ภาษาจีนน่ารู้ : การให้ธรรมทาน ชนะการให้ทั้งปวง

การให้ธรรมทาน ชนะการให้ทั้งปวง

有趣的汉语 ภาษาจีนน่ารู้ค่ะ^_^ เพื่อนๆชาวไทยพุทธคงจะคุ้นเคยกับวลีนี้ดี “การให้ธรรมทาน ชนะการให้ทั้งปวง” **ซึ่งวลี “การให้ธรรมทาน ชนะการให้ทั้งปวง” ในภาษาจีนที่ใกล้เคียงจะพูดว่า

  • 法施胜过一切施   fǎshīshèngguòyīqièshī
  • 最上的布施是法施  zuìshàngdebùshīshìfǎshī
  • 一切布施中,法布施为最  yīqièbùshīzhōngfǎbùshīwéizuì
  • 一切布施中,法施为最 yīqièbùshīzhōngfǎshīwéizuì

ศัพท์น่ารู้เพิ่มเติมค่ะ

  • 法施 fǎshī นั้นเราเทียบเป็นคำไทยว่า “ธรรมทาน” (法布施)
  • 布施 bùshī คือ การทำบุญ
  • 胜 shèng คือ ชนะ
  • 一切 yīqiè คือ ทั้งหมด ทั้งมวล
  • 最上 zuìshàng ดีที่สุด สูงสุด

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม