ภาษาจีนวันละคำ : ขับไล่ [驱逐]

ขับไล่ ภาษาจีน

一天一字中文 ภาษาจีนวันละคำค่ะ
วันนี้เสนอคำว่า 驱逐 อ่านว่า qūzhú ขับไล่

例句:

 • 这些事件导致一些高级外交官被驱逐出境。(外交官 ฑูต ,导致 ทำให้เกิด…ขึ้น ,高级 ชั้นสูง)
  Zhèxiē shìjiàn dǎozhì yīxiē gāojí wàijiāo guān bèi qūzhú chūjìng
  เรื่องราวเหล่านี้ทำให้นักการฑูตระดับสูงถูกขับไล่ออกนอกประเทศ
 • 他被驱逐出境了。
  Tā bèi qūzhú chūjìngle
  เขาถูกขับไล่ออกนอกประเทศแล้ว
 • 我们把偷渡入境的外国人驱逐出境。(偷渡  tōudù ลักลอบเข้าประเทศ)
  Wǒmen bǎ tōudù rùjìng de wàiguó rén qūzhú chūjìng.
  พวกเราขับไล่ผู้ที่ลักลอบเข้าประเทศออกไป

(偷渡 ลักลอบเข้าเมือง ,入境 เข้าประเทศ )

ศัพท์ที่น่าสนใจ

 • 驱逐房客 [qūzhú fángkè] ขับไล่ผู้เช่า
 • 驱逐非法移民 [qūzhú fēifǎ yímín] เนรเทศผู้อพยพผิดกฎหมาย (非法 fēi​fǎ ผิดกฎหมาย, 移民 yí​mín ผู้อพยพ)
 • 驱逐手势 [qūzhú shǒushì]  ส่งสัญญาณมือไล่ออก(จากการแข่งขัน) (手势 shǒushì สัญญาณมือ , 手势语 shǒushìyǔ ภาษามือ)
 • 驱逐舰  [qūzhújiàn] เรือพิฆาต
 • 驱逐机  [qūzhújī] เครื่องบินขับไล่
 • 驱逐出境 [qūzhúchūjìng]  เนรเทศออกนอกประเทศ ,ขับไล่ออกนอกประเทศ
 • 你驱逐了我 [nǐ qūzhúle wǒ]  เธอขับไล่ฉันออก
 • 被驱逐 [bèi qūzhú] ถูกไล่ออก

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม