ภาษาจีนน่ารู้ : ร้องไห้ [哭]

ร้องไห้

สารพัดคำว่า”ร้องไห้” ในภาษาจีนที่ควรรู้ค่ะ^_^

 • 哭 kū ร้องไห้
 • 哭鼻子 kūbízi ร้องไห้ขี้มูกโป่ง
 • 哭哭啼啼 kūkūtítí ร้องห่มร้องไห้แงๆ
 • 哭得眼睛都肿了 kūdeyǎnjīngdōuzhǒngle ร้องไห้จนตาบวมไปหมด=> 她哭得两眼又红又肿。 หล่อมร้องไห้จนตาทั้งสองทั้งแดงทั้งบวม
 • 抽泣 chōuqì ร้องไห้สะอึกสะอื้น
 • 哭诉 kūsù ร้องไห้ปรับทุกข์
 • 爱哭的 àikūde ขี้แย/ชอบร้องไห้
 • 呱呱 gūgū ร้องไห้อุแว้อุแว้
 • 呱呱坠地 gūgūzhuìdì ร้องไห้ลืมตาดูโลก
 • 哭个不停 kūgèbùtíng ร้องไห้ไม่ยอมหยุด =>为什么你的小弟弟总是整天哭个不停?
 • 抱头痛哭 bàotóutòngkū กอดกันร้องไห้
 • 眼泪 yǎnlèi น้ำตาหรือ 泪 lèi (目ดวงตา,氵น้ำ =>น้ำตาคือ น้ำที่ไหลออกมาจากดวงตา)
 • 擦眼泪 cāyǎnlèi เช็ดน้ำตา
 • 擦干眼泪 cāgānyǎnlèi เช็ดน้ำตาให้แห้ง

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม