ศัพท์ภาษาจีนเช้านี้: ศัพท์ที่น่าสนใจ ตอนที่6

 • 时间 [shí jiān] เวลา
 • 时间单位 [shí jiān dān wèi] หน่วยของเวลา
 • 季节 [jì jié] ฤดู
 • 节气 [jié qì] ฤดูกาล
 • 农历 [nóng lì] ปฎิทินจีน
 • 时间观念 [shí jiān guān niàn] แนวความคิดด้านเวลา
 • 时间顺序 [shí jiān shùn xù] ตามลำดับเวลา
 • 守时 [shǒu shí] ตรงเวลานัด, รักษาเวลา
 • 赴约时间 [fù yuē shí jiān] เวลานัดหมาย (赴 ไป, 赴约 ไปตามนัด)
 • 日程安排 [rì chéng ān pái] ตารางเวลา (日程 ตารางเวลา)
 • 作息时间表 [zuò xī shí jiān biǎo] ตารางการทำงาน (作息 การทำงานและพักผ่อน)
 • 方位 [fāng wèi] ตำแหน่ง
 • 方向 [fāng xiàng] ทิศทาง
 • 位置 [wèi zhì] ตำแหน่ง
 • 空间顺序 [kōng jiān shùn xù] ตำแหน่งที่อยู่
 • 地址 [dì zhǐ] ที่อยู่
 • 地理 [dì lǐ] ภูมิศาสตร์
 • 中国的疆域 [zhōng guó de jiāng yù] พิ้นที่ของจีน
 • 中国地图 [zhōng guó dì tú] แผนที่จีน
 • 中国邻国 [zhōng guó lín guó] เพื่อนบ้านของประเทศจีน
 • 中国江河 [zhōng guó jiāng hé] สายแม่น้ำในประเทศจีน
 • 气候 [qì hòu] ภูมิอากาศ
 • 人与城市 [rén yǔ chéng shì] ประชากรและตัวเมือง
 • 北京 [běi jīng] ปักกิ่ง
 • 上海 [shàng hǎi] เซี่ยงไฮ้

 • 名山[míng shān] ชื่อภูเขา
 • 五岳 [wǔ yuè] ห้าขุนเขา
 • 宗教名山 [zōng jiào míng shān] ภูเขาที่ไปไหว้พระ
 • 旅游名山 [lǚ yóu míng shān] ภูเขาที่คนมักจะไปเทียว
 • 江河湖海 [jiāng hé hú hǎi] แม่น้ำและทะเลสาบ
 • 长江 [cháng jiāng] แยงซี
 • 黄河 [huáng hé] แม่น้ำเหลือง
 • 文化名城 [wén huà míng chéng] เมืองวัฒธรรม
 • 名胜古迹 [míng shèng gǔ jì] สถานที่ท่องเทียวที่มีชื่อเสียง
 • 自然景观 [zì rán jǐng guān] ทิวทัศน์ธรรมชาติ
 • 人文景观 [rén wén jǐng guān] ภูมิทัศน์วัฒนธรรม
 • 旅游景点 [lǚ yóu jǐng diǎn] สถานที่ท่องเที่ยว
 • 长城 [cháng chéng] กำแพงเมืองจีน
 • 故宫 [gù gōng] ราชวังกู้กง
 • 列入《世界遗产名录》的文化与自然遗产 [liè rù 《shì jiè yí chǎn míng lù》 de wén huà yǔ zì rán yí chǎn] รวมอยู่ใน”มรดกโลก”ของมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ
 • 自然保护区(野生动物保护)[zì rán bǎo hù qū (yě shēng dòng wù bǎo hù)] อนุรักษ์ธรรมชาติ (Wildlife)
 • 十价值观念 [shí jià zhí guān niàn] ค่านิยม
 • 家族 [jiā zú] ตระกูล
 • 家庭 [jiā tíng] ครอบครัว
 • 辈分 [bèi fèn] ผู้อวุโสในครอบครัว
 • 长幼有序 [cháng yòu yǒu xù] ลำดับอาวุโส
 • 敬老 [jìng lǎo] เคารพผู้ใหญ่
 • 孝 [xiào] กตัญญู
 • 尊师重教 [zūn shī zhòng jiào] เคารพเชื่อฟังคุณครู

—————————————————————-

五岳(Five Famous Mountains),又作五岳,是五大名山的总称。在我国一般指北岳恒山(位于山西)、西岳华山(位于陕西)、中岳嵩山(位于河南)、东岳泰山(位于山东)和南岳衡山(位于湖南)。有些研究认为,“五岳”一词来源于中国的五行思想与对山岳、山神的崇拜,传说盘古死后,头和四肢化为五岳。

5 ยอดเขาแห่งแผ่นดินจีนหรือที่เรียกกันว่า 五岳

 • ซงซาน (嵩山) ภูกลางในมณฑลเหอหนาน (河南) ( วัดเส้าหลิน หรือวัดเสี้ยวลิ้มยี่ 少林寺 ตั้งอยู่)
 • เหิงซาน (恒山) ภูเหนือในมณฑลซานซี (山西)
 • เหิงซาน (衡山) ภูใต้ในมณฑลหูหนาน (湖南)
 • ไท่ซาน (泰山) ภูตะวันออกในมณฑลซานตง (山东)
 • และหัวซาน (华山) ภูตะวันตกในมณฑลส่านซี  (陕西)

มีสำนวนจีนกล่าวเอาไว้ว่า 五岳归来不看山 “ไปชม 5 ภู กลับมาไม่มองภูเขา ” อันเป็นการบ่งบอกว่า ภูทั้ง 5 นั้นมีความสวยงามติดอยู่ในระดับหัวแถวของแผ่นดิน

ในยุคชุนชิว แล้วคำว่า “岳” ในยุคชุนชิว นั้นมีความหมายบ่งบอกถึง ตำแหน่งขุนนางผู้ดูแลภูเขาใหญ่ๆใน 4 ทิศรอบดินแดนจงหยวน (中原) ทั้งนี้ในเวลาต่อมาคำว่า “岳” นอกจากจะมีความหมายถึงขุนนางผู้ดูแลภูเขาใหญ่แล้วก็ถูกนำมาเรียกขาน ขุนเขาทั้ง 4 แห่งซึ่งขุนนางทั้ง 4 ดูแลอยู่ด้วย ในตอนนั้นคำว่า 4 ยอดภู (四岳) จึงปรากฎขึ้นสู่บรรณพิภพ

ในยุคถัดจากชุนชิว คือ ยุคสงครามระหว่างรัฐ (战国; ก่อนคริสตกาลราว 475-221 ปี) เมื่อความเชื่อที่ว่า สรรพสิ่งในโลกประกอบขึ้นด้วยธาตุ 5 ประการคือ เหล็ก ไม้ น้ำ ไฟ และ ดิน จากสองเจ้าทฤษฎี “ยินหยาง (阴阳)” คือ โจวแหย่น (邹衍) และ โจวซื่อ (邹奭) เป็นที่เชื่อถือกันโดยทั่วไป ก็เริ่มมี ‘岳ที่ห้า’ ปรากฎขึ้น จนต่อมา “5 ยอดภู” ก็มาแทนที่ “4 ยอดภู” ในที่สุด*

 

ทั้งนี้การที่มีการยกย่องว่า 5 ภูเขา ดังกล่าวเป็น ยอดในแผ่นดินนั้น ก็ไม่ได้หมายความว่า เขาจะพิจารณากันที่ “ความสูง” แต่อย่างใด แต่เขาพิจารณากันตรงที่ รูปลักษณ์และความสวย สง่างาม ตามคตินิยมของคนจีนตั้งแต่โบราณกาล โดยตั้งแต่สมัยของ จิ๋นซีฮ่องเต้ (หรือ ฉินสื่อหวงตี้) ปฐมจักรพรรดิแห่งราชวงศ์ฉิน และ ฮั่นอู่ตี้ (汉武帝) แห่งราชวงศ์ฮั่น ก็ปรากฎประเพณีขององค์ฮ่องเต้เมื่อออกตรวจราชการตามพื้นที่อันเป็นที่ตั้งของ 5 ยอดภู มักจะต้องแวะไปทำการ เซ่นสรวงบูชาเทวดาฟ้าดิน ที่ภูเหล่านี้ อันเป็นเครื่องหมายแสดงให้เห็นว่า ฮ่องเต้เป็นโอรสสวรรค์ได้รับอาณัติจากสวรรค์จริง**

อย่างไรก็ตามในบรรดา 5 ยอดภูนี้ ก็มีจัด ที่สุดของที่สุดอีก โดย ภูตะวันออก หรือ ไท่ซาน แห่งมณฑล ซานตงถูกจัดให้อยู่หัวแถวที่สุด

อ้างอิงจาก https://www.manager.co.th/, https://baike.baidu.com/view/3668.htm