม ⟶ 发髻 [fàjì] มวยผม
 • 妓 [jì] โสเภณี ⟶ 妓女 [jìnǚ] โสเภณี, 娼妓 [chāngjì] โสเภณี, 妓院 [jìyuàn] ซ่อง
 • 记 (記) [jì] จดจำ ⟶ 记者 [jìzhě] นักข่าว, 记得 [jìde] จำได้, 记住 [jìzhù] จำได้, 笔记 [bǐjì] บันทึก, 笔记本电脑 [bǐjìběn diànnǎo] คอมพิวเตอร์โน๊ทบุ๊ค
 • 计 (計) [jì] คำนวณ ⟶ 估计 [gūjì] คาดหมาย คาดเดา, 计算 [jìsuàn] คำนวณ, 计算机 [jìsuànjī] คอมพิวเตอร์, 计程车 [jìchéngchē] แท๊กซี่, 会计师 [kuàijìshī] นักบัญชี, 安培计 [ānpéijì] แอมป์มิเตอร์, 伏特计 [fútèjì] โวลท์มิเตอร์
 • 技 [jì] ทักษะ, ความสามารถ ⟶ 技术 [jìshù] เทคโนโลยี/ฝีมือ, 技能 [jìnéng] ทักษะความชำนาญ
 • 济 (濟) [jì]* ข้ามฝาก, ช่วยเหลือ, มีประโยนชน์ ⟶ 经济 [jīngjì] เศรษฐกิจ, 经济学 [jīngjìxué] เศรษฐศาสตร์
 • 忌 [jì] อิจฉา, ริษยา ⟶ 忌妒 [jìdu] อิจฉา, 禁忌 [jìnjì] สิ่งต้องห้าม
 • 冀 [jì] ความหวัง,เป็นอีกชื่อหนึ่งของมณฑลเหอเป่ย(河北省) ⟶ 希冀 [xījì] ความหวัง
 • 寂 [jì] เงียบเหงา ⟶ 寂寞 [jìmò] เงียบเหงา, 冷寂 [lěngjì] เงียบวังเวง, 沉寂 [chénjì] เงียบ
 • 季 [jì] ฤดู ⟶ 雨季 [yǔjì] ฤดูฝน, 旺季 [wàngjì] ฤดูกาลที่คึกคัก, 季节性 [jìjiéxìng] ตามฤดูกาล
 • 寄 [jì] ฝาก, ส่ง ⟶ 寄信 [jìxìn] ส่งจดหมาย, 寄包裹 [jìbāoguǒ] การส่งพัสดุ
 • 迹 [jì] ร่องรอย ⟶ 奇迹 [qíjì] สิ่งมหัศจรรย์, 血迹 [xuèjì] คราบเลือด, 污迹 [wūjì] คราบสกปรก, 足迹 [zújì] รอยเท้า 名胜古迹 [míngshènggǔjì] โบราณสถาน, 遗迹 [yíjì] โบราณสถาน
 • 剂 (劑) [jì] ยา ⟶ 洗发剂 [xǐfàjì] แชมพู, 药剂师 [yàojìshī] เภสัชกร, 针剂 [zhēnjì] ยาฉีด, 杀虫剂 [shāchóngjì] ยาฆ่าแมลง
 • 继 (繼) [jì] ต่อเนื่อง ⟶ 继续 [jìxù] ต่อเนื่อง
 • 纪 (紀) [jì]* อายุ ⟶ 年纪 [niánjì] อายุ, 纪念品 [jìniànpǐn] ของที่ระลึก, 纪律 [jìlǜ] ระเบียบวินัย, 世纪 [shìjì] ศตวรรษ(century) เช่น 下个世纪 ศตวรรษหน้า
 • 既 [jì] เรียบร้อยแล้ว, ทั้ง ⟶ 既 [jì]…又 [yòu]… ทั้ง…ทั้ง, 既然 [jìrán] ในเมื่อ
 • 暨 [jì] ถึง, กับ, และ ⟶ 暨今 [jì​jīn] จนถึงทุกวันนี้(至今)
 • 绩 (績) [jì] ผลงาน ⟶ 成绩 [chéngjì] ผลสอบ ความสำเร็จ
 • 稷 [jì] ⟶ 社稷 [shèjì] เจ้าแผ่นดินหรือพระแม่โพสพ (土神和谷神)
 • 际 (際) [jì] ระหว่าง ⟶ 国际 [guójì] ระหว่างประเทศ/นานาชาติ, 交际 [jiāojì] คบค้าสมาคม, 国际劳动节 [guójìláodòngjié] วันแรงงานแห่งชาติ(International Labour Day)
 • 系 (繫) [jì]* ผูก, รัด ⟶ 鞋带系法 [xiédàijìfǎ] วิธีผูกเชือกรองเท้า, 安全带系法 [ānquándàijìfǎ] วิธีคาดเข็มขัดนิรภัย, 系安全带 [jìānquándài] คาดเข็มขัดนิรภัย, 系上安全带 [jìshàng ānquándài] คาดเข็มขัดนิรภัย(fasten your seat belt) เช่น 1.为了你们自己的安全,请系上安全带。 เพื่อความปลอดภัยของท่าน กรุณาคาดเข็มขัดนิรภัย 2.解开你座位上的安全带。 ปลดล็อคเข็มขัดนิรภัยบนที่นั่งของท่าน
 • 骥 (驥) [jì] ม้าดี(好吗)
 • 鲫 (鯽) [jì] ชื่อปลาน้ำจืดชนิดหนึ่ง ⟶ 鲫鱼[jìyú]
 • 茄 [jiā]* ⟶ 茄克 [jiākè] แจ็คเก็ต
 • 夹 [jiā] แฟ้ม, หนีบ ⟶ 文件夹 [wénjiànjiā] แฟ้มเอกสาร
 • 加 [jiā] บวก, เพิ่ม ⟶ 不加糖 [bùjiātáng] ไม่ใส่น้ำตาล, 加冕 [jiāmiǎn] สวมมงกุฎ, 加号 [jiāhào] เครื่องหมายบวก, 加仑 [jiālún] แกลลอน, 固 [jiāgù] เสริมให้มั่นคงแข็งแรง, 加快 [jiākuài] เร่งให้เร็วขึ้น, 加拿大 [jiānádà] แคนาดา, 新加坡 [ xīn jiāpō] สิงค์โปร์, 加油![jiāyóu] สู้สู้, 加油站 [jiāyóuzhàn] ปั๊มน้ำมัน, 参加 [cānjiā] เข้าร่วม(take part in), 加菲猫 [Jiāfēimāo] แมวการ์ฟิลด์(Garfield), 加班 [jiābān] ทำงานล่วงเวลา, 加班加点 [jiābānjiādiǎn] ทำงานล่วงเวลา,
  加工 [jiāgōng] เพิ่มความประณีต/กระบวนการการผลิตที่ต้องใช้มือหรือแรงงานเข้าไป
 • 家 (傢) [jiā] บ้าน, ครอบครัว ⟶ 家里 [jiālǐ] ทางบ้าน, 家庭 [jiātíng] ครอบครัว, 家务 [jiāwù] งานบ้าน, 音乐家 [yīnyuèjiā] นักดนตรี, 作家 [zuòjiā] นักประพันธ์, 科学家 [kēxuéjiā] นักวิทยาศาสตร์, 大家 [dàjiā] ทุกคน เช่น 大家好。 สวัสดีทุกคน, 家族 [jiāzú] ตระกูล
 • 嘉 [jiā] ดีงาม, งดงาม, สรรเสริญ ⟶ 嘉许 [jiāxǔ] ชื่นชม, 嘉奖 [jiājiǎng] ชมเชยและให้รางวัล
 • 佳 [jiā] ดีงาม,สวยงาม, ยอดเยี่ยม ⟶ 佳人 [jiārén] หญิงงาม, 佳丽 [jiālì] สาวสวย/นางงาม, 佳宾 [jiābīn] แขกมีเกียรติ
 • 枷 [jiā] ขื่อสวมนักโทษ ⟶ 枷锁 [jiāsuǒ] เครื่องจองจำ ,เครื่องพันธนาการ
 • 茄 [jiā]* 茄克 [jiākè] แจ็คเก็ต
 • 痂 [jiā] สะเก็ดแผล
 • 迦 [jiā] ⟶ 释迦牟尼 [shìjiāmóuní] ศากยมุนี
 • 珈 [jiā] เครื่องประดับหยกหญิงจีนโบราณ
 • 颊 (頰) [jiá] แก้ม ⟶ 面颊 [miànjiá] แก้ม
 • 郏 (郟) [jiá] อำเภอเจียในมณฑลเหอหนาน
 • 荚 (莢) [jiá] ฝัก ⟶ 豆荚 [dòujiá] พืชตระกูลถั่วที่มีฝัก
 • 甲 [jiǎ] กระดอง, เกราะ, อันดับที่หนึ่ง ⟶ 甲虫 [jiǎchóng] แมลงเต่าทอง, 剪指甲 [jiǎnzhǐjiǎ] ตัดเล็บ, 指甲刀 [zhǐjiadāo] กรรไกรตัดเล็บ, 洗甲水 [xǐjiǎshuǐ ] น้ำยาล้างเล็บ, 铠甲 [kǎijiǎ] เสื้อเกราะ(suit of armour), 铠甲勇士 [kǎijiǎ yǒngshì] เกราะนักรบ, 装甲车辆 [zhuāngjiǎ chēliàng] รถหุ้มเกราะ, 装甲轿车 [zhuāngjiǎ jiàochē] รถเก๋งหุ้มเกราะ
 • 贾 (賈) [jiǎ] แซ่เจี่ย
 • 钾 (鉀) [jiǎ] สารโปแตสเซียม ⟶ 钾肥 [jiǎféi] ปุ๋ยเคมีโปแตช
 • 假 [jiǎ]* ปลอม, เทียม ⟶ 假使 [jiǎshǐ] ถ้า, 假如 [jiǎrú] ถ้า, 假话 [jiǎhuà] โกหกพกลม
 • 假 [jià]* วันหยุด ⟶ 放假 [fàngjià] ปิดเทอม, 请假 [qǐngjià] ลาหยุด(กิจ/ป่วย), 假期 [jiàqī] วันหยุด, 病假 [bìngjià] การลาป่วย, 休假 [xiūjià] ลาพักร้อน, 事假 [shìjià] ลากิจ, 产假 [chǎnjià] การลาคลอด
 • 价 [jià] ราคา ⟶ 减价 [jiǎnjià] ลดราคา, 价值 [jiàzhí] มูลค่า, 您说个价吧。 คุณลองบอกราคามาสิ, 价格 [jiàgé] ราคา เช่น 你的价格太高了。 ราคาของคุณสูงมากเลย, 价值 [jiàzhí] มูลค่า, 等价交换 [děng​jià​jiāo​huàn​] การแลกเปลี่ยนสินค้าที่มีมูลค่าเท่ากัน
 • 架 [jià] ชั้นวางของ ⟶ 书架 [shūjià] ชั้นหนังสือ, 十字架 [shízìjià] ไม้กางเขน, 吵架 [chǎojià] ทะเลาะวิวาท, 打架 [dǎjià] ชกต่อยกัน
 • 嫁 [jià] แต่งงาน (หญิงแต่งออก) ⟶ 嫁妆 [jiàzhuāng] สินเดิม, 嫁接 [jiàjiē] ทาบกิ่ง
 • 驾 (駕) [jià] ขับขี่ ⟶ 驾驶 [jiàshǐ] ขับขี่, 驾驶执照 [jiàshǐzhízhào] ใบอนุญาติขับขี่, 驾照 [jiàzhào] ใบอนุญาติขับขี่, 劳驾 [láojià] ขอโทษ (Excuse me)
 • 稼 [jià] เพาะปลูก ⟶ 庄稼 [zhuāngjia] พืชเกษตรในเรือกสวนไร่นา, 稼穑 [jiàsè] การทำไร่ไถนา
 • 尖 [jiān] แหลม ⟶ 脚尖 [jiǎojiān] ปลายเท้า, 尖兵 [jiānbīng] หน่วยทหารสอดแนม, 尖利 [jiānlì] แหลมคม, 顶尖 [dǐngjiān] บนสุด
 • 奸 (姦) [jiān] ชั่วร้าย, เป็นชู้ ⟶ 奸计[jiānjì] แผนชั่ว, 奸淫 [jiānyín] ผิดประเวณี/ข่มขืนชำเรา, 奸夫 [jiānfū] ชายชู้, 奸妇 [jiānfù] หญิงชู้, 强奸 [qiángjiān] ข่มขืน
 • 间 (間) [jiān]* ห้อง, บ้าน ⟶ 时间 [shíjiān] เวลา, 房间 [fángjiān] ห้อง, 车间 [chējiān] โรงงาน, 太平间 [tàipíngjiān] ห้องดับจิต(mortuary)
 • 兼 [jiān] สองเท่า ⟶ 兼差 [jiānchāi] ทำอย่างอื่นควบคู่กันไป, 兼容 [jiānróng] เข้ากันได้
 • 监 (監) [jiān] ⟶ คุก ตะราง, เฝ้าดู ⟶ 监狱 [jiānyù] คุก, 监牢 [jiānláo] คุก, 监禁 [jiānjìn] คุมขัง
 • 坚 (堅) [jiān] แข็งแกร่ง ⟶ 坚固 [jiāngù] แข็งแกร่ง, 坚持 [jiānchí] ทำต่อไป/ยืนหยัดต่อไป เช่น 坚持下去 พยายามทำต่อไป, 坚强 [jiānqiáng] เข้มแข็ง
 • 艰 (艱) [jiān] ยากลำบาก ⟶ 艰苦 [jiānkǔ] ยากลำบาก, 艰难 [jiānnán] ลำบาก, 艰辛 [jiānxīn] ยากลำบาก
 • 煎 [jiān] ทอด(fry) ⟶ 煎鸡蛋 [jiānjīdàn] ทอดไข่, 煎蛋 [jiāndàn] ไข่ดาว/ไข่เจียว
 • 剪 (翦) [jiǎn] กรรไกร ⟶ 剪刀 [jiǎndāo] กรรไกร, 剪接 [jiǎnjiē] การตัดต่อภาพยนตร์, 剪彩 [jiǎncǎi] ตัดริบบิ้นเปิดงาน
 • 减 (減) [jiǎn] ลบ, ลด ⟶ 3减2等于1 [sānjiǎnèrděngyúyī] สามลบสองเท่ากับหนึ่ง, 减价 [jiǎnjià] ลดราคา, 大减价 [dàjiǎnjià] โปรโมชั่น/ลดราคาครั้งใหญ่, 减肥 [jiǎnféi] ลดความอ้วน เช่น 我想减肥。 ฉันอยากลดความอ้วน
 • 碱 (堿) [jiǎn] ด่าง(alkali) ⟶ 土壤碱度 [tǔrǎng jiǎndù] ความเป็นด่างของดิน
 • 茧 [jiǎn] รังไหม ⟶ 蚕茧 [cánjiǎn] รังไหม
 • 简 (簡) [jiǎn] ย่อ, ง่าย ⟶ 简体字 [jiǎntǐzì] อักษรจีนตัวย่อ(simplified Chinese character), 繁体字 [fántǐzì] อักษรจีนตัวเต็ม(traditional Chinese character), 简单 [jiǎndān] ง่ายๆ, 简直 [jiǎnzhí] อย่างง่ายๆ แท้ๆเลย, 简直太棒了! [jiănzhítàibàngle] สุดยอดไปเลย
 • 检 (檢) [jiǎn] ตรวจ ⟶ 体检 [tíjiǎn] ตรวจสุขภาพ, 检查 [jiǎnchá] ตรวจสอบ เช่น 我检查一下。 ฉันขอตรวจหน่อย, 检验 [jiǎnyàn] ตรวจสอบ พิสูจน์
 • 间 (間) [jiàn] ⟶ 间谍 [jiàndié] สปาย/spy, 间谍程序 [jiàndié chéngxù] สปายแวร์/spyware, 暗中监视 [ànzhōng jiānshì] สอดแนม เช่น 这种飞行机器,可用于跟踪罪犯和暗中监视公众活动。
 • 剑 (劍) [jiàn] กระบี่ ⟶ 击剑 [jījiàn] ฟันกระบี่, 宝剑 [bǎojiàn] กระบี่วิเศษ, 剑身 ตัวกระบี่ ,剑刃 คมกระบี่, 剑尖 ปลายกระบี่ ,剑背 สันกระบี่ , 剑柄 ด้ามกระบี่,剑袍 พู่กระบี่
 • 荐 (薦) [jiàn] แนะนำ ⟶ 推荐 [tuījiàn] แนะนำ
 • 见 (見) [jiàn] เห็น, พบเจอ ⟶ 意见 [yìjiàn] ความคิดเห็น, 见面 [jiànmiàn] พบหน้า, 见外 [jiànwài] ถือสา, 来见 [láijiàn] มาพบ, 见 [jiàn] พบเจอ เช่น 1.好久不见! ไม่เจอกันตั้งนาน 2.见到你很高兴。 ยินดีที่ได้รู้จักครับ
 • 舰 (艦) [jiàn] เรือรบ(warship) ⟶ 舰船 [jiànchuán] เรือรบ, 战舰 [zhànjiàn] เรือรบ,航空母舰 [hángkōngmǔjiàn] เรือบรรทุกเครื่องบิน
 • 渐 (漸) [jiàn] ทีละน้อย ⟶ 渐变 [jiànbiàn] ค่อยๆ, 渐进 [jiànjìn] ค่อยๆ ก้าวหน้า
 • 溅 (濺) [jiàn] กระเซ็น(ของเหลว) ⟶ 喷溅 [pēnjiàn] แตกกระเซ็น(ของเหลว)
 • 件 [jiàn] เอกสาร, เรื่อง(ลักษณะนาม) ⟶ 文件夹 [wénjiànjiā] แฟ้มเอกสาร, 零件 [língjiàn] อะไหล่, 证件 [zhèngjiàn] เอกสารยืนยัน, 我忘了一件事。 ฉันลืมไปเรื่องหนึ่ง, 邮件 [yóujiàn] เมล์/จดหมาย
 • 建 [jiàn] สร้าง, ก่อสร้าง ⟶ 建国 [jiànguó] สถาปนาประเทศ, 建材 [jiàncái] อุปกรณ์ก่อสร้าง, 建立 [jiànlì] ก่อตั้ง, 建筑 [jiànzhù] สร้าง ก่อสร้าง, 建筑师 [jiànzhùshī] สถาปนิก, 建造 [jiànzào] ก่อสร้าง, 建设 [jiànshè] สร้าง, 建筑师 [jiànzhùshī] สถาปนิก
 • 健 [jiàn] แข็งแรง ⟶ 健壮的 [jiànzhuàngde] บึกบึน/กำยำ, 健美操 [jiànměicāo] แอโรบิค, 健康 [jiànkāng] สุขภาพแข็งแรง เช่น 1.健康最重要。 สุขภาพสำคัญที่สุด 2.祝您健康长寿! ขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาว
 • 键 [jiàn] คีย์, กลอนประตู ⟶ 键盘 [jiànpán] คีย์บอร์ด, 关键 [guānjiàn] ข้อต่อที่สำคัญ จุดสำคัญ
