ภาษาจีนวันละคำ : ลดธงลงครึ่งเสา [降半旗]

ลดธงลงครึ่งเสา ภาษาจีน

ลดธงลงครึ่งเสา

 • 降半旗 เจี้ยงปั้นฉี jiàngbànqí ลดธงลงครึ่งเสา

หรือบางทีก็เรียกว่า

 • 下半旗 เซี่ยปั้นฉี xiàbànqí =ลดธงลงครึ่งเสา (เพื่อไว้อาลัยให้แก่ผู้เสียชีวิต)

例句:

 • 今天是全国哀悼的日子,全国到处都降半旗。
  jīntiānshìquánguó’āidàoderìzi,quánguódàochùdōujiàngbànqí
  วันนี้เป็นวันไว้อาลัยของทั่วประเทศ ทุกหนทุกแห่งในทั่วประเทศต่างลดธงลงครึ่งเสา

เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องค่ะ

 • 降半旗致哀 / 降半旗志哀  jiàngbànqízhì’āi (สองคำนี้่อ่านเสียงเดียวกันค่ะ)
  ลดธงลงครึ่งเสาเพื่อแสดงความไว้อาลัย
 • 致哀 zhì’āi ไว้อาลัย,แสดงความเสียใจ
 • 志哀 zhì’āi ไว้อาลัย
 • 哀悼 āidào ไว้อาลัยด้วยความโศกเศร้า

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม