นวัตกรรมเม็ดฟู่ ศาสตร์ชะลอวัย

สำนวนจีนน่ารู้ค่ะ “以眼还眼,以牙还牙”

สำนวนจีน 以眼还眼,以牙还牙

สำนวนจีนน่ารู้ค่ะ

以眼还眼,以牙还牙
yǐ yǎn huán yǎn, yǐ yá huán yá
แปลตรงตัวคือ “ตาต่อตา ฟันต่อฟัน”
(การแก้แค้นฝ่ายตรงข้าม โดยการใช้วิธีเดียวกันกับที่ถูกกระทำ)

อธิบายศัพท์
以 = ใช้
眼 = ตา
还 มาจาก 还击 huánjī =ตอบโต้
牙 = ฟัน

ตัวอย่างประโยค
我要以眼还眼,以牙还牙向他报复。
wǒ yào yǐ yǎn huán yǎn, yǐ yá huán yá xiàng tā bàofù.
ฉันจะใช้วิธีตาต่อตา ฟันต่อฟันในการแก้แค้นเขา
(ข้อควรระวัง 还 ในสำนวนนี้ต้องออกเสียงว่า “huán” ไม่ใช่ “hái” ค่ะ )

Online Marketing
ออนไลน์คือทางรอด ไม่ใช่ทางเลือก สมัครวันนี้เรียนฟรี รับจำนวนจำกัด คลิ๊กเลย!