 • 践 [jiàn] เหยียบ, ย่ำ ⟶ 实践 [shíjiàn] การปฎิบัติ เช่น 在实践中 ในท่ามกลางการปฎิบัติ, 践踏 [jiàntà] เหยียบย่ำ เช่น 严禁践踏 [yánjìn jiàntà] ห้ามเหยียบย่ำ
 • 饯 (餞) [jiàn] ⟶ 饯别 [jiànbié] เลี้ยงส่ง, 饯行 [jiànxíng] เลี้ยงส่ง(farewell dinner)
 • 箭 [jiàn] ลูกธนู,ลูกศร ⟶ 火箭 [huǒjiàn] ธนู(rocket), 一箭双雕 [yíjiàn shuāngdiāo] ยิงกระสุนนัดเดียวได้นก 2 ตัว, 射箭 [shèjiàn] ยิงธนู, 箭猪 [jiànzhū] เม่น, 箭鱼 [jiànyú] ปลาดาบ(swordfish), 箭头 [jiàntóu] หัวลูกศร, 箭头符号 [jiàntóufúhào] เครื่องหมายหัวลูกศร, 箭靶 [jiànbǎ] เป้าปา
 • 鉴 (鑑) [jiàn] วินิจฉัย ⟶ 鉴别 [jiànbié] วินิจฉัยแยกแยะ(distinguish)
 • 江 [jiāng] แม่น้ำ(river) ⟶ 江南 [jiāngnán] เจียงหนาน, 浙江 [zhèjiāng] เจ้อเจียง, 江苏 [jiāngsū] เจียงซู, 江湖 [jiānghú] ทั่วทิศทั่วแดน/ยุทธจักร, 长江 [chángjiāng] ฉางเจียง
 • 姜 (薑) [jiāng] ขิง(ginger)
 • 疆 [jiāng] เขตแดน(border) ⟶ 新疆 [xīnjiāng] ซินเจียง/ซินเกียง, 万寿无疆 [wànshòuwújiāng] ทรงพระเจริญ
 • 将 (將) [jiāng]* ประคอง, นำ ⟶ 将来 [jiānglái] อนาคต, 将要 [jiāngyào] จะ, 将信将疑 [jiāngxìnjiāngyí] ครึ่งเชื่อครึ่งสงสัย, 将心比心 [jiāngxīnbǐxīn] เอาใจเขามาใส่ใจเรา, 即将 [jíjiāng] ใกล้จะ
 • 浆 (漿) [jiāng] ของเหลวที่ข้น ⟶ 浆糊 [jiànghu] แป้งเปียก, 豆浆 [dòujiāng] น้ำเต้าหู้, 血浆 [xuèjiāng] พลาสม่าเลือด/น้ำเหลือง, 浆果 [jiāngguǒ] ผลเบอร์รี่(berry)
 • 讲 (講) [jiǎng] พูด ⟶ 讲话 [jiǎnghuà] พูด, 讲课 [jiǎngkè] บรรยาย, 讲究 [jiǎngjiu] พิถีพิถัน, 演讲 [yǎnjiǎng] ปาฐกถา(make a speech), 讲解 [jiǎngjiě] อธิบาย(explain), 听讲 [tīngjiǎng] ฟังคำบรรยาย, 鸡同鸭讲 [jītóng yājiǎng] คุยกันไม่รู้เรื่อง(เป็ดกับไก่คุยกัน)
 • 奖 (奬) [jiǎng] รางวัล ⟶ 夸奖 [kuājiǎng] ชม(praise), 过奖 [guòjiǎng] ชมเกินไป(overpraise), 奖金 [jiǎngjīn] เงินโบนัส(bonus), 奖学金 [jiǎngxuéjīn] เงินทุนการศึกษา(scholarship), 奖牌 [jiǎngpái] เหรียญรางวัล, 获奖 [huòjiǎng] ได้รับรางวัล, 奖励 [jiǎnglì] ให้รางวัล, 中奖 [zhòngjiǎng] ถูกล๊อตเตอรี่(to win a prize in a lottery), 一等奖 [yīděngjiǎng] รางวัลที่1(first prize ) , 二等奖 [èrděngjiǎng] รางวัลที่2(second prize)
 • 将 (將) [jiàng]* นายพล, แม่ทัพ ⟶ 将士 [jiàngshì] นายทหารและเหล่าทหารหาญ, 元帅 [yuánshuài] จอมพล, 大元帅 [dàyuánshuài] จอมทัพ
 • 降 [jiàng]* ตกลง, ลดลง ⟶ 降临 [jiànglín] มาถึง บังเกิดขึ้น, 降价 [jiàngjià] ลดราคา เช่น 降一点价可以吗? ลดราคาหน่อยได้ไหมครับ , 降落 [jiàngluò] ลงสู่พื้นดิน(เครื่องบิน), 投降 [tóuxiáng] ยอมแพ้
 • 酱 (醬) [jiàng] ซอส, เครื่องปรุงรส ⟶ 酱油 [jiàngyóu] ซอสถั่วเหลือง/ซีอิ้ว, 豆酱 [dòujiàng] เต้าเจี้ยว, 果酱 [guǒjiàng] แยมผลไม้
 • 匠 [jiàng] ช่าง ⟶ 工匠 [gōngjiàng] ช่างฝีมือ(craftsman), 木匠 [mùjiang] ช่างไม้(carpenter), 鞋匠 [xiéjiàng] ช่างทำรองเท้า(shoemaker), 巧匠 [qiǎojiàng] ช่างฝีมือ(a skillful craftsman)
 • 蕉 [jiāo] กล้วย ⟶ 香蕉 [xiāngjiāo] กล้วยหอม, 芭蕉 [bājiāo] กล้วยน้ำว้า
 • 浇 [jiāo] รดน้ำ, ทดน้ำ, สาด ⟶ 浇花 [jiāohuā] รดน้ำดอกไม้/รดน้ำต้นไม้
 • 交 [jiāo] มอบ, ส่ง, คบค้าสมาคม,จ่าย ⟶ 交谊舞 [jiāoyìwǔ] เต้นลีลาศ, 交通 [jiāotōng] คมนาคม, 打交道 [dǎjiāodào] ไปติดต่อ, 交响乐 [jiāoxiǎngyuè] เพลงซิมโฟนี(symphony), 交通工具 [jiāotōnggōngjù] ยานพาหนะ, 水电费怎么交? ค่าน้ำค่าไฟจ่ายอย่างไร, 交朋友 [jiāopéngyou] คบเพื่อน(to make friends), 交货港 [jiāohuògǎng] เมืองท่าส่งมอบสินค้า,提交 [tíjiāo] ส่งมอบ
 • 郊 [jiāo] ชานเมือง ⟶ 郊区 [jiāoqū] ชานเมือง, 市郊 [shìjiāo] ชานเมือง
 • 胶 (膠) [jiāo] ยาง, เหนียว ⟶ 胶囊 [jiāonáng] ยาแคปซูล, 胶卷 [jiāojuǎn] ฟิลม์ (ถ่ายรูป/หนัง), 胶水 [jiāoshuǐ] กาวน้ำ, 胶带 [jiāodài] เทปกาว, 胶原蛋白 [jiāoyuándànbái] คอลลาเจน(collagen), 胶水 [jiāoshuǐ] กาวน้ำ(gluewater), 胶鞋 [jiāoxié] รองเท้ายาง, 胶带 [jiāodài] เทปกาว, 胶片 [jiāopiàn] ฟิลม์, 电影胶片 [diànyǐngjiāopiàn] ฟิล์มภาพยนต์
 • 教 [jiāo]* สอน ⟶ 教书 [jiāoshū] สอนหนังสือ(teach)
 • 娇 [jiāo] อ่อนช้อย,น่ารัก ⟶ 撒娇 [sājiāo] งอน, 娇艳 [jiāoyàn] งามเพริศพริ้ง, 娇嫩 [jiāonèn] อ่อนช้อยและน่ารัก, 娇宠 [jiāochǒng] โปรดปราน, 娇媚 [jiāomèi] ออดอ้อน/ฉอเลาะ
 • 骄 [jiāo] หยิ่งผยอง ⟶ 骄纵 [jiāozòng] ตามใจจนเหลิง/กำเริบเสิบสาน, 骄傲 [jiāo ào] หยิ่งผยอง, 骄人 [jiāorén] เป็นที่น่าประทับใจ/เป็นที่น่าพอใจ , 业绩骄人 [yèjī jiāorén] ผลประกอบการเป็นที่น่าพอใจ
 • 椒 [jiāo] พริก ⟶ 胡椒 [hújiāo] พริกไทย(pepper), 辣椒 [làjiāo] พริก(chili)
 • 焦 [jiāo] ⟶ 聚焦 [jùjiāo] โฟกัส(focus), 焦点 [jiāodiǎn] จุดโฟกัส(focal point),焦虑 [jiāolǜ] ร้อนรนใจ กระวนกระวายใจ
 • 蕉 [jiāo] ⟶ 美人蕉 [měirénjiāo] พุทธรักษา, 香蕉 [xiāngjiāo] กล้วยหอม, 芭蕉 [bājiāo] กล้วยน้ำหว้า
 • 礁 [jiāo] โขดหิน, แนวปะการัง ⟶ 礁石 [jiāoshí] โขดหิน
 • 角 [jiǎo] มุม,เขา ⟶ 海角 [hǎijiǎo] แหลม, 角度 [jiǎodù] มุม, 角落 [jiǎoluò] มุม(corner)
 • 矫 (矯) [jiǎo] แก้ไข ⟶ 矫形 [jiǎoxíng] ปรับสรีระ, 牙齿矫正 [yáchǐ jiǎozhèng] จัดฟัน
 • 脚 (腳) [jiǎo] เท้า ⟶ 脚步 [jiǎobù] ฝีเท้า(footstep), 脚步声 [jiǎobùshēng] เสียงฝีเท้า, 脚镣 [jiǎoliào] โซ่ตรวน, 脚趾 [jiǎozhǐ] นิ้วเท้า(toe), 脚跟 [jiǎogēn] ส้นเท้า(heel), 七手八脚 [qīshǒubājiǎo] หลายคนช่วยกันจนชุลมุนวุ่นวาย, 前后脚儿 [qiánhòujiǎor] ก่อนหลังกันแป๊บเดียว/คลาดกันแค่นิดเดียว
 • 搅 (攪) [jiǎo] กวน(stir) ⟶ 打搅 [dǎjiǎo] รบกวน(disturb), 搅拌 [jiǎobàn] กวน/ผสมให้เข้ากัน, 搅拌机 [jiǎobànjī] เครื่องผสม/เครื่องปั่น, 搅拌车 [jiǎobànchē] รถผสม(ปูน), 水泥搅拌车 [shuǐní jiǎobànchē] รถผสมปูน/รถผสมคอนกรีต
 • 饺 (餃) [jiǎo] เกี้ยว ⟶ 饺子 [jiǎozi] เกี๊ยวแบบเกี๊ยวซ่า(dumpling), 水饺 [shuǐjiǎo] เกี๊ยวต้ม, 蒸饺 [zhēngjiǎo] เกี๊ยวนึ่ง, 馄饨 [húntún] เกี๊ยว, 炸饺 [zhàjiǎo] เกี๊ยวทอด
 • 剿 [jiǎo] ปราบปราม ⟶ 围剿 [wéijiǎo] ล้อมปราบ
 • 缴 (繳) [jiǎo] นำส่ง(ส่วย,ภาษี) ⟶ 缴税 [jiǎoshuì] เสียภาษี(pay the tax)
 • 窖 [jiào] ห้องใต้ดิน ⟶ 窖肥 [jiàoféi] ปุ๋ยหมัก
 • 觉 [jiào]* นอน ⟶ 睡觉 [shuìjiào] นอนหลับ
 • 叫 [jiào] เรียก ⟶ 叫做 [jiàozuò] เรียกว่า, 叫唤 [jiàohuàn] ร้อง, 叫喊 [jiàohǎn] ตะโกน, 呼叫中心 [hūjiào zhōngxīn] คอลเซ็นเตอร์(Call Center), 你叫什么名字? คุณชื่ออะไร, 快叫救护车! เรียกรถพยาบาลด่วน
 • 轿 (轎) [jiào] ⟶ 轿车 [jiàochē] รถเก๋ง, 花轿 [huājiào] เกี้ยวเจ้าสาว
 • 较 (較) [jiào] เปรียบเทียบ ⟶ 比较 [bǐjiào] ค่อนข้าง/เปรียบเทียบ(compare)
 • 教 [jiào]* ⟶ 请教 [qǐngjiào] ขอคำแนะนำ, 宗教 [zōngjiào] ศาสนา(religion), 佛教 [fójiào] พุทธศาสนา(Buddhism), 回教 [huíjiào] ศาสนาอิสลาม(伊斯兰教) , 基督教 [jīdūjiào] ศาสนาคริสต์(Christianity), 教室 [jiàoshì] ห้องเรียน, 教育 [jiàoyù] การศึกษา(education), 基础教育 [jīchǔ jiàoyù] การศึกษาขั้นพื้นฐาน, 远距教育 [yuǎnjù jiāoyù] การศึกษาทางไกล, 义务教育 [yìwù jiàoyù] การศึกษาภาคบังคับ, 成人教育 [chéngrén jiàoyù] การศึกษาผู้ใหญ่, 非正规教育 [fēizhèngguī jiàoyù] การศึกษานอกระบบ
 • 阶 [jiē] ขั้นบันได ⟶ 台阶 [táijiē] ขั้นบันได, 台阶灯 ไฟขั้นบันได, 阶梯 [jiētī] บันได/ขั้นบันได, 进阶 [jìnjiē] ก้าวหน้า, 阶级 [jiējí] ชนชั้น
 • 皆 [jiē] ทั้งหมด ⟶ 比比皆是 [bǐbǐjiēshì] มีอยู่ทุกที่
 • 接 [jiē] รับ, ติดต่อ ⟶ 接电话 [jiēdiànhuà] รับโทรศัพท์, 接受 [jiēshòu] รับ, 接收 [jiēshōu] ได้รับ, 接线员 [jiēxiànyuán] พนักงานรับสายโทรศํพท์, 接近 ใกล้ ⟶ 接近攻击 [jiējìngōngjī การโจมตีแบบประชิดตัว, 接吻 [jiēwěn] จูบ ⟶ 在公共场所接吻 จูบกันในที่สาธารณะ, 接电线 ต่อสายไฟ ⟶ 电工把电线接好了, 连接 [liánjiē] เชื่อมต่อ/connect, 接球 รับบอล, 接到一封信 ได้รับจดหมาย, 接受 [jiēshòu] รับ ⟶ 接受捐助, 去火车站接人 ไปรับคนที่สถานี, 接地 [jiēdì] ต่อสายดิน
 • 揭 [jiē] ⟶ 按揭 [ànjiē] สินเชื่อที่อยู่อาศัย(จดจำนอง, mortgage), 按揭贷款 [ànjiē dàikuǎn] เงินกู้สินเชื่อที่อยู่อาศัย, 申请按揭 [shēnqǐng ànjiē] ยื่นขอสินเชื่อที่อยู่อาศัย(จดจำนอง), 揭开 [jiēkāi] เปิดเผย,按揭 [ànjiē] สินเชื่อที่อยู่อาศัย(mortgage)
 • 街 [jiē] ถนน,ตลาด ⟶ 美食街 [měishíjiē] ฟูดเซ็นเตอร์, 街头 [jiētóu] มุมถนน
 • 节 (節) [jié] เทศกาล ⟶ 节日 [jiérì] เทศกาล, 节目 [jiémù] รายการ, 季节 [jìjié] เทศกาล(season), 节约 [jiéyuē] ประหยัด(save), 春节 [chūnjié] วันตรุษจีน, 母亲节 [mǔqīnjié] วันแม่, 父亲节 [fùqīnjié] วันพ่อ, 儿童节 [értóngjié] วันเด็ก, 教师节 [jiàoshījié] วันครู, 国庆节 [guóqìngjié] วันชาติ, 中秋节 [zhōngqiūjié] วันไหว้พระจันทร์ , 感恩节 [gǎnēnjié] วันขอบคุณพระเจ้า , 圣诞节 [shèngdànjié] วันคริสต์มาส, 情人节 [qíngrénjié] วันวาเลนไทน์
 • 睫 [jié] ⟶ 睫毛 [jiémáo] ขนตา, 睫毛膏 [jiémáogāo] มาสคาร่า,
 • 捷 [jié] ⟶ 捷克 [jiékè] สาธารณรัฐเช็ก(Czech), 捷运 [jiéyùn] การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน / รถไฟใต้ดิน
 • 结 (結) [jié]* สิ้นสุด, ผูก ⟶ 结义 [jiéyì] สาบานเป็นพี่น้องกัน, 结束 [jiéshù] จบ, 结婚 [jiéhūn] แต่งงาน, 团结 [tuánjié] สามัคคี, 结果 [jiéguǒ] ออกผล, 结束 [jiéshù] จบ(end), 结石 [jiéshí] นิ่ว, 结合 [jiéhé] ประสาน, 结实 [jiēshi] แข็งแรง, 结巴 [jiēba] ติดอ่าง, 结果 [jiéguǒ] ออกผล, 结局 [jiéjú] ผลสุดท้าย/ตอนจบ
 • 洁 (潔) [jié] สะอาด ⟶ 洁白 [jiébái] ขาวสะอาด, 洗洁精 [xǐjiéjīng] น้ำยาล้างจาน(dishwashing liquid), 简洁 [jiǎnjié] สั้นกระทัดรัดและได้ใจความ, 清洁的 [qīngjiéde] สะอาด
 • 杰 (傑) [jié] ฮีโร่,ยอดคน ⟶ 李连杰 [Lǐ Liánjié] หลี่เหลียนเจี๋ย/Jet Li(นักแสดงจีน)
 • 劫 [jié] ปล้น ⟶ 劫掠 [jiélüè] ปล้น, 打劫 [dǎjié] ปล้น เช่น 我被打劫了。 ฉันถูกปล้น , 劫持 [jiéchí] จี้(hijack), 劫匪 [jiéfěi] โจรปล้น, 劫机 [jiéjī] จี้เครื่องบิน, 劫狱 [jiéyù] ปล้นคุก, 劫道 [jiédào] ปล้นกลางทาง
 • 截 [jié] ⟶ 截至 [jiézhì] จนกระทั่งถึง(up to), 截止 [jiézhǐ] หมดเขต/สิ้นสุด เช่น 1.报名截止日期 หมดเขตรับสมัคร 2.付款日期截止到30号。 ชำระเงินได้จนถึงวันที่30
