ภาษาจีนน่ารู้ : หลากหลายคำกับ “กลัวเมีย” [怕老婆]

กลัวเมีย ภาษาจีน

หลากหลายคำกับคำว่ากลัวเมียในภาษาจีนค่ะ เครดิต:พูดจีนให้ได้ดั่งใจ อาศรมจีนสยาม

  • 怕老婆俱乐部 [pàlǎopó jùlèbù] ชมรมคนกลัวเมีย
  • 怕老婆 พ่าเหล่าผอ,pàlǎopó=กลัวเมีย (怕=กลัว,老婆=เมีย) เป็นคำตรงตัวสุด
  • 妻管炎 ชี่ก่วนเอี๋ยน,qìguǎnyán=ผู้ชายกลัวเมีย (แต่ถ้าแปลตรงตัวคือ ภรรยาคุมเข้ม) คำนี้ไปพ้องเสียงกับ 气管炎 ชี่ก่วนเอี๋ยน,qìguǎnyán โรคติดเชื้อบริเวณหลอดลม *ดังนั้น 气管炎จึงใช้เป็นคำแสลงล้อเลียนคนกลัวเมียค่ะ
  • 床头柜 (ตู้หัวเตียง)พ้องเสียงกับ 床头跪 (คุกเข่าตรงหัวเตียง)สองคำนี้อ่านเหมือนกันคือ ฉวงโถวกุ้ย,chuángtóuguì 床头柜 เป็นตู้ขนาดเล็กชนิดหนึ่งที่นิยมตั้งตรงหัวเตียง (床头=หัวเตียง,柜=ตู้) เนื่องจากคำว่า柜 กุ้ยพ้องเสียงกับ跪 กุ้ย ที่หมายถึงคุกเข่า *ดังนั้น 床头柜 จึงถูกใช้เป็นแสลงล้อเลียนพฤติกรรมของคนที่กลัวเมียว่าอาจจะโดนเมียดุลงโทษด้วยการสั่งไม่ให้ขึ้นเตียงนอน หากแต่ให้คุกเข่าตรงหัวเตียงทั้งคืนจนกว่าภรรยาจะหายโกรธและยกโทษให้
  • 惧内 จวี้เน่ย,jùnèi (惧内=怕老婆) เป็นคำศัพท์สุภาพที่หมายถึงลักษณะนิสัยเฉพาะบุคคลคือ 惧หมายถึง เกรงกลัว,หวาดหวั่น ส่วนคำว่า内หมายถึงภรรยา ชาวจีนโบราณเรียกผู้หญิงที่เป็นภรรยาว่า 内人 nèirén เน่ยเหริน ความหมายตรงตัวคือ คนที่ดำรงชีวิตอยู่แต่ภายในบ้านค่ะ

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม