ทำดีจนเป็นเซียน [善良积德 福报成仙]

บทความทำความดี ภาษาจีน

徐泛爱是江南的船夫,
Xú fàn ài shì jiāngnán de chuánfū,
ยี่จืออ้ายมีอาชีพเป็นคนแจวเรือซึ่งอาศัยอยู่ที่เจียงหนาน (船夫 chuánfū คนพายเรือ)

他心地善良,有穷苦之人乘他的船,
Tā xīndì shànliáng, yǒu qióngkǔ zhī rén chéng tā de chuán,
เขาเป็นคนที่มีจิตใจเมตตา เมื่อมีคนยากจนมาโดยสารเรือของเขา

他从不计较钱多钱少,能帮就帮。
tā cóng bù jìjiào qián duō qián shǎo, néng bāng jiù bāng.
เขาก็จะไม่เก็บค่าโดยสาร มีอะไรพอที่จะช่วยเหลือได้ก็ช่วยไป

有一天,徐泛爱在江边发现一座被野兔挖开的古墓,
Yǒu yītiān, xú fàn ài zài jiāng biān fāxiàn yīzuò bèi yětù wā kāi de gǔ mù,
วันหนึ่ง ยี่จืออ้ายพบเห็นสุสานโบราณที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำถูกกระต่ายป่าขุดรูเอาไว้

因为于心不忍,便打算同儿子一起掩埋掉,
yīnwèi yú xīn bùrěn, biàn dǎsuàn tóng érzi yīqǐ yǎnmái diào,
เขาไม่อาจจะที่ทนอยู่นิ่งเฉยได้ จึงไปเรียกลูกชายให้มาช่วยกลบหลุมนั้นเสีย

却发现里面藏着很多的金银珠宝。
què fāxiàn lǐmiàn cángzhe hěnduō de jīn yín zhūbǎo.
แต่กลับพบว่าในหลุมนั้นมีแก้วแหวนเงินทองอยู่เป็นจำนวนมาก

徐泛爱对儿子说:
Xú fàn ài duì er zi shuō:
ยี่จืออ้ายกล่าวกับลูกชายว่า

“这些是不义之财,按理说我们是不能拿的,
“Zhèxiē shì bù yì zhī cái, ànlǐ shuō wǒmen shì bùnéng ná de,
“ทรัพย์สินเหล่านี้เป็นของมิชอบ เราไม่มีสิทธิที่จะนำมันไป

但既然没有主人,埋在这里也没用,
Dàn jìrán méiyǒu zhǔrén, mái zài zhèlǐ yě méi yòng,
แต่เมื่อไม่มีเจ้าของ ฝังอยู่ที่นี่ก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อันใด

不如我们拿出来做好事吧!”
Bùrú wǒmen ná chūlái zuò hǎoshì ba!”
สู้เรานำมาสร้างความดีดีกว่า”

徐泛爱把这些财物拿回家后,立时变的富有起来,
Xú fàn ài bǎ zhèxiē cáiwù ná huí jiā hòu, lìshí biàn de fùyǒu qǐlái,
ภายหลังที่ยี่จืออ้ายนำสมบัติเหล่านั้นกลับบ้าน ก็เปลี่ยนฐานะเป็นเศรษฐีขึ้นมาทันที

他把这些钱都用在救助他人,做善事上,
Tā bǎ zhèxiē qián dōu yòng zài jiùzhù tārén, zuò shànshì shàng,
เขานำทรัพย์สินเหล่านั้นมาช่วยเหลือบุคคลทั่วไป นำมาสร้างความดี

很快就成了当地有名的大善人。
Hěn kuài jiù chéng liǎo dàng dì yǒumíng de dà shànrén.
ไม่นานเขาก็มีชื่อเสียงว่าเป็นคนดีมีคุณธรรม

后来他想到:
Hòulái tā xiǎngdào:
ต่อมาเขาคิดว่า

“上天赐给我这些宝物,我却以此来换得声名,这不是拿上天的恩惠来做人情吗?”
“Shàngtiān cì gěi wǒ zhèxiē bǎowù, wǒ què yǐ cǐ lái huàn dé shēngmíng, zhè bùshì ná shàngtiān de ēnhuì lái zuò rénqíng ma?”
“สวรรค์มอบสมบัติเหล่านี้ให้แก่ข้า แต่ข้ากลับนำมันมาสร้างชื่อเสียงให้แก่ตนเอง เป็นเช่นนี้เท่ากับว่าคุณงามความดีของสวรรค์ก็กลายเป็นของข้าไป ย่อมไม่ดีแน่”

于是便决定以后再做善事不让人知道了。
Yúshì biàn juédìng yǐhòu zài zuò shànshì bù ràng rén zhīdàole.
ดังนั้นต่อมาเขาจึงตัดสินใจว่าทำความดีครั้งต่อไปก็จะไม่ให้ใครรู้ได้

此后,徐泛爱开了家米铺,只要看到有需要救济的人,他就写好票单,
Cǐhòu, xú fàn ài kāile jiā mǐ pù, zhǐyào kàn dào yǒu xūyào jiùjì de rén, tā jiù xiě hǎo piào dān,
ต่อมา ยี่จ้ออ้ายเปิดฉางข้าว เพื่อนำมาช่วยเหลือแก่ผู้เดือดร้อน เขาจึงเขียนตั๋วแลกเงิน

偷偷扔到这些人家中,这些人就可以凭票单去钱米铺取米了,
Tōutōu rēng dào zhèxiē rénjiā zhōng, zhèxiē rén jiù kěyǐ píng piào dān qù qián mǐ pù qǔ mǐle,
แอบไปติดไว้ที่บ้านของคนเหล่านั้น พวกเขาสามารถใช้ตั๋วแลกเงินนี้ไปขึ้นเงินและนำเงินนั้นมาซื้อข้าวกิน

过年过节时,他特意暗中给这些人送米。
Guònián guòjié shí, tā tèyì ànzhōng gěi zhèxiē rén sòng mǐ.
เมื่อถึงวันปีใหม่ เขาก็แอบส่งข้าวไปให้คนเหล่านนั้น

时间如梭,转眼间,徐泛爱已经八十多岁了,但他的身体仍然非常强健。
Shíjiān rú suō, zhuǎnyǎn jiān, xú fàn ài yǐjīng bāshí duō suìle, dàn tā de shēntǐ réngrán fēicháng qiángjiàn.
วันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว ยี่จืออ้ายอายุ 80 กว่าปีแล้ว แต่ร่างกายของเขายังแข็งแรง

一天,有位仙人忽然降临告诉他:
Yītiān, yǒu wèi xiānrén hūrán jiànglín gàosù tā:
วันหนึ่ง ปรากฎมีเซียนตนหนึ่งมาบอกเขาว่า

“你六十年来积德累功,现阳寿已满,跟我到蓬莱仙岛去吧,这样可以避免命终时的苦恼。”
“Nǐ liùshí niánlái jīdé lèi gōng, xiàn yángshòu yǐ mǎn, gēn wǒ dào pénglái xiān dǎo qù ba, zhèyàng kěyǐ bìmiǎn mìng zhōng shí de kǔnǎo.”
“เจ้าทำความดีมาแล้ว 60 ปี ตอนนี้อายุก็มากแล้ว เจ้าตามข้าไปที่เกาะฟงไล้เซียนเถอะ แล้วเจ้าจะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง”

徐泛爱便跟仙人走了。
Xú fàn ài biàn gēn xiānrén zǒule.
ยี่จืออ้ายจึงตามเซียนตนนั้นไป

几年后,有人在峨眉山上遇见了鹤发童颜的徐泛爱。
Jǐ nián hòu, yǒurén zài éméishān shàng yùjiànle hèfàtóngyán de xú fàn ài.
หลายปีต่อมา มีคนเห็นยี่จืออ้ายขี่นกกระเรียนอยู่บนยอดเขา

原来因为徐泛爱心地善良,广积阴德,得福报,在仙人指点下,已得道成仙。
Yuánlái yīnwèi xú fàn àixīn dì shànliáng, guǎng jī yīndé, dé fú bào, zài xiānrén zhǐdiǎn xià, yǐ dé dàochéng xiān.
เหตุเพราะยี่จืออ้ายเป็นคนมีจิตใจเมตตากรุณา มีคุณธรรมอยู่ในใจ ได้เซียนมาชี้แนะเพียงเล็กน้อย ก็สามารถสำเร็จเป็นเซียนได้แล้ว

他的子孙后代自然也受到荫泽,兴盛不衰。(文/清言)
Tā de zǐsūn hòudài zìrán yě shòudào yīn zé, xīngshèng bù shuāi.(Wén/qīng yán)
ลูกชายของเขาแน่นอนว่าเป็นที่พึ่งแก่บุคคลทั่วไป ฐานะก็ร่ำรวย

อ้างอิงถึง : https://my.opera.com/dosgames/blog/show.dml/1028498