บทความทั่วไป : พร 5 ประการ [五福临门]

พร 5 ประการ ของคนจีน

วันนี้ขอนำพร 5 ประการมาฝากทุกๆ ท่านครับ ใครอยากได้รับไปเลย

五福临门 [wǔfúlínmén] ขอให้ได้รับพร 5 ประการ

  • 长寿 [chángshòu] ขอให้มีอายุยืนยาว
  • 富贵 [fùguì] ขอให้มีทรัพย์สินเงินทองมากมาย
  • 康宁 [kāngníng] ขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงและสงบสุข
  • 好德 [hǎodé] ขอให้มีศีลธรรมที่ดีงาม
  • 善终 [shànzhōng] ขอให้จากโลกนี้ไปอย่างสงบ