 • 姐 [jiě] พี่สาว ⟶ 姐姐 [jiějie] พี่สาว, 姐妹 [jiěmèi] พี่สาวและน้องสาว, 小姐 [xiǎojiě] นางสาว/ใช้เรียกหญิงสาวที่ยังไม่ได้แต่งงาน
 • 解 [jiě]* แยกออก แก้ออก ⟶ 误解 [wùjiě] เข้าใจผิด, 解释 [jiěshì] อธิบาย, 解说员 [jiěshuōyuán] ผู้บรรยาย, 解雇 [jiěgù] เลิกจ้างงาน, 解雇通知书 [jiěgùtōngzhīshū] จดหมายให้ออกจากงาน
 • 疥 [jiè] ⟶ 疥癣 [jièxuǎn] โรคหิด
 • 借 (藉) [jiè] ยืม ⟶ 借过 [jiè guò] ขอโทษ(ขอผ่านทาง), 借口 [jièkǒu] ข้ออ้าง, 借贷 [jièdài] กู้เงิน, 分享 [fēnxiǎng] แบ่งปัน(to share) เช่น 借分享 ยืมแบ่งปัน, 我想借这本书。 ฉันอยากยืมหนังสือเล่มนี้
 • 界 [jiè] เขต, ขอบเขต, อาณาจักร, ครั้ง ⟶ 世界 [shìjiè] โลก, 世界杯 [shìjièbēi] ฟุตบอลโลก(World Cup) เช่น 我想看世界杯。 ฉันอยากดูการแข่งขันฟุตบอลโลก, 第29届奥林匹克运动会。 การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกครั้งที่ 29
 • 芥 [jiè]* วาซาบิ ⟶ 芥末 [jièmo] วาซาบิ(mustard/wasabi), 芥兰菜 [gàiláncài] ผักคะน้า, 芥菜 [gàicài] ผักกระหล่ำ
 • 戒 [jiè] เลิก(give up), ศีล, ข้อห้าม ⟶ 戒指 [jièzhǐ] แหวน, 钻戒 [zuànjiè] แหวนเพชร, 戒严 [jièyán] กฎอัยการศึก/เคอร์ฟิวส์, 戒烟 [jièyān] เลิกสูบบุหรี่, 戒毒 [jièdú] เลิกยาเสพติด, 劝戒 [quànjiè] ตักเตือน, 告戒 [gàojiè] เตือน, 戒律 [jièlǜ] ศีล, 犯戒 [fànjiè] ผิดศีล/ฝ่าฝืนข้อห้าม, 斋戒 [zhāijiè] ถือศีลกินเจ, 破戒 [pòjiè] อาบัติ, 戒律 [jièlǜ] ศีล, 守戒律 [shǒujièlǜ] รักษาศีล, 五戒 [wǔjiè] ศีลห้า, 求授五戒 [qiúshòuwǔjiè] ขอรับอาราธนาศีลห้า
 • 诫 (誡) [jiè] เตือน ⟶ 告诫 [gàojiè] กล่าวเตือน(warn), 劝诫 [quànjiè] ตักเตือน(admonish), 警诫 [jǐngjiè] กล่าวเตือน(เพื่อให้ปรับปรุง)
 • 巾 [jīn] ผ้า ⟶ 毛巾 [máojīn] ผ้าขนหนู(towel), 围巾 [wéijīn] ผ้าพันคอ(scarf)
 • 今 [jīn] ปัจจุบัน ⟶ 今后 [jīnhòu] วันหลัง, 今天 [jīntiān] วันนี้(today), 今天晚上 [jīntiānwǎnshang] เย็นนี้, 今晚 [jīnwǎn] เย็นนี้, 今年 [jīnnián] ปีนี้, 如今 [rújīn] ปัจจุบันนี้, 至今 [zhìjīn] จนถึงทุกวันนี้, 当今 [dāngjīn] วันนี้
 • 金 [jīn] ทอง ⟶ 五金 [wǔjīn] ฮาร์ดแวร์(hardware), 五金店 [wǔjīndiàn] ร้านฮาร์ดแวร์(hardware store), 黄金 [huángjīn] ทองคำ(gold), 白金 [báijīn] ทองขาว(platinum), 合金 [héjīn] โลหะผสม(alloy), 镀金 [dùjīn] ชุบทอง(gold-plate), 金刚 [jīngāng] คิงคอง , 百变金刚 [bǎibiànjīngāng] ทรานซ์ฟอร์มเมอร์(ภาพยนต์),金不换 [jīnbuhuàn] โหระพา, 金融 [jīn​róng] ไฟแนนซ์
 • 斤 (觔) [jīn] หน่วยชั่งน้ำหนัก ⟶ 公斤 [gōngjīn] กิโลกรัม(kilogram), 公里 [gōnglǐ] กิโลเมตร(kilometer)
 • 津 [jīn] ⟶ 天津 [Tiānjīn] เทียนจิน(เมืองในจีน), 津贴 [jīntiē] เบี้ยเลี้ยง, 问津 [wènjīn] สอบถาม
 • 筋 [jīn] เอ็น ⟶ 抽筋 [chōujīn] เป็นตะคริว(have cramp), 橡皮筋 [xiàngpíjīn] หนังยาง, 动脑筋 [dòngnǎojīn] ใช้สมอง
 • 仅 (僅) [jǐn] เพียงแต่(only) ⟶ 不仅 [bùjǐn] ไม่เพียงแต่(not just), 不仅/不但…而且…”。 ไม่เพียงแต่…แต่ยัง… (not only…but also…)
 • 紧 [jǐn] แน่น,คับ ⟶ 紧张 [jǐnzhāng] ตื่นเต้น(แบบกังวล), 别紧张 [biéjǐnzhāng] ไม่ต้องตื่นเต้น/ไม่ต้องเครียด, 紧急 [jǐnjí] เร่งด่วน, 太紧 [ tàijǐn] คับเกินไป/กระชั้นชิดเกิดไป เช่น 我们想去云南放松放松,所以不希望时间安排得太紧。พวกเราจะไปพักผ่อนกันที่ยูนนานกันสักหน่อย แต่ไม่อยากให้จัดเวลากระชั้นชิดเกินไป , 紧 [jǐn] คับ เช่น 可惜有点儿紧。 น่าเสียดายคับไปหน่อย
 • 谨 (謹) [jǐn] ระมัดระวัง ⟶ 谨慎 [jǐnshèn] ระมัดระวัง/รอบคอบ ตัวอย่าง 还挺谨慎的加了禁制 [hái tǐng jǐnshèn de jiāle jìnzhì] ยังคงต้องระมัดระวังและเพิ่มข้อจำกัด
 • 锦 (錦) [jǐn] ⟶ 胡锦涛 [Hú Jǐntāo] หูจิ่นเทา
 • 进 (進) [jìn] เข้าไป,ก้าวหน้า ⟶ 进口 [jìnkǒu] นำเข้า(import), 进步 [jìnbù] ก้าวหน้า(improve), 进入 [jìnrù] เข้า(enter), 改进 [gǎijìn] ปรับปรุง, 进口货 [jìnkǒuhuò] สินค้านำเข้า, 进球 [jìnqiú] ยิงลูกเข้าประตู (不进球 ยิงลูกไม่เข้า)
 • 近 [jìn] ใกล้ ⟶ 附近 [fùjìn] แถวๆนี้/บริเวณใกล้เคียง(nearby), 最近 [zuìjìn] ใกล้ที่สุด
 • 劲 (勁) [jìn]* แข็งแรง, อารมณ์, สนุก, ท่าทาง ⟶ 使劲 [shǐjìn] ออกแรง, 真没劲 ไม่มีรสชาติเลยจริงๆ
 • 尽 (盡) [jìn] ให้ถึงที่สุด, ให้เต็มที่ ⟶ 尽… [jìn…] …ถึงที่สุด/ให้เต็มที่ , 尽力 [jìnlì] พยายามจนถึงที่สุด, 尽头 [jìntóu] ท้ายสุด, 人尽其才 [rénjìnqícái] ใช้คนให้เต็มความสามารถของเขาทีมีอยู่, 物尽其用 [wùjìnqíyòng] ใช้สิ่งของทุกอย่างให้คุ้มค่าที่สุด, 尽力而为 [jìnlìérwéi] พยายามอย่างสุดความสามารถ, 尽你的全力! ทำให้ดีที่สุด, 尽心 [jìnxīn] ทุ่มเทใจทำอย่างเต็มความสามารถ, 尽情 [jìnqíng] สุดจิตสุดใจ, 尽量 [jǐnliàng] อย่างสุดความสามารถ เช่น 我尽量做了。 ฉันทำดีที่สุดแล้ว , 尽快 [jǐnkuài] รีบเท่าที่ทำได้, 他的确已尽了人事。 [tā díquè yǐ jìn le rénshì] เขาได้ทําทุกสิ่งเท่าที่จะทําได้(人事 เรื่องทางโลก)
 • 晋 (晉) [jìn] ราชวงศ์จิ้น ⟶ 晋升 [jìnshēng] เลื่อนตำแหน่ง(promote), 西晋 [xījìn] จิ้นตะวันตก, 东晋 [dōngjìn] จิ้นตะวันออก, 晋升 [jìnshēng] เลื่อนขั้น/เลื่อนตำแหน่ง
 • 禁 [jìn]* ห้าม ⟶ 禁止 [jìnzhǐ] ห้าม(forbid) เช่น 1.禁止拍照。[jìnzhǐ pāizhào] ห้ามถ่ายรูป 2.严禁拍照。[yánjìn pāizhào] ห้ามถ่ายรูป, 禁不起 [jīnbuqǐ] ทนต่อ…ไม่ไหว, 禁闭 [jìnbì] กักตัว, 禁毒 [jìndú] ปราบยาเสพติด, 禁地 [jìndì] สถานที่ต้องห้าม, 禁制 [jìn​zhì​] เพื่อควบคุม / จำกัด / ห้าม
 • 浸 [jìn] ⟶ 浸信会 [jìnxìnhuì] แบ๊บติส(Baptist), 浸信教会 คริสตจักรแบ๊บติส
 • 荆 (荊) [jīng] แซ่จิง ⟶ 荆棘 [jīngjí] หนาม(thorns), 荆棘冠冕 [ jīngjí guānmiǎn] มงกุฎหนาม
 • 茎 (莖) [jīng] ก้าน(stem)
 • 经 (經) [jīng] คัมภีร์ ⟶ 经验 [jīngyàn] ประสบการณ์, 经济 [jīngjì] เศรษฐกิจ, 经济危机 [jīngjìwēijī] วิกฤตเศรษฐกิจ(economic crisis), 充足经济 [chōngzú jīngjì] เศรษฐกิจพอเพียง, 经济学 [jīngjìxué] เศรษฐศาสตร์(economics), 微观经济学 [wēiguānjīngjìxué] เศรษฐศาสตร์จุลภาค(microeconomics), 宏观经济学 [hóngguānjīngjìxué] เศรษฐศาสตร์มหภาค(macroeconomics), 经济萧条 [jīngjìxiāotiáo] ภาวะเศรษฐกิจถดถอย(economic depression), 泡沫经济 [pàomò jīngjì] เศรษฐกิจฟองสบู่(bubble economy), 经济停滞 [jīngjìtíngzhì] เศรษฐกิจซบเซา(economic stagnation), 经理 [jīnglǐ] ผู้จัดการ, 曾经 [céngjīng] เคย, 念经 [niànjīng] สวดมนต์, 经世 [jīngshì] ผ่านโลก(มีประสบการณ์), 经络 [jīngluò] เส้นลมปราณ
 • 晶 [jīng] คริสตัล, ผลึก ⟶ 液晶 [yèjīng] ผลึกเหลว(liquid crystal), 液晶电视 [yèjīngdiànshì] ทีวี LCD (liquid crystal TV), 液晶显示器 [yèjīngxiǎnshìqì] จอ LCD (liquid crystal display)
 • 睛 [jing] ลูกตา ⟶ 眼睛 [yǎnjing] ตา
 • 精 [jīng] ยอดเยี่ยม, จิตใจ ⟶ 酒精 [jiǔjīng] แอลกอฮอล์, 精细 [jīngxì] ละเอียด, 精神 [jīngshén] จิตใจ, 精彩 [jīngcǎi] ยอดเยี่ยม, 味精 [wèijīng] ผงชูรส(monosodium glutamate), 精神 [jīngshen] จิตใจ/จิตวิญญาณ/สมาธิ, 集中精神 [jízhōngjīngshén] รวบรวมสมาธิ,
 • 京 [jīng] เมืองหลวง ⟶ 北京 [běijīng] ปักกิ่ง, 南京 [nánjīng] หนานจิง, 东京 [dōngjīng] โตเกียว, 京胡 [jīnghú] ซอด้วง
 • 惊 [jīng] ตื่นตกใจ ⟶ 惊奇 [jīngqí] เกิดความประหลาดใจ, 吃惊 [chījīng] ตกใจ เช่น 大吃一惊。 ตกใจใหญ่ , 惊叹 [jīngtàn] ตะลึง, 惊慌 [jīnghuāng] ตื่นตระหนก, 惊讶 [jīngyà] ประหลาดใจ, 惊喜 [jīngxǐ] เซอร์ไพร์ส
 • 鲸 [jīng] ⟶ 鲸鱼 [jīngyú] ปลาวาฬ(whale)
 • 井 [jǐng] บ่อ ⟶ 井盐 [jǐngyán] บ่อเกลือ, 井喷 [jǐngpēn] น้ำมันพุ่งขึ้นมาจากบ่อ
 • 景 [jǐng] ทิวทัศน์ ⟶ 景色 [jǐngsè] ทิวทัศน์(scenery), 背景 [bèijǐng] พื้นหลัง(background)
 • 警 [jǐng] เตือน, ตำรวจ ⟶ 警察 [jǐngchá] ตำรวจ, 便衣警察 [biànyī jǐngchá] ตำรวจนอกเครื่องแบบ, 地方警察 [dìfāng jǐngchá] ตำรวจภูธร, 防暴警察 [fángbào jǐngchá] ตำรวจปราบจราจล, 法警 [fǎjǐng] ตำรวจประจำศาล , 岗警 [gǎngjǐng] ตำรวจเวร, 警告 [jǐnggào] การเตือน, 公路警察 [gōnglù jǐngchá] ตำรวจทางหลวง, 京畿警察 [jīngjī jǐngchá] ตำรวจนครบาล , 交通警察 [jiāotōng jǐngchá] ตำรวจจราจร, 水上警察 [shuǐshàng jǐngchá] ตำรวจทางน้ำ, 边防警察 [biānfáng jǐngchá] ตำรวจตะเวนชายแดน, 公安警察 [gōng’ān jǐngchá] ตำรวจสันติบาล, 市政警察 [shìzhèng jǐngchá] ตำรวจเทศกิจ, 武警 [wǔjǐng] ตำรวจติดอาวุธ, 刑警 [xíngjǐng] ตำรวจอาชญากรรม, 巡警[xúnjǐng] ตำรวจตรวจการณ์
 • 颈 (頸) [jǐng] คอ ⟶ 颈部 [jǐngbù] ส่วนคอ, 长颈鹿 [chángjǐnglù] ยีราฟ(giraffe), 瓶颈 [píngjǐng] คอขวด
 • 径 (徑) [jìng] ⟶ 半径 [bànjìng] รัศมี(radius), 直径 [zhíjìng] เส้นผ่าศูนย์กลาง(diameter), 外径 [wàijìng] เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก(external diameter), 内径 [nèijìng] เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน(internal diameter), 田径 [tiánjìng] กีฬาประเภทลู่และลาน, 田径运动 [tiánjìngyùndòng] กีฑา(ลู่และลาน), 径赛 [jìngsài] การแข่งขันวิ่ง
 • 净 (淨) [jìng] สะอาด ⟶ 干净 [gānjìng] สะอาด, 洁净 [jiéjìng] สะอาด, 净化 [jìnghuà] ทำให้สะอาดบริสุทธิ์, 净重 [jìngzhòng] น้ำหนักสุทธิ(net weight), 资本净亏损 [zīběn jìngkuīsǔn] ขาดทุนทุนสุทธิ
 • 静 (靜) [jìng] เงียบ,สงบ ⟶ 冷静 [lěngjìng] ใจเย็น, 静心 [jìngxīn] จิตใจสงบ, 静电 [jìngdiàn] ไฟฟ้าสถิต, 安静 [ānjìng] เงียบ
 • 竞 (競) [jìng] แข่งขัน ⟶ 竞争 [jìngzhēng] แข่งขัน(compete), 竞赛 [jìngsài] การแข่งขัน(competition), 竞走 [jìngzǒu] เดินแข่ง, 竞选 [jìngxuǎn] แข่งขันการเลือกตั้ง, 竞选总统 [jìngxuǎnzǒngtǒng] ลงสมัครเลือกตั้งประธานาธิบดี, 竞争对手 [jìngzhēngduìshǒu] คู่แข่ง
 • 竟 [jìng] เสร็จ, ในที่สุด ⟶ 竟然 [jìngrán] ไม่คาดคิด(unexpectedly), 未竟 [wèijìng] ยังไม่เสร็จ, 竟敢 [jìng​gǎn] กล้าดีอย่างไร
 • 境 [jìng] เขตแดน ⟶ 心境[xīnjìng] สภาพจิตใจ, 环境 [huánjìng] สภาพแวดล้อม, 国境 [guójìng] ชายแดน/พรมแดน, 边境 [biānjìng] ชายแดน(border)
 • 镜 [jìng] กระจก,เลนส์ ⟶ 镜子 [jìngzi] กระจก, 眼镜店 [yǎnjìngdiàn] ร้านแว่นตา, 老花镜 [lǎohuājìng] แว่นสายตายาว ,
