ภาษาจีนวันละคำ : กลั้น หรือ อั้นปัสสาวะ [憋尿]

กลั้น ปัสสาวะ ภาษาจีน

一天一字中文 ภาษาจีนวันละคำค่ะ^_^
วันนี้เสนอคำว่า 憋尿 อ่านว่า เปียเนี่ยว,biēniào=กลั้น/อั้นปัสสาวะ

 • 憋 biē กลั้น / อั้น
 • 尿 niào ปัสสาวะ

ตัวอย่าง 例句:

 • 经常憋尿是导致膀胱炎的原因。
  jīngchángbiēniàohuìdǎozhìpángguāngyándeyuányīn
  กลั้นปัสสาวะบ่อยคือสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ
 • 为何憋尿会导致膀胱炎?
  wèihébiēniàohuìdǎozhìpángguāngyán
  เหตุใดกลั้นปัสสาวะ สามารถทำให้เป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ ?

เพิ่มเติมจากประโยคค่ะ

 • 膀胱炎 pángguāngyán กระเพาะปัสสาวะอักเสบ
 • 导致 dǎozhì ทำให้เกิด…ขึ้น