ศัพท์ภาษาจีน : รถไฮบริด Hybrid [混合动力汽车]

รถไฮบริด ภาษาจีน

เรามารู้จักกับรถยนต์ไฮบริดกันดีฝ่า….

รถยนต์ไฮบริด 混合动力汽车
รถยนต์ไฮบริด 混合动力汽车

新一代丰田普锐斯详解

  • 混合动力汽车 [hùnhé dònglì qìchē] รถไฮบริด (Hybrid)
  • 普锐斯 [Pǔruìsī] Prius
  • 丰田 [Fēngtián] Toyota
  • 丰田普锐斯 [Fēngtián Pǔruìsī] Toyota Prius
  • 混合 [hùnhé] Hybrid
  • 动力 [dònglì] กำลัง
  • 汽车 [qìchē] รถยนต์
  • 详解 [xiángjiě] อธิบายรายละเอียด

…ก่อนจากกันขอฝากข้อพระคัมภีร์สองข้อครับ

愚昧人不喜欢明白事理,只喜欢显露自己的心意
คนโง่ไม่เพลิดเพลินในความเข้าใจ แต่เพลิดเพลินในการแสดงความคิดเห็นของตนเท่านั้น

愚昧 [yúmèi] ไม่รู้, โง่เขลาProverbs 18:2
————————————
人口中的言语如同深水,智慧的泉源好像涌流的河水
คำปากของคนเราเป็นดั่งน้ำลึก น้ำพุแห่งปัญญาเหมือนลำธารน้ำเชี่ยวProverbs 18:4