  近视眼镜 [jìnshìyǎnjìng] แว่นสายตาสั้น, 戴眼镜的 [dàiyǎnjìngde] ใส่แว่น, 镜框 [jìngkuàng] กรอบรูป, 透镜 [tòujìng] เลนส์(lens), 墨镜 [mòjìng] แว่นกันแดด(sunglasses), 太阳眼镜 [tàiyángyǎnjìng] แว่นกันแดด, 望远镜 [wàngyuǎnjìng] กล้องส่องทางไกล, 放大镜 [fàngdàjìng] แว่นขยาย
 • 敬 [jìng] เคารพ ⟶ 尊敬 [zūnjìng] เคารพ(respect) เช่น 1.尊敬老人。 เคารพผู้ใหญ่ 2.尊敬老师。 เคารพคุณครู , 敬礼 [jìnglǐ] ทำความเคารพ(salute)
 • 冏 (囧) [jiǒng] สว่าง (ปัจจุบันอักษร 囧 มักถูกนำไปใช้แสดงอารมรณ์ของใบหน้าคน)
 • 纠 (糾, 糺) [jiū] แก้ไขให้ถูกต้อง ⟶ 纠正 [jiūzhèng] แก้ไข (改正 [gǎizhèng] แก้ไข)
 • 究 [jiū] ค้นหาความจริง ศึกษาหาความจริง ⟶ 研究 [yánjiū] ค้นคว้า วิจัย, 研究所 [yánjiūsuǒ] สถาบันวิจัย, 究竟 [jiūjìng] จริงๆแล้ว(actually) เช่น 不知道自己究竟多深多浅 ไม่รู้ว่าตนเองนั้นแท้จริงแล้วลึกหรือตื้นเพียงไร
 • 久 [jiǔ] นาน(long) ⟶ 我们得等多久? [wǒmenděiděngduōjiǔ] พวกเราต้องรอนานแค่ไหน, 长久 [chángjiǔ] ยาวนาน,
  好久 [hǎojiǔ] นานแล้ว เช่น 1.好久不见! ไม่เจอกันนานแล้ว 2.好久没上网了。 ไม่ได้เข้าเน็ตนานแล้ว , 恒久 [héngjiǔ] ยั่งยืน/ชั่วนิรันดร์
 • 灸 [jiǔ] ฝังเข็ม,รมยา ⟶ 针灸 [zhēnjiǔ] การฝังเข็ม(acupuncture), 针灸医生 [zhēnjiǔyīshēng] แพทย์ฝังเข็ม
 • 九 [jiǔ] เลขเก้า ⟶ 九月 [jiǔyuè] กันยายน, 九霄云外 [jiǔxiāoyúnwài] ไกลสุดขอบฟ้า
 • 玖 [jiǔ] ตัวเขียนเลขเก้า
 • 酒 [jiǔ] เหล้า ⟶ 酒店 [jiǔdiàn] โรงแรม, 酒吧 [jiǔbā] บาร์, 酒精 [jiǔjīng] แอลกอฮอล์, 啤酒 [píjiǔ] เบียร์, 白葡萄酒 [báipútaojiǔ] ไวน์ขาว, 红葡萄酒 [hóngpútaojiǔ] ไวน์แดง, 香槟酒 [xiāngbīnjiǔ] แชมเปญจ์, 白酒 [báijiǔ] เหล้าขาว, 喝酒 [hējiǔ] ดื่มเหล้า, 酒量 [jiǔliàng] ความสามารถในการดื่มเหล้า, 酒后不开车 [ jiǔhòu bùkāichē] ดื่มไม่ขับ, 喝酒不开车 [hējiǔ bùkāichē] ดื่มไม่ขับ,请勿酒后驾车 [qǐngwù jiǔhòujiàchē] ห้ามขับรถหลังดื่มสุรา, 酒驾 [jiŭjià] เมาแล้วขับ
 • 韭 [jiǔ] ผักกุยช่าย ⟶ 韭菜 [jiǔcài] กุยช่าย
 • 臼 [jiù] ครก ⟶ 石臼 [shíjiù] ครกหิน
 • 舅 [jiù] ลุง ⟶ 舅舅 [jiùjiu] ลุง
 • 旧 (舊) [jiù] เก่า ⟶ 房子太旧了。 บ้านเก่าเกินไป, 依旧 [yījiù] เหมือนเดิม
 • 就 [jiù] ก็/จะ ⟶ 1.我今天晚上就还你钱。 เย็นนี้ฉันจะคืนเงินให้เธอ , 就是 [jiùshì] ก็คือ/ใช่/จะ/ เช่น 可能就是这个原因。 อาจจะเป็นสาเหตุนี้ก็ได้ , 就诊 [jiùzhěn] พบแพทย์เพื่อตรวจ, 来就诊 [láijiùzhěn] มารับการตรวจ , 就要 [jiùyào] ใกล้/จะ เช่น我就要结婚了。 ฉันจะแต่งงานแล้ว 2.天就要下雨了 ฝนจะตกแล้ว , 成就 [chéngjiù] ประสบความสำเร็จ
 • 救 (捄) [jiù] ช่วย ⟶ 呼救 [hūjiù] ร้องขอความช่วยเหลือ, 救世主 [jiùshìzhǔ] ผู้ช่วยโลก(พระเยซู), 救命 [jiùmìng] ช่วยชีวิต เช่น 救命啊!ช่วยด้วย! , 救护 [jiùhù] ปฐมพยาบาล, 救护车 [jiùhùchē] รถพยาบาล(ambulance), 救生衣 [jiùshēngyī] เสื้อชูชีพ
 • 柩 [jiù] โลง(ที่บรรจุศพแล้ว) ⟶ 灵柩 [língjiù] โลง(ที่บรรจุศพแล้ว)
 • 居 [jū] ที่พัก ⟶ 同居 [tóngjū] อยู่ก่อนแต่ง, 居民 [jūmín] ผู้อาศัย, 居然 [jūrán] ไม่คาดคิด/ทำให้ประหลาดใจ
 • 局 [jú] ⟶ 邮局 [yóujú] ที่ทำการไปรษณีย์(post office), 布局 [bùjú] วางโครงเรื่อง
 • 菊 [jú] ⟶ 菊花 [júhuā] ดอกเบญจมาศ
 • 橘 [júzi] ⟶ 橘子 [júzi] ส้ม
 • 举 (舉) [jǔ] ยก ⟶ 言谈举止 [yántán jǔzhǐ] การพูดและกริยาท่าทาง
 • 具 [jù] เครื่องมือ ⟶ 工具 [gōngjù] เครื่องมือ(tool), 玩具 [wánjù] ของเล่น(toy), 具体 [jùtǐ] รูปธรรม/เฉพาะเจาะจง, 面具 [miànjù] หน้ากาก(mask), 刑具 [xíngjù] เครื่องลงทัณฑ์, 量具 [liángjù] เครื่องมือวัด(measuring tool), 渔具 [yújù] เครื่องมือประมง, 农具 [nóngjù] เครื่องมือเกษตร
 • 惧 [jù] ⟶ 恐惧 [kǒngjù] หวาดกลัว/ประหวั่นพรั่นพรึง(be frightened)
 • 俱 [jù] ⟶ 俱全 [jùquán] มีครบถ้วน, 俱乐部 [jùlèbù] สโมสร(club)
 • 飓 (颶) [jù] ⟶ 飓风 [jùfēng] พายุเฮอริเคน(hurricane)
 • 聚 [jù] ชุมนุม ⟶ 聚焦 [jùjiāo] โฟกัส, 聚光灯 [jùguāngdēng] ไฟสปอร์ตไลท์(spotlight), 聚会 [jùhuì] ชุมนุมกัน/อยู่ร่วมกัน, 相聚 [xiāngjù] ร่วมกัน/ด้วยกัน , 家庭聚会 [jiātíng jùhuì] งานชุมนุมครอบครัว
 • 巨 [jù] ใหญ่, มหาศาล ⟶ 巨额 [jù’é] จำนวนมหาศาล
 • 拒 [jù] ปฎิเสธ ⟶ 拒绝 [jùjué] ปฎิเสธ(refuse), 据我所知 [jùwǒsuǒzhī] เท่าที่ฉันทราบ, 据说 [jùshuō] ว่ากันว่า(be said)
 • 距 [jù] ระยะทาง(distance) ⟶ 相距 [xiāngjù] ห่างกัน, 距离 [jùlí] ระยะห่าง
 • 炬 [jù] คบเพลิง ⟶ 火炬 [huǒjù] คบเพลิง(torch)
 • 锯 [jù] เลื่อย(saw) ⟶ 手板锯 [shǒubǎnjù] เลื่อยมือ, 电锯 [diànjù] เลื่อยไฟฟ้า, 锯片 [jùpiàn] ใบเลื่อย
 • 句 [jù] ประโยค(sentence) ⟶ 句子 [jùzi] ประโยค, 句型 [jùxíng] รูปประโยค(sentence pattern), 句号 [jùhào] ฟลูสต๊อป(full stop)
 • 据 [jù] ⟶ 收据 [shōujù] ใบเสร็จรับเงิน(receipt) เช่น 请给我开个收据。 ช่วยออกใบเสร็จรับเงินให้ฉันหน่อยครับ, 据理力争 [jùlǐlìzhēng] ถกเถียงกันตามเหตุผล
 • 剧 [jù] ละคร, งิ้ว ⟶ 剧本 [jùběn] สคริปต์(script)/บทละคร, 剧团 [jùtuán] คณะละคร,电视剧 [diànshìjù] ละครโทรทัศน์
 • 捐 [juān] บริจาค ⟶ 捐助 [juānzhù] บริจาคสิ่งของช่วยเหลือ, 捐赠 [juānzèng] บริจาค(donate), 捐血 [juānxuè] บริจาคโลหิต/บริจาคเลือด (to donate blood)
 • 卷 (捲) [juǎn]* ม้วน ⟶ 胶卷 [jiāojuǎn] ฟิลม์ (ถ่ายรูป/หนัง), 卷笔刀 [juǎnbǐdāo] กบเหลาดินสอ, 卷发 [juǎnfà] ผมหยิก, 卷尺 [juǎnchǐ] ตลับเมตร, 考卷 [kǎojuàn] กระดาษข้อสอบ,改试卷 [ gǎishìjuàn] ตรวจข้อสอบ, 批卷 [pījuàn] ตรวจข้อสอบ, 卷心菜 [juànxīncài] กะหล่ำปลี,卷入 [juǎnrù] ม้วนเข้าไป เช่น 当心卷入 [dāngxīn juǎnrù] ระวังถูกมัวนเข้าไป(มือ)
 • 绢 (絹) [juàn] ผ้าไหม ⟶ 手绢 [shǒujuàn] ผ้าเช็ดหน้า(handkerchief)
 • 卷 [juàn]* หนังสือ ⟶ 第一卷 เล่มที่หนึ่ง, 一卷集 รวมเล่มเดียว, 卷轴 [juànzhóu] หนังสือม้วน
 • 倦 [juàn] อ่อนเพลีย ⟶ 疲倦 [píjuàn] อ่อนเพลีย
 • 决 [jué] เคล็ด ⟶ 取决于 [qǔjuéyú] ขึ้นอยู่กับ, 秘诀 [mìjué] ความลับ, 决定 [juédìng] ตัดสินใจ/ตกลงใจ เช่น 我现在还不能决定。 ตอนนี้ฉันยังตัดสินใจไม่ได้, 决赛 [juésài] รอบชิงชนะเลิศ(final), 半决赛 [bànjuésài] รอบรองชนะเลิศ(semi-finals)
 • 诀 (訣) [jué] เคล็ด ⟶ 秘诀 [mìjué] เคล็ดลับ(secret), 诀要 [juéyào] เคล็ดลับ, 下决心 [xiàjuéxīn ] ตัดสินใจ(decide)
 • 绝 [jué] ไม่มี,ตัดขาด ⟶ 绝对 [juéduì] อย่างเด็ดขาด(absolute), 绝食 [juéshí] อดอาหาร, 绝命书 [juémìngshū] จดหมายลาตาย
 • 觉 (覺) [jué]* รู้สึก ⟶ 错觉 [cuòjué] ภาพลวงตา, 觉得 [juédé] รู้สึกว่า, 感觉 [gǎnjué] ความรู้สึก
 • 爵 [jué] ⟶ 爵士乐 [juéshìyuè] ดนตรีแจ๊ส(jazz)
 • 掘 [jué] ขุด(dig) ⟶ 挖掘 [wājué] ขุด(挖金 ขุดทอง) , 挖掘机 [wājuéjī] รถขุด(挖土机), 发掘 [fājué] ขุดค้น(วัตถุโบราณ), 发掘古墓 [fājué gǔmù] ขุดค้นสุสานโบราณ, 古墓 [gǔmù] สุสานโบราณ
 • 君 [jūn] กษัตริย์ ⟶ 君主 [jūnzhǔ] กษัตริย์, 君主专制 [jūnzhǔzhuānzhì] ระบบกษัตริย์ปกครองประเทศ/ระบบสมบูรณาญาสิทธิราช, 君子 [jūnzǐ] สุภาพบุรุษ,君子一言,驷马难追 [jūnzǐyīyán, sìmǎnánzhuī] สุภาพบุรุษ พูดแล้วไม่คืนคำ, 邓丽君 [Dèng Lìjūn] เติ้งลี่จวิน/Teresa Teng(นักร้อง)
 • 军 (軍) [jūn] ทหาร ⟶ 军人 [jūnrén] ทหาร, 军事 [jūnshì] การทหาร, 军队 [jūnduì] กองทัพ(troops), 陆军 [lùjūn] กองทัพบก(land forces), 海军 [hǎijūn] กองทัพเรือ(navy), 空军 [kōngjūn] กองทัพอากาศ(air force), 军令 [jūnlìng] คำคำสั่งทหาร, 军舰 [jūnjiàn] เรือรบ(warship),裁军 [cáijūn] ลดกำลังอาวุธ, 冠军 [guànjūn] ชนะเลิศ(champion), 亚军 [yàjūn] รองชนะเลิศ(runner-up)
 • 均 [jūn] เฉลี่ย ⟶ 平均 [píngjūn] ถัวเฉลี่ย(average)
 • 菌 [jūn] แบคทีเรีย ⟶ 抗菌素 [kàngjūnsù] ยาปฏิชีวนะ(antibiotic), 细菌 [xìjūn] จุลินทรีย์/เชื้อแบคทีเรีย, 病菌 [bìngjūn] เชื้อโรค แบคทีเรีย, 细菌战争 [xìjùnzhànzhēng] สงครามเชื้อโรค(战争 zhànzhēng สงคราม) , 细菌武器 [xìjūnwǔqì] อาวุธเชื้อโรค
 • 俊 [jùn] หล่อ ⟶ 英俊 [yīngjùn] รูปหล่อ

อักษรจีนหมวดหมู่ K

 • 咖 [kā] ⟶ 咖啡 [kāfēi] กาแฟ, 咖啡豆 [kāfēidòu] เมล็ดกาแฟ, 速溶咖啡 [sùróng kāfēi] กาแฟสำเร็จรูป, 冻咖啡 [dòngkāfēi] กาแฟเย็น, 咖啡室 [kāfēishì] ร้านกาแฟ, 咖啡店 [kāfēidiàn] คาเฟ่,咖啡厅 [kāfēitīng] ค๊อฟฟี่ช๊อป, 咖啡馆 [kāfēiguǎn] คาเฟ่, 现成咖啡 [xiànchéngkāfēi] กาแฟสำเร็จรูป, 即溶咖啡 [jíróngkāfēi] กาแฟสำเร็จรูป(instant coffee), 现磨咖啡 [xiàn mókāfēi] กาแฟสด, 三合一咖啡 [sānhéyīkāfēi] กาแฟทรีอินวัน, 鲜奶油 [xiān nǎiyóu] วิปปิ้งครีม, 奶油 [nǎiyóu] วิปปิ้งครีม, 无咖啡因的咖啡 [wúkāfēiyīndekāfēi] กาแฟที่ไม่มีคาเฟอีน, 卡布奇诺 [kǎbùqínuò] คาปูชิโน, 黑咖啡 [hēikāfēi] กาแฟดำ, 摩卡咖啡 [mókǎkāfēi] มอคค่า, 拿铁咖啡 [nátiěkāfēi] ลาเต้, 浓缩咖啡 [nóngsuōkāfēi] เอสเพรสโซ, 蓝山咖啡 [lánshānkāfēi] บลูเม้าเท้นท์, 咖啡豆 [kāfēidòu] เมล็ดกาแฟ
 • 咔 [kǎ] ⟶ 咔嚓 [kāchā] คำเลียงเสียง”แตกร้าว”, 咔叽 [kǎjī] สีกากี
 • 卡 [kǎ]* การ์ด ⟶ 卡通 [kǎtōng] การ์ตูน, 卡车 [kǎchē] รถบรรทุก, 卡其 [kǎqí] สีกากี, 卡拉OK [kǎlā OK] คาราโอเกะ
 • 开 [kāi] เปิด ⟶ 开会 [kāihuì] เปิดประชุม, 开玩笑 [kāiwánxiào] ล้อเล่น, 离开 [líkāi] จากไปที่อื่น , 开关 [kāiguān] สวิตซ์ไฟ, 开始 [kāishǐ] เริ่ม, 公开 [gōngkāi] สาธารณะ, 开学 [kāixué] เปิดเทอม(school opens), 开拓市场 [kāituòshìchǎng] บุกเบิกตลาด, 开心 [kāixīn] เบิกบานใจ, 开心果 [kāixīnguǒ] ถั่วพิสตาชิโอ(pistachio), 开发 [kāifā] พัฒนา
 • 铠 (鎧) [kǎi] เสื้อเกราะ ⟶ 铠甲 [kǎijiǎ] เสื้อเกราะ(suit of armour), 铠甲勇士 [kǎijiǎ yǒngshì] เกราะนักรบ, 装甲车辆 [zhuāngjiǎ chēliàng] รถหุ้มเกราะ, 装甲轿车 [zhuāngjiǎ jiàochē] รถเก๋งหุ้มเกราะ
 • 凯 (凱) [kǎi] ชัยชนะ(triumph) ⟶ 凯歌 [kǎigē] เพลงแห่งชัยชนะ, 凯旋 [kǎixuán] กลับมาด้วยชัยชนะ, 凯旋门 [kǎixuánmén] ประตูชัย, 凯蒂猫 [Kǎidì Māo] คิตตี้/Hello Kitty
 • 慨 [kǎi] ใจกว้าง ⟶ 慷慨 [kāngkǎi] ใจกว้าง, 感慨 [gǎnkǎi] เสียงทอดถอนใจ
 • 刊 (栞) [kān] นิตยสาร ⟶ 期刊 [qīkān] วารสาร/นิตยสาร , 报刊 [bàokān] หนังสือพิมพ์และวารสาร
 • 堪 [kān] อดทน ⟶ 难堪 [nánkān] ทนไม่ได้/ขวยเขิน
 • 砍 [kǎn] ตัด ⟶ 砍价 [kǎnjià] ต่อรองราคา, 砍柴 [kǎn chái] ตัดฟืน(cut firewood)
 • 侃 [kǎn] ⟶ 侃价 [kǎnjià] ต่อรองราคา
 • 看 [kàn] ดู, มอง ⟶ 我喜欢看杂技。 ผมชอบดูกายกรรม, 看演出 [kànyǎnchū] ชมการแสดง, 看病 [kànbìng] หาหมอ, 看见 [kànjiàn] มองเห็น, 看来 [kànlái] ดูเหมือน, 看起来 [kànqǐlái] ดูเหมือนว่า,看上 [kànshàng] พอใจ, 收看 [shōukàn] ดู/ชม, 看不起 [kànbuqǐ] ดูถูก, 观看 [guānkàn] ชม, 好看 [hǎokàn] น่าดู, 难看 [nánkàn] ไม่น่าดู/น่าเกลียด
 • 康 [kāng] แข็งแรง,สุขภาพดี ⟶ 康宁 [kāngníng] สงบสุข, 健康 [jiànkāng] สุขภาพแข็งแรง, 康乃馨 [kāngnǎixīn] ดอกคาร์เนชั่น, 康复 [kāngfù] ร่างกายฟื้นฟูแข็งแรงเป็นปกติ, 康熙 [kāngxī] ยุคคังซี, 尼康 [níkāng] นิคอน(Nikon)
 • 糠 [kāng] รำข้าว ⟶ 米糠 [mǐkāng] รำข้าว(rice bran), 米糠油 [mǐkāngyóu] น้ำมันรำข้าว
 • 慷 [kāng] ⟶ 慷慨 [kāngkǎi] ใจกว้าง
 • 扛 [káng] แบกหาม ⟶ 扛木板 แบกไม้กระดาน, 扛水泥包 แบกถุงปูนซีเมนต์
 • 抗 [kàng] ต่อต้าน ⟶ 抗菌素 [kàngjūnsù] ยาปฏิชีวนะ(antibiotic), 对抗 [duìkàng] ต่อต้าน
 • 考 [kǎo] สอบ, ตรวจสอบ ⟶ 考卷 [kǎojuàn] กระดาษข้อสอบ, 考试 [kǎoshì] สอบข้อเขียน,考虑 [kǎolǜ] พิจารณา
 • 铐 (銬) [kào] กุญแจมือ ⟶ 手铐 [shǒukào] กุญแจมือ(handcuffs)
 • 靠 [kào] พึ่งพิง,เชื่อถือ ⟶ 靠普 [kàopǔ] เชื่อ(有戏), 不靠谱 [búkàopǔ] ไม่เชื่อ(没戏), 靠准 [kàozhǔn] เชื่อถือได้, 靠不住 [kàobúzhù] เชื่อถือไม่ได้, 靠垫 [kàodiàn] หมอนอิง, 靠运气不如靠努力。 ลิขิตฟ้า(พึ่งวาสนา)หรือจะสู้มานะคน
 • 科 [kē]สาขาวิชา,แผนก ⟶ 牙科 [yákē] แผนกทันตกรรม, 外科 [wàikē] แผนกศัลยกรรม(surgery), 内科 [nèikē] แผนกอายุรกรรม(internal medicine), 妇科 [fùkē] แผนกสูตินารี(gynaecology), 皮肤科 [pífūkē] แผนกโรคผิวหนัง(dermatology), 眼科 [yǎnkē] แผนกจักษุ(ophthalmology), 精神科 [ jīngshénkē] แผนกจิตเวช(psychiatry), 会计科 [kuàijìkē] แผนกบัญชี, 财务科 [cáiwùkē] แผนกการเงิน, 维修科 [wéixiūkē] แผนกบำรุง
 • 蝌 [kē] ⟶ 蝌蚪 [kēdǒu] ลูกกบ(tadpole)
 • 磕 [kē] กระทบ ⟶ 磕碰 [kēpèng] กระทบกระทั่ง, 磕头 [kētóu] คุกเข่าคำนับ(ก้มศรีษะให้ติดพื้น)
 • 瞌 [kē] ⟶ 瞌睡 [kēshuì] ง่วงนอน/เคลิ้ม, 打瞌睡 [dǎkēshuì] สัปหงก
 • 颗 [kē] เม็ด,ดวง(ลักษณะนาม) ⟶ 颗粒 [kēlì] เม็ด, 塑料颗粒 [sùliàokēlì] เม็ดพลาสติก, 纳米颗粒 [nàmǐkēlì] อนุภาคนาโน/nanoparticle (纳米 nàmǐ นาโน)
 • 壳 (殻) [ké]* เปลือก ⟶ 贝壳 [bèiké] เปลือกหอย, 甲壳 [jiǎqiào*] กระดอง, 手机壳 [shǒujīké] หน้ากากโทรศ้พท์/ปลอกโทรศัพท์
 • 可 [kě] ได้, เป็นไปได้ ⟶ 可乐 [kělè] โค๊ก, , 可怜 [kělián] น่าสงสาร, 认可 [rènkě] อนุญาต/ยอม,可是 [kěshì] แต่ว่า/จริงๆ เช่น 1.谢谢你的邀请,可是… ขอบคุณที่เชิญ แต่… , 可以 [kěyǐ] สามารถ/ได้ เช่น 1.可以吗 ? ได้ไหม 2.可以帮我们照张相吗? ช่วยถ่ายรูปให้พวกเราหน่อยได้ไหม 3.当然可以。ได้แน่นอน 4.马上可以修好。 สักครู่ก็ซ่อมเสร็จ 5.DVD可以播放CD吗?ดีวีดีสามารถเล่นแผ่นซีดีหรือไม่ 6.可以的。ได้ครับ , 可能 [kěnéng] อาจจะ/เป็นไปได้ เช่น 可能发生的事 เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ 2.可能吧 。 น่าจะใช่ , 可惜 [kěxī] น่าเสียดาย เช่น 1.可惜有点儿紧。 น่าเสียดายคับไปหน่อย 2.可惜有点儿肥。น่าเสียดายหลวมไปหน่อย , 可怜 [kělián] น่างสงสาร(pitiful), 可爱 [kě’ài] น่ารัก(adorable
 • 渴 [kě] กระหาย(thirsty) ⟶ 如饥似渴 [rújīsìkě] อย่างกระหาย
 • 客 [kè] แขก ⟶ 客人 [kèrén] แขก(guest), 做客 [zuòkè] เป็นแขก, 客厅 [kètīng] ห้องรับแขก, 送客 [sòngkè] ส่งแขก(see off a visitor), 客气 [kèqi] เกรงใจ,不客气 [búkèqi] ไม่ต้องเกรงใจ, 乘客 [chéngkè] ผู้โดยสาร, 客场 [kèchǎng] ผู้ชมในสนาม, 黑客 [hēikè] แฮกเกอร์ (Hacker), 好客 [hàokè] มีอัธยาศัย/ต้อนรับแขก เช่น 好客热情 มีน้ำใจอันอบอุ่นในการต้อนรับแขก, 客厅 [kètīng] ห้องรับแขก(living room), 顾客 [gùkè] ลูกค้า(customer)
 • 课 (課) [kè] วิชา,แผนก ⟶ 上课 [shàngkè] เข้าเรียน(have class), 下课 [xiàkè] เลิกเรียน(finish class), 没课 [méikè] ไม่มีเรียน, 听课 [tīngkè] ฟังคำบรรยาย, 讲课 [jiǎngkè] บรรยาย(lecture), 课本 [kèběn] หนังสือเรียน(textbook), 课文 [kèwén] ตัวบท(text), 课程 [kèchéng] หลักสูตร(course)
 • 刻 [kè] แกะสลัก, เวลา ⟶ , 刻印 [kèyìn] แกะสลัก, 雕刻 [diāokè] แกะสลัก(carve), 雕像 [diāoxiàng] รูปปั้น, 刻纸 [kèzhǐ] ตัดกระดาษจีน(剪纸), 刻刀 [kèdāo] มีดแกะสลัก, 精雕细刻 [jīngdiāoxìkè] แกะสลักอย่างประณีต, 立刻 [lìkè] ทันทีทันใด, 刻苦 [kèkǔ] ทำงานหนัก ขยันหมั่นเพียร
 • 克 (剋) [kè] กรัม ⟶ 巧克力 [qiǎokèlì] ช็อคโกแลต(chocolate), 奥林匹克 [àolínpǐkè] โอลิมปิก(olympic), 克拉 [kèlā] กะรัต(carat/karat), 千克 [qiānkè] กิโลกรัม(kilogram), 夹克 [jiākè] แจ็คเก็ต(jacket), 克服 [kèfú] เอาชนะ/พิชิต, 克己 [kèjǐ] ราคาย่อมเยา, 克己 [kèjǐ] การควบคุมตนเอง เช่น 1.如何克己? จะควบคุมตนเองอยางไร 2.克己是戒律的起步。 การควบคุมตนเองคือจุดเริ่มต้นของการมีศีล(戒律 jièlǜ ศีล)
 • 肯 (肎) [kěn] ⟶ 肯定 [kěndìng] แน่นอน(confirm), 再苦也肯努力。 ต่อให้ยากลำบากกว่านี้ก็ต้องเพียรพยายาม,
 • 垦 (墾) [kěn] ⟶ 开垦 [kāikěn] บุกเบิก
 • 啃 [kěn] แทะ ⟶ 啃草 [kěncǎo] เล็มหญ้า/กินหญ้า, 啃骨头 [kěngǔtou] แทะกระดูก
 • 恳 (懇) [kěn] จริงใจ, ขอร้อง ⟶ 恳求 [kěnqiú] ขอร้อง(beg)
 • 空 [kōng]* ท้องฟ้า, ว่างเปล่า ⟶ 太空 [tàikōng] อวกาศ, 空气 [kōngqì] อากาศหายใจ, 空间 [kōngjiān] ที่ว่าง, 空调 [kōngtiáo] เครื่องปรับอากาศ, 空气过滤器 [kōngqìguòlǜqì] ฟิลเตอร์กรองอากาศ, 过滤器 [guòlǜqì] ฟิลเตอร์, 航空 [hángkōng] ทางเครื่องบิน, 航空的多少钱? ส่งทางเครื่องบินเท่าไหร่, 航空信 [hángkōngxìn] จดหมายทางอากาศ
 • 孔 [kǒng] รู(hole) ⟶ 鼻孔 [bíkǒng] รูจมูก(nostril), 脸孔 [liǎnkǒng] ใบหน้า
 • 恐 [kǒng] กลัว(fear) ⟶ 恐怕 [kǒngpà] กลัว, 恐吓 [kǒnghè] ข่มขู่(threaten), 反恐 [fǎnkǒng] ต่อต้านการก่อการร้าย(anti-terrorism), 恐怖 [kǒngbù] สยองขวัญ
 • 空 [kòng]* เวลาว่าง ⟶ 你什么时候有空? คุณจะมีเวลาว่างเมื่อไหร่, 有空给我打电话。 มีเวลาว่างก็โทรมาหาฉันนะ
 • 控 [kòng] ควบคุม(control) ⟶ 控制 [kòngzhì] ควบคุม, 遥控 [yáokòng] รีโมตคอนโทล(remote control), 控告 [kònggào] ฟ้องร้อง, 控制面板 [kòngzhìmiànbǎn] แผงควบคุม(control panel), 控制柜 [kòngzhìguì] ตู้ควบคุม(control cabinet), 控制器 [kòngzhìqì] อุปกรณ์ควบคุม (control device)
 • 口 [kǒu] ปาก ⟶ 心口如一 [xīnkǒurúyī] ปากกับใจตรงกัน, 口头语 [kǒutóuyǔ] คำกริ่น, 一口气 [yīkǒuqì] รวดเดียว(อึดใจเดียว), 路口 [lùkǒu] ปากทาง เช่น 在前面的路口往左拐。 เลี้ยวซ้ายตรงปากทางด้านหน้า, 门口 [ménkǒu] หน้าประตู เช่น 星期天早上六点在大门口见面 。 6 โมงเช้าวันอาทิตย์เจอกันที่ประตูใหญ่, 口袋 [kǒudai] กระเป๋าเสื้อ/กระเป๋ากางเกง/กระเป๋าถุง, 口水 [kǒushuǐ] น้ำลาย(saliva), 口福 [kǒufú] ลาภปาก, 心服口服 [xīnfúkǒufú] ยอมรับทั้งปากและใจ, 口味 [kǒuwèi] รสชาติ(เปรี้ยวหวานมันเค็ม ฯลฯ), 口感 [kǒugǎn] รสสัมผัส(นุ่ม กรอบ เหนียวฯลฯ), 口紧 [kǒujǐn] ปากหนัก
 • 叩 [kòu] เคาะ ⟶ 叩门 [kòumén] เคาะประตู(to knock door)
 • 扣 [kòu] ⟶ 折扣 [zhékòu] ส่วนลด(discount),扣分 [kòufēn] หักคะแนน, 扣钱 [kòuqián] หักเงิน, 扣工资 [kòugōngzī] หักเงินเดือน, 扣税 [kòushuì] หักภาษี, 纽扣 [niǔkòu] กระดุม, 扣眼 [kòuyǎn] รังกระดุม, 扣纽扣 [kòuniǔkòu] ติดกระดุม
 • 寇 (宼) [kòu] โจรผู้ร้าย ⟶ 寇仇 [kòuchóu] ศัตรูคู่อาฆาต, 成王败寇 [chéngwáng bàikòu] ชนะเป็นเจ้า แพ้เป็นโจร, 贼寇 [zéikòu] ศัตรู, 海寇 [hǎikòu] โจรสลัด
 • 蔻 [kòu] ⟶ 兰蔻 [Lánkòu] ลังโคม(Lancome)
 • 哭 [kū] ร้องไห้(to cry)
 • 枯 [kū] เหี่ยวแห้ง, แห้งขอด ⟶ 干枯 [gānkū] แห้ง
 • 窟 [kū] ถ้ำ(洞穴) ⟶ 龙门石窟 [Lóngménshíkū] ถ้ำหินหลงเหมิน, 敦煌石窟 [dūnhuángshíkū] ถ้ำหินตุนหวง, 匪窟 [fěikū] ถ้ำโจร
 • 苦 [kǔ] ขม, เจ็บปวด, ทุกข์ยาก ⟶ 刻苦 [kèkǔ] ทำงานหนัก ขยันหมั่นเพียร, 痛苦 [tòngkǔ] เจ็บปวด, 苦恼 [kǔnǎo] ความทุกข์
 • 酷 [kù] โหดเหี้ยมทารุณ, อย่างสุดขีด ⟶ 酷爱 [kùài] กิจกรรมที่ชอบเป็นพิเศษ
 • 库 [kù] โกดัง, คลัง ⟶ 库存 [kùcún] สต๊อก, 库仑 [kùlún] คูลอมบ์(coulomb), 车库 [chēkù] โรงจอดรถ
 • 裤 (褲) [kù] กางเกง ⟶ 裤子 [kùzi] กางเกง, 裤带 [kùdài] เข็มขัด, 铅笔裤 [qiānbǐkù] กางเกงทรงกระบอก
 • 夸 (誇) [kuā] คุยโวโอ้อวด,ชม ⟶ 夸大 [kuādà] คุยโวโอ้อวด
 • 垮 [kuǎ] พังทลาย ⟶ 垮台 [kuǎtái] พังทลาย
 • 跨 [kuà] ก้าวข้าม ⟶ 跨越 [kuàyuè] ก้าวข้าม, 跨栏 [kuàlán] กระโดดข้ามรั้ว, 跨年 [kuànián] วันส่งท้ายปีเก่า
 • 快 [kuài] เร็ว ⟶ 您能不能再快一点儿 ? เร็วกว่านี้หน่อยได้ไหม, 好像快没油了。 รู้สึกเหมือนน้ำมันใกล้จะหมดแล้ว, 快乐 [kuàilè] มีความสุข, 愉快 [yúkuài] มีความสุข, 快餐 [kuàicān] ฟาส์ฟูด/อาหารจานด่วน, 快艇 [kuàitǐng] เรือเร็ว(speed boat), 加快 [jiākuài] เร่งให้เร็วขึ้น} 快车 [kuàichē] รถด่วน, 赶快 [gǎnkuài] รีบ
 • 块 (塊) [kuài] ก้อน,ชิ้น(ลักษณะนาม) ⟶ 石块 [shíkuài] ก้อนหิน, 冰块 [bīngkuài] น้ำแข็ง/ก้อนน้ำแข็ง, 一块儿 [yíkuàir] ด้วยกัน
 • 会 [kuài]* บัญชี ⟶ 会计师 [kuàijìshī] นักบัญชี, 会计科 [kuàijìkē] แผนกบัญชี
 • 筷 [kuài] ไม้ตะเกียบ ⟶ 筷子 [kuàizǐ] ตะเกียบ
 • 款 [kuǎn] ⟶ 付款 [fùkuǎn] ชำระเงิน, 自动提款机 [zìdòngtíkuǎnjī] ตู้เอทีเอ็ม, 提款卡 [tíkuǎnkǎ] บัตรเอทีเอ็ม, 现款 [xiànkuǎn] เงินสด(cash), 贷款 [dàikuǎn] เงินกู้(loan)
 • 宽 (寬) [kuān] กว้าง ⟶ 宽容[kuānróng] โอบอ้อมอารี
 • 狂 [kuáng] บ้า ⟶ 狂犬病 [kuángquǎnbìng] โรคพิษสุนัขบ้า, 狂人 [kuángrén] คนบ้า(madman)
 • 况 (況) [kuàng] เหตุการณ์ ⟶ 情况 [qíngkuàng] สถานการณ์(situation) เช่น 现在情况好多了。 สถานการณ์ตอนนี้ดีขึ้นมากแล้ว, 状况 [zhuàngkuàng] สภาพ(condition)
 • 旷 (曠) [kuàng] ⟶ 旷野 [kuàngyě] ท้องทุ่งกว้าง, 旷世 [kuàngshì] หนึ่งเดียวในโลก
 • 矿 (礦) [kuàng] แร่ ⟶ 矿泉水 [kuàngquánshuǐ] น้ำแร่(mineral water), 矿工 [kuànggōng] คนงานเหมือง(miner), 矿井 [kuàngjǐng] เหมือง(mine)
 • 眶 [kuàng] เบ้าตา ⟶ 眼眶 [yǎnkuàng] เบ้าตา
 • 框 [kuàng] กรอบ, วงกบประตูหน้าต่าง ⟶ 镜框 [jìngkuàng] กรอบรูป, 画框 [huàkuàng] กรอบรูป, 相框 [xiàngkuàng] กรอบรูป, 门框 [ménkuàng] วงกบประตู(gate frame), 窗框 [chuāngkuàng] วงกบหน้าต่าง(window frame)
 • 盔 [kuī] หมวกเหล็ก ⟶ 头盔 [tóukuī] หมวกกันน็อก(helmet), 盔甲 [kuījiǎ] เกราะ
 • 窥 (窺) [kuī] แอบดู ⟶ 偷窥 [tōukuī] แอบมอง, 窥视 [kuīshì] แอบมอง, 窥视孔 [kuīshìkǒng] ช่องแอบมอง/รูแอบมอง
 • 亏 (虧) [kuī] เสียหาย ⟶ 吃亏 [chīkuī] เสียเปรียบ, 多亏 [duōkuī] ดีที่ เช่น 多亏你陪我一起来。 ดีนะที่เธอมาเป็นเพื่อนฉัน , 幸亏 [xìngkuī] โชคดี(fortunately) , 亏本 [kuīběn] ขาดทุน, 亏损 [kuīsǔn] ขาดทุน
 • 奎 [kuí] แซ่ขุย
 • 葵 [kuí] ⟶ 向日葵 [xiàngrìkuí] ดอกทานตะวัน(sunflower)
 • 魁 [kuí] หัวหน้า ⟶ 党魁 [dǎngkuí]หัวหน้าพรรค
 • 傀 [kuǐ] ⟶ 傀儡 [kuǐlěi] หุ่นเชิด
 • 愧 (媿) [kuì] ละอาจใจ ⟶ 惭愧 [cánkuì] ละอายใจ(ashamed)
 • 坤 [kūn] ดิน, ปฐพี, หญิง ⟶ 乾坤 [qiánkūn] ฟ้าดิน, 坤表 [kūnbiǎo] นาฬิกาผู้หญิง
 • 昆 [kūn] ⟶ 昆虫 [kūnchóng] แมลง(insect), 昆明 [kūnmíng] คุนหมิง(เมืองหลวงของยูนนาน),
 • 捆 (綑) [kǔn] มัด,ผูก ⟶ 捆绑 [kǔnbǎng] มัด
 • 困 [kùn] ลำบาก, ง่วง ⟶ 困难 [kùnnán] ยากลำบาก, 我还困着呢。 ฉันยังง่วงอยู่เลย, 困住 [kùnzhù] กักขังไว้
 • 扩 (擴) [kuò] ขยาย ⟶ 扩大 [kuòdà] ขยาย(expand), 扩音机 [kuòyīnjī] เครื่องขยายเสียง/แอมป์ , 扩展 [kuòzhǎn] ขยาย
 • 括 [kuò] ครอบคลุม ⟶ 包括 [bāokuò] รวม(include) เช่น 1.包括早餐吗? รวมอาหารเช้าไหม 2.不包括。ไม่รวม
 • 阔 (闊) [kuò] หรูหราฟุ่มเฟือย ⟶ 阔绰 [kuòchuò] หรูหราฟุ่มเฟือย

อักษรจีนหมวดหมู่ L

 • 拉 [lā] ดึง ⟶ 拉肚子 [lādùzi] ท้องเสีย(diarrhea) เช่น 我拉肚子。 ฉันท้องเสีย , 拉链 [lāliàn] ซิป(zip), 阿拉伯语 [ālābóyǔ] ภาษาอาหรับ, 卡拉 OK [kǎlā OK] ในร้านคาราโอเกะ, 拉萨 [lāsà] ลาซา(เมืองหลวงของทิเบต), 拉风 [lāfēng] เจ๋งเป้ง/ทันสมัย/โดดเด่น
 • 啦 [la] คำเลียงเสียง ⟶ 我不去啦。ฉันไม่ไปแล้วล่ะ
 • 垃 [lā] ⟶ 垃圾 [lājī] ขยะมูลฝอย
 • 喇 [lǎ] แตร ⟶ 喇叭 [lǎba] แตร/ลำโพง, 喇叭裤 [lǎbakù] กางเกงขาบาน
 • 辣 [là] เผ็ด ⟶ 辣椒 [làjiāo] พริก, 小辣椒 [xiǎolàjiāo] ผู้หญิงที่ร้ายกาจ, 酸辣米粉 [suānlàmǐfěn] ก๋วยเตี๋ยวเส้นหมี่ต้มยำ, 能吃辣吗? [néngchīlàma] กินเผ็ดได้ไหม, 蜡笔小新 [Làbǐ Xiǎoxīn] เกรยอนชินจัง/Crayon Shin-chan
 • 腊 (臘) [là] ⟶ 希腊 [xīlà] ประเทศกรีซ(Greece), 腊月 [làyuè] เดือนสิบสอง(ตามปฎิทินจันทรคติ), 腊肠 [làcháng] กุนเชียง, 腊肉 [làròu] เนื้อแดรมควัน
 • 蜡 (蠟) [là] เทียน, แว็กซ์(wax) ⟶ 蜡笔 [làbǐ] สีเทียน, 汽车蜡 แว๊กซ์รถยนต์
 • 来 (來) [lái] มา ⟶ 来自 [láizì] มาจาก, 来源 [láiyuán] แหล่งที่มา, 来不及 [láibují] มาไม่ทัน, 来见 [láijiàn] มาพบ
 • 莱 (萊) [lái] ⟶ 好莱坞 [hǎoláiwù] ฮอลลีวู้ด(Hollywood), 莱特兄弟 [Láitè xiōngdì] พี่น้องตระกูลไรต์ (莱特 ตระกูลไรต์/Wright)
 • 赖 (賴) [lài] พึ่งพาอาศัย ⟶ 依赖 [yīlài] พี่งพากัน, 信赖 [xìnlài] เชื่อใจ เช่น 这个世界是不可信赖的(不可靠的) โลกใบนี้เชื่อถือไม่ได้, 耍赖 [shuǎlài] เล่นลูกไม้อย่างหน้าด้านๆ/กระทำอย่างไร้ยางอาย/ทำผิดแล้วไม่ยอมรับ
 • 濑 (瀨) [lài] น้ำที่เชี่ยว ⟶ 濑尿虾 [làiniàoxiā] กั้ง
 • 癞 (癩) [lài] โรคเรื้อน ⟶ 癞蛤蟆 [làiháma] คางคก(toad), 癞皮狗 [làipígǒu] สุนัขขี้เรื้อน(mangy dog)
 • 兰 (蘭) [lán] ดอกกล้วยไม้(orchid) ⟶ 兰花 [lánhuā] ดอกกล้วยไม้, 纽西兰 [niǔxīlán] ประเทศนิวซีแลนด์, 新西兰 [xīnxīlán] ประเทศนิวซีแลนด์, 荷兰 [hélán] ประเทศเนเธอร์แลนด์/ฮอลแลนด์, 兰州 [lánzhōu] หลานโจว(เมืองหลวงของมณฑลกานซู-甘肃省 ของจีน)
 • 栏 (欄) [lán] รั้ว(fence) ⟶ 栏杆 [lángān] รั้ว/ราว,不锈钢栏杆 [ bùxiùgāng lángān] รั้วสแตนเลส, 铁艺栏杆 [tiěyì lángān] รั้วเหล็กดัด
 • 拦 (攔) [lán] ขวาง,สกัดกั้น ⟶ 别拦着我。อย่ามาขวางฉันเลย, 拦截 [lánjié] สกัดกั้น(intercept) เช่น 1.拦截火箭弹 จรวดสกัดกั้น 2.反导拦截 ป้องกันสกัดกั้นขีปนาวุธ, 反导 [fǎndǎo] ป้องกันขีปนาวุธ(anti-missile)
 • 蓝 (藍) [lán] สีน้ำฟ้า,สีน้ำเงิน,สีคราม ⟶ 蓝牙 [lányá] บลูทูธ(Bluetooth), 蓝宝石 [lánbǎoshí] ไพลิน, 芥蓝 [gàilán] ผักคะน้า, 蓝色 [lánsè] สีน้ำฟ้า(blue), 深蓝 [shēnlán] น้ำเงิน, 浅蓝 [qiǎnlán] ฟ้าอ่อน, …เกี่ยวกับเรื่องสี
 • 篮 [lán] ตะกร้า ⟶ 篮球 [lánqiú] บาสเกตบอล(basketball), 篮球鞋 [lánqiúxié] รองเท้าบาสเกตบอล
 • 阑 [lán] ⟶ 阑尾 [lánwěi] ไส้ติ่ง , 阑珊 [lánshān] ใกล้สิ้นสุด
 • 览 [lǎn] ดู,ชม ⟶ 游览 [yóulǎn] ท่องเที่ยว, 展览 [zhǎnlǎn] แสดงนิทรรศการ, 参观展览 [cānguānzhǎnlǎn] ไปดูงานแฟร์
 • 榄 (欖) [lǎn] ⟶ 橄榄 [gǎnlǎn] มะกอก(olive) , 榄橄油 [gǎnlǎnyóu] น้ำมันมะกอก(olive oil), 橄榄球 [gǎnlǎnqiú] รักบี้
 • 懒 (懶) [lǎn] ขี้เกียจ ⟶ 懒惰 [lǎnduò] ขี้เกียจ(lazy)
 • 烂 (爛) [làn] เน่าเปื่อย,ยุ่ย ⟶ 腐烂 [fǔlàn] เน่าเปื่อย/เน่าเสีย, 灿烂 [cànlàn] โชติช่วง/สว่างไสว, 破烂 [pòlàn] บุบสลาย
 • 狼 [láng] หมาป่า ⟶ 狼人 [lángrén] มนุษย์หมาป่า, 狼狈 [lángbèi] อยู่ในสถานการณ์คับขันลำบาก
 • 郎 [láng] บุรุษ ⟶ 新郎 [xīnláng] เจ้าบ่าว
 • 榔 [láng] ⟶ 槟榔 [bīnglang] หมาก(betel palm), 榔头 [lángtou] ค้อน(hammer)
 • 螂 [láng] ⟶ 蟑螂 [zhāngláng] แมลงสาบ(cockroach), 螳螂 [tángláng] ตั๊กแตนตำข้าว, 蜣螂 [qiāngláng] ด้วงมูลสัตว์/dung beetle(屎壳郎 shǐkelàng)
 • 廊 [láng] ระเบียง ⟶ 走廊 [zǒuláng] ระเบียงทางเดิน(corridor), 廊架 [lángjià] ระเบียงทางเดิน
 • 朗 [lǎng] อ่านเสียงดัง ⟶ 朗诵诗歌 [lǎngsòngshīgē] การอ่านกลอน/การขับเสภา, 朗诵 [lǎngsòng] ท่องเสียงดัง, 朗读 [lǎngdú] อ่านออกเสียง เช่น 大声朗读 อ่านออกเสียงดัง,开朗 [kāilǎng] ร่าเริง, 伊朗 [yīlǎng] อิหร่าน(Iran)
 • 浪 [làng] คลื่น ⟶ 新浪 [xīnlàng] คลื่นลูกใหม่, 风浪 [fēnglàng] คลื่นลม, 波浪 [bōlàng] คลื่น, 巨浪 คลื่นยักษ์, 海浪 [hǎilàng] คลื่นทะเล, 浪花 [lànghuā] ฟองคลื่น, 声浪 [shēnglàng] เสียงคลื่น, 浪费 [làngfèi] สิ้นเปลือง/ฟุ่มเฟือย
 • 捞 (撈) [lāo] ช้อนขื้นจากน้ำ/เอาขึ้นมาจากน้ำ/กอบกู้ขึ้นจากน้ำ ⟶ 打捞 [dǎlāo] เอาขึ้นมาจากน้ำ, 大海捞针 [dàhǎilāozhēn] งมเข็มในมหาสมุทร , 捞鱼网 [lāoyúwǎng] กระชอนช้อนปลา, 快把面条从热锅里捞出来。 รีบช้อนบะหมี่ขึ้นจากในหม้อน้ำร้อน
 • 劳 (勞) [láo] แรงงาน, เหน็ดเหนื่อย ⟶ 劳工法 [láogōngfǎ] กฎหมายแรงงาน, 疲劳 [píláo] เหนื่อยล้า, 劳驾 [láojià] ขอโทษ(excuse me), 功劳 [gōngláo] ความดีความชอบ, 外籍劳工 [wàijíláogōng] แรงงานต่างด้าว(foreign worker), 熟练工人 [shúliàn gōngrén] แรงงานฝีมือ(skilled labor),
 • 牢 [láo] คุก ⟶ 监牢 [jiānláo] คุก(prison, jail), 牢记 [láojì] จดจำให้แม่น, 牢房 [láofáng] ห้องคุมขัง
 • 老 [lǎo] เก่า,แก่,คำเรียกเพื่อแสดงความสนิทสนม, ⟶ 老老实实 [lǎolǎoshishi] ตรงไปตรงมาอย่างเปิดเผย, 老练 [lǎoliàn] ประสบการณ์ช่ำชอง, 老手 [lǎoshǒu] มือเก่า/ชำนาญ, 老板 [lǎobǎn] เถ้าแก่(boss), 老板娘 [lǎobǎnniáng] เถ้าแก่เนี้ย, 老人 [lǎorén] คนแก่/คนชรา, 老人家 [lǎorenjia] ผู้เฒ่าผู้แก่, 老年人 [lǎoniánrén] ผู้สูงอายุ, 老虎 [lǎohǔ] เสือ, 老师 [lǎoshī] คุณครู, 老婆 [lǎopó] ภรรยา, 老百姓 [lǎobǎixìng] ประชาชน, 古老 [gǔlǎo] เก่าแก่(ancient), 养老 [yánglǎo] เลี้ยงดูผู้สูงอายุ, 养老金 [yǎnglǎojīn] เงินบำเหน็จบำนาญ, 老是 [lǎoshì] มักจะ, …หลากหลายความหมายกับ 老
 • 佬 [lǎo] ⟶ 乡巴佬 [xiāngbalǎo] คนบ้านนอก, 摩托佬 [ mótuōlǎo] มอเตอร์ไซค์รับจ้าง
 • 姥 [lǎo] ⟶ 姥爷 [lǎoye] คุณปู่(grandpa), 姥姥 [lǎolao] คุณยาย(granny)
 • 烙 [lào] ⟶ 烙铁 [làotie] หัวแร้งบัดกรี, 电烙铁 [diànlàotie] หัวแรงไฟฟ้า/electric iron(银焊,银条,银丝,银线 ตะกั่วบัดกรี)
 • 酪 [lào] ⟶ 奶酪 [nǎilào] ชีส(cheese), 酸奶酪 [suānnǎilào] โยเกิร์ต(yogurt)
 • 涝 [lào] น้ำท่วม ⟶ 洪涝 [hónglào] อุทกภัย, 南涝北旱 [nánlào běihàn] ภาคใต้น้ำท่วมภาคเหนือแห้งแล้ง
 • 乐 (樂) [lè]* มีความสุข ⟶ 乐园 [lèyuán] สวนสนุก, 乐观 [lèguān] มองโลกในแง่ดี, 乐什么呢 [lèshénmēne] ดีใจอะไรล่ะ, 乐意 [lèyì] เต็มใจ/ด้วยความยินดี, 可乐 [kělè] โค้ก, 快乐 [kuàilè] ความสุข(happy) เช่น 祝您新年快乐 !ขอให้คุณมีความสุขในวันปีใหม่
 • 了 [le]/[liǎo] แล้ว,เข้าใจ ⟶ 太好了! ดีมาก, 太棒了! เยี่ยมจริงๆ, 感觉好极了。 รู้สึกดีมากๆเลย, 我知道了。 ฉันทราบแล้ว, 对了。 ถูกต้อง, 听懂了吗? ฟังเข้าใจแล้วหรือยัง, 过期了怎么办? เลยกำหนดแล้วทำอย่างไรดี, 别说这个了。 ไม่ต้องพูดถึงสิ่งนี้แล้ว, 车来了。 รถมาแล้ว,准备好了吗? พร้อมหรือยัง, 我回来了。ฉันกลับมาแล้ว, 就要开始了。 ใกล้จะเริ่มแล้ว, 该起床了! ควรตื่นได้แล้ว, …ไวยากรณ์จีน : เรียนรู้การใช้ “了”, 了解 [liǎojiě] เข้าใจ, 明了 [míngliǎo] เข้าใจ, 做不了 [zuòbuliǎo] ทำไม่ไหว, 去不了 [qùbuliǎo] ไปไม่ได้/ไปไม่ไหว, 大不了 [dàbuliǎo] อย่างมากก็, 走不了 [zǒubuliǎo] เดินไม่ไหว, 吃不了[chībuliǎo] กินไม่หมด,กินไม่ไหว, 了不起 [liǎobuqǐ] ยอดเยี่ยม/เจ๋ง, 不得了 [bùdéliǎo] เเย่เเล้ว!, 骗得了一时,骗不了一世 [piàndēliǎoyīshí,piànbùliǎoyīshì] หลอกได้แค่ชั่วคราว หลอกไม่ได้ตลอดชีวิต
 • 嘞 [lei] เทียบเท่ากับ 了[le], ใช้ในการแสดงได้รับการอนุมัติ
 • 雷 [léi] ฟ้าร้อง, อาวุธทางทหาร ⟶ 霹雷 [pīléi] ฟ้าผ่า สายฟ้า, 雷声 [léishēng] เสียงฟ้าร้อง, 地雷 [dìléi] กับระเบิด
 • 镭 (鐳) [léi] เรเดียม ⟶ 镭射 [léishè] เลเซอร์, 镭射打印机 [léishè dǎyìnjī] เครื่องพิมพ์เลเซอร์
 • 蕾 [lěi] ⟶ 芭蕾舞 [bālěiwǔ] บัลเล่ต์(ballet), 蓓蕾 [bèilěi] ดอกตูม
 • 儡 [lěi] ⟶ 傀儡 [kuǐlěi] หุ่นเชิด
 • 蕾 [lěi] ช่อดอกไม้ ⟶ 芭蕾舞 [bālěiwǔ] เต้นบัลเล่ย์, 芭蕾 [bālěi] บัลเล่ย์
 • 磊 [lěi] ⟶ 磊落 [lěiluò] เปิดเผย
 • 垒 [lěi] ก่ออิฐ ⟶ 垒球 [lěiqiú] กีฬาซอฟบอล, 壁垒 [bìlěi] ป้อมปราการ, 堡垒 [bǎolěi] ป้อมปราการ
 • 累 (纍) [lěi]* สะสม, เหนื่อย ⟶ 累积 [lěijī] สะสม, 积累 [jīlěi] สะสม, 累累 [lěilěi] ดกเป็นพวง, 累死我了! ฉันเหนื่อยจะตายอยู่แล้ว
 • 累 (纍) [lèi]* เหนื่อย ⟶ 积累 [jīlěi] สะสม, 累积 [lěijī] สะสม,
 • 类 (類) [lèi] ชนิด, ประเภท ⟶ 人类 [rénlèi] มนุษย์, 种类 [zhǒnglèi] ชนิด, 分类 [fēnlèi] แยกประเภท, 物以类聚 [wùyǐlèijù] สิ่งที่เหมือนกันจะดึงดูดเข้าหากัน
 • 泪 (淚) [lèi] น้ำตา ⟶ 眼泪 [yǎnlèi] น้ำตา, 流泪 [liúlèi] หลั่งน้ำตา
 • 肋 [lèi] ซี่โครง ⟶ 肋骨 [lèigǔ] ซี่โครง, 轻肋 [qīng lèi] ซี่โครงอ่อน
 • 冷 [lěng] หนาว ⟶ 冷战 [lěngzhàn] สงครามเย็น,冷气机 [lěngqìjī] เครื่องปรับอากาศ( 冷气), 冷静 [lěngjìng] สุขุม , 冰冷 [bīnglěng] เย็นเยือก(freezing) …คำสับสนระหว่าง “冰凉” และ “冰冷”, 天气太冷。 อากาศหนาวมาก, 冷饮 [lěngyǐn] เครื่องดื่มเย็น(cold drink),寒冷 [hánlěng] หนาว(cold)
 • 愣 [lèng] ตะลึงงัน, งงงวย ⟶ 发愣 [fālèng] ตะลึงงัน, 愣住了[lèngzhùle] นิ่งอึ้งไป
 • 哩 [lī] ใช้เสริมน้ำเสียง ⟶ 哩哩啦啦 [līlilālā] กระจัดกระจาย
 • 黎 [lí] ชาวประชา ⟶ 黎明 [límíng] รุ่งอรุณ, 黎民 [límín] ประชาชน, 黎巴嫩 [líbānèn] เลบานอน, 巴黎 [bālí] ปารีส(Paris)
 • 离 (離) [lí] แยกจากกัน, ห่างจาก ⟶ 远离 [yuǎnlí] ห่างไกล, 离婚 [líhūn] อย่ากัน, 离开 [líkāi] จากไป, 脱离 [tuōlí] หลุดพ้น, 离别 [líbié] จากกันไป
 • 璃 [lí]] ⟶ 玻璃 [bōli] กระจก(glass)
 • 篱 (籬) ⟶ 篱笆 (籬笆) [líba] รั้ว, 篱笆门 รั้วประตู
 • 狸 [lí] แรคคูน ⟶ 狐狸 [húli] สุนัขจิ้งจอก(fox), 河狸 [hélí] บีเว่อร์
 • 厘 [lí] ⟶ 厘米 [límǐ] เซ็นติเมตร(centimeter)
 • 李 [lǐ] ลูกพลัม, แซ่หลี่ ⟶ 行李 [xíngli] สัมภาระเดินทาง เช่น 1. 行李托运吗? กระเป๋าเดินทางจะโหลดใต้เครื่องไหม 2.您的行李超重了。 กระเป๋าเดินทางของคุณน้ำหนักเกินแล้ว 3.我找不到行李了。 ผมหากระเป๋าเดินทางไม่เจอ
 • 梨 (棃) [lí] ลูกแพร์(pear) ⟶ 鳄梨 [èlí] อะโวคาโด/avocado
 • 礼 (禮) [lǐ] ของขวัญ, พิธีการ,มารยาท,ความเหมาะสม ⟶ 礼物 [lǐwù] ของขวัญ, 礼貌 [lǐmào] มารยาท, 礼法 [lǐfǎ] จารีต, 礼拜 [lǐbài] ศาสนิกชนประกอบพิธีทางศาสนา วัน, 礼拜天 [lǐbàitiān] วันอาทิตย์, 礼拜堂 [lǐbàitáng] โบสถ์คริสต์, 礼服 (禮服) [lǐfú] ชุดราตรีม, 礼佛日 [lǐfórì] วันพระ, 敬礼 [jìnglǐ] แสดงความเคารพ(salute)
 • 里 (裏) [lǐ] ข้างใน, หน่วยวัดความยาว ⟶ 万里长城 [wànlǐchángchéng] กำแพงเมืองจีน, 里面 [lǐmiàn] ด้านใน, 里边 [lǐbian] ด้านใน, 千里 [qiānlǐ] พันลี้
 • 理 [lǐ] ให้ความสนใจ,เหตุผล, วิชาฟิสิกส์ ⟶ 理想 [lǐxiǎng] อุดมการณ์/สมหวัง/เป็นที่พึงพอใจ, 理由 [lǐyóu] เหตุผล เช่น 理由之一是.. หนึ่งในเหตุผลคือ… , 理事 [lǐshì] กรรมการ, 理 [lǐ] ให้ความสนใจ เช่น 1.要做大事儿不要理小故事儿 (孔子的教学) คิดทำการใหญ่ อย่าสนใจเรื่องเล็กน้อย (คำสอนขงจื้อ) 2.我没工夫理你! ฉันไม่มีเวลามาสนใจคุณ 3.你不要理他 [nǐ bú yào lǐ tā] เธอไม่ต้องสนใจเขา, 理发 [lǐfà] ตัดผม, …ศัพท์ภาษาจีน : ร้านตัดผม [理发店], 地理 [dìlǐ] ภูมิศาสตร์(geography), 经理 [jīnglǐ] ผู้จัดการ(manager), 代理 [dàilǐ] รักษาการแทน, 大理古城 [dàlǐ gǔchéng] เมืองโบราณต้าหลี่
 • 鲤 (鯉) [lǐ] ปลาคาร์พ ⟶ 鲤鱼 [lǐyú] ปลาคาร์พ, ปลาหลีฮื้อ
 • 俚 [lǐ] ⟶ 俚语 [lǐyǔ] คำแสลง(slang)
 • 栗 [lì] ลูกเกาลัด, สั่นระริก ⟶ 栗子 [lìzi] เม็ดเกาลัด, 栗色 [lìsè] สีน้ำตาลแดง
 • 吏 [lì] ขุนนาง,ข้าราชการ ⟶ 官吏 [guānlì] ขุนนาง ข้าราชการ, 军吏 [jūnlì] เจ้าหน้าที่ทหาร
 • 力 [lì] แรง, กำลัง, พลัง ⟶ 力士 [lìshì] จอมพลัง, 力量 [lìliang] พละกำลัง, 热巧克力 [rèqiǎokèlì] ช๊อกโกแลตร้อน, 力气 [lìqi] แรง เช่น 1.浑身没力气。 ไม่มีแรงไปทั้งตัว 2.一点力气也没有。 ไม่มีแรงเลย
 • 荔 [lì] ลิ้นจี่ ⟶ 荔枝 [lìzhī] ลิ้นจี่, 番荔枝 [fānlìzhī] น้อยหน่า
 • 历 (歷) [lì] ปฎิทิน, ประสบการณ์ ⟶ 历史 [lìshǐ] ประวัติศาสตร์, 历年 [lìnián] หลายปีมานี้, 历法 [lìfǎ] ปฎิทิน, 历练 [lìliàn] มีประสบการณ์มาก
 • 沥 [lì] หยด ⟶ 沥青 [lìqīng] ยางมะตอย, 淅沥 [xīlì] เสียงฝนตกปรอยๆ เสียงใบไม้ร่วง, 沥干水分 [lìgān shuǐfèn] สะเด็ดน้ำ
 • 雳 (靂) [lì] ⟶ 霹雳 [pīlì] ฟ้าผ่า
 • 厉 (厲) [lì] เข้มงวด, เฉียบขาด ⟶ 厉害 [lìhai] ร้ายกาจ/เก่งมาก, 严厉 [yánlì] เด็ดขาด เข้มงวด
 • 励 (勵) [lì] ให้กำลังใจ ⟶ 鼓励 [gǔlì] ให้กำลังใจ, 勉励 [miǎnlì] ให้กำลังใจ, 奖励 [jiǎnglì] ให้รางวัลเพื่อเสริมกำลังใจ/โบนัส, 励志 [lìzhì] แรงบันดาลใจ, 成功励志 [chénggōng lìzhì] แรงบันดาลใจสู่ความสำเร็จ, 励志名言 [lìzhì míngyán] คำพูดสร้างแรงบันดาลใจ
 • 立 [lì] สถาปนา, ก่อตั้ง, ยืน ทันที ⟶ 成立 [chénglì] สถาปนา, 立场 [lìchǎng] จุดยืน, 私立 [sīlì] เอกชน, 公立 [gōnglì] ขอบรัฐ , 立刻 [lìkè] ทันทีทันใด, 对立 [duìlì] เป็นปรปักษ์กัน/ตรงข้ามกัน
 • 粒 [lì] เมล็ด, เม็ด ⟶ 每次一粒 [měicìyīlì] ครั้งละหนึ่งเม็ด
 • 利 [lì] คม, ผลกำไร ⟶ 红利 [hónglì] โบนัส, 顺利 [shùnlì] ราบรื่น เช่น 祝你顺利。 ขอให้คุณประสบความสำเร็จ(ราบรื่น) , 利用 [lìyòng] ใช้/ประยุกต์ใช้, 利益 [lìyì] ผลประโยชน์, 利润 [lìrùn] ผลกำไร, 流利 [liúlì] คล่อง, 利息 [lìxī] ดอกเบี้ย, 私利 [sīlì] ผลประโยชน์ส่วนตัว
 • 痢 [lì] ⟶ 痢疾 [lìji] โรคบิด(dysentery)
 • 俐 [lì] ⟶ 伶俐 [línglì] เฉลียวฉลาด
 • 莉 [lì] มะลิ ⟶ 茉莉 [mòlì] มะลิ
 • 丽 (麗) [lì] สวยงาม ⟶ 美丽 [měilì] สวย(ใช้กับผู้หญิง) , 壮丽 [zhuànglì] สง่างาม, 佳丽 [jiālì] หญิงสาวที่งดงาม, 华丽 [huálì] สวยหรู , …ว่าด้วยเรื่องสวยๆ งามๆ กับคำว่า “美丽” กับ “漂亮”
 • 例 [lì] ตัวอย่าง ⟶ 例如 [lìrú] ยกตัวอย่างเช่น, 比例 [bǐlì] อัตราเปรียบเทียบ สัดส่วน
 • 蛎 [lì] ⟶ 牡蛎 [mǔlì] หอยนางรม(oyster)
 • 隶 (隸) [lì] ⟶ 奴隶 [núlì] ทาส(slave)
 • 俩 (倆) [liǎ] สอง(คำลักษณนาม)
 • 廉 [lián] ซื่อสัตย์, ราคาถูก ⟶ 物美价廉 [wùměijiàlián] ของดีราคาถูก, 廉洁 [liánjié] ซื่อสัตย์
 • 联 (聯) [lián] ผูกพัน, สัมพันธ์, เข้าคู่, แม้กระทั่ง ⟶ 春联 [chūnlián] คำขวัญคู่, 对联 [duìlián] คำขวัญคู่, 联络 [liánluò] การติดต่อ,联系 [liánxì] ติดต่อ, 互联网 [hùliánwǎng] อินเตอร์เน็ต,联合 [liánhé] รวมกัน, 联合国 [liánhéguó] องค์การสหประชาชาติ(UN), 联思想都不能自由 แม้กระทั่งความคิดก็ยังเป็นอิสระไม่ได้
 • 连 (連) [lián] เชื่อม, ติดต่อกัน ⟶ 连接 [liánjiē] เชื่อมต่อกัน, 连接器 [liánjiēqì] อุปกรณ์เชื่อมต่อ/คอนเน็ตเตอร์(connector), 连续 [liánxù] ต่อเนื่องกัน, 连上 [ liánshàng] เชื่อมต่อกับ เช่น 连接WIFI การเชื่อมต่อไร้สาย, 连我 [Liánwǒ] LINE (โปรแกรมแชท)
 • 莲 (蓮) [lián] บัว ⟶ 莲花 [liánhuā] ดอกบัว, 榴莲 [liúlián] ทุเรียน, 榴莲膏 [liúlián gāo] ทุเรียนกวน,榴莲片 [liúlián piàn] ทุเรียนแผ่น
 • 涟 (漣) [lián] คลื่น ⟶ 涟漪 [liányī] ระลอกคลื่น
 • 怜 (憐) [lián] สงสาร ⟶ 可怜 [kělián] น่าสงสาร
 • 帘 (簾) [lián] ม่าน ⟶ 窗帘 [chuānglián] ม่าน
 • 脸 (臉) [liǎn] ใบหน้า, หน้า ⟶ 脸型 [liǎnxíng] รูปหน้า, 圆脸 [yuánliǎn] หน้ากลม, 脸色 [liǎnsè] สีหน้า, 丢脸 [diūliǎn] ขายหนา, 脸谱 [liǎnpǔ] การ แต่งหน้างิ้ว
 • 敛 (斂) [liǎn] ระงับไว้, ยั้งไว้, เก็บรวบรวม ⟶ 敛财 [liǎncái] เก็บรวบรวมทรัพย์สินโดยมิชอบ
 • 链 (鏈) [liàn] โซ่ ⟶ 项链 [xiàngliàn] สร้อยคอ, 锁链 [suǒliàn] สายโซ่
 • 恋 (戀) [liàn] รัก ⟶ 恋乡 [liànxiāng] รักบ้านเกิด, 谈恋爱 [tánliàn’ài] คบกันเป็นแฟน, 恋爱 [liàn’ài] ตกอยู่ในห้วงความรัก, 恋恋不舍 [liànliànbùshě] อาลัยอาวรณ์, 恋爱 [liàn’ài] รัก, 相恋 [xiāngliàn] รักกันและกัน, 恋家 [liànjiā] คิดถึงบ้าน, 失恋 [shīliàn] อกหัก, 暗恋 [ànliàn] แอบรัก, 单恋 [dānliàn] รักข้างเดียว
 • 练 (練) [liàn] ฝึกฝน ⟶ 您练了多久了? คุณฝึกมานานแค่ไหนแล้ว, 练习 [liànxí] ฝึกฝน, 练习本 [liànxíběn] สมุดแบบฝึกหัด, 训练 [xùnliàn] ฝึกอบรม(training), 晨练 [chénliàn] ออกกำลังกายตอนเช้า, 教练 [jiàoliàn] ครูฝึก(coach)
 • 炼 (煉) [liàn] หลอม ⟶ 锻炼 [duànliàn] ฝึกฝน , 炼油 [liànyóu] การกลั่นน้ำมัน, 炼油厂 [liànyóuchǎng] โรงกลั่นน้ำมัน(oil refinery), 冶炼 [yěliàn] ถลุง/หลอม(smelt)
 • 良 [liáng] ดีงาม ⟶ 善良 [shànliáng] ดีงาม, 良好 [liánghǎo] ดี, 优良 [yōuliáng] ดีงาม(ไม่ใช้กับคน) เช่น 优良品种 สินค้าคุณภาพดี, 良心 [liángxīn] จิตคุณธรรม
 • 凉 (涼) [liáng] เย็น ⟶ 凉水 [liángshuǐ] น้ำเย็น(cold water), 凉快 [liángkuai] เย็นสบาย, 着凉 [zháoliáng] โดนอากาศเย็น(to catch cold)
 • 梁 [liáng] คาน(บ้าน), แซ่เหลียง ⟶ 梁朝伟 [Liáng Cháowěi] เหลียงเฉาเหว่ย(นักแสดง), 鼻梁 [bíliáng] ดั้งจมูก(bridge of the nose) เช่น 高鼻梁 จมูกโด่ง
 • 粱 [liáng] ข้าวพันธุ์ดี ⟶ 高粱 [gāoliang] ข้าวฟ่าง(高粱米)
 • 两 (兩) [liǎng] สอง(หน่วยนับ) ⟶ 有两下子 [yǒuliǎngxiàzi] พอมีฝีมือเหมือนกัน เช่น 他干活又快又好,真有两下子。 , 一举两得 [yìjǔ liǎngdé] ยิงปืนนัดเดียวได้นก 2 ตัว, 三天打鱼,两天晒网 [sāntiāndǎyú,liǎng tiānshàiwǎng] ทำอะไรไม่เสมอต้นเสมอปลาย, 两码事 [liǎngmǎshì] คนละเรื่องกัน
 • 粮 (糧) [liáng] ข้าว,อาหาร ⟶ 粮食 [liángshi] ข้าว/ธัญญาหาร
 • 辆 [liàng] ยานพาหนะ, คัน(ลักษณะนาม) ⟶ 车辆 [chēliàng] ยานพาหนะ(vehicle)
 • 靓 (靚) [liàng] หล่อ, สวย ⟶ 靓丽 [liànglì] สวยงาม
 • 量 [liàng]* วัด(กริยา), ปริมาณ,จำนวน ⟶ 请量一下体温。 วัดอุณหภูมิร่างกายหน่อยครับ, 重量 [zhòngliàng] น้ำหนัก(weight), 酒量 [jiǔliàng] ความสามารถในการดื่มเหล้า, 质量 [zhìliàng] คุณภาพ(quality) เช่น 泰国产品质量很好! สินค้าไทยคุณภาพดีมาก, 商量 [shāngliáng] ปรึกษา, 大量 [dàliàng] จำนวนมาก, 力量 [lìliang] พละกำลัง
 • 亮 [liàng] สว่าง ⟶ 漂亮 [piàoliang] สวย/หล่อ(good-looking), 明亮 [míngliàng] สว่าง, 月亮 [yuèliang] ดวงจันทร์(the moon)
 • 谅 (諒) [liàng] ให้อภัย ⟶ 原谅 [yuánliàng] ให้อภัย(forgive) , 体谅 [tǐliàng] เห็นอกเห็นใจ
 • 晾 [liàng] ตากแดด,ฝึ่งลม ⟶ 晾衣服 ตากเสื้อผ้า, 晾衣架 [liàngyījià] ราวตากผ้า, 晾衣夹 [liàngyījiā] ที่หนีบผ้า, 晾衣绳 [liàngyīshéng] เชือกตากผ้า
 • 聊 [liáo] คุยเล่น ⟶ 无聊 [wúliáo] น่าเบื่อ, 聊天 [liáotiān] คุยเล่น, 聊天室 [liáotiānshì] ห้องแชท
 • 辽 (遼) [liáo] ไกล ⟶ 辽远 [liáoyuǎn] ไกลโพ้น(长远,遥远), 辽宁省 [Liáoníngshěng] มณฑลเหลียวหนิง
 • 疗(療) [liáo] รักษาโรค ⟶ 诊疗 [zhěnliáo] ตรวจและรักษา, 理疗 [lǐliáo] กายภาพบำบัด, 火疗 การบำบัดแบบร้อน, 冰疗 การบำบัดแบบเย็น
 • 寮 [liáo] ⟶ 寮国 [liáoguó] ประเทศลาว(老挝 lǎowō)
 • 獠 [liáo] ⟶ 獠牙 [liáoyá] เขี้ยว
 • 嘹 [liáo] ⟶ 嘹亮 [liáoliàng] เสียงดังกังวาล
 • 了 [liǎo]* คำที่บอกความเป็นไปได้ ⟶ 喝得了 [hēdeliǎo] ดื่มได้หมด, 喝得了吗 [hēdeliǎoma] ดื่มได้หมดหรือ, 吃得了 [chīdeliǎo] กินได้หมด, 来不了 [láibùliǎo] มาไม่ได้, 得了吧![déliǎoba] เถอะน่า
 • 料 [liào] คาดการณ์, วัสดุ ⟶ 照料 [zhàoliào] ดูแล เอาใจใส่, 燃料 [ránliào] เชื้อเพลิง, 香料 [xiāngliào] เครื่องเทศ(spice) , 饮料 [yǐnliào] เครื่องดื่ม, 服装面料 [fúzhuāng miànliào] เนื้อผ้า, 物料 [wùliào] วัสดุ
 • 劣 [liè] เลว, คุณภาพต่ำ ⟶ 粗劣 [cūliè] คุณภาพต่ำ(poor quality), 劣质 [lièzhì] คุณภาพต่ำ
 • 列 [liè] ขบวน, แถว ⟶ 列车 [lièchē] ขบวนรถไฟ, 以色列 [yǐsèliè] อิสราเอล, 陈列 [chénliè] แสดง(to display)
 • 烈 [liè] รุนแรง,ดุเดือด ⟶ 烈士 [lièshì] วีรบุรุษ/ผู้กล้า, 激烈 [jīliè] รุนแรง(intense), 强烈 [qiángliè] รุนแรง, 先烈 [xiānliè] ผู้พลีชีพ, 火烈鸟 [huǒlièniǎo] นกกระเรียน
 • 猎 (獵) [liè] ล่าสัตว์(hunt) ⟶ 射猎 [shèliè] ล่าสัตว์(ธนู), 打猎 [dǎliè] ล่าสัตว์(ปืน), 出猎 [chūliè] ออกล่าสัตว์, 猎豹 [lièbào] เสือชีต้า, 猎人 [lièrén] นายพราน, 猎狗 [liègǒu] สุนัขล่าสัตว์
 • 裂 [liè] รอยแยก, รอยแตกร้าว ⟶ 裂缝 [lièfèng] รอยแตกร้าว, 裂纹 [lièwén] แตกระแหง, 裂成两半了。 แตกออกเป็นสองส่วนแล้ว
 • 林 [lín] ป่า ⟶ 树林 [shùlín] ป่า ป่าไม้, 园林 [yuánlín] สวน
 • 淋 [lín]* สาด, ราด ⟶ 淋浴 [línyù] อาบน้ำฝักบัว, 别淋雨 [línyǔ] ตากฝน,别淋雨 [bié línyǔ] อย่าตากฝน, 冰淇淋[bīngqílín] ไอศกรีม, 淋巴 [línbā] น้ำเหลือง, 淋巴结 [línbājié] ต่อมน้ำเหลือง
 • 拎 [līn] หิ้ว,ถือ ⟶ 拎包 [līnbāo] กระเป๋าถือ(handbag), 那么重的一包书我拎不动。กระเป๋าหนังสือหนักขนาดนั้นฉันหิ้วไม่ไหวหรอก, 拎袋 [ līndài] ถุงหิ้ว/กระเป๋าหิ้ว
 • 鳞 (鱗) [lín] เกล็ดปลา ⟶ 鳞片 [línpiàn] เกล็ดปลา
 • 磷 (燐) [lín] ฟอสฟอรัส ⟶ 磷光 [línguāng] แสงเรือง
 • 临 [lín] จวนจะ, เกือบจะ ⟶ 临终 [línzhōng] ก่อนสิ้นลม,临了 [línliǎo] ท้ายสุด, 来临 [láilín] มาถึง, 光临 [guānglín] ให้เกียรติมาเยือน เช่น 欢迎光临! ยินดีต้อนรับ , 临时 [línshí] ชั่วคราว เช่น 临时措施 [línshí cuòshī] มาตรการชั่วคราว, 临时 [línshí] ชั่วคราว
 • 檩 (檁) [lǐn] ไม้แป (ไม้แปคือโครงสร้างสุดท้ายที่รองรับกระเบื้อง ไม้แปจะอยู่บนจันทัน หรือจั่ว)
 • 邻 (鄰) [lín] เพื่อนบ้าน ⟶ 邻居 [línjū] เพื่อนบ้าน, 邻邦 [línbāng] ประเทศเพื่อนบ้าน,
 • 吝 [lìn] ⟶ 吝啬 [lìnsè] ขี้เหนียว(stingy)
 • 翎 [líng] ขนนก ⟶ 翎毛 [língmáo] ขนนก
 • 零 [líng] ศูนย์,เศษ, อะไหล่ ⟶ 零件 [língjiàn] อะไหล่, 零钱 [língqián] เงินปลีก, 零卖 [língmài] ขายราคาปลีก
 • 灵 (靈) [líng] วิญญาณ, ปราดเปรียว ⟶ 灵通 [língtōng] หยั่งรู้, 心灵 [xīnlíng] จิตวิญญาณ, 灵堂 [língtáng] ห้องโถงเซ่นไหว้ผู้ตาย, 灵敏 [língmǐn] มีสัญชาตญาณ/รู้สึกไว(sensitive), 灵魂 [línghún] จิตวิญญาณ(soul) เช่น 爱就是两个身体一个灵魂。ความรักก็คือคนสองคนที่มีจิตวิญญาณเดียวกัน, 灵活 [línghuó] คล่องแคล่ว, 灵柩 [língjiù] โลง(ที่บรรจุศพแล้ว)
 • 铃 (鈴) [líng] กริ่ง ⟶ 马铃薯 [mǎlíngshǔ] มันฝรั่ง, 哑铃 [yǎlíng] ดัมเบล(dumbbell)
 • 绫 (綾) [líng] แพรต่วน
 • 凌 [líng] ⟶ 凌晨 [língchén] รุ่งอรุณ
 • 菱 [líng] ⟶ 菱形 [língxíng] รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน
 • 陵 [líng] เนินเขา, สุสาน ⟶ 丘陵 [qiūlíng] เนินเขา
 • 岭 [lǐng] สันเขา, เทือกเขา ⟶ 山岭 [shānlǐng] สันเขา, 八达岭长城 [bādálíng chángchéng] กำแพงเมืองจีนด่านปาต้าหลิง
 • 领 (領) [lǐng] คอเสื้อ ⟶ 领带 [lǐngdài] เน็คไท(necktie), 领袖 [lǐngxiù] ผู้นำ(leader), 领导 [lǐngdǎo] ผู้นำ,领空 [lǐngkōng] น่านฟ้า, 领海 [lǐnghǎi] น่านน้ำ, 领事 [lǐngshì] กงสุล(consul), 心领 [xīnlǐng] รับด้วยใจ เช่น 我心领了。 ผมขอรับด้วยใจ , 夏令 [xiàlìng] ฤดูร้อน(summer weather)
 • 龄 (齡) [líng] อายุ ⟶ 年龄 [niánlíng] อายุ(age), 保龄球 [bǎolingqiú] โบว์ลิ่ง เช่น 你经常打保龄球吗? คุณโยนโบว์ลิ่งบ่อยไหม
 • 另 [lìng] อื่นๆ ⟶ 另外 [lìngwài] นอกจากนี้, 命令 [mìnglìng] คำสั่ง
 • 令 [lìng] คำสั่ง ⟶ 令人 [lǐngrén] ทำให้รู้สึก…, 命令 [mìnglìng] คำสั่ง เช่น 见此命令,立即出发。 เมื่อได้รับคำสั่งนี้ ให้เคลื่อนทัพทันที(ในสนามรบ), 下令 [xiàlìng] ออกคำสั่ง, 指令 [zhǐlìng] ให้คำแนะนำ, 时令 [shílìng] ตามฤดูกาล
 • 溜 [liū]* ลื่นไหล ⟶ 溜溜球 [liūliūqiú] ลูกดิ่ง(yo-yo)
 • 流 [liú] ไหล ⟶ 断流器 [duànliúqì] คัทเอาท์ สะพานไฟ, 流利 [liúlì] คล่อง, 流行 [liúxíng] เป็นที่นิยม, 流食 [liúshí] อาหารเหลว
 • 留 (畱) [liú] เหลือ, เก็บ ⟶ 留言 [liúyán] ฝากข้อความ, 保留 [bǎoliú] รักษาไว้, 留步 [liúbù] ไม่ต้องส่ง
 • 硫 [liú] กำมะถัน(sulphuric) ⟶ 硫酸 [liúsuān] กรดกำมะถัน(sulphuric acid)
 • 刘 (劉) [liú] แซ่หลิว
 • 浏 (瀏) [liú] ⟶ 浏览器 [liúlǎnqì] บราว์เซอร์(Browser), 浏览 [liúlǎn] ดูผ่านๆ
 • 留 (畱) [liú] เหลือไว้,เก็บไว้ ⟶ 保留 [bǎoliú] รักษาไว้, 留言 [liúyán] ฝากข้อความไว้(leave a message), 留长发。 ไว้ผมยาว
 • 流 [liú] ไหล ⟶ 流利 [liúlì] คล่อง(fluent), 流行 [liúxíng] เป็นที่นิยม, 流传 [liúchuán] เล่าสืบต่อกันมา, 流感 [liúgǎn] ไข้หวัดใหญ่, 流星 [liúxīng] ดาวตก, 流水落花春去。 บุปผาวารีโปรยปราย
 • 琉 [liú] ⟶ 琉璃 [liúli] เคลือบสี(colored glaze), 琉璃瓦 [liúliwǎ] กระเบื้องเคลือบ(a glazed tile)
 • 榴 [liú] ⟶ 榴莲 [liúlián] ทุกเรียน(durian), 番石榴 [fānshíliú] ฝรั่ง
 • 馏(餾) [liú] ⟶ 蒸馏水 [zhēngliúshuǐ] น้ำกลั่น
 • 瘤 (癅) [liú] เนื้องอก ⟶ 肿瘤 [zhǒngliú] เนื้องอก
 • 柳 [liǔ] ต้นหลิว ⟶ 杨柳 [yángliǔ] ต้นหลิว
 • 六 [liù] เลขหก
 • 陆 (陸) [liù]* ตัวเขียนเต็มเลขหก
  陆 (陸) [lù] บก/แผ่นดิน
 • 龙 (龍) [lóng] มังกร ⟶ 龙眼 [lóngyǎn] ลำใย, 尼龙 [nílóng] ไนล่อน(nylon), 龙舟 [lóngzhōu] เรือมังกร/เรือหางยาว
 • 咙 [lóng] ⟶ 喉咙 [hóulóng] ลำคอ(throat)
 • 笼 (籠) [lóng] กรง ⟶ 笼统 [lǒngtǒng] อย่างกว้างๆ (general), 灯笼 [dēnglong] โคมไฟ(lantern), 蒸笼 [zhēnglóng] ซึ้ง ,笼统 [lǒngtǒng] อย่างกว้างๆ
 • 聋 (聾) [lóng] หูหนวก(deaf) ⟶ 耳聋 [ěrlóng] หูหนวก, 天生耳聋 หูหนวกแต่กำเนิด
 • 隆 [lóng] ยิ่งใหญ่,เจริญรุ่งเรือง ⟶ 隆重 [lóngzhòng] ยิ่งใหญ่, 隆隆 [lónglóng] คำเลียนเสียงฟ้าร้อง, 吉隆坡 [jílóngpō] กัวลาลัมเปอร์ เมืองหลวงของมาเลเซีย
 • 垄 (壟) [lǒng] คันดิน, คันนา ⟶ 垄断 [lǒngduàn] ผูกขาด
 • 喽 (嘍) [lóu] ⟶ 越来越不行喽! ยิ่งมายิ่งแย่
 • 楼 (樓) [lóu] ตึก,อาคาร ⟶ 大楼 [dàlóu] อาคารสูง, 楼梯 [lóutī] บันได, 二楼 [èrlóu] ชั้นสอง เช่น 洗手间在二楼 。 ห้องน้ำอยู่ชั้น2 , 楼层 [lóucéng] ชั้นบน, 楼房 [lóufáng] อาคารตึก
 • 搂 (摟) [lǒu] โอบกอด ⟶ 搂抱 [lǒubào] โอบกอด(embrace), 搂腰 [ lǒuyāo] กอดเอว , 搂脖子 [lǒubózi] กอดคอ
 • 陋 [lòu] อัปลักษณ์ ⟶ 丑陋 [chǒulòu] อัปลักษณ์
 • 漏 [lòu] รั่ว ⟶ 漏斗 [lòudǒu] กรวย(funnel), 漏气 [lòuqì] ก๊าซรั่ว, 漏电 [lòudiàn] ไฟรั่ว, 沙漏 [shālòu] นาฬิกาทราย
 • 芦 [lu] ต้นไม้จำพวกอ้อหรือกก ⟶ 葫芦 [húlu] น้ำเต้า
 • 庐 (廬) [lú] กระท่อม(cottage) ⟶ 茅庐 [máolú] กระท่อมหลังคาใบจาก, 庐山 [lúshān] เขาหลูซาน
 • 炉 (爐) [lú] เตา ⟶ 微波炉 [wēibōlú] เตาไมโครเวฟ, 烤炉 [kǎolú] เตาอบ, 锅炉 [guōlú] หม้อน้ำ(Boiler)
 • 鲈 (鱸) [lú] ⟶ 鲈鱼 [lúyú] ปลากระพง
 • 鲁 [lǔ] ⟶ 秘鲁 [Bìlǔ] เปรู(Peru)
 • 路 [lù] ถนน, ทาง ⟶ 迷路 [mílù] หลงทาง, 岔路 [chàlù] ทางแยก, 路线 [lùxiàn] เส้นทาง, 错路 [cuòlù] ผิดทาง, 十字路口 [shízìlùkǒu] สี่แยก, 丁字街 สามแยก
 • 录 (錄) [lù] บันทึก ⟶ 录取 [lùqǔ] การรับเข้า(admit)/พิจารณารับ, 录像 [lùxiàng] บันทึกภาพ, 录音 [lùyīn] บันทึกเสียง, 录音机 [lùyīnjī] เครื่องบันทึกเสียง
 • 旅 [lǚ] เดินทาง, ทัศนาจร ⟶ 旅途 [lǚtú] การเดินทาง, 旅行 [lǚxíng] ท่องเที่ยว(อกรรมกริยา) เช่น 我们去旅行吧。 พวกเราไปเที่ยวกันเถอะ, 旅行社 [lǚxíngshè] บริษัททัวร์, 旅游 [lǚyóu] ท่องเที่ยว เช่น 我们一起去旅游吧。 พวกเราไปท่องเที่ยวด้วยกันเถอะ, 游览 [yóulǎn] เที่ยวชม(สกรรมกริยา) เช่น 我们游览了曼谷。 พวกเราไปเที่ยวชมกรุงเทพฯแล้ว
 • 缕 (縷) [lǚ] ด้าย, ละเอียด, ปอย(ลักษณะนาม) ⟶ 一缕烟 [yìlǚyān] เปลวควัน, 缕缕 [lǚlǚ] ต่อเนื่องกัน
 • 铝 (鋁) [lǚ] อลูมิเนียม ⟶ 铝合金 [lǚhéjīn] อลูมิเนียมอัลลอยด์(aluminium alloy)
 • 绿 (綠) [lǜ] สีเขียว ⟶ 绿茶 [lǜchá] ชาเขียว(green tea)
 • 滤 (濾) [lǜ] กรอง(filter) ⟶ 过滤器 [guòlǜqì] ไส้กรอง, 空气过滤器 [kōngqìguòlǜqì] ไส้กรองอากาศ
 • 虑 [lǜ] พิจารณา ⟶ 考虑 [kǎolǜ] พิจารณา, 疑虑 [yílǜ] สงสัย หวาดระแวง
 • 率 [lǜ] อัตรา ⟶ 汇率 [huìlǜ] อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา, 效率 [xiàolǜ] ประสิทธิภาพ
 • 律 [lǜ] กฎหมาย ⟶ 旋律 [xuánlǜ] ท่วงทำนองเพลง(melody), 律师 [lǜshī] ทนายความ
 • 卵 [luǎn] เซลล์ไข่ (ovum) ⟶ 卵巢 [luǎncháo] รังไข่
 • 乱 (亂) [luàn] ยุ่งเหยิง ⟶ 杂乱 [záluàn] ยุ่งเหยิง, 乱七八糟 [luànqībāzāo] สับสนวุ่นวาย, 乱来 [luànlái] ทำงี่เง่า/ซี้ซั้วทำ
  乱说 [luànshuō] ซี้ซั้วพูด/พูดส่งเดช
 • 轮 (輪) [lún] ล้อ, หมุนเวียน ⟶ 轮回 [lúnhuí] วัฏจักร, 三轮车 [sānlúnchē] รถสามล้อ, 轮流 [lúnliú] หมุนเวียนกัน
 • 伦 (倫) [lún] ลำดับ,ขั้นตอน ⟶ 伦敦 [lúndūn] ลอนดอน, 伦次 [lúncì] ลำดับขั้นตอน, 伦理 [lúnlǐ] จริยธรรม
 • 论 (論) [lùn] ทฤษฎี, พิจารณา ⟶ 论语 [lúnyǔ] คัมภีร์หลุนอวี่ของท่านขงจื้อ, 论文 [lùnwén] วิทยานิพนธ์, 论坛 [lùntán] เวทีการอภิปราย, 社论 [shèlùn] บทนำ
 • 啰 (囉) [luō] ⟶ 啰嗦 [luōsuō] จู้จี้ จุกจิก
 • 罗(羅) [luó] ตาข่ายจับนก ⟶ 阿罗汉 [āluóhàn] พระอรหันต์, 罗汉 [luóhàn] พระอรหันต์, 罗盘 [luópán] เข็มทิศ
 • 萝(蘿) [luó] พืชไม้เลื้อย ⟶ 萝卜 [luóbo] หัวผักกาด, 菠萝 [bōluó] สับปะรด
 • 逻(邏) [luó] ลาดตระเวน ⟶ 逻辑 [luójí] ตรรกะ
 • 螺 [luó] หอย ⟶ 螺丝刀 [luósīdāo] ไขควง,海螺 [hǎiluó] หอยสังข์, 田螺 [tiánluó] หอยโข่ง, 螺栓[luóshuān] น๊อตตัวผู้, 螺母 [luómǔ] น๊อตตัวเมีย, 螺钉 [luódīng] สกรู, 螺丝 [luósī] สกรู
 • 裸(躶) [luǒ] เปลือย ⟶ 裸体 [luǒtǐ] เปลือยตัว
 • 落 [luò]* ตก ⟶ 落日 [luòrì] ตะวันตก, 落后 [luòhòu] ล้าหลัง, 角落 [jiǎoluò] มุม(corner),下落 [xiàluò] เบาะแส เช่น 寻找盗车贼的下落 เสาะหาเบาะแสโจรขโมยรถยนต์, 下落不明 [xiàluò bùmíng] สาบสูญไร้ร่องรอย, 落地生根 [luòdìshēnggēn] ลงหลักปักฐาน
 • 洛 [luò] ⟶ 洛阳 [luòyáng] นครลั่วหยาง(มณฑลเหอหนาน)
 • 络 (絡) [luò] ลักษณะตาข่าย ⟶ 联络 [liánluò] ติดต่อสื่อสาร, 网络 [wǎngluò] เน็ตเวิรค์ โครงข่าย,
 • 骆 (駱) [luò] อูฐ, แซ่ลั่ว ⟶ 骆驼 [luòtuo] อูฐ
 • 略 (畧) [lüè] ย่อๆ, โดยสังเขป ⟶ 简略 [jiǎnlüè] ย่อๆ , 略懂 [lüèdǒng] พอเข้าใจ, 略语 [lüèyǔ] คำย่อ, 略略 [lüèlüè] นิดเดียว, 略知一二 [lüèzhīyī’èr] รู้เพียงเล็กน้อย/รู้แบบงูๆปลาๆ

….จะทยอยอัพเดทให้เรื่อยๆ นะครับ

ต่อ…เปิดโลกอักษรจีนเปิดโลกภาษาจีน ตอนที่4 [m-o]