ศัพท์ภาษาจีน : ไฟไหม้ [着火]

ไฟไหม้ ภาษาจีน

ภาษาจีนกับการดับเพลิงค่ะ

 • 消防队 xiāofángduì หน่วยดับเพลิง
 • 火灾 huǒzāi อัคคีภัย
 • 消防队员 xiāofángduìyuán พนักงานดับเพลิง
 • 消防服 xiāofángfú ชุดดับเพลิง
 • 灭火器 mièhuǒqì เครื่องดับเพลิง, ถังดับเพลิง
 • 火警 huǒjǐng สัญญาณไฟไหม้
 • 消防车 xiāofángchē รถดับเพลิง
 • 消防站 xiāofángzhàn สถานีดับเพลิง
 • 火灾控制 huǒzāikòngzhì ดับเพลิง
 • 消防栓 xiāofángshuān สลักหัวก๊อกดับเพลิง
 • 救命!! jiùmìng ช่วยด้วย
 • 着火 zháohuǒ ไฟไหม้
 • 烈火 lièhuǒ ไฟที่ลุกโชน
 • 火焰 huǒyàn เปลวเพลิง
 • 放火 fànghuǒ วางเพลิง